Jméno:
Heslo:

Aktuality MŠ

16.5.2018

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018-2019

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 dne

16. 5. 2018 od 13. hodin do 17 hodin v budově mateřské školy v přízemí.

Předškolní vzdělávání  od 1.9.2018  je povinné  pro děti, které dovrší věku 5 let do 31. srpna 2018 (podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto práva).

 Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.  


 V den zápisu do mateřské školy budou rodiče potřebovat:

 • rodný  list dítěte
 • potvrzení o pravidelném očkování dítěte (netýká se dětí s povinnou předškolní  docházkou) 

 • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením

 • průkaz své totožnosti

 

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání dítěte a tiskopis pro lékaře si můžete stáhnout z našich webových stránek:

www.skola-brozany.cz a v den zápisu přinést vyplněné.

 

Kapacita MŠ je 71 dětí.

 

 


 


Kritéria pro rozhodnutí o přijetí do MŠ stanovila po dohodě se zřizovatelem ředitelka ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, příspěvková organizace (nevztahují se pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2018 a mají trvalý pobyt  Brozanech nad Ohří)

 

Přednostní přijetí mají - sestupně podle věku od nejstaršího k nejmladšímu 

 • děti, které ke dni 31.8.2018 dosáhnou nejméně tří let věku a mají místo trvalého pobytu v Brozanech n/O, nebo v případě cizinců, kteří mají  místo pobytu v Brozanech n/O – sestupně podle věku od nejstaršího k nejmladšímu

   

 • děti, které ke dni 31.8.2018 dosáhnou nejméně  dvou let věku a  mají místo trvalého pobytu v Brozanech n/O, nebo v případě cizinců, kteří mají místo pobytu v Brozanech n/O – sestupně podle věku od nejstaršího k nejmladšímu

                   

 • děti, které mají sourozence v ZŠ a MŠ Brozany n/O, sestupně podle věku od nejstaršího k nejmladšímu,  bez přihlédnutí k místu trvalého pobytu z důvodů posilování sourozeneckých a rodinných vazeb

   

 • děti, které ke dni 31.8.2018 dosáhnou nejméně  tří let věku a nemají místo trvalého pobytu v Brozanech n/O, nebo v případě cizinců, kteří mají  místo pobytu v Brozanech n/O – sestupně podle věku od nejstaršího k nejmladšímu

 

 •  další děti budou přijaty do výše kapacity mateřské školy

   

 • v případě rovnosti kritérií bude rozhodovat los.

 

 Obecná kritéria:

 •  děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou do mateřské školy přijímány podle podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

   

 •  děti se mohou k předškolnímu vzdělávání přijímat i během školního roku, pokud to kapacita mateřské školy dovolí

   

 • děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné,  musí být před přijetím do mateřské školy očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání,  doklad o očkování dokládat nemusí.

 

Pro školní rok 2018 – 2019 je nyní 13 volných míst.

 

 

 

 


Přerušení provozu MŠ v letních prázdninách

 

OD  16.7.2018  DO  10.8.2018

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanoveno  ředitelkou  ZŠ a MŠ Brozany n/O podle §6 odst.5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění takto:

 

Měsíc ČERVENEC:  135 Kč

Měsíc SRPEN:          195 Kč


Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Výše úplaty za mateřskou školuVýše úplaty za mateřskou školu

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Mateřská škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign