Login

Aktuality ZŠ Brozany

Třídnictví

    Třídnictví ve školním roce 2018/2019

třída

jméno třídního učitele

I.

Mgr. Drahoslava Kolářová

II.

Mgr. Renáta Hlaváčková

III.

Mgr. Jana Harazímová

IV.

Sandra Stará

V.A

Mgr. Irena Purmová

V.B

Mgr. Tereza Bauerová

VI.

Mgr. Barbora Marxová

VII.

Mgr. Jaroslav Lepšík

VIII.

Mgr. Miloslava Matuláková

IX.

Mgr. Radka Krunclová

Zastupující třídní učitelé: Mgr. Hana Kolářová

                                          Ing. Jana Musílková

PŘÁNÍ NA PRÁZDNINY

Všem dětem, zaměstnancům školy, školky, školní jídelny, rodičům a přátelům školy přejeme pohodové prázdniny prosvícené sluníčkem a dobrou náladou. 

Děkujeme rodičům za celoroční spolupráci a budeme se těšit na zářijové zahájení nového školního roku.

Milé žákyně a žáci, při svých letních aktivitách nezapomínejte na svoji bezpečnost a ochranu zdraví svého i ostatních.

 

Vaši učitelé

Sběr papíru - umístění v okrese

1. místo1. místo

2. místo v přepočtu na žáka2. místo v přepočtu na žáka

Schůzka rodičů 19. 4. 2018 -PŘIPOMÍNKY

4. B

Častější zapisování známek

Dohodnutá četnost zapisování známek do elektronické žákovské knížky (škola online) je do 5 pracovních dnů od vzniku práce. S paní učitelkou byla tato skutečnost projednána. Dojde k okamžité nápravě.

 

III. třída

Pochvala paní třídní učitelky

Moc děkuji i jménem paní učitelky za pochvalu. Paní učitelku velice potěšila. Opět plakala dojetím (již po několikáté).

 

VII. třída

Nemít dané počty známek na předměty

Systém hodnocení a tedy i počty známek je zcela v pravomoci jednotlivých škol. Na naší škole je jednotný pro všechny žáky a pedagogy. Zavedení tohoto systému mělo své důvody a bylo s pedagogy projednáno.  Rozhodně ale není důvodem k tomu, aby byly „děti ve stresu“. V případě dlouhodobé absence ve škole lze hodnocení po dohodě s vedením školy upravit (snížit minimální počet známek). Systém počtu známek je jednou z možností, jak omezit tzv. skryté záškoláctví. Pokud se u žáků nevyskytují příliš často jednodenní absence, lze požadavky bez větších potíží splnit. Na prvním stupni upozorňují na nízké počty známek učitelé, na druhém stupni je to především záležitost žáků.

Příklad: První pololetí školního roku trvalo 21 týdnů. Číslo u předmětu matematika v třídní knize ze dne 24. 1. 2018 (uzavření hodnocení za 1. pololetí) je 68. Znamená to, že v 1. pololetí školního roku bylo odučeno 68 hodin matematiky. Pokud by žák dostal 2 známky za týden, měl by 34 známek za pololetí. Myslím, že minimálního počtu známek z matematiky (tedy 20) lze bez potíží dosáhnout.

 

Moc děkuji za vaše náměty, připomínky i pochvaly. Pomohou nám v naší budoucí práci.

 

                                            Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

 

Sběr papíru

Sběr papíru za školní rok 2017/2018 bude ukončen ve čtvrtek 31. 5.

Sběr na školní rok 2018/2019 z technických důvodů (přestavba školy) noste až od září.

Nejlepší sběrači budou odměněni výletem do IQ LANDIA Liberec, který se uskuteční v pátek 22. 6.
DALŠÍ SBĚR BUDE ZŠ VYBÍRAT AŽ V ZÁŘÍ 2018!

Povolení inkasa pro bezhotovostní inkasní platby (stravné a „školkovné“)

Upozorňuji na problém, který mohl nastat v případě, že bylo povolení k inkasu zadáno nesprávným způsobem. Informace z naší strany byla nepřesná a omlouvám se za potíže tímto způsobené.

Parametry zadání povolení k inkasu se u jednotlivých bank liší. Uvedu některé, které způsobily nejvíce potíží:

1) doba čerpání limitu (perioda limitu,…) -  za jak dlouho smí být uvedená částka (limit  inkasa) vyčerpána – doporučení  měsíční   -  např. Moneta Money Bank, Česká spořitelna, Air Bank,…..

2) počet dnů mezi inkasy (možnost opakování inkasa,  počet plateb za období…) –  za jak dlouho může být uvedená částka (limit inkasa) znovu inkasována – doporučení denní, 1 den nebo 0– např. Komerční banka, ČSOB,…..

V případě, že inkaso v měsíci září nebylo provedeno z výše uvedeného důvodu, je pravděpodobně nutné změnit počet dnů mezi inkasy. V případě, že inkaso nebylo provedeno z důvodu, že inkaso není povoleno nebo částka platby přesahuje stanovený limit, je nutné tyto skutečnosti také upravit. Podrobnější informace získáte v bance, ve které máte Váš účet.

Ještě jednou se omlouvám a prosím o trpělivost při zavádění nového systému plateb. Případné další komplikace společnými silami jistě vyřešíme.

                                                                             

                                                           Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy


Platby

Od 1. 9. 2016 dochází ke změně způsobu plateb stravného a úplaty za předškolní vzdělávání  pro MŠ. Obě zmíněné platby budou probíhat pouze prostřednictvím inkasa (popř. hotovostní platby) a to vždy dopředu. Změny, které tento způsob úhrady vyžaduje, je nutné provést již během měsíce července popř. srpna 2016. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

Děkuji za pochopení. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign