Login

4.

Vážení rodiče,

čtvrtletní práce již máme za sebou, a proto si žáci mohou o to více užít páteční ředitelské volno. V pondělí již bude výuka probíhat ve školní družině. Ve školní družině se také bude konat dne 22.11.2018 třídní schůzka. Pokud nebudete moci dorazit, prosím informujte mě. Ráno se standartně sejdeme před budovou školy v 7:35 a vyrazíme na poslední plavání.
Prosím, během příštího týdne si donesou žáci kufříky s pomůckami na VV. Co bude potřeba, prosím dokupte. Odnesli si domů také podsedáky na vyprání.
V pondělí si napíšeme testík z přírodovědy, jinak žádné úkoly nemáme.
Užijte si víkend.

Sandra Stará

Rozvrh hodin během plavání

Pondělí  PL      PL  ČJ   M  Č J PŘD 
 Úterý AJ     AJ   M   VL  HV  
 Středa  ČJ      M  ČJ   PČ  VV  
 Čtvrtek  ČJ      M   VL   ČJ  VV 
 Pátek  AJ  AJ/ INF  M PŘD  ČJ 


Po skončení plaveckého kurzu se rozvrh posune, budeme začínat českým jazykem a den zakončíme tělesnou výchovou, která bude poslední dvě hodiny.

Vážení rodiče,
dnes jsem jako zavádějící učitelka navštívila hodinu českého jazyka ve IV. třídě. Mohu vás ubezpečit, že jsem viděla pěknou hodinu, při které děti pracovaly tiše, hodně se hlásily a spolupracovaly s jejich třídní učitelkou. Nové učivo o pravopisu předpon a předložek slečna Stará dětem vysvětlovala metodicky správně a srozumitelně.  Těším se na příští hospitaci:-) Mgr. Jana Harazímová

Vyjádření vedení školy ke změně třídní učitelky ve IV. třídě

Vážení rodiče,

přiblížil se začátek nového školního roku, a proto bych vám ráda odpověděla na vaše otázky ohledně změny třídní učitelky v této třídě.

Chápu vaši nespokojenost se ztrátou výborné třídní učitelky, která se této třídě opravdu hodně věnovala, a obavy ze změny, kterou tato situace přináší. Obvyklá praxe na naší škole byla taková, že učitelé 1. stupně (až na výjimky) dovedli své žáky do 3. třídy a na začátku 4. třídy došlo ke změně třídního učitele. Já sama jsem ve 4. třídě učila za 13 let své pedagogické praxe pouze jednou.

A nyní k současné situaci. Od poloviny června do konce července 2018 jsme inzerovali na webových stránkách školy a na webové inzerci „Práce za rohem“ volná místa ve škole na školní rok 2018/ 2019. V této době se žádný kvalifikovaný pedagog pro 1. stupeň nepřihlásil.

Z toho vyplynula zcela zákonná možnost přijmout na nutné období zájemce bez kvalifikace. U slečny Staré tomu tak ale není. S jejím souhlasem uvádím následující informace. V červnu tohoto roku odmaturovala na střední pedagogické škole z pedagogiky, v září bude maturovat (zcela dobrovolně) na téže škole ze speciální pedagogiky a také byla přijata na Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem - obor učitelství pro 1. stupeň + speciální pedagogika. Od chvíle, kdy se stala studentkou VŠ, je na ni pohlíženo jako na kvalifikovanou učitelku. Slečna Stará působila na naší škole několik let ve funkci asistenta pedagoga. Viděla opravdu hodně odučených hodin u mnoha pedagogů. Žádný absolvent vysoké školy tolik náslechů určitě neměl.

Pokud se ohlédnu do minulosti, v tuto chvíli učí na naší škole nejméně 5 pedagogů, kteří v době nástupu neměli dokončené vzdělání. Mezi nimi např. i paní učitelka Harazímová (opět uvádím s výslovným souhlasem). Vzdělání a titul Mgr. získala až po 12 letech působení na této škole. Mělo s ní kvůli tomu bývalé vedení školy ukončit pracovní poměr? Asi by to byla velká škoda.

Mohu vám zaručit, že slečna Stará bude pod dohledem mým, dohledem mentora (zavádějící učitel – Mgr. Harazímová) a také pod dohledem bývalé třídní učitelky Mgr. D. Kolářové. Budeme jí pomáhat. Žádný učený z nebe nespadl. Mluvím z vlastní zkušenosti. Slečna Stará je velice tvárná, ochotná, chytrá, ale hlavně respektuje zkušenější kolegy a nechá si poradit. Již jsem zažila mladé kolegy tzv. po škole, u kterých tomu tak bohužel nebylo.

Věřte, že se snažíme dělat pro vaše děti maximum. Rozhodnutí vedení školy  vždy zohledňují zájmy žáků - ať už se jedná o vzdělávací či výchovnou činnost. Naše práce se však neobejde bez vaší spolupráce.  Doufám, že nás v naší snaze podpoříte.       
                                                                                                              Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

                                    


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign