Login

Aktuality ZŠ Brozany

Legoland pro 1.stupeň

 
Základní škola Brozany nad Ohří naplánovala na 31. 5. 2019 zájezd do německého LEGOLANDU.
 
Zájezd je určen žákům 1. stupně. Kapacita 60 míst. V případě velkého zájmu se ZŠ pokusí kapacitu navýšit.
 
Cena:   1 000Kč
 
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, vstupenku, pedagogický dohled, pojištění
 
Zájemci si mohou vytisknout přihlášku nebo požádat učitele o její vydání.  Vyplněnou přihlášku pošlete do 28. 2. prostřednictvím učitelů do ředitelny.
 
Nezapomeňte, že žáci potřebují platný cestovní pas.
 
Zájezd zatím nehraďte, k platbě budete vyzváni v březnu.
 
Více informací:
 
 

PŘIHLÁŠKA LEGOLAND

rozklikněterozklikněte

Hotovostní platby na pokladně

Platby v hotovosti lze uhradit každou středu od 13:30 do 15:30 hodin pouze v kanceláři vedoucí školní jídelny. Budova základní školy je pro veřejnost z bezpečnostních důvodů až do odvolání uzavřena. Děkuji za pochopení. Mgr. Alice Marešová
Chorvatsko

Čas odjezdu do Chorvatska se blíží, a proto prosím pomalu začněte hradit doplatek. Doplatek činí 4200,- Kč a je potřeba uhradit do konce dubna 2019.
nejlépe bezhotovostně na:
- číslo účtu 35-7374610227/100
- variabilní symbol je 8882 
- specifický symbol má žák napsaný na žákovském listu.
Dále se prosím podívejte na odkaz pod článkem, kde jsou uvedeny všeobecné podmínky cestovní kanceláře včetně stornopoplatků a dodatek ustanovení týkající se ochrany osobních údajů k všeobecným obchodním podmínkám cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o.
Prosím zkontrolujte platnost pasů, případně je možné vycestovat na občanský průkaz. 

Sběr papíru

Od 18. 1. 2019 bude pokračovat sběr starého papíru.
Papír je možné  odevzdatv bývalém areálu VLK Brozany n. O..

Pro odevzdání papíru je nutná předchozí domluva na telefonním čísle 777 744 126. Prosím pokud to bude možné, zavolejte a snažte se papír odevzdávat především v pátky.

2. FÁZE STĚHOVÁNÍ OD 19. 11. 2018

POKLADNA PŘEMÍSTĚNA DO ŘEDITELNY V ZŠ.
UČITELSKÝ SBOR A VEDENÍ ŠKOLY ZŮSTÁVÁ V ZŠ.
Výuka ZUŠ (hra na hudební nástroje) bude od 19. 11. probíhat v pondělí a ve čtvrtek v hasičárně.

Od pondělí  19. 11. bude výuka celé základní školy probíhat v těchto náhradních prostorách:

třída

náhradní prostor

1.

MŠ Doksany – 1. patro

2.

MŠ Doksany – 1. patro

3.

Školní družina u jídelny (Brozany n. O.)

4.

Školní družina u jídelny (Brozany n. O.)

5. A

Hasičárna (Brozany n. O.)

5. B

Hasičárna (Brozany n. O.)

6.

Hasičárna (Brozany n. O.)

7.

Byt nad zdravotním střediskem (Brozany n. O.)

8.

Tvrz – 1. patro (Brozany n. O.)

9.

Tvrz -přízemí (Brozany n. O.)

ranní ŠD

od 6:00 – 7:25 v hasičárně

odpolední ŠD

v původních prostorách ŠD u jídelny

Žáci z  1. a 2. třídy z Brozan se budou v 7:10 hodin scházet u autobusové zastávky před hasičárnou, kde na ně budou čekat třídní učitelky. V případě, že tito žáci navštěvují ranní ŠD, odcházejí  v 7:05 hodin ze ŠD s vychovatelkou, která je odvede na zastávku a předá třídním učitelkám.

Pro děti, které ráno nechodí do ŠD a nepojedou z Brozan platí:

Děti z Doksan mohou do MŠ Doksany přicházet od 7:25 hodin.

Do Brozan žáci budou přijíždět společně s třídními učitelkami vždy v  11:37 hodin. Třídní učitelky poté odvedou žáky do školní jídelny a školní družiny, nebo je pustí domů.

Doprava je zdarma.

V případě, že dítěti ujede autobus, jsou zákonní zástupci žáka povinni dítě do MŠ Doksany dopravit na vlastní náklady. Další autobus odjíždí z Brozan do zastávky ŠKOLA Doksany v 8:20 a 8:49 hodin.

Žáky z 3. a 4. třídy odvede na výuku z ranní ŠD vychovatelka. Páťáci zůstávají v hasičárně pod pedagogickým dohledem. Ostatní náhradní prostory budou pro výuku otevírány v 7:30 hodin, kde budou na žáky čekat zaměstnanci ZŠ a v době přestávek na ně budou dohlížet pedagogové. 

Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

 

Povolení inkasa pro bezhotovostní inkasní platby (stravné a „školkovné“)

Upozorňuji na problém, který mohl nastat v případě, že bylo povolení k inkasu zadáno nesprávným způsobem. Informace z naší strany byla nepřesná a omlouvám se za potíže tímto způsobené.

Parametry zadání povolení k inkasu se u jednotlivých bank liší. Uvedu některé, které způsobily nejvíce potíží:

1) doba čerpání limitu (perioda limitu,…) -  za jak dlouho smí být uvedená částka (limit  inkasa) vyčerpána – doporučení  měsíční   -  např. Moneta Money Bank, Česká spořitelna, Air Bank,…..

2) počet dnů mezi inkasy (možnost opakování inkasa,  počet plateb za období…) –  za jak dlouho může být uvedená částka (limit inkasa) znovu inkasována – doporučení denní, 1 den nebo 0– např. Komerční banka, ČSOB,…..

V případě, že inkaso v měsíci září nebylo provedeno z výše uvedeného důvodu, je pravděpodobně nutné změnit počet dnů mezi inkasy. V případě, že inkaso nebylo provedeno z důvodu, že inkaso není povoleno nebo částka platby přesahuje stanovený limit, je nutné tyto skutečnosti také upravit. Podrobnější informace získáte v bance, ve které máte Váš účet.

Ještě jednou se omlouvám a prosím o trpělivost při zavádění nového systému plateb. Případné další komplikace společnými silami jistě vyřešíme.

                                                                             

                                                           Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy


Platby

Od 1. 9. 2016 dochází ke změně způsobu plateb stravného a úplaty za předškolní vzdělávání  pro MŠ. Obě zmíněné platby budou probíhat pouze prostřednictvím inkasa (popř. hotovostní platby) a to vždy dopředu. Změny, které tento způsob úhrady vyžaduje, je nutné provést již během měsíce července popř. srpna 2016. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

Děkuji za pochopení. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign