Login

Aktuality ZŠ Brozany

21. 6. ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na základě  § 24 školského zákona č. 561/2004 v platném znění, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Brozanech nad Ohří dne 21. 6. 2018 pro základní školu ředitelské volno z technických důvodů, které znemožňují zajištění hygienických požadavků na provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (zajištění dodávky tekoucí pitné vody). Činnost školní družiny bude přerušena. Provoz  mateřské školy a školní jídelny bude dne 21. 6. 2018 přerušen.

             Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

Přijmeme učitele

ZŠ a MŠ Brozany hledá na plný úvazek

  1. učitele (učitelku) s aprobací pro první stupeň.

  2. učitele (učitelku) s aprobací matematika

Nástup koncem srpna 2018.

Nabízíme:

dlouhodobou perspektivu

přátelský a tvůrčí pedagogický kolektiv

Požadujeme

kvalifikovanost (aprobovanost, popř. VŠ vzdělání + DPS)

aktivní přístup k žákům a k výuce

Součástí výběrového řízení je vstupní pohovor

V případě zájmu posílejte CV na: reditelka@skola-brozany.cz.

 

Keramická sobota - kurz keramiky pro veřejnost

Kdy: v sobotu 23. června od 9:00 do 11:00 hodin
Kde: v budově ZŠ, IX. třída
Cena za osobu: 100,- Kč (zaměstnanci školy 50,- Kč)

Přijďte prožít příjemné dopoledne a něco pěkného vytvořit.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků na schůzku, která se koná ve čtvrtek 21. 6. od 16:00 hodin.

Schůzka rodičů 19. 4. 2018 -PŘIPOMÍNKY

4. B

Častější zapisování známek

Dohodnutá četnost zapisování známek do elektronické žákovské knížky (škola online) je do 5 pracovních dnů od vzniku práce. S paní učitelkou byla tato skutečnost projednána. Dojde k okamžité nápravě.

 

III. třída

Pochvala paní třídní učitelky

Moc děkuji i jménem paní učitelky za pochvalu. Paní učitelku velice potěšila. Opět plakala dojetím (již po několikáté).

 

VII. třída

Nemít dané počty známek na předměty

Systém hodnocení a tedy i počty známek je zcela v pravomoci jednotlivých škol. Na naší škole je jednotný pro všechny žáky a pedagogy. Zavedení tohoto systému mělo své důvody a bylo s pedagogy projednáno.  Rozhodně ale není důvodem k tomu, aby byli „děti ve stresu“. V případě dlouhodobé absence ve škole lze hodnocení po dohodě s vedením školy upravit (snížit minimální počet známek). Systém počtu známek je jednou z možností, jak omezit tzv. skryté záškoláctví. Pokud se u žáků nevyskytují příliš často jednodenní absence, lze požadavky bez větších potíží splnit. Na prvním stupni upozorňují na nízké počty známek učitelé, na druhém stupni je to především záležitost žáků.

Příklad: První pololetí školního roku trvalo 21 týdnů. Číslo u předmětu matematika v třídní knize ze dne 24. 1. 2018 (uzavření hodnocení za 1. pololetí) je 68. Znamená to, že v 1. pololetí školního roku bylo odučeno 68 hodin matematiky. Pokud by žák dostal 2 známky za týden, měl by 34 známek za pololetí. Myslím, že minimálního počtu známek z matematiky (tedy 20) lze bez potíží dosáhnout.

 

Moc děkuji za vaše náměty, připomínky i pochvaly. Pomohou nám v naší budoucí práci.

 

                                            Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

 

Sběr papíru

Sběr papíru za školní rok 2017/2018 bude ukončen ve čtvrtek 31. 5.

Sběr na školní rok 2018/2019 z technických důvodů (přestavba školy) noste až od září.

Nejlepší sběrači budou odměněni výletem do IQ LANDIA Liberec, který se uskuteční v pátek 22. 6.
DALŠÍ SBĚR BUDE ZŠ VYBÍRAT AŽ V ZÁŘÍ 2018!

Povolení inkasa pro bezhotovostní inkasní platby (stravné a „školkovné“)

Upozorňuji na problém, který mohl nastat v případě, že bylo povolení k inkasu zadáno nesprávným způsobem. Informace z naší strany byla nepřesná a omlouvám se za potíže tímto způsobené.

Parametry zadání povolení k inkasu se u jednotlivých bank liší. Uvedu některé, které způsobily nejvíce potíží:

1) doba čerpání limitu (perioda limitu,…) -  za jak dlouho smí být uvedená částka (limit  inkasa) vyčerpána – doporučení  měsíční   -  např. Moneta Money Bank, Česká spořitelna, Air Bank,…..

2) počet dnů mezi inkasy (možnost opakování inkasa,  počet plateb za období…) –  za jak dlouho může být uvedená částka (limit inkasa) znovu inkasována – doporučení denní, 1 den nebo 0– např. Komerční banka, ČSOB,…..

V případě, že inkaso v měsíci září nebylo provedeno z výše uvedeného důvodu, je pravděpodobně nutné změnit počet dnů mezi inkasy. V případě, že inkaso nebylo provedeno z důvodu, že inkaso není povoleno nebo částka platby přesahuje stanovený limit, je nutné tyto skutečnosti také upravit. Podrobnější informace získáte v bance, ve které máte Váš účet.

Ještě jednou se omlouvám a prosím o trpělivost při zavádění nového systému plateb. Případné další komplikace společnými silami jistě vyřešíme.

                                                                             

                                                           Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy


Platby

Od 1. 9. 2016 dochází ke změně způsobu plateb stravného a úplaty za předškolní vzdělávání  pro MŠ. Obě zmíněné platby budou probíhat pouze prostřednictvím inkasa (popř. hotovostní platby) a to vždy dopředu. Změny, které tento způsob úhrady vyžaduje, je nutné provést již během měsíce července popř. srpna 2016. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

Děkuji za pochopení. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign