Login

Kronika

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas na slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí do základních škol.

Zahradní slavnost měla v programu vystoupení dětí z jednotlivých tříd, poté jsme se slavnostně rozloučili se školáky, kteří složili důležitý slib.

Děti byly velmi šikovné a zvládly svá vystoupení na jedničku. Za odměnu si zazpívaly, zatančily a zaskotačily s CULINKOU, která je provedla světem veselých písniček a pohybových hrátek.

K osvěžení měli všichni hosté k dispozici od maminek sladké i slané pečivo, ovoce a jiné dobroty.

Věříme, že to bylo velice příjemné odpoledne pro nás všechny. 

Vážíme si celoroční spolupráce s rodiči a přejeme všem krásné léto.


Výlet mašinkou - 13. 6. 2018

Výlet mašinkou - 13. 6. 2018Ve středu 13. června jsme se vydali na výlet - čekal na nás již tradiční výletní vláček s panem strojvedoucím Palou. Nedali jsme se odradit malým ochlazením a s radostí nastoupili. Cesta stála za to - obdivovali jsme okolí Brozan, blízké vesnice Chotěšov, Vrbičany, Rochov i Hostěnice. Děti si všímaly dálnice, plodin na poli či nedalekých hor. A s nadšením objevily i dravého ptáka nebo srnky. Zážitků mají zkrátka plno, byl to moc hezký výlet.
Velké poděkování patří panu Palovi, který nám výlet již poněkolikáté nabídl a zajistil.

Draví ptáci - 4. 6. 2018

Draví ptáci - 4. 6. 2018

V pondělí 4. června jsme přivítali ve školce již tradiční a velmi vzácnou návštěvu, paní sokolnici Gilovou. Přivezla dětem ukázat několik dravých ptáků a předvedla část z jejich výcviku.

Děti s nadšením poslouchaly vyprávění, ale také se aktivně zúčastnily her a činností, při kterých se mnohé dozvěděly. Samozřejmě si mohly dravce zblízka prohlédnout, pohladit i potěžkat, provedly s nimi několik experimentů. Věříme, že poznatky a zkušenosti získané tímto prožitkovým učením v dětech zanechají trvalou stopu.


Den dětí s Hopsíkem - 30. 5. 2018

Den dětí s Hopsíkem - 30. 5. 2018Ve středu 30. května jsme ve školce oslavili Mezinárodní den dětí s malým předstihem, zato velmi vesele a bujaře. Přivítali jsme na zahradě MŠ klauna Hopsíka, který pro nás připravil opravdovou show.
Součástí interaktivního programu byly nejen dětské písničky a tance, ale také například didaktické hry a soutěže. Klaun Hopsík nás ohromil svou profesionalitou a povedenými triky a kouzly. Občas se projevil ale také jako nešika, který potřeboval od dětí pomoci - v tu chvíli je aktivně zapojil a především rozesmál.
Všichni jsme ocenili dětský program, který je zábavný, zároveň i vkusný a inteligentní. Byla to zkrátka moc prima oslava!


Barevný týden v 1.třídě

Barevný týden v 1.třídě

V rámci vzdělávacího programu prožily děti 1.třídy koncem května „Barevný týden“. Prostřednictvím prožitkového učení, nejrůznějších her a činností poznávaly barvy a jejich odstíny. Užily si přitom spoustu zábavy, fotografie z jednotlivých barevných dnů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.  


Čarodějnická dílna - 25.4.2018

Čarodějnická dílna - 25.4.2018

 

Děkujeme všem rodičům, kteří si udělali pro své děti čas a užili si v mateřské škole velmi příjemné odpoledne.

Tleskáme šikovným rukám, dětským i dospělým, které vyrobily úžasné čarodějnice a dokázali využít svou  velkou fantazii.

Těšíme se na další společnou akci.


Čarodějnický rej - 25.4.2018

Čarodějnický rej - 25.4.2018

 

Dne 25. 4. 2018 se u nás ve školce slétli nejen čarodějnice, ale také čarodějové. Čarodějnický rej byl plný tance, tvoření kouzelných lektvarů a také strašidelných úkolů. Všechny čarodějky a čarodějové si na školní zahradě vyzkoušeli létání na koštěti, skákání přes oheň, lovení havěti, chytání pavouků a házení ropuchou na cíl. Za splnění všech úkolů na ně čekalo pravé čarodějnické vysvědčení.

Tato akce byla v naší školce poprvé, ale jistě ne naposledy, protože se velmi povedla k radosti dospělých a především všech malých čarodějů a čarodějnic.

 


Plavání 2018

Plavání 2018Od 6. února do 17. dubna nejstarší děti ze třetí třídy absolvovaly kurz předplavecké výchovy, tentokrát pořádaný litoměřickým plaveckým klubem. V deseti lekcích se děti prostřednictvím her s různými pomůckami především seznamovaly s vodou a rozvíjely základní pohybové dovednosti důležité pro pozdější výuku plavání. Učily nebát se vody, potápět se, položit se na vodu či splývat. Naše děti byly velmi šikovné a také ukázněné, "plavecké úterky" proběhly vždy v radostné atmosféře.
Několik fotografií z plavání naleznete ve Fotogalerii MŠ.

Divadelní představení - 18.4.2018

Divadelní představení - 18.4.2018Po delší přestávce nás ve středu navštívil Sváťa se svým divadýlkem a s nově nastudovanou pohádkou z knihy O pejskovi a kočičce: "O pyšné noční košilce". Při sledování příběhu se děti ujišťovaly o tom, že přátelství je  důležité a povyšovat se nad ostatní se nevyplácí.
Dětem pro radost zněly písničky čertíka Poplety, hádanky a také jednotlivé děti vystoupily se svými oblíbenými písničkami. Při těchto divadelních představeních se děti učí kulturnímu vystupování, zvládají situace, při kterých je vhodné hercům zatleskat, kdy jsou diváci tiše a naopak, kdy se do děje mohou aktivně zapojit.

Vystoupení Sváti a Aničky je vždy zážitkem pro děti i dospělé.Naše Brozany - 9. - 13. dubna

Naše Brozany - 9. - 13. dubnaVe druhém dubnovém týdnu jsme se v naší školce zaměřili na téma "Tady bydlím já." Tato část vzdělávacího programu má děti směrovat k poznávání obce i k posilování vztahu k domovu.
S dětmi si prohlížíme knihy a fotografie o Brozanech a okolí, obrázky pak při procházkách srovnáváme se skutečnými místy. Zašli jsme do lesa, jenž je v tomto období snad nejkrásnější, zkoumali jsme lesní květiny i památný dub.
Ve středu 11. dubna jsme navštívili brozanskou tvrz. Největším zážitkem byla samozřejmě figura kata ve sklepení, ale děti si všímaly i různých předmětů z dávných časů a uvědomily si odlišnosti života ve středověku.
Ve čtvrtek 12. dubna jsme si prohlédli kostel sv.Gotharda, to byl opravdu nevšední a krásný zážitek. Obě exkurze byly samozřejmě doplněny bohatým povídáním, děti nás "zahltily" množstvím otázek a postřehů.
Za ty pěkné zážitky velmi děkujeme také paní Gabrielové a panu Novotnému, kteří nám prohlídky ochotně umožnili.

Vynášení MORANY - 21.3.2018

Vynášení MORANY  -  21.3.2018První jarní den jsme oslavili skutečně v duchu českých tradic - vynášením Morany. Již před několika dny jsme připravili tradiční slaměnou ženskou postavu ozdobenou papírovými vločkami - Paní Zimu, Moranu či Mařenu. Povídali jsme si s dětmi o příchodu jara a zhlédli jsme příběh o vynášení Morany z cyklu Chaloupka na vršku. Tyto večerníčky nabízejí kromě veselých příběhů, které mají děti moc rády, také spoustu poznatků o životě na venkově a lidových zvycích. Ve středu 21.3. jsme se tedy vydali rozloučit se se zimou a přivítat jaro. Dorazili jsme, za velkého rámusení, klapání a cinkání (aby se nás zima zalekla a utekla) k řece Ohři, Moranu paní učitelky zapálily, hodily z mostu a poslaly po řece do dalekých krajů. Zazpívali jsme jí písničku o jaru, "začarovali ji" a společně si užívali prvních jarních paprsků. Při procházce už jsme si všímali jarních ohlasů, například zpěvu ptáčků nebo prvních kytiček v zahrádkách. Už se toho jara opravdu nemůžeme dočkat! Více

Vycházka do Doksan - 15. března

Vycházka do Doksan - 15. březnaZdá se to nedávno, kdy jsme si vyšli prohlédnout doksanský Betlém. Tentokrát nás k procházce vylákala velikonoční instalace. A tak se děti ze třetí třídy vydaly podívat se na krásné slaměné zajíčky, slepičky, ovečky a další velikonoční objekty. Opravdu jsme obdivovali zručnost doksanských umělců. Cestou jsme zhlédli i část doksanského zámku a kostela, všimli jsme si stromů v parku nebo řeky Ohře. K pěknému zážitku velmi přispělo i nádherné slunečné počasí.

Návštěva hasičské zbrojnice - 2.3.2018

Návštěva hasičské zbrojnice - 2.3.2018V rámci tematického bloku věnovaného ochraně před různými druhy nebezpečí děti poznávají i složky záchranného systému. Byli jsme proto velmi rádi, když nám vyšli vstříc místní hasiči a umožnili nám prohlídku brozanské hasičské zbrojnice. Děti si mohly prohlédnout šatny, kde si vyzkoušely část hasičské výstroje. Poté porovnaly techniku starší i tu nejmodernější, nové hasičské auto jim pan Radek Horna ukázal opravdu do nejmenších podrobností a ukázky doplnil zajímavým výkladem. Velice děkujeme místním hasičům a jmenovitě panu Hornovi za čas a ochotu, exkurze byla pro děti velmi zábavná, ale jistě také velmi poučná.

Olympiáda ve školce

Olympiáda ve školceVe vzdělávacím programu reagujeme i na aktuální dění kolem nás, nemohli jsme tedy opominout ani právě proběhnuvší zimní olympijské hry. V posledním únorovém týdnu tedy děti ze druhé a třetí třídy čekaly hry a činnosti motivované olympiádou. Děti sdělovaly své zážitky ze sledování her, poznávaly zimní sporty a sportovní potřeby, některé si samy vyzkoušely. Soutěžily v různých disciplínách inspirovaných olympijskými sporty. Ale také poznávaly vlajky ČR i jiných zemí, vlajku olympijskou, názvy států, naše hlavní město apod. Jejich úkolem bylo mj. říct své jméno a příjmení, věk a bydliště. A nakonec se dočkaly samozřejmě i medaile a odměny.

Karneval - 21.2.2018

Dnes do školky nepřišly žádné děti, ale zato nás navštívili rytíři, víly, princezny, kouzelníci, šaškové a mnoho dalších pohádkových postaviček.

Náš tradiční karnevalový den se povedl, děti si užily legraci, tancování, zpívání a s nadšením  se všechny zapojily do nabízených zajímavých a nápaditých soutěží.

Byla to velice pěkná a milá akce.


Plavání předškoláků

Plavání předškolákůZačátkem února děti ze třetí třídy začaly jezdit na předplavecký výcvik. Zatím mají za sebou první hodinu, ale již teď je jasné, že to bude velmi šikovná plavecká třída. Cestujeme s  dětmi z naší základní školy, a tak je v autobuse veselo. 
Přejeme dětem, aby  zvládly všechny hodiny aktivně, v pohodě a hlavně s láskou k plavání a sportu obecně.
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z prvních lekcí kurzu.

Vánoce v MŠ - 19. prosince

Vánoce v MŠ - 19. prosince

Dnes zněly celou mateřskou školou vánoční koledy a celé slavnostní dopoledne bylo věnováno kouzelné atmosféře Vánoc.

Děti si prohlédly ozdobené stromečky v jednotlivých třídách, předvedly kamarádům zpívání a recitování koled. U posledního stromečku na ně čekalo překvapení – dárky pro hry a tvoření ve školce.

Všechny hračky a hry si společně vyzkoušely, prohlédly a pohrály si s nimi. Děti se už těší, až se stromeček rozsvítí i u nich doma.

 

 


Čertování - 5. prosince

Čertování - 5. prosinceV naší mateřské škole dodržujeme zásadu, že se tu děti mají cítit bezpečně a že ta hlavní mikulášská návštěva se odehraje večer v rodině. Proto pojímáme tradici spojenou se svátkem sv.Mikuláše spíše jako den zábavy a dovádění malých čertíků. V tomto duchu proběhlo i letošní "čertování".
Několik dní před svátkem tradičně vyrábíme mikulášský dárek pro rodiny. Tentokrát děti z první a druhé třídy tvořily veselé čertíky z papírových ruliček a děti ze třetí třídy ponožkového maňáska.
V samotný čertovský den děti přicházely do školky v pěkných maskách. Po svačině se všechny setkaly v "pekelných" prostorách druhé třídy. Zatancovaly si na čertovské diskotéce, prokázaly odvahu ve strachovém pytli nebo při vaření čertovského guláše. Pochutnaly si na dobrotách z domova a procvičily obratnost či rychlost v několika ďábelských soutěžích. Všichni jsme si užili den plný pohybu a legrace. Poděkování patří i rodičům - za přípravu kostýmů i za dobroty, na kterých si děti ještě v dalších vánočních dnech pochutnají.

Adventní dílna - 30.11.2017

Adventní dílna - 30.11.2017Prožili jsme ve čtvrtek s rodiči a jejich dětmi velmi hezké a tvořivé odpoledne. Byla radost pozorovat, jak se pod rukama dětí i dospělých rodí krásná vánoční výzdoba ve formě lucerniček  se svíčkami a závěsů z chvojí, šišek a ozdobiček. 
Rodiče byli spokojení, děti vyskotačené, výrobky velmi povedené - a tak to má být.

Velké poděkování patří také učitelkám a provozním MŠ, za přípravu, realizaci a velký úklid. Celá starost za to opravdu stála, vždyť mnoho rodičů se již těší na velikonoční tvoření, které však  plánujeme rozdělit již po jednotlivých třídách,  protože na naše dílny přichází stále více dětí, rodičů i prarodičů. A to nás moc těší.

Mgr. Nehybová Jana


Vycházka do Doksan - 28. listopadu

Vycházka do Doksan - 28. listopaduDěti ze 3. třídy se v úterý 28. listopadu vydaly do Doksan. Nalákal nás tamní slaměný Betlém. Děti vůbec nelitovaly, že se tentokrát vypravily na delší procházku, naopak nadšeně obdivovaly vskutku ojedinělé dílo. Popovídali jsme si o vánočním Betlému, prohlédli pozorně všechny postavy a děti vybíraly, která slaměná socha se jim líbí nejvíce. Nezapomněli jsme ani na doksanský kláštěr, alespoň zvenčí jsme si jej prohlédli, krátce si o něm promluvili a už se těšíme, až se sem na jaře vydáme na větší výlet.
Dovolujeme si všichni vyslovit velikou pochvalu doksanským občanům, jejich Betlém se jim opravdu vydařil.

Koncert žáků hudební školy - 31.10.

Koncert žáků hudební školy - 31.10.

V úterý 31.10. jsme ve školce přivítali studenty roudnického gymnázia a současně žáky hudebního oboru základní umělecké školy. Na své hudební nástroje nám přišli zahrát Toník a Anička Kubíkovi, kteří naši školku před několika lety sami navštěvovali, a přivedli s sebou svou spolužačku Anežku Hejhalovou.

Nejprve dětem zahrál Toník tři skladby na klavír. Poté děti poznaly kytaru, poslechly si jednu klasickou skladbu a dvě country písničky, které si mohly s Aničkou i zazpívat. Anežka dětem ukázala, jak vypadají housle, a bravurně zahrála dvě náročnější houslové skladby. A nakonec předvedl Toník, jaká kouzla dokážou klávesy. Moderní rockové písničky skupin Mandrage, Divokej Bill ad. vylákaly děti na parket a koncert se změnil na rockovou diskotéku.

Byl to opravdu pěkný zážitek, děti zaslouženě odměnily účinkující velkým potleskem a jásotem.


Divadlo Okýnko - 11. 10. 2017

Divadlo Okýnko - 11. 10. 2017

Ve středu 11. října jsme zhlédli první letošní divadelní představení, pohádku Divadla Okýnko s názvem Jak se uspává příroda.
Divadelní společnost nás potěšila nevšední a veselou pohádkou o dvou lesních vílách Borůvce a Brusince, které mají za úkol uspat les, než převezme vládu paní Zima. Děti měly možnost poznat, že divadlo mohou hrát společně herci i maňásci a že jej dotváří i krásné a nápadité kulisy. Děti se dokonce mohly aktivně podílet na pohádkové hře, například tím, že pomohly uhádnout hádanky nebo vyprávěly paní Zimě pohádku o Karkulce.
Pohádka se nám velice líbila a těšíme se, až nás Divadelní společnost Okýnko znovu navštíví.
Více


Vítání podzimu - 4.10.2017

Vítání podzimu - 4.10.2017 

                V prvních podzimních dnech jsme s dětmi ve školce tvořili Kouzelné houbičky. Ve středu 4.října jsme se všichni vydali do lesa, abychom tam naše veselé barevné houby odnesli a potěšili tak zvířátka a celý les. Děti své výrobky umístily do přírody a nevědomky si tak vyzkoušely moderní uměleckou techniku, tzv. land-art. Pro děti to však byla pohádka, houbičky nám les kouzlem zakryl a kdo ví, zda je jednou znovu neobjevíme.

                Zároveň jsme měli možnost prožívat atmosféru podzimního lesa. Děti podzim přivítaly písničkou, cestou pozorovaly padající listy nebo drobné živočichy. Starší děti došly až k památnému dubu, který společně objaly, sbíraly listy či podzimní plody a hrály si s nimi.

                Počasí nám přálo, prožili jsme společně krásný podzimní výlet.


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Mateřská škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign