Login

Kronika

Školní florbalová liga

Letos proběhl již třetí ročník školní florbalové ligy. Jen přiblížím, o co jde. Na začátku školního roku si kapitáni družstev, žáci devátých tříd, vyberou týmy sestavené z žáků 6., 7., 8. a 9. tříd. V každém čtvrtletí se odehraje jedno kolo ligy. 25. 6. 2018 proběhl poslední turnaj mezi čtyřmi týmy. Byly to krásné zápasy a všichni bojovali o to, aby se umístili co nejlépe. Během turnaje proběhlo i několik vystoupení děvčat z pohybové výchovy. Na závěr ještě nastoupil proti vítěznému družstvu tým hvězd složený z pedagogického sboru, ale bohužel prohrál 1:4. Tým BUFU, který v lize skončil na 1. místě si vítězství opravdu zasloužil. Druhé místo obsadil Gucci Gang. Třetí místo patřilo Drakům a čtvrté Black Panters.

Závěrem bych rád moc poděkoval panu Luboši Mandovi za sponzorský dar v podobě několika přepravek ovoce a zeleniny, které nám posloužily jako ceny pro sportovce.
                                                                  Jaroslav Lepšík


Výlet za sběr

V pátek 22. 6. 2018 se nejlepší sběrači papíru zúčastnili výletu do IQ Landie Liberec.
Nejdříve jsme se zúčastnili programu s chemickými a fyzikálními pokusy. Někteří z nás dokonce asistovali šílenému vědátorovi, který vyváděl psí kusy s elektrikou, ohněm, chemickými látkami a tekutým dusíkem. 
Vyhládlo nám, a tak jsme se posilnili svačinkami, které nám připravily maminky. 
A potom už hurá za zábavou a poznáváním. Mohli jsme si proběhnout celou IQ Landii sami, jak se nám zachtělo. Viděli jsme ohnivé tornádo, elektrické výboje, vlny tsunami, procvičili jsme si smysly, prošli jsme se v nitru sopky, poznali jsme lidské tělo, vyzkoušeli si, jaké to je, když člověk vůbec nevidí .... Bylo toho skutečně mnoho a nemůžeme všechno vyjmenovat. Prostě skvělý výlet!
I když venku snad mrzlo :-), my jsme si to užili. Radíme, sbírejte také od září papír, ať se dostanete na místa, kde jsme třeba nikdy nebyli.


Rosehill

Naše výprava  do Rosehillu byla úspěšná. Cesta byla klidná a nikde nás nic zlého nepřekvapilo. V Rosehillu nás čekali spřátelení indiáni ve svých týpích. V nich měli uloženo mnoho pokladů – zbraní, kůží, drápů, zubů, trofejí, oblečení i hraček. Vše nám ukázali, něco jsme si mohli i ohmatat. Viděli jsme, že jsou to dobří bojovníci a lovci. Abychom si s nimi poměřili síly, lovili jsme, předváděli svou zručnost a dokonce jsme museli předvést, jak si poradíme se ženskou prací – výrobou a výzdobou náramku – zřejmě nám pak chtěli za odměnu nějakou jejich ženu dát. Jejich ženy byly moc hezké, ale bohužel nám pak žádnou nedali – jednu dokonce raději provdali za bídnou bledou tvář. Naši bojovníci však dlouho nesmutnili a na sklonku dne pak raději směňovali peníze bledých tváří za výrobky tohoto kmene. Splašený oř nás nakonec dovezl zase domů…

 Překlad: 15. 6. odjeli druháci a třeťáci na výlet do indiánské vesničky. Program byl nabitý a moc se nám všem líbil. Vřele všem ostatním návštěvu Rosehillu doporučujeme.

                                                                  Mgr. Drahoslava Kolářová

 


Sportovní kurz

V týdnu od 4. 6. 2018 – 9. 6. 2018 se 39 sportovních nadšenců z 2. stupně zúčastnilo sportovního kurzu v Josefově Dole. Co jsme všechno podnikli?

            V pondělí jsme přijeli do penzionu Savoy, kde jsme se ubytovali, odpočinuli jsme si  a vypravili jsme se na obhlídku okolí. Stateční sportovci ten den ušli 12 km.

            Druhý den - v úterý -  jsme se rozdělili do skupin a střídali jsme v neobvyklých disciplínách, které pro nás přichystali učitelé. Také jsme využili bazén u penzionu a kdo chtěl, hrál  vybiku.

            Ve středu jsme se opět rozdělili do družstev a střídali jsme se u dalších sportovních her (např. petanque, kroket, ringo, lacross apod.). Také jsme si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky a luku. Večer jsme opékali buřty a zpívali jsme u ohýnku.

            Čtvrtek byl ve znamení celodenního výletu na Ještěd. Jeli jsme vlakem i tramvají, kdo chtěl, jel na Ještěd lanovkou. Dvanáct statečných si sáhlo na hranice svých sil a vydalo se na vrchol pěšky. Zpátky jsme šli z Ještědu po svých.  Po návratu k penzionu byla volná zábava, koupání, procházka.

            Páteční den byl soutěžní. Byly vytvořeny 3 bojové skupiny a ty si zvolily své zástupce  v kroketu, ringu a lacrossu. Odpoledne proběhla tříhodinová bitva v pamatováku – jen tak, abychom se nenudili. Večer došlo na hodnocení kurzu, ocenění vítězů v turnaji a úklidu. Každý ještě získal diplom za něco, co ho proslavilo. Diskotéku jsme rozjeli jako nikdy. Nacpali jsme se dobrotami, které nám zakoupil pan učitel, vypili jsme mnoho limonád a potom jsme pařili až do 0: 30 hodin.

            Sobota byl čas odjezdu. Sbalili jsme si, uklidili jsme pokoje, rozloučili jsme se se zaměstnanci penzionu a hurá domů. No hurá - moc se nám nechtělo. Věděli jsme, že nás čekají písemky a další povinnosti spojené se školou. Raději bychom sportovali, až by z nás lilo. Tak třeba zase někdy vyrazíme na sportovní nebo turistický kurz a užijeme si to tak jako letos.

 

                Mgr. Jana Harazímová a Mgr. Jaroslav Lepšík, přímí účastníci zájezdu


Výlet za odměnu

Výlet za odměnu

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se vybraní žáci naší školy zúčastnili výletu za odměnu (vystupování na soutěžích, přehlídkách, recitace, ....). Jeli jsme na zámek do Libochovic. Nebyla to jen pouhá prohlídka, ale velmi pěkný program na celé dopoledne. Čekal nás stroj času, který nás provedl tisíciletou historií českých zemí. Zlomové okamžiky nám připomněly významné postavy - kněžna Libuše, mistr Jan Hus, kat Mydlář, Marie Terezie, Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a Petr Parléř. Prošli jsme naučnou stezku, kde jsme se dozvěděli něco nového a mohli jsme se zúčastnit soutěže Klenoty českého království. Program doplnily celodenní rytířské hry, středověká bitva a nechybělo ani tržiště a středověká hospoda s občerstvením. Výlet jsme si všichni užili, přálo nám počasí a program byl skutečně pestrý.

                                                                                                                                                                                     Mgr. Jana Harazímová


Třídní výlet do parku Mirakulum

V pátek 5. června se naše 1. třída společšně se třídou 4. A vydala na poměrně dalekou cestu k Nymburku. Zde totiž leží veliký zábavní park s různými atrakcemi, vybudovaný na území bývalých kasáren ruských vojsk. Každý si zde našel své - čekala tu na nás velká prostorná trampolína (i pro dvě třídy najednou), pyramidový kolotoč pro celou třídu, prolézací hrady spojené lanovou stezkou ve výšce, podzemní i nadzemní bludiště, lesní stezka se zajímavými úkoly. Na závěr jsme se také osvěžili ve vodním světě. Společně jsme se naobědvali v místní venkovní restauraci. Bavili jsme se až do odpoledních hodin a ještě než jsme odjeli, osvěžili jsme se výbornou domácí zmrzlinou a mraženými kuličkami. Ani se nám odtud nechtělo, a tak jsme odjížděli s mírným zpožděním a domů jsme přijeli o chvilku později. Určitě se sem rádi vrátíme - třeba na výlet se svými rodiči a sourozenci.
                                                                                  Mgr. Renáta Hlaváčková

Pasování prvňáčků na čtenáře 8.6. 2018

Pasování prvňáčků na čtenáře 8.6. 2018

Naši prvňáčci pomalu končí svůj první školní rok, a protože se v tomto roce naučili dovednost, která je bude provázet jejich celým dalším životem, a to je čtení - byli slavnostně pasováni na čtenáře a odměněni.
                                      Mgr. Renáta Hlaváčková

 


Festival Budyňský krokodýl

V neděli 27. května 2018 se Brozanský školní sbor zúčastnil XXIII. ročníku festivalu Budyňský krokodýl.
Festival byl zahájen průvodem všech zúčastněných tanečních souborů a pěveckých sborů. Na nádvoří budyňského hradu byli nejprve všichni vedoucí slavnostně dekorováni pamětní medailí a potom i všichni vystupující. Na festivalu jsme mohli vidět taneční kroužky a skupiny - mažoretky, street dancery, country tance a jiné. Vystoupily skupiny z Budyně, Roudnice nad Labem, Litoměřic, Kadaně, Sraškova, Mšeného – lázní, Lovosic, Koštic a my z Brozan.
Naše vystoupení zahájily členky sboru písní Ufoni, následovala píseň Až na Sněžku s partou ježků, spirituály Beránek a Vlk a Jdi Mojžíši, tři romské písně Joj mamo, Aven Roma a Paš o paňori, hebrejská lidová Čiribiribom a písnička z pohádky Láska rohatá – Zlatý voči. Za náš výkon jsme dostaly pamětní list a paní učitelka Harazímová kytičku. Vystoupení se nám vydařilo a můžeme být na sebe pyšné. Škoda jen, že některé členky sboru daly taději přednost koupání a ne zpívání. Děkuji také rodičům za podporu a odvoz dětí z festivalu.
 
                                                           Mgr. Jana Harazímová, vedoucí sboru

Noc kostelů 2018

V pátek 25. 5. 2018 se otevíraly kostely pro veřejnost. I v Brozanech proběhla Noc kostelů. V minulých letech vždy vystupoval Brozanský školní sbor. Bohužel tentokrát se fanoušci sboru nedočkali. Přesto se v kostele vystupovalo. Paní učitelky z brozanské školy zazpívaly i zahrály a šikovný klavírista z II. třídy, talentovaná flétnistka z III. třídy a půvabná pianistka ze IV.B pomohli k dokonalému 45 minutovému koncertu se 17 skladbami, ze kterého odcházelo 20 spokojených posluchačů.
Těšíme se zase příští rok na Noc kostelů.         Mgr. Jana Harazímová, učitelka

Tematický program – Osvobození

7. května se celá škola zapojila do programu zaměřeného na téma konce druhé světové války a osvobození. Nejmenší děti z 1. až 3. třídy vyrazily poznávat historii na Zámek v Děčíně, kde se dozvěděly mnoho zajímavého při prohlídce přizpůsobené této věkové kategorii.

Čtvrtý a pátý ročník navštívil Židovské muzeum v Praze. Součástí programu byla prohlídka Klausovy a Staronové synagogy a starého židovského hřbitova. Průvodkyně dětem vyprávěla o židovské kultuře a zvycích.
Šesťáci a sedmáci cestovali také do Děčína, kde na ně v synagoze pod zoologickou zahradou čekala lektorka s programem zaměřeným na židovskou kulturu, historii děčínské synagogy a druhou světovou válku.
Osmá a devátá třída navštívila Památník Terezín. Paní Mgr. Helena Palová ze vzdělávacího oddělení žáky nejprve seznámila s historií města a pevnosti. Během prohlídky města měli žáci k dispozici pracovní listy, které na konci prohlídky společně vyhodnotili. Při procházce městem si mohli prohlédnout židovskou modlitebnu, obřadní místnosti, krematorium, expozici Magdeburských kasáren i muzea. Program byl zakončen prohlídkou Malé pevnosti Terezín.
                                                                            Mgr. Radka KrunclováDen Země 2018

Letošní projektový den ke Dni Země probíhal v prostorách ZOO Ústí nad Labem a ZOO Děčín, kde lektoři zooškol připravili pro děti zajímavé výukové programy.

Děti z 1. až 4. třídy se vypravily do Děčína. Od autobusu vyšláply kopec k zoo, kde už na ně čekali místní lektoři. Prvňáci a někteří druháci procházeli ZOO po stopách lesních zvířátek, druháci a třeťáci se seznámili se životem rysů a vlků. Čtvrťáci poznali rekordmany světa zvířat a prošli se ptačí stezkou. Během prohlídky zoo děti plnily různé úkoly. Některé byly zapeklité, až se jim z hlaviček kouřilo.
  
Žáci od páté do deváté třídy vyrazili do ZOO v Ústí nad Labem. Tady na ně čekala práce v terénu, neboť se zde zapojili do programu Šelmoviny a Chováme se jako zvířata. Po instruktáži v zooškole pak pátrali v areálu zoo po informacích, které zaznamenávali do pracovního listu. V domluveném čase se pak znovu sešli s lektorem, který s nimi celý program vyhodnotil a doplnil spoustu zajímavých informací.
  
Po takové námaze bylo potřeba doplnit energii, a tak si všichni v místním občerstvení koupili něco na zub. Cestou domů si unavení cestovatelé odpočinuli v autobusu, aby měli ještě dost sil na odpoledne.
                                                                                         Mgr. Radka Krunclová

 

 

 


Jak jsme oslavili Den učitelů

28. březen - den narození Jana Amose Komenského - je v naší zemi svátkem všech učitelů. Na naší škole každý rok žáci své učitele překvapili milými přáníčky či vzkazy. Letos se oslav tohoto dne aktivně chopili druháci, kteří všem učitelům vyrobili přáníčka a osobně je s úsměvem předali. Druhou třídou, která si pro své učitele připravila překvapení, byli deváťáci. Jejich přání patřilo samozřejmě všem učitelům, ale adresováno bylo především těm, kteří je učí. Deváťáci nelenili a své přání vyjádřili ve verších. Ty během velké přestávky přednesli svým učitelům, které pozvali do své třídy. Sklidili velký potlesk! Děkujeme :)
                                                                                                        Mgr. Hana Kolářová

Litoměřická notička

            V pátek 23. 3. 2018 se Brozanský školní sbor zúčastnil soutěžní přehlídky sborového zpěvu Litoměřická notička na ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích.
            Celkový počet 22 zúčastněných sborů ve 4 kategoriích byl skutečně rekordní. Náš sbor soutěžil v kategorii I. B, ve které soutěžil i Vinohrádek ze Žalhostic a Hlásek z Chomutova. Nejdříve zpíval Vinohrádek, pak následovalo naše vystoupení a nakonec se předvedl vítěz naší kategorie – Hlásek.
            My jsme naší škole rozhodně ostudu neudělali. Zpívali jsme písně Ufoni, Až na Sněžku s partou ježků, Dobrú noc, Stojí hruška v širém poli a Čiri biri bom. Píseň Dobrú noc patřila mezi nejtěžší, museli jsme totiž splnit podmínku soutěže – zpěv lidové písně a capella. Všechno se nám povedlo, a proto jsme se umístili ve stříbrném pásmu jako Vinohrádek.
            Soutěžní dopoledne se nám moc líbilo. Slyšeli jsme i jiné sbory, které předvedly jiný repertoár, jenž se nám líbil. Po vyhodnocení výsledků soutěže jsme se vypravili na autobus. Zastavili jsme se na náměstí a odměnili jsme se pizzou. Na nádraží jsme zpívali s kytarou a lidé se usmívali. Těšíme se na další ročník Litoměřické notičky.
 
                                                              Mgr. Jana Harazímová, sbormistryně

Soutěž Matematický klokan

                V letošním roce se žáci naší školy opět zúčastnili soutěže Matematický klokan. Tato soutěž je mezinárodní a probíhá již v 65 zemích. Úlohy jsou připravovány  na mezinárodních pracovních seminářích, kde skupina 50 profesorů z více než 20 zemí vybírá konkrétní zadání. Po celém světě je pak řeší již více než 6 milionů žáků. V České republice se počet soutěžících pohybuje okolo 320 000 dětí.
Matematický klokan není určen jen nejlepším a nejtalentovanějším matematikům. Chce ukázat všem dětem, že matematika může být také zábavná. Příklady, které zde žáci řeší, jsou netradiční, různě obtížné a založené především na logické úvaze.
                V roce 2018 se i naše škola může pochlubit velmi dobrými výsledky, kterých dosáhli především žáci 4. a 5. tříd. Nejúspěšnějšími řešiteli se v letošním roce stali Dominik Macoun s krásnými 95 body, Nikola Pekařová s 81 body a Pavla Pelikánová se 74 body, kteří soutěžili v kategorii Klokánek.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
Cvrček: 1. – 2. místo Jan Mikyna a Štěpán Padrta, 3. místo Alberto Nebuloni
Klokánek: 1. místo Dominik Macoun, 2. místo Nikola Pekařová, 3. místo Pavla Pelikánová
Benjamin: 1. místo Adéla Pechová
Kadet: 1. – 2. místo Elena Hoffmanová a Nikola Růžičková, 3. místo Lukáš  Gaper
 
Všem účastníkům blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
                                                                                            Ing. Pavlína Zachová
 

Okresní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů

Dne 21. března 2018 proběhlo okresní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů. Na soutěž jsme vyrazili plni napjatého očekávání. V litoměřickém divadélku Minimax se nás sešlo okolo čtyřiceti soutěžících se svými doprovody. V porotě zasedli herci a učitelé z lidových škol umění. I když zapracovala tréma, velké množství zvědavých diváků a světla na jevišti, tak jsme obstáli se ctí a domů jsme si kromě účastnických listů odnesli také plno dojmů a zážitků. Pochvala patří všem soutěžícím - Jiřímu Mirgovi, Nikolce Wentové, Adélce Šimkové a Martinu Klímovi za zájem, nadšení pro poezii, práci navíc, recitační umění a celkem solidní výkony.
 
                                                                                                     Mgr. Eva Soudská
 
 

Projekt Veselé zoubky 2018

Projekt Veselé zoubky 2018
 Ve středu 21.3. 2018 se prvňáčci zúčastnili programu Veselé zoubky, který je pořádán pod záštitou DM drogerie. Žáci se v první části projektu seznámili s technikou čištění zoubků, povídali jsme si o tom, z jakých částí se zoubek skládá, co mu prospívá a co škodí. Díky krátkému filmu o Hurvínkovi se dozvěděli, jak správně o chrup pečovat. V závěru programu každý účastník obdržel hodnotný balíček od DM drogerie, ze kterého měli žáci velkou radost. A to je motivovalo k tomu, aby o svůj chrup začali lépe pečovat. Hned si všichni vyzkoušeli, jak správně zoubky čistit. Další informace dostali prvňáčci prostřednictvím pracovních listů. Cílem akce bylo upozornit na význam zubní prevence.                                                           Mgr. Renáta Hlaváčková

Soutěž v recitaci

Ve středu 7. 2. 2018 proběhl 2. ročník školního kola recitační soutěže O Odinovo kopí. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 žáků. Všichni se velmi snažili soutěž vyhrát a statečně bojovali. Nakonec si vítězství a postup do okresního kola odnesli tito žáci a tyto žákyně: Nikola Wentová a Aneta Šimková v 1. kategorii, Martin Klíma a Jiří Mirga ve 2. kategorii a David Kiršner v kategorii nejstarších s vlastní básní. Dokonce nám jednu báseň zarecitovala i maminka vítěze Jirky Mirgy. Chválíme děti za jejich statečnost, výběr básní a pěkný přednes.
                     Mgr. Drahoslava Kolářová a Mgr. Eva Soudská
 

Zkrocení zlé ženy – Činoherní studio v Ústí nad Labem 30. 1. 2018

Žáci osmého ročníku, tři náhradníci ze sedmičky a jeden ze šestky vyrazili s Mgr. Radkou Krunclovou na představení do „čihoheráku“. Hra Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara v režii Filipa Nuckollse, která trvá 135 minut s pauzou, nikoho nenudila. Právě naopak všichni byli pod skončení představení nadšení, sdělovali si své dojmy a vzpomínali na vtipné momenty. Prostě klasika v osobitém podání činoheráku opět nezklamala, a že nadchnout puberťáky pro čítanková díla není úkol jednoduchý, je nad slunce jasné. A tak nás velmi těší, že naše kulturní tažení bylo více než úspěšné.

Diváky zřejmě nejvíce zaujal, také díky originálním kostýmům, Jan Jankovský v roli Petruccia. Klára Krejsová byla v roli Kateřiny též velmi přesvědčivá. V dalších rolích jsme mohli vidět Annu Fišerovou, Annu Kratochvílovou, Matúše Bukovčana, Jaroslava A. Haidlera, Jana Plouhara, Adama Ernesta. Jiřího Maryšku, Petra Panzenbergera.

 Všichni se těšíme na další vydařený kus v podání činoheráku :-)

Devítka v divadle

Devítka v divadle

V pondělí 29. ledna jsme vyrazili na divadelní představení My děti ze stanice ZOO. Na začátku hry jsem byla překvapená, že tam herci doopravdy kouřili. Nevěděla jsem, co od toho čekat. Věděla jsem jen, že se děj odehrává v Německu a velkou roli v něm hrají drogy. Byla jsem příjemně překvapená, jak dobře byl příběh ztvárněný. Hádky vypadaly opravdově. Určitě bych se jela podívat znovu, protože se mi to moc líbilo. Nikola Šírková

Příběh mě zaujal a herecké ztvárnění bylo super. Líbilo se mi, že tam prohazovali vtipy, zakže jsme se i zasmáli. Věta: „Nemusíš být jako ostatní.“ , mě zaujala a souhlasím s tím, že začít s něčím špatným kvůli partě není dobré. Představení jsem si užil a jel bych na něco podobného znovu. Jáchym Kolář

Když divadlo začalo, zprvu jsem moc nechápal, ale poté jsem pochopil, co se nám herci snaží říct. Představení se mi osobně líbilo. Bylo plné zajímavých scén a herecké výkony byly nadmíru přesvědčivé. Sice se v představení sem tam objevilo nějaké to sprosté slovo, ale myslím si, že tím herci dodali představení šťávu a působili přesvědčivě. Takže za mě skvělé představení. David Kiršner

Líbilo se mi, jak bylo vidět, že z frajera udělají drogy totální trosku, co za peníze na drogy udělá úplně vše. Petr Svoboda

 


Příběh knihy

Příběh knihy

Naše třída jela 24. ledna do muzea v Litoměřicích. Tam na nás čekala paní průvodkyně, která nás mile přivítala. My jsme vtrhli do místnosti, do které jsme neměli, a proto naše exkurze začala úplně jinde, než měla. Všichni jsme stáli kolem velkého modelu města Litoměřice. U stěn byly ve vitrínách vystavěné knihy. Byly zajímavě napsané. Mne například zaujalo to, jak měly věty na začátku velká, různě nahnutá písmena. Pak jsme začali vyrábět vlastní knihu. Bylo to tak, že jsme dostali malý papír, který jsme přehnuli. Na jedné straně bylo napsáno „Moje knížka“. Okolo nápisu byl rám a ten jsme museli vyzdobit, stejně tak zkrášlit i písmeno M a vytvořit svůj malý znak. Přesně tak, jak to dělali v baroku. Pak jsme se přesunuli po schodech do prvního patra. Tam byl prostor, kde jsme se dozvěděli, jak se sešívá kniha, jak se zdobí hřbet knihy a její povrch. Pak nám dala paní průvodkyně malou čtvrtku a na tu jsme dělali otisky pomocí razítek. Střídali jsme barvy a i tvary, jak kdo chtěl. Když jsme měli narazítkováno, tak jsme šli do výstavní síně, kde byly ukázky různých papírů a jejich technik i motivů. A protože nám zaschla barva na čtvrtkách, mohli jsme jít zpátky a dokončit své knížky. Paní průvodkyně nám dala jehly a nitě. Pak nám ukázala, jak knihu sešijeme. Skoro všichni jsme to zvládli. Potleskem pro paní Gutovou jsme naši expedici ukončili a svá dílka jsme si vzali s sebou domů. Výlet se mi moc líbil. Vzala jsem si z toho, že knihy jsou zajímavé věci a také že se v nich toho hodně ukrývá.

Kateřina Čmejlová, žákyně VI. třídy


Adventní jarmark + bazárek

Ve středu 20. prosince jsme pozvali do školy rodiče, prarodiče či známé našich žáků a vlastně všechny občany Brozan. Uspořádali jsme jarmark (poprvé v prostorách školy), na kterém si návštěvníci mohli prohlédnout či zakoupit výrobky dětí z adventní dílny, která proběhla předchozího dne. Přidala se k nám i školka a školní družina, a tak bylo z čeho vybírat - adventní dekorace z papíru či větviček, lampičky ze sklenic, ozdoby z chvojí, žárovek či z těstovin, rybičky z pedigu, zvonečky, keramika . . .  Kdo přišel, obdivoval šikovnost dětí a nápady učitelů, kteří dílny vedli, a aspoň něco malého si odnesl. O pohoštění se postarali deváťáci, kteří nabízeli čaj, kávu a něco na zub - perník upekly paní kuchařky ze školní jídelny a další dobroty připravily paní učitelky. Zpestřením jarmarku byl i minibazárek - velkému zájmu se těšily ručně šité originální tašky i kosmetika z aloe vera. Odpoledne se vydařilo - do školy zavítalo hodně návštěvníků, panovala tu příjemná předvánoční atmosféra a bylo fajn se tu potkat a popovídat si. Budeme rádi, když se sejdeme zase příště - ať už na jarmarku nebo jiné akci.                  Mgr. Hana Kolářová

Adventní dílna

V úterý 19. prosince proběhla na naší škole adventní dílna, součást projektu Lidové zvyky a tradice - Vánoce. Pedagogové připravili téma i materiál, žáci si vybrali dílnu, která je zajímala, a od 8 hodin  se seskupili v rámci prvního a druhého stupně napříč třídami tak, aby mohli tvořit výrobky i s kamarády z jiných tříd. Po přestávce odstartovala druhá část dílny, vznikly nové skupiny a pokračovali jsme ve tvoření. Vznikly tak překrásné výrobky - ozdoby ze žárovek, svícny, zvonečky, vánoční koule z barevného papíru i nadýchané ozdoby z vatových polštářků, svícny a ozdoby z těstovin, rybičky z pedigu a mnoho dalšího. Během práce vládla skvělá atmosféra, žáci se pustili do tvoření s nadšením, a tak se dílo podařilo. Pak už jen zbývalo výrobky připravit na druhý den pro adventní jarmark.             Mgr. Hana Kolářová

Adventní zpívání v kostele sv. Gotharda

Náš sbor skutečně nezahálí. Po úspěšném nedělním vystoupení v Chotěšově jsme se těšili na pondělí 18. 12. 2017. Náš sbor opět po roce vystoupil v kostele sv. Gotharda. Protože v pondělí máme sborové zkoušky, sešli jsme se už v 15:00 hodin a ještě jsme dopilovávali, co se nám nedařilo. V 16:15 jsme vyrazili na akustickou zkoušku do kostela, který nám odemkla paní Tereza Koťová. Vyzkoušeli jsme začátky písní a kostel se začal plnit lidmi. Náš koncert jsme zahájili písní Pozdraveno budiž světlo. Paní učitelka Jana Harazímová všechny přivítala a hned na úvod vyslovila přání, aby tento koncert byl charitativní. Vybranou částku 2563,-Kč jsme věnovali paní Haně Dvořákové jako příspěvek na léčbu. Potom promluvil pan farář Adrián Zemek, popřál všem požehnané Vánoce a nám daroval 2 čokoládové kolekce. A pak jsme se do toho pustili. Zpívali jsme celkem 17 písní, převážně lidových a 3 vánoční písně autorské. Stejně jako v Chotěšově jsme náš koncert zakončili písní Mám jen jedno přání, ale na žádost publika jsme opět přidali píseň Zafúkané. Na konce našeho koncertu popřála paní učitelka všem krásné Vánoce a šťastný nový rok a vyjádřila přání, abychom se opět v kostele za rok sešli v tak hojném počtu. Potom odešla hrát na varhany a všichni jsme si zazpívali známe vánoční koledy. Těšíme se na koncert v roce 2018.     
                                                                                          Mgr. Jana Harazímová
 

Adventní zpívání v Chotěšově

V neděli 17. 12. 2017 proběhl v chotěšovském kostele koncert Brozanského školního sboru. V 16:00 hodin jsme se sešli u školy, naložili jsme nástroje i sebe do aut a veliká kolona se valila na Chotěšov. V Chotěšově jsme nezaháleli, ale hned jsme se rozezpívali, vyzkoušeli jsme akustiku a několik písní. Potom jsme se zahřáli čajem, který pro nás v Chotěšově připravili. V 17:00 hodin začal koncert před plným kostelem. Zpívali jsme české lidové koledy a naše vystoupení jsme zakončili písní Mám jen jedno přání. Protože se publiku naše vystoupení líbilo, přidali jsme ještě naší oblíbenou píseň Zafúkané. Na konec celého našeho vystoupení jsme si společně zazpívali známe koledy. Chotěšovští nás odměnili bouřlivým potleskem a shodli se na tom, že by rádi náš sbor slyšeli zase v příštím roce. Tak za rok podruhé v Chotěšově. Už se moc těšíme.             Mgr. Jana Harazímová
 

Exkurze do Buggyra Techonoly Center

Ve středu 6. 12. vyjeli kluci z deváté třídy na exkurzi do Buggyra Technology Center Roudnice nad Labem - technického zázemí pro první český truckracingový tým.  Buggyra tým získal devět evropských titulů a nyní se zúčastní rallye Paříž - Dakar. Prohlídka byla výborná - už při vstupu nás ohromilo množství pohárů, které tento tým získal. Viděli jsme dílnu, kde se kompletují dakarské speciály, dílnu určenou pouze pro motory, karosářskou dílnu a testovací místnost pro motory. Dozvěděli jsme se, že i ruský tým Kamaz používá motory Buggyra. Jako třešničku na dortu jsme měli možnost si promluvit s Davidem Vršeckým - jezdcem a šéfkonstruktérem týmu, dvojnásobným mistrem Evropy v tahačích. Odnesli jsme si dojmy i autogram!

Byl jsem nadšen tím interiérem a spoustou pohárů a hlavně kamionem s obrovským výkonem a 800litrovou nádží. Bohouš
Viděl jsem dakarský speciál a dozvěděl jsem se, že jednomu závodníkovi už potřetí bouchla guma 10 km před cílem - i tak ale dojel na medailové pozici. Akci jsem si užil a dost jsem se dozvěděl. Láďa
Exkurze mě velmi zaujala, jelikož mě zajímají motory a stavba aut. Nejvíce se mi líbila motodílna. Jsem rád, že jsem mohl jet. Jáchym
                                                                                                   Mgr. Hana Kolářová

Mikuláš, čerti a andělé ve škole

V pondělí 4. prosince vládla hlavně mezi dětmi na 1. stupni téměř hmatatelná nervozita. Všichni tušili, že by se tento den mohly v naší škole objevit nebeské (a taky peklné) bytosti - a tušili správně. Po velké přestávce navštívili každou třídu Mikuláš, 7 čertů a 2 andělé. Zlobily čerti postrašili a pokreslili uhlem, ale když děti zazpívaly písničky nebo přednesly básničky, srdce pekelníků změkla a nakonec do pekla nikoho neodnesli. Mikuláš dobře věděl, kdo má jaký hříšek na duši, a když náhodou nevěděl, nahlédl do knihy hříchů. Ti, kteří přece jen trošku plakali, našli útěchu u andělů, kteří svou krásou a laskavými slovy ukonejšili i ty největší strašpytly. Všichni pak ještě dostali něco na zub a s Mikulášem a jeho doprovodem se rozloučili slibem, že se aspoň malinko polepší. Všem bytostem za návštěvu děkujeme, byli jste skvělí!   
                                                                                          Mgr. Hana Kolářová

Jak jsme byli za Mikulášem na Housce

Na 1. 12. 2017 se těšil (a taky se trochu bál) snad každý druhák. Společně s III. a IV. třídou jsme vyrazili na hrad Houska za Mikulášem. Cesta autobusem byla náročná, ale do cíle jsme dorazili včas. Nasvačili jsme se, vyfotografovali jsme se s vojákem, který hlídal hradní bránu, chvilku jsme si s ním povídali a on nás  pustil do hradu.
Tam nás přivítal podivný chlapík v mysliveckém obleku. Sliboval nám poklady, moc, peníze... Někteří už by si dali říct, ale když vytáhl úpis, který bychom museli podepsat vlastní krví, rychle jsme vycouvali. Naštěstí se na nádvoří objevil hodný mnich, který nás vzal do hradní kaple a vyprávěl nám o Mikulášovi a jeho životě. Potom nás pokropil kouzelnou vodou ze studánky a my jsme mohli do pekla. Nebáli jsme se, protože po čarovné vodě jsme nebyli vidět, slyšet ani cítit. 
V pekle probíhal soud s majitelem panství hradu Houska Ludvíkem z Bečky. Dobře to s ním dopadlo, i když jsme se o něj chvilku báli. Peklo jsme rychle opustili, protože kouzelná voda se vypařila a čerti nás začali cítit. Říkali: " Čichám, čichám, člověčinu." Naštěstí jsme měli možnost utéct a dostali jsme se do nebe ke dvěma andílkům - Natanelovi a Loudanelovi. Měli plné ruce práce, protože zdobili vánoční perníčky a cukroví. Naučili nás básničku, posypali andělským prachem pro štěstí a poslali nás k Mikulášovi.
Když jsme se ve velké síni usadili, zazvonila paní učitelka na zvoneček a přišel Mikuláš. Přivítal se s námi a pak nám každému říkal, v čem se máme polepšit a za co nás chválí v nebi. Jak to věděl? Měl knihu hříchů a dobrých skutků a tam to bylo napsané. Potom jsme Mikulášovi řekli básničku, kterou nás naučili andělé, a on nás za to odměnil balíčkem s perníčky. Na nádvoří hradu pobíhal ještě ten myslivec, který chtěl získat dušičku do pekla, ale nepovedlo se mu to.
Nebyl by to výlet bez nákupu dárků. Nakoupili jsme si dárečky a dobrůtky a vyrazili jsme k domovu.
Děkujeme cestovní kanceláři CK2 za velmi pěkný zážitek a panu řidiči z firmy Budos - bus za bezpečnou přepravu na výlet a zpět. Těšíme se zase, že někam společně vyrazíme. :-)                          Mgr. Jana Harazímová


První kolo školní florbalové ligy

Dne 30. 11. se na naší škole konal již třetí ročník školní florbalové ligy. Na parketách se utkaly týmy: Black Panthers, Gucci gang, Draci a Bufu. Řekl bych, že turnaj probíhal už od začátku vcelku vyrovnaně. Nejvíce agrese a dobrých střel měl však tým Bufu. Vyhrál 1. kolo s celkovým ziskem 7 bodů, druzí byli Gucci se 4 body, třetí Draci se 3 body a na čtvrtém místě skončili Black Panthers se 2 body.    David Kiršner

Postřehy hráčů:
Celý turnaj se mi líbil, ale mrzí mne podcenění třetího zápasu. Kuba
Součástí bylo i vyhlášení nejlepších střelců, z našeho týmu to byl Lukáš Prokop. Byla to moje první účast ve školní florbalové lize, užila jsem si to.  Zuzka
Všichni hráli na maximum a nestal se žádný velký úraz. První kolo jsem si užil a už se těším na další. Jáchym

Adventní dílna

Ve čtvrtek 30. 11.  jsme se těšili na adventní dílnu pro veřejnost, která se na naší škole pomalu stávala tradicí. Jako každý rok jsme připravili materiál na výrobu adventních věnců, svícnů a dekorací z chvojí. Na výběr byly i ozdoby z různých materiálů a v mnoha barevných variacích. Provoněli jsme IX. třídu vánoční směsí aromaolejů a vyhlíželi tvořeníchtivé návštěvníky. A teď to překvapení - celkem jsme se sešly 4 ženy ve věku 7 - 45 let. Myslíte, že jsme akci vzdaly? Logiku by to asi mělo . . . Strávily jsme společně fajn odpoledne a vytvořily překrásné adventní věnce. Jestli nevěříte, můžete se přesvědčit - jeden z nich teď zdobí V. třídu. Přesto je nám líto, že o dílnu zájem nebyl. Že by za to mohlo vstupné, které letos poprvé nebylo dobrovolné?  Škoda . . .                                                                                     Mgr. Hana Kolářová

Rozsvěcení vánočního stromu

Uplynul rok a náš sbor měl opět spoustu práce. Připravoval se na tradiční vystoupení  u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v pátek 23. 11. 2017. Sešli jsme se u školy, abychom vzali hudební nástroje. Pan Michal Vaněk nám odvezl klavír autem, tak jsme se tentokrát mohli v klidu přesunout ke stromečku.
Nejdříve zazněla vánoční znělka v podání žesťového kvinteta Mgr. Šourka, pak se řeči ujal pan starosta Ing. Václav Bešta. A potom jsme přišli na řadu my. Zazpívali jsme známé i méně známé písně – Prosinec, Nad horama vyšla hvězda, spirituál Bim bam, Osadní koleda, Kouzelná noc, Zafúkané a na závěr Světové vánoce. Potom jsme ještě přidali několik koled, aby si s námi všichni zúčastnění mohli zazpívat. Ještě jsme pozvali naše spoluobčany na tradiční koncert do kostela 18. 12. 2017 od 17:00 hodin. Těšíme se, že si zase za rok u stromečku zazpíváme.        Mgr. Jana Harazímová
 

Florbal Cup - okrskové kolo

Na florbalový turnaj se všichni těšili již dlouho dopředu a neustále se mě ptali, kdy už pojedeme. V úterý 21. 11. 2017 jsme konečně vyrazili do Roudnice. Turnaje se účastnilo 8 týmů, takže konkurence byla veliká. Přišlo rozlosování do skupin. Náš los nebyl úplně šťastný. Ve skupině jsme měli Straškov, 1. ZŠ Roudnice a druhou ZŠ Roudnice. První zápas byl proti Straškovu. Každý zápas se hraje dobře, když vstřelíte první branku, a to s nám podařilo celkem rychle. Hned se hrálo lépe. Brzy následoval další gól a zápas skončil výhrou 2:0. Druhý zápas byl proti 1. ZŠ Roudnice a troufám si říci, že nám patřil, protože za 10 minut hrací doby jsme vyhráli 6:0. Ve třetím zápase jsme se střetli s 2. ZŠ Roudnice a věděli jsme, že když ho vyhrajeme nebo jen remízujeme, tak nám to stačí k postupu do finále z prvního místa ve skupině. Stalo se. Vítězství 2:0. Ve finále jsme se utkali se základní školou ze Mšených Lázní a rád bych podotkl, že to je jediný zápas, kde jsme dostali gól my. Všichni toto utkání samozřejmě dost prožívali a po vstřelení důležité branky asi 6 vteřin před koncem jsme vyhráli 2:1 a postoupili z prvního místa do okresního kola, které budeme hrát 7. 12. 2017, takže držte palce.                                                                                       Bc. Jaroslav Lepšík

Bovísek ve škole

Bovísek ve škole

V úterý 21. 11. 2017 navštívil naši školu vitamínek Bovísek, který do naší školy každých 14 dní posílá ovoce nebo zeleninu. S dětmi z I. , II., a III. třídy si povídal o významu ovoce a zeleniny. Děti plnily jednoduché úkoly a za svou snahu byly odměněny pexesem s obrázky ovoce a zeleniny. Paní učitelky dostaly bloček.
Děkujeme za zpestření přestávky. Slibujeme, že budeme ovoce a zeleninu jíst častěji.

                                                                Mgr. Renata Hlaváčková


Jak jsme spali ve škole

V pátek 10. 11. 2017 bylo kolem 18. hodiny u školy nebývale živo. To jsme se scházeli my, druháci. Rozhodli jsme se, že přespíme ve škole. Máme totiž školu tak rádi, že tam musíme i v pátek večer. Rozloučili jsme se s rodiči a školy byla naše!!! Nejprve proběhla super hostina: minipizzy, řízečky, sýroví šnečci, salámky, rohlíky, koláče, sušenky, brambůrky a spousta dalších dobrot. Závidíte, co? Po skvělé hostině jsme hráli tik - tak - bum a moc jsme se nasmáli, když několmu vybuchla bomba v ruce. Následovala stezka odvahy. Rozdělili jsme se do 4 skupin, chodili jsme po škole v úplné tmě jenom s baterkami a hledali jsme 13 lístků s písmenky. Ty jsme potom museli poskládat a vznikl vzkaz: JSTE STATEČNÍ! A to my teda jsme. Jako další zábavu jsme zvolili oblíbené pohádky - Krakonoše a Človíčka. Také jsme si prosadili Babovřesky III., ale nakonec jsme se na ně nedívali, protože jsme si začali masírovat záda, až vznikl had a každý masíroval každého. A je tu příprava na spaní. Ve 22:00 hodin byli všichni ve svém pelechu. Paní učitelka zhasla a hrála nám na klavír ukolébavky. A pak jsme usnuli, ani nevíme jak. Probudila nás až ráno paní učitelka - bylo 7:00 hodin. Uklidili jsme si spacáky a další věci, pochutnali jsme si na dobré snídani a hned bylo 8:30 hodin a vyzvedli si nás rodiče. Děkujeme maminkám za výborné pohoštění a paní asistentce Jitce za šíření dobré nálady. Doufáme, že si spaní ve škole zase někdy zopakujeme.                                    Mgr. Jana Harazímová

Slavnost Slabikáře

V pondělí 20. listopadu jsme měli v 1. třídě pěkný den - Slavnost Slabikáře. Skončili jsme ve čtení se Živou abecedou, a tak jsme si rozdali Slabikáře. Cesta za Slabikářem nebyla vůbec jednoduchá. Museli jsme nejprve zachránit princeznu, která pochází ze Čtenářského království. Byla uvězněna v nejvyšší věži a my jsme museli získat všech 5 klíčů od jejích komnat. Skoro všem se to podařilo, sama princezna nám poděkovala a předala nám i odměnu – nový Slabikář pro malé čtenáře s pracovním sešitem. A aby nám to čtení šlo tak pěkně jako doposud, složili jsme čtenářský slib. Den jsme si opravdu moc užili.
Mgr. Renáta Hlaváčková


Vystoupení sboru pro izraelského velvyslance

V neděli 5. 11. 2017 proběhlo první vystoupení Brozanského školního sboru, a to hned u příležitosti setkání s velvyslancem Izraele panem Danielem Meronem.
Na úvod zazněla v podání našeho sboru státní hymna Izraele s názvem Ha – tikva (Naděje). Následovala ukázka izraelského tance v provedení tanečního souboru z Litoměřic.
Pan velvyslanec se nám představil, krátce pohovořil o historii Izraele, pověděl nám něco o spolupráci ČR a Izraele a o spojenectví obou zemí.
Potom opět pokračovalo naše vystoupení. Zazněly skladby Tumba – dvojhlasý kánon, žalm Ose šalom, píseň Halelu a veselá píseň Čiri biri bom. Po vystoupení některé členky sboru odjely domů, některé zůstaly a poslouchaly odpovědi pana velvyslance na zvídavé otázky publika. Návštěvu pana Daniela Merona zakončil opět tanec. Kdo chtěl, mohl se tanec naučit.
Musím pochválit celý sbor za vzornou reprezentaci naší školy. Navíc pro většinu zpěváků bylo toto vystoupení úplně první.
Děkuji také všem rodičům za podporu svých dětí a dopravu do Litoměřic a zpět.

 

Mgr. Jana Harazímová, sbormistryně


Projektový den Halloween v I. třídě

Dne 25. 10. 2017 proběhl v první třídě projektový den Halloween. Děti přišly v krásných halloweenských kostýmech. Při našem projektovém „hraní“ jsme si povídali o podzimu, dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi naším svátkem Dušiček a Halloweenem. Pomáhali jsme si při zdolávání zajímavých úkolů a soutěží. Ochutnávali jsme dobroty, které nám připravily naše maminky. Na závěr nás čekalo vyhodnocení a sladká odměna.   Mgr. Renáta Hlaváčková


3 závody - 14 medailí

Začalo to běžeckými závody v Úštěku 15. 9. 2017 s názvem Běh po Úštěckých schodech. Již potřetí jsme se vydali na tyto závody a i tentokrát úspěšně. Začíná to výběrem nejlepších běžců z naší školy. Vzali jsme žáky z každého ročníku. Do Úštěka jsme jeli v počtu 19 závodníků plus dva dospělí. Sportovců, kteří se vydali na trať, bylo cca 330. Konkurence tedy obrovská. Před každým závodem byly uděleny instrukce od trenérů a pak už se každý musel soustředit právě na svůj rozběh. Musím říci, že nám rozhodně nikdo neudělal ostudu. Ti, co se neumístili přímo na bedně, většinou brali čtvrtá či pátá místa. Vždy skončili nejhůře v první desítce, a to třeba ze třiceti či čtyřiceti startujících. Rozhodně na trati nechali vše.  A teď k medailistům. Celkem jsme získali 7 medailí. O bronz se postarali Stefano Nebuloni, Lucka Vaníčková a Lukáš Prokop. Druhou pozici obsadili sourozenci Kafkovi, Nikola s Filipem. Zlato vybojovali David Kiršner a jeden z trenérů, který se na poslední chvíli k běhu také nechal přesvědčit, Ondřej Míka.
Protože vím, že naše žáky běhat baví, tak jsem některým řekl, že v Úštěku 7. 10. proběhnou další závody a jestli budou chtít, tak ať přesvědčí rodiče a do Úštěka s nimi přijedou. Přijeli běhat všichni tři Kiršnerovi, Tomáš Volák a Nikča Šírková. Tyto závody jsou mnohem náročnější, protože se běhají v sobotu. Tím pádem se moc neúčastní žáci škol, ale atletické kluby, kde děti trénují již dlouho a třeba i několikrát týdně. Běžců bylo cca 250. I zde se ale podařilo získat bronzovou medaili Tomášovi Volákovi, který byl ve své kategorii nejmladší a zároveň i nejmenší. I tak ale všichni podali skvělý výkon.
19. 10. jsme se vydali s naším běžeckým týmem do Litoměřic běhat na Mostnou horu (do kopce). Závodníků bylo kolem 230. Celkem jsme startovali ve čtyřech kategoriích a musíme se pochválit, v každé jsme brali medaile. V kategorii na 300 metrů získal stříbro Štěpán Padrta, 400 metrů bronz Stefano Nebuloni, na 500 metrech se o stříbro postarala Lucka Vaníčková a o zlato Lukáš Prokop a na trase 1 km získal bronz Matěj Jenč a zlato Michal Ferenc, takže dalších 6 medailí. Ani nevím, kolik jsme měli čtvrtých či pátých míst, ale  dá se říci, že to byli ti ostatní, co nezískali medaile.
Jestli jste počítali se mnou, tak běžci z naší školy soupeřili přibližně s 800 závodníky a celkem získali 14 medailí. Prostě skvělá reprezentace naší školy a za to všem moc děkujeme.
 
Bc. Jaroslav Lepšík

Noc s knihou

Pod tímto názvem se skrývala noc plná zážitků. Připadla na pátek třináctého, kdy jsme se domluvili se VI. třídou, že přespíme ve škole. Všichni si museli přinést rozečtenou knihu a deník, kam si píší záznamy o četbě. To vypadalo, že děti budou muset i večer pracovat. Sice se této činnosti věnovali asi 30 minut, ale i přesto se úkolu zhostili nadšeně a užili si spoustu další zábavy.
Když jsme se v 18:00 hodin sešli, sestavili jsme lavice a židli do kruhu, abychom na sebe dobře viděli a mohli si noc pořádně užít. Chvíli jsme představovali své knihy. Nejvíce se sešlo „Poseroutků“ -, tj. asi šest dílů. Pak jsme vymýšleli, jak se knihou zabavit, když ji zrovna nečteme ani neprohlížíme a zároveň ji nechceme zničit. Nápadů byla spousta a některé z nich jsme vyzkoušeli. Bavili jsme se náramně. Po sedmé hodině jsme museli doplnit energii, a tak jsme se občerstvili. Dokonce jsme baštili i pizzu! A s plným žaludkem hurá na stezku odvahy. Hledali jsme obálky s vtipy a zaznamenávali písmena, abychom pak mohli rozluštit, co se bude dít. Chodili jsme ve dvojicích. No, uznejte, kdo by šel do sklepa sám? Pak jsme vyluštili tajenku. Ta nás odvedla na počítače, kde jsme hledali informace o březnu – měsíci knihy a Noci s Andersenem. Další aktivitou bylo zhlédnutí filmu o dívce, která natolik milovala knihy, až je kradla. To nás však úplně všechny nebavilo, a tak šla asi polovina v jedenáct spát. Před dvanáctou jsme byli v pelíškách všichni, ale ne každý dokázal usnout. Někdo si chtěl povídat, fotit se a dělat další malé vylomeninky, takže rušil ostatní. I napomínání paní učitelky bylo marné. Kluci usnuli dříve, jen děvčata se dokázala do třetí hodiny ranní bavit.
A bylo tu ráno. Někteří „ sloni“, (chodili po chodbě velmi hlučně a bavili se) vzbudili ostatní. To bylo po páté hodině! Paní učitelka to vzdala a poslala ranní ptáčata do jiné třídy, kde se začalo pomalu snídat. Do osmi jsme byli po jídle už všichni. Uklidili jsme třídy a dokoukali film. Pak došlo na vyhodnocení soutěže. Nejen ti nejlepší si odnesli odměnu. Před desátou hodinou už ve škole z nočního spaní nezbyla ani noha.
Děkujeme rodičům Ondřeje Mandy za krabici plnou sladkých banánů a mamince Michaely Kopecké za výtečný moučník. Moc jsme si pochutnali.
Mgr. Eva Švihnosová, učitelka


Přírodovědný klokan

Dne 11. 10. 2017 se vybraní žáci naší školy zúčastnili celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž je pořádána Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR v kategorii B. Je zařazena do programu Excelence.

Kategorie Kadet je určena pro žáky VIII. a IX. tříd ZŠ a pro studenty tercie a kvarty víceletých gymnázií.

Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o přírodovědné a technické obory. Celkem 24 otázek zasahuje nejen do biologie, ale i do fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky.

Naši školu reprezentovalo celkem 16 žáků, polovina z nich z osmé a druhá polovina z deváté třídy.

Nejúspěšnějším řešitelem úloh se s poměrně velkým bodovým náskokem stal Jáchym Kolář, na druhém místě se umístil Lukáš Gaper a 3. místo se stejným bodovým ziskem obsadili Zuzana Stará a Petr Svoboda (všichni z IX. třídy).

Velmi dobře si ale v soutěži vedli i žáci VIII. třídy, nejúspěšnější z nich byli Tomáš Klíma a Michal Suroviak.

Výsledky školního kola byly zaslány do centra v Olomouci, kde proběhne celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku. Celorepublikově úspěšní řešitelé pak budou odměněni věcnou cenou.

Všem řešitelům děkujeme za účast. Velmi si ceníme snahy a odhodlání, se kterými jste reprezentovali brozanskou školu. Ing. Pavlína Zachová


TECHDAYS

V pátek 6. 10. vyrazili žáci IX. třídy v doprovodu třídní učitelky na výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích, kde probíhala akce s názvem TECHDAYS - prezentace středních škol a odborných učilišť s technickým zaměřením. Hned u vchodu se nás ujali průvodci z řad studentů, kteří nás informovali o průběhu celého dopoledne. Program probíhal ve třech pavilonech výstaviště. Exkurzi jsme zahájili prezentací na téma využití technických oborů v praxi, uplatnění absolventů a požadavky zaměstnavatelů při výběru zaměstnanců. V dalším pavilonu již na nás čekali zástupci středních škol a učilišť technických oborů a některé z firem, které absolventy těchto škol zaměstnávají. Dozvěděli jsme se, jaké obory lze na jednotlivých školách studovat, které mají zelenou a jakou pak mají absolventi šanci uspět na trhu práce. Některé z aktivit si žáci s velkou chutí vyzkoušeli - největšímu zájmu se těšil trenažér na výuku řízení motorových vozidel, ale mohli jsme také řídit dron či prohlédnout si kotel na tuhá paliva v chodu - jen místo uhlí se do něj sypala kukuřice a jako vedlejší produkt vycházel popkorn, který jsme všichni rádi ochutnali. V posledním pavilonu jsme se dozvěděli o možnostech trávení volného času v Litoměřicích, nabídce kroužků technického zaměření, podívali jsme se na 3D tiskárnu a strávili pár příjemných chvil se stavebnicí Merkur. Protože se deváťáci právě rozhodují, jaký obor či profesi zvolit, byla tato akce výborným pomocníkem při volbě budoucího povolání.

Mgr. Hana Kolářová

Návštěva Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem

Ve dnech 21. a 22. září zavítali žáci naší školy do Ústí nad Labem, kde se během vzdělávacího programu seznámili s několika oblastmi civilní ochrany. Muzeum, které se nachází v Žižkově ulici, nabízí kromě samotné návštěvy expozice také organizaci branných dnů pro školní nebo zájmové skupiny a také dětský zážitkový park s lanovou dráhou a lezeckou stěnou.
Dopolední program probíhal na 6 stanovištích. Od lektorů děti slyšely zajímavé informace a některé věci si mohly také samy vyzkoušet. Na stanovišti zdravovědy prováděly například resuscitaci a seznámily se s postupem při ošetřování různých zranění. Dále se dozvěděly o tom, jak probíhá evakuace obyvatelstva a co má obsahovat evakuační zavazadlo. Došlo také na chemickou ochranu, bezpečné nakládání s chemikáliemi a použití plynové masky.
Žáci si také vyzkoušeli střelbu na terč airsoftovou zbraní a dozvěděli se něco o historii i současnosti Armády ČR. Součástí programu byla i prohlídka bývalého protileteckého krytu z roku 1942, který se nachází ve skále pod Větruší a skrývá 500 m zpřístupněných štol. I když exkurze s tématikou civilní obrany nepatří prvoplánově mezi zábavné akce, žáci sami hodnotili exkurzi jako zajímavou a informace zde získané jako přínosné.
Mgr. Radka Krunclová

Školní výlet do Prahy

Školní výlet do Prahy
Žáci 3.A, 4. a 6. ročníku vyrazili 12. 6. 2017 na školní výlet do Prahy. Naše cesta vedla od Václavského náměstí kolem Prašné brány na Staroměstské náměstí, kde jsme obdivovali orloj. Zamířili jsme  k Rudolfinu a na Karlův most. Cestou zpátky  nás všechny bolely nohy, a tak jsme se šli občerstvit na Václavském náměstí do McDonald´s. Někteří nakoupili v Candy shopu. Výlet jsme si užili, počasí nám přálo a my jsme bohatší o řadu nových zážitků.
                                                    Mgr. Renáta Hlaváčková

Projekt Bezpečné dětství

2. 6. 2017 proběhlo vyvrcholení projektu Bezpečné dětství, který se zaměřuje na bezpečnost a prevenci úrazů dětí. S prevencí dětských úrazů se děti seznamovaly už v průběhu měsíce května v rámci vyučovacích předmětů.
V pátek 2. června však nastalo finále ve formě projektového dne. Žáci byli rozděleni do skupin a v těch se pak pohybovali po stanovištích, kde si mohli na vlastní kůži vyzkoušet např. první pomoc nebo se dozvědět zajímavé informace.
Partnery projektového dne jsou již tradičně Akademie dobrovolných záchranářů Ústí nad Labem, SDH Brozany nad Ohří a Policie ČR (Obvodní oddělení Litoměřice, Policejní stanice Terezín, kynologové). Jejich řady v letošním ročníku ještě posílil útulek Psí domov z Řepnice u Libochovan. Všem partnerům projektového dne ze srdce děkujeme za jejich ochotu a úžasnou spolupráci.
S poděkováním ale nesmíme zapomenout ani na naše vlastní řady. Na stanovišti Fotbal bezpečně seznamovali děti s ochrannými pomůckami fotbalistů Ondra Adamec, Jáchym Kolář a Tomáš Zelenka. Stanoviště Na koni bezpečně se ujaly Nikola Růžičková a Karolína Rytířová. Poznávat jedovaté rostliny se žáci učili s pomocí paní učitelky Báry Marxové a Hanky Kruťové z IX. třídy.  O tom, jak si neublížit při kickboxu, vyprávěl spolužákům Pavel Mrkvica s figurantem Ondrou Pejcharem. Dalším stanovištěm byla Bezpečná cyklistika, kde Michal Suroviak a Jára Kauler přibližili dětem, jak vypadá správně vybavené kolo a ochranné pomůcky cyklisty.  Karolína Maršálková a Elenka Hoffmanová vyzkoušely znalosti dětí o domácí chemii a označení nebezpečných látek. Ani ti mladší nezaháleli, a tak třeťáci Martin Klíma a Matyáš Hellich předvedli spolužákům judo.
Zkrátka velký dík patří všem, kteří jakoukoli drobností či velkým skutkem přispěli k vydařenému dni.                                                                      Mgr. Radka Krunclová
 
 

Festival Budyňský krokodýl

V neděli 28. května se Brozanský školní sbor zúčastnil XII. ročníku festivalu Budyňský krokodýl.
Festival byl zahájen průvodem všech zúčastněných tanečních souborů a pěveckých sborů. Na nádvoří budyňského hradu byli nejprve všichni vedoucí slavnostně dekorováni pamětní medailí a potom i všichni vystupující. Na festivalu jsme mohli vidět taneční kroužky a skupiny - mažoretky, street dancery, country tance a jiné. Vystoupily skupiny z Budyně, Roudnice nad Labem, Litoměřic, Kadaně, Straškova, Mšených Lázní, Lovosic, Koštic  a my z Brozan.
Naše vystoupení  zahájily členky sboru písní Pramen zdraví z Posázaví, následovala píseň od skupiny Čechomor Mezi horami, písničky z pohádek Kouzla králů, Princové jsou na draka (Statistika), Lotrando a Zubejda (Dáme klukovi školy), dvě lidové písně a na závěr píseň z muzikálu Vlasy Svítání. Za náš výkon jsme dostaly pamětní list a paní učitelka Harazímová kytičku. Vystoupení se nám vydařilo a můžeme být na sebe pyšné.
 

                                                   Mgr. Jana Harazímová, sbormistryně

 

 


Jak jsme se měli na ozdravném pobytu

Ozdravný pobyt pro děti ze 3.A i B, 4. a 5. třídy proběhl v době od 15. do 19. května v Nových Křečanech. V krásné přírodě jsme podnikali výlety, seznámili jsme se s novým sportem - fotbalgolfem, svezli jsme se na koni, poslechli jsme si přednášku o mravencích, povídání se sokolníkem s ukázkou dravých ptáků, navštívil nás pravý nefalšovaný indián z Rosehill a naučil nás střílet z luku a zpívat seznamovací indiánskou píseň . . . Zážitků bylo mnoho, počasí vyšlo parádně a nebýt trochy toho stýskání, ani by se nám domů nechtělo.

Když jsme se vrátili z ozdravného pobytu, poprosila jsem děti, aby mi na papír napsaly, co se jim nejvíc líbilo a co třeba ne. Protože to pro mě bylo zajímavé čtení, rozhodla jsem se některá vyprávění zveřejnit:
Adam Rych: Ubytování tam bylo hezké, ale okolí nejhezčí. Jezdili jsme na koních, chytali ryby, hráli jsme fotbalgolf a bylo to dobré! Zajímavé tam bylo,že v okolí žije mnoho žab.
Nela Vacková: V květnu jsme odjeli na ozdravný pobyt do Křečan. Moc se mi líbila chata. Stála na začátku lesa. Hned první den nás vzali na Vlčí horu, kde se mi líbilo. V dalších dnech jsme byli na koních, fotbalgolfu a v lesním parku. Docela mě bavila přehlídka dravců, povídání o mravencích a taky rybaření. Přijel k nám indián!
Lukáš Suroviak: Divil jsem se, že záchody byly mimo pokoj. Ale to nejlepší bylo, že tam výborně vařili! Pak, když jsme jeli domů, byl jsem rád. A když jsem přišel na zahradu, tak v okamžiku vyběhla Megí! To je můj pes.
Kája Kühnová: Jeli jsme na ozdravný pobyt do Nových Křečan. V autobuse bylo hrozné teplo, že mě z toho bolela hlava. No a pak jsme dojeli na místo. Moc mě ta chata nepřekvapila, ale ta zvířátka ano! Nejdřív jsme si dali oběd, a pak jsme se ubytovali na půdě s ostatními holkami. Jednu noc tam přišla náměsíčná paní učitelka Eva Soudská. To jsme se smáli! První den jsme vyrazili na Vlčí horu. Ušli jsme 7 km tam a 7 km zpátky! Nejvíc mě zaujal fotbalgolf, protože ho mohou hrát všichni. A ten papoušek nám žral peněženky, asi mu to chutnalo!
Jirka Mirga: Jeli jsme na ozdravný pobyt. Výlet to byl dobrý. Nejlepší bylo, když jsme tam potkali zvířátka, například pejsky Edu a Ťulinku, andulky, papouška Alexe, leguána Káju, želvičky a kočku Čilí . . .
Za sebe bych ráda poděkovala všem učitelům a vychovatelům, kteří se starali, aby celý pobyt proběhl hladce. Pak také dětem, protože jsme byli prima parta a opravdu jsme si to užili. Tak zas někdy příště!
Mgr. Eva Soudská

Návštěva koncertu v Terezíně

Návštěva koncertu v Terezíně
V pátek 12. 5. 2017 se žáci prvního stupně vydali do  Terezína na koncert, který pro ně připravili žáci Základní umělecké školy Litoměřice a současní studenti Konzervatoře z Teplic. Dětem zazpívala mladá pěvkyně a seznámily se s některými hudebními nástroji jako klavír, flétna, hoboj, trubka, saxofon, příčná flétna, housle, pozoun a další. Děkujeme žákům ze ZUŠ za moc hezké vystoupení.        
Mgr. Renáta Hlaváčková

Projekt Den Země

Mezinárodní den  Země je svátkem, který tradičně spadá na 22. dubna. V tento den si připomínáme, jak důležitá pro nás naše planeta je a jak bychom neměli být lhostejní k tomu, v jakém je stavu.
Je to tedy ekologicky motivovaný svátek upozorňující na dopady ničení životního prostředí.
Vzhledem k tomu, že jaro bylo pro školu opravdu plodným obdobím a konec dubna velmi nabitý, přesunuli jsme oslavy Dne Země až na začátek května, přesněji na pátek 5. 5. Počasí nám už o rána nepřálo, dokonce hustě pršelo, tak se muselo lehce improvizovat. Ve skupinách jsme mohli shlédnout několik dokumentů, které svou tématikou připomínaly propojení všech organismů v přírodě. Ti nejmenší se seznámili s nejpodivnějšími jedlíky na zemi i ve vodě, dále pak jsme se mohli setkat s extrémně ošklivými zvířaty a zjistili jsme, že nemusíte být krasavci, abyste byli pro svět důležití. Ti o fous starší se dívali na dokument Zvířecí nechutnosti. Název zní sice prapodivně, ale dozvěděli se, jak některé chování, které bychom mohli považovat mírně řečeno za podivné, může být nesmírně důležité nejen pro přežití druhu, ale i pro zlepšení životního prostředí všech. Ti nejstarší pak viděli dokument s o trochu drsnější tématikou zaměřený na dětskou práci ve světě, plýtvání s jídlem, nešetrné zacházení se surovinami atp.  Během projekce filmů se počasí lehce umoudřilo, a tak se mohl realizovat náš další plán a tím byl příjezd kladrubských koníků z Terezína. Přijeli s nimi rodiče  Štěpánky Malinovské z 8. třídy. Dozvěděli jsme se, k čemu všemu mohou být tito koně využíváni, co všechno potřebují, jak se o ně starat a kdo chtěl, mohl se na Terce nebo Ferdovi svézt. Během týdne jsme pro ně nasbírali i nějaký ten tvrdý chleba, mrkev nebo jablka, tak snad jsme tím koníky i jejich majitele alespoň trochu potěšili. Někteří ještě stihli namalovat pár obrázků toho, co viděli během dopoledne, jiní vytvořili společně plakáty poukazující na nově získané vědomosti.   Pátek byl pohodový den,  a to i přes počáteční nepřízeň počasí. Připomínat si, jak je pro nás naše Země důležitá a vyhradit jí alespoň tento, den bylo moc fajn. Odnesli jsme si pár nových poznání a někteří i zážitků. 
                                                                          Mgr. Barbora Marxová

Bezpečný internet

Na konci dubna a začátkem května jsme měli preventivní program o bezpečném internetu. Účastnila se jej celá škola. Program připravila výchovná poradkyně Mgr. Eva Švihnosová.

První stupeň si hrál jenom hodinku. Ale vzhledem k tomu, že měl program u dětí veliký ohlas, věnovaly se mu formou diskuse a výtvarných činností další hodinu třídní učitelky. Ani ty se nestačily divit tomu, jak jsou děti lehce zmanipulovatelné a v rámci „hry“ se pouští do činností, které jsou za hranicemi slušného chování.

Druhý stupeň měl kromě zvláštní hry ještě videoprojekci, která dokazovala, že nechat se lapit do virtuální sítě her, je tak snadné. Po filmu došlo na jeho rozbor a další diskuzi s třídními učiteli. Opět jsme se setkali s velkým ohlasem. Uznejte sami, dočkat se od teenagera uznání „FAKT DOBRÝ, TO  DOCELA ŠLO.“ je jako vyznamenání.  Žáci sami sobě nastavili zrcadlo. Poznali, jak se dokáží nechat pohltit davem a neumí vystoupit a hájit správnou věc, i když dobře vědí, že by to udělat měli. Snad příště, až je podobná věc potká, budou vědět, jak s ní naložit, aby se za sebe nemuseli stydět.

Mgr. Eva Švihnosová


Přes noc ve škole

… byl zase dramatický kroužek. Mladí herci se sešli v pátek 28. dubna od 18:00 hodin, aby si dali do kupy další představení. Protože se ještě muselo zapracovat na scénáři, stali se scénáristy a texty přepisovali na počítačích. Během tvůrčího psaní se nechali vyrušit přestávkou a dovezeným občerstvením z Roudnice n. L. Po pizze, salátu i řízečkách se jen zaprášilo. Následovalo doladění scénáře, který pomáhala zkompletovat paní vedoucí. Pak došlo na rozbor rolí. Každý se snažil urvat, co největší kus a ne vždy byl spokojen s množstvím výstupů. Scénář jsme pročetli a bylo načase se trochu protáhnout. A tak jsme hráli prima soutěž, o které se nesmí mluvit, aby ji ve škole nezačali hrát úplně všichni. To by škola a možná ani děti asi nevydržely. Po vybité energii došlo i na několik společenských her a pouštění oblíbených písniček ze SMART tabule. Čas letěl jako bláznivý a po půl dvanácté byl vydán povel: „Jde se spát!“ Bez řečí se všichni připravili na spaní, ale skoro do třetí hodiny ranní nikdo nespal. O to náročnější bylo probuzení před sedmou, kdy se nemohli někteří z nás téměř probrat. Přesto jsme jako kobylky spásli všechny donesené dobroty (buchty, perník, lívance a jablíčka) a po úklidu spacích pelíšků se začalo pracovat. Vymýšlelo se, co si kdo vezme na sebe a jak budou scény vypadat.

Nakonec jsme to všechno zvládli docela dobře. Jestli nám to všechno klapne, jak má, budete se moci přijít podívat na Škameňák. Ten zahrajeme koncem června.

Mgr. Eva Švihnosová


Projekt Lidové zvyky a tradice - Velikonoce

V souladu s naším školním vzdělávacím programem probíhá každý rok projekt Lidové zvyky a tradice. V tomto školním roce byly na řadě Velikonoce. Projekt začal v pátek 6. 4. přednáškou o slavení velikonočních svátků u nás a v Evropě. Přednáška byla určena dětem ze 4., 5. a 6. třídy a vedla ji Bc. Rohanová. Pondělí 10. dubna už patřilo celé škole, probíhala tu totiž velikonoční dílna. Již od středy se děti mohly seznámit s tím, jaké dílny budou v nabídce, a v rámci 1. a 2. stupně si dvě zvolit. Dílen bylo celkem 12 - 7 pro žáky z prvního a 5 pro žáky z druhého stupně. Do každé z nich se mohlo zapsat celkem 16 dětí. Spolupracovali tak například prvňáčci s páťáky či šesťáci s osmáky a deváťáky. Dílny proběhly v příjemné a pohodové atmosféře a odpovídaly tomu i výrobky, které děti vytvořily. Vznikly tak nejrůznější dekorační předměty s velikonoční či jarní tématikou - ozdobné květináčky, pomlázky, věnečky, ledové květy či zajíčci, ptáčci a  zvířátka z vlny a mnoho dalšího. V úterý pak následoval velikonoční jarmark - na Palackého náměstí jsme naaranžovali stánek a nabídli výrobky z pondělní dílny k prodeji. A protože výrobky byly povedené a ceny mírné, mizely rychle :). Jen počasí nám jako obvykle nepřálo, foukal ledový vítr, ale nás hřál úspěch našich výrobků a také to, že paní prodavačky z Coopu přinesly dětem čaj - děkujeme! Závěr projektu patřil žákům z osmé třídy. Nacvičili pro své spolužáky pašije - hru o posledních hodinách Ježíše Krista - a předvedli ji ve středu 12. dubna v Hasičárně. Představení se zúčastnili všichni osmáci - ať už v roli Ježíše, Piláta, Petra, vypravěče či apoštolů nebo rozvášněného davu Židů. Na návrh paní ředitelky sehráli své představení ještě od 16 hodin pro veřejnost a po jejich vystoupení následovala přednáška o Izraeli současnosti. Podělit se o své cestovatelské postřehy přijela Mgr. Ilona Škamlová. Přednáška byla velmi zajímavá, doplněná mnoha fotografiemi, a tak věříme, že kdo přišel, nelitoval. Vstupné bylo dobrovolné a všechny dobrovolně darované peníze budou použity pro potřeby mateřské školky pro děti od 0 - 3 let v kibucu EIN GEDI v Izraeli.  Letošní projekt LZT - Velikonoce hodnotíme jako vydařený. A příště přijdou na řadu Vánoce . . . .                                                                                                                Mgr. Hana Kolářová

Zápis do1. třídy

V úterý 4. 4. 2017 proběhl v odpoledních hodinách opět po roce zápis do 1. třídy.
K zápisu se dostavilo 28 velmi šikovných budoucích prvňáčků. Ty u vchodu do budovy přivítali cestovatelé a průvodci ze 7. a 6. třídy a doprovázeli děti i rodiče na cestě kolem světa. Po „papírování“ v ředitelně se malí cestovatelé projeli kolem světa a navštívili několik stanovišť. Na 1. stanovišti museli ukázat, jak nabroušený mají jazýček, na tom druhém, jak dokážou bojovat s pastelkou nebo tužkou, na 3. stanovišti je čekalo navlékání korálků a zavazování tkaniček (to byl boj) a na 4. stanovišti předvedli budoucí žáci naší školy, jak dovedou počítat, jaké znají geometrické tvary a barvy. Po každém splněném úkolu dostaly děti razítko do mapy. Za odměnu každý získal  nejenom mapu s omalovánkou, ale i drobný dárek. Prvňáčkové, těšíme se  na vás.

Mgr. Jana Harazímová 

120. VÝROČÍ ŠKOLNÍ BUDOVY V BROZANECH

Výročí 120 let od otevření naší školní budovy připadlo na září 2016. My jsme se rozhodli tuto událost oslavit v březnu na Den učitelů. Samotné přípravy však probíhaly mnoho týdnů před samotnou slavností - bylo potřeba vyhledat materiály týkající se školní budovy i učitelů, kteří zde působili. Pátrali jsme v archivu a podařilo se nám shromáždit staré fotografie, dokumenty, třídní knihy či školní matriky, které jsme vystavili v prostorách naší školy. Ve spolupráci s bývalým dlouholetým ředitelem Mgr. Jiřím Jakubcem jsme vydali Almanach, který shrnuje historii naší školy v průběhu času - od jejího založení přes současnost až k plánům do budoucnosti. Veřejnosti jsme nabídli možnost účastnit se výuky v rámci dne otevřených dveří dne 27. března  - tuto nabídku však využilo jen 7 zájemců. Dveře zůstaly veřejnosti dokořán také 28. března, kdy probíhal hlavní program oslavy. Hosté si mohli prohlédnout školu „od hlavy až k patě“, při nahlédnutí do suterénu bylo možné zahlédnout čerty u mariáše, na chodbách pak potkat veledůležitého školníka a pilnou paní uklízečku, za něž se převlékli někteří sedmáci. Na interaktivních tabulích probíhala projekce fotografií a videí ze školních akcí. Velký úspěch mělo vystoupení školního sboru pod vedením Mgr. Jany Harazímové a děvčat z kroužku pohybové výchovy, jejichž trenérkou je Mgr. Kateřina Hájková. Svými výrobky se pochlubily děti z kroužku keramiky v rámci malé výstavy, která proběhla v VIII. třídě.  Učitelé připravili pro návštěvníky i žáky naší školy několik zábavných kvízů - např. poznej své učitele na fotkách z dětství či najdi detail z fotografie v reálném prostoru.  Škola byla vyzdobena pracemi dětí na téma Naše škola včera, dnes i zítra, velký 3D model školy včetně busty Jana Amose Komenského vystavěli společnými silami žáci VI. třídy.  Program byl završen povídáním s paní ředitelkou Mgr. Alicí Marešovou nad šálkem kávy s občerstvením. Návštěvníci si pochutnali na pečivu, které upekly maminky dětí z 3. B (skvělé, děkujeme!), a strávili pár chvil společně s paní ředitelkou i dalšími učiteli.  Kromě historie se naši hosté mohli dozvědět, jaké plány má naše škola do budoucna. Kolem 17. hodiny oficiální část slavnosti skončila, naši žáci i učitelé však prožili netradičně celý týden. Pondělí byl den kloboukový - obdivovali jsme pokrývky hlavy od retro modelů po moderní motorkářskou helmu, všem to moc slušelo. Úterý se neslo v duchu party day - vždyť probíhala hlavní část oslav! Středa patřila proužkům, a tak jsme oblékli proužky všech možných barevných kombinací i šířek. Největší úspěch však měl čtvrtek - den naruby, kdy si deváťáci vyměnili role. Dívky se proměnily v drsné chlapce a pánové v něžné dámy - nutno říct, že proměna to byla nadmíru zdařilá a chlapci jak vzhledem, tak svým chováním působili něžně a poeticky. V pátek - květinový den - vládly naší škole květiny, někteří žáci dokonce věnovali květiny svým učitelkám.

Příprava programu oslavy a výzdoby školy nebyla úplně jednoduchou záležitostí, my však věříme, že hosté, kterých přišla necelá stovka, naši snahu ocenili a byli s prohlídkou školy i doprovodným programem spokojeni.

                                                                                                  Mgr. Hana Kolářová


Okresní přehlídka dětských sólových recitátorů

Dne 14. 3. 2017 se naše tři žákyně zúčastnily okresní přehlídky dětských sólových recitátorů. Děkuji Nele Vackové ze 3. A, Anetě Šimkové ze 2. třídy a Pavlínce Pelikánové ze 4. třídy za úžasný výkon, který předvedly na prknech divadélka Minimax v Litoměřicích. Není jednoduché se postavit před zaplněný sál, hledět do hlediště a recitovat, aniž by se zachvěl hlas. Za rok se těším, zda se najdou další odvážlivci, kteří zabojují ve školním kole.

                                                                                    Mgr. Eva Soudská


Šikana a kyberšikana

Šikana a kyberšikana

V úterý 14. března se již podruhé na škole uskutečnil cyklus besed na toto téma. Tentokrát žákům přednášel pan Zdeněk Zaoral. Jestli si však představujete nudné povídání, mýlíte se. Přednášející své vyprávění obohatil videoprojekcí a dramatizací. Do vystoupení zapojil žáky. Lámali si hlavičky zejména tím, jak vyřešit problémovou situaci, do níž se může každý snadno dostat. Pozornost mladších i starších dětí si pan Zaoral dokázal udržet dvě vyučovací hodiny. Nejen že se žáci dobře bavili, ale pochopili, že když se k sobě budou chovat slušně a nebudou si ubližovat, budou se cítit ve společnosti svých vrstevníků skvěle. Ještě by žáci neměli zapomenout na to, že používat vulgární výrazy je nevhodné v jakékoliv situaci. Co ta „slůvka“ nahradit třeba nějakou zeleninou?

 A jak je to s kyberšikanou? Dnes bohužel rozšířeným fenoménem, kdy si lidé sami způsobí problémy tím, že o sobě sdělují velké množství osobních informací, které snadno někdo zneužije. Povídání o úskalích sociálních sítí a jejich zabezpečení přineslo sedmákům, osmákům i deváťákům spoustu podnětů k zamyšlení. A teď jedna informace pro rodiče. Tu můžete nalézt i v občanském zákoně. Rodiče mají povinnost svým dětem kontrolovat např. facebook až do 18 let. Proč? Protože jedině tak, mohou své dítě před kyberšikanou a zneužitím ochránit.

Mgr. Eva Švihnosová

 


LYŽAŘSKÝ KURZ

Skol. První pozdrav z hor - 6. 3. 2017

Naše expedice dorazila do Pece pod Sněžkou kolem 11. hodiny. Po náročném nakládání a vykládání všech  našich věcí jsme  se ubytovali, trošku si odpočinuli a poobědvali skvělou kuřecí polévku a pečené kuře s rýží. Následoval odpolední klídek a pak jsme se vypravili okouknout terén. Počasí si z nás dělalo dobrý den, chvilku pršelo, chvilku sněžilo a chvilku foukalo. Zjistili jsme, že sněhové podmínky nejsou optimální, ale lyžovat půjde. Po návratu z vycházky jsme hráli společenské hry. Následovala dobrá večeře - špagety s boloňskou omáčkou a sýrem. Po večeři jsme se dozvěděli od pana učitele Lepšíka, jaká je  správná výzbroj a výstroj lyžaře. Pak už jsme se chystali do pelíšků. Je 22:38 a členové expedice spinkají jako miminka. Opět se ozveme, když signál dovolí.

 

Skol. Druhý pozdrav z hor 8. 3. 2017

Protože byl včera 7. 3. velmi náročný den, nemohli jsme poinformovat o dění na expedici Sněžka 2017. Proto tak činíme dnes. Určitě není žádné překvapení, že jsme byli lyžovat (co jiného se taky na lyžáku dělá, že?). Po snídani jsme se vypravili na sjezdovku poblíž naší chaty. Proběhlo rozřazení do družstev a už se lyžovalo. První a druhé družstvo si vybralo obtížnější sjezdovku a zopakovalo si metodickou řadu lyžování. Třetí družstvo zůstalo na mírné sjezdovce, kde se nejdříve nastávající lyžaři učili nazouvat lyže, pohybovat se na nich, vystupovat do kopce, padat, udržovat rovnováhu apod. V poledne jsme šli na chatu, dali jsme si dobrý oběd - bramboračku a nudle s mákem. Po obědě jsme chvilku odpočívali a pak zase hurá na svah. Všichni se moc snažili. Odpoledne jsme viděli velké pokroky, hlavně u třetího družstva. Všichni sjeli svah a dokázali vyjet na pomě (nikdo nespadl :-)). Lyžovali jsme do 16 hodin. Až do večeře byla volná zábava. K večeři jsme snědli sekanou a bramborovou kaši. Opět proběhla odborná přednáška o oblékání. Pak už jen umýt a spát.
Tak a ještě několik informací o dnešku. Pro změnu jsme zase lyžovali. První a druhé družstvo hned po snídani odcestovalo skibusem na sjezdovku Javor, směr Zahrádky, kde si skvěle zalyžovali až do čtrnácti hodin. Třetí družstvo pilovalo svůj styl na naší oblíbené sjezdovce nedaleko chaty. K obědu bylo rizoto. Po odpoledním klidu se někteří svezli na bobové dráze, prošli se po Peci pod Sněžkou a nakoupili. Po večeři následovala zábavná hodinka s hrami a zpěvem. Teď už se všichni vykoupali a ukládají se ke spánku. 


Mgr. Jana Harazímová, tisková mluvčí expedice Sněžka 2017


Velké recitátorské klání o Odinovo kopí

Víte, kdo je Odin? Podle Vikingů a starých Germánů je to vládce severských bohů.

Příslušníci germánských kmenů ho znali především pod jménem Wotan (Woutan, Wodan, Wátonos, aj.) Starogermánský výraz wátos znamená, že je někdo posedlý či nepříčetný. Tak nějak bychom si zřejmě představovali válečníka, který se v lítých bitvách, sám neviditelný, prohání na divokém koni a svým kouzelným kopím určuje, kdo padne hrdinně v boji nebo kdo přežije a bude dál čekat na svou příležitost zemřít jako hrdina v jiné válečné vřavě. Jen tak totiž bude moci jeho duše usednout mezi jiné padlé reky v tzv. Valhalle – síni mrtvých válečníků. (Kdo by také v těchto dávných dobách byl takový měkota, aby chtěl umírat v posteli na nějakou chorobu nebo nedej Bože, dokonce zemřít stářím, že?!) Latinský výraz vates nám bude připadat už mírumilovněji – je to bard neboli básník…
… a slovem básník se dostáváme k jádru pudla – zprávě o tom, jak mladí hrdinové z naší školy dne 15. února 2017 bojovali čestně a statečně ve velkém klání bardů – recitátorů. Sešlo se celkem 17 šikovných a statečných dětí, které se pustily odvážně do boje o získání pomyslného a tajuplného Odinova kopí. Měly připravené básně i krátké básničky, které moc pěkně přednesly před ostatními soutěžícími a především před hodnotící porotou. Soutěžilo se pouze ve třech kategoriích. Kdo zvítězil, můžete zjistit v následujícím přehledu:

 1.kategorie: 2. a 3. třída 

1. Nela Vacková, Aneta Šimková

2. Jiří Mirga

3. Natálie Koloničná, Nikola Wentová

2. kategorie: 4. a 5. třída

1. Eva Pelikánová

2. Petra Kodarová

3. Natálie Balogová

3.kategorie: 6. a 7. třída
Nikdo nenašel odvahu soutěžit!

4.kategorie: 8. a 9. třída 

1. místo neuděleno

2. Tomáš Vítek

3. David Kiršner

 

Ti, kdo nevyhráli, ale nemusejí být smutní. Všichni recitovali s plným nasazením a je třeba jim vyseknout poklonu za to, že překonali stud, trému a třeba i lenost a naučili se něco navíc než jejich spolužáci. Patří jim za to dík a velký potlesk.

 

Mgr. Drahoslava Kolářová


Mrazík v kině

Není Mrazík  jako Mrazík byl název školního představení, které mohla veřejnost zhlédnout v podvečer  1. února 2017 v místním kině. Následující den dopoledne se divadlo hrálo ještě dvakrát. Nejdříve pro mateřské školy z Brozan, Doksan a Siřejovic a mladší žáky základní školy, poté pro žáky 5. třídy a druhého stupně.  

Hraní se odehrálo ve třech etapách.  Na začátku diváci zhlédli klasickou pohádku Mrazík, kterou znají z filmové produkce. Hru přerušilo roztomilé vystoupení malých tanečnic z mladší pohybové výchovy, aby vykouzlily zimu.  Na vystoupení Dva mrazíci uličníci je připravila Mgr. Kateřina Hájková.  Ve druhé hře se popustila uzda fantazii a Mrazík se přenesl do současnosti. Byl sice bez pohádkových postav, ale vynahradily je výkony Nasti a Ivana.

Novinkou bylo, že žáci své repliky namluvili do diktafonu a jejich zvukový záznam byl přenesen do reproduktorů, aby je diváci dobře slyšeli,  což byla velká výhoda. Pro herce však nevýhoda, protože se do svých řečí museli trefit a ne vždy se jim to dařilo. Nu co, alespoň nebyla o komické situace nouze.

Obovské poděkování patří především mladým hercům a herečkám, kteří si pro vás představení připravili. A také panu učiteli Lepšíkovi za ozvučení hry. Hry nacvičila a uvedla Mgr. Eva Švihnosová.

Žáci z Dramatického kroužku

 

Žáci z 9. třídy,  kteří docházejí na  PVP Dramatická výchova

Daniel Kredba – dědeček  Hříbeček, dědek, nápadník

Hana Kruťová - Nasťa

Petra Ondrášová - Marfuša

Tomáš Vítek - Ivan

Adéla Pechová – macecha, Mrazík

Klára Štorkánová - vypravěčka

Tanja Vaníčková – babka, baba Jaga

Josef Jindříšek - kohout

Elenka Hoffamnová – nápadníkova matka, klon dědečka Hříbečka

Josef Rybář - nápadník

Nikla Šírková - Nasťa

Kristýna Tylová – matka Marfuši

David Kiršner – Ivánek,  dědeček Stromeček

Tereza Svitáková – Marfuša

 

 

Adéla Bartelová – Ivanova matka

Radka Paulenová – nápadníkova matka

 

 Mgr. Eva Švihnosová


Etiketa a školní řád

Ve středu 18. 1. 2017 proběhla přednáška pro žáky 1. a 2. stupně na téma Etiketa a školní řád. Žáci se zábavnou formou seznámili s pojmy etiketa, osoba společensky významná, významné místo, pravidlo. Vyzkoušeli si prakticky, kdo zdraví jako první spolužačku, spolužáka, paní učitelku nebo pana učitele, pana ředitele atd. Dozvěděli se, že muži zdraví ženy jako první a mají se k nim chovat s úctou. Zjistili, že i mezi dětmi platí pravidla slušného chování, která by měly všechny děti  dodržovat. Paní Kloudová, která celou přednášku vedla, si děti získala rychlým navozením situace, výběrem a střídáním herců – dětí a milým vystupováním. Dalším bodem programu byla znalost školního řádu. Děti si vylosovaly lísteček, na kterém bylo napsáno pravidlo. Měly si ho zapamatovat a potom reagovat na dotazy paní Kloudové. Děti si pravidla zapamatovaly a ve třídě se snaží dohlížet, zda někdo jeho pravidlo neporušuje. Přednáška se nám - prvňákům - moc líbila a doufáme, že na pravidla slušného chování nezapomeneme. Škoda jen, že stejný obsah měla přednáška i pro žáky 2. stupně - na naší škole je dobrým zvykem chovat se slušně, a tudíž opakování zásad slušného chování pro větší děti přínosem nebylo.
                                                                                 Mgr. Jana Harazímová

Soustředění dramatického kroužku (13.1.- 14.1.2017)

Soustředění dramatického kroužku

Na základě návrhů mladých herců a hereček jsme se setkali ve škole v pátek v 18 hodin, abychom mohli připravit další divadelní představení. Trénovali jsme svoje role, vyzkoušeli si kostýmy a malovali kulisy. Práce nám šla od ruky a zbyl i čas na legrácky, vyprávění vtipů, občerstvení, hraní společenské hry a noční procházku.

Děti byly báječné, přestože šly spát v sobotu až ve 2 hodiny ráno, po snídani byly schopné docela dobře fungovat oproti paní učitelce, která se na zkoušce přeříkávala tak, že si pletla strom a dům.

Jestli všechno dobře dopadne, můžete se brzy těšit na divadlo v místním kině.

Mgr. Eva Švihnosová

vedoucí dramatického kroužku


Adventní zpívání v kostele sv. Gotharda v Brozanech

V pondělí 19. 12. 2016 se konal tradiční vánoční koncert v místním kostele sv. Gotharda. Náš sbor měl zkoušku od 15:00 hodin. Zkoušeli jsme všechny písně, opravovali chyby a netrpělivě očekávali naše hosty z Budyně nad Ohří. V 17:00 hodin se budyňští objevili. Rozezpívali jsme se, vzali jsme nástroje a odebrali jsme se do kostela na zvukovou zkoušku. Každý sbor si vyzkoušel začátky písní a potom mohl být koncert zahájen.

Jako první vystoupily děti z Budyně a zazpívaly píseň  Prosinec. Potom se slova ujala Mgr. Jana Harazímová, která Budyňský dětský sbor uvedla a popřála lidem pěkný poslech. Program koncertu byl stejný jako v Budyni nad Ohří. Po pěkném vystoupení následoval aplaus a sbory se vyměnily.

Brozanský školní sbor předvedl stejný program jako v Budyni, navíc zazněly dvě koledy, které jsme si nechali na brozanský koncert.

Po vystoupení našeho sboru jsme zpívali opět všichni písně Ladův Betlém, Mám jen jedno přání a Zafúkané.

Mgr. Jana Harazímová popřála všem lidem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017, poděkovala všem za účast a odešla na kůr k varhanům. Celý koncert byl ukončen zpěvem koled. Kdo chtěl, mohl si s námi zazpívat a vánočně se naladit.

Myslím, že spolupráce s budyňským sborem bude pokračovat i nadále.

                                                                                                   Mgr. Jana Harazímová

Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Budyni nad Ohří

V pátek 16. 12. 2016 se uskutečnil vánoční koncert v budyňském kostele sv. Václava. Vystoupily zde dva sbory – Brozanský školní sbor a Budyňský dětský sbor.
V 18:00 hodin koncert uvedla sbormistryně Mgr. Hana Stratinská, vedoucí budyňských zpěváků a zpěvaček, a potom byl na řadě náš brozanský sbor. Koncert jsme zahájili písní Něsemy vám tu novinu, následovaly známé i neznámé vánoční písně a koledy a  několik spirituálů.
Po vystoupení našeho sboru převzal štafetu Budyňský dětský sbor, který na úvod zazpíval píseň Prosinec. Jejich koncert pokračoval dvěma adventními koledami a  oblíbenými vánočními písněmi.
Na konci  koncertu si publikum mohlo zazpívat tři koledy a zazněly dvě písně, které společně zazpívaly oba sbory. Dokonce jsme přidali píseň Zafúkané.

Myslíme si, že se nám koncert v Budyni vydařil, a doufáme, že koncert v Brozanech nad Ohří bude také tak povedený.

                                                                                        Mgr. Jana Harazímová

Projektový den Mléko a my

Projektový den Mléko a my
Naše škola se zúčastnila soutěže Mléko a my, kterou vyhlásila společnost Laktea. Ta dodává dotované mléčné výrobky do škol v rámci projektu Mléko do škol. Partnery projektového dne, který se uskutečnil 2. prosince 2016, se staly Bohušovická mlékárna a. s. a Velkoobchod Ovoce Zelenina – Luboš Manda.
Do projektového dne, nazvaného Fitmikuláš, se zapojily všechny třídy.
 
V první části projektového dne vedli třídní učitelé se žáky besedu na téma zdravá výživa. Děti měly za úkol přinést si zdravou a vyváženou svačinu. Všichni se tak dobře nachystali na praktickou část, při které si každá třída připravila podle vybraného receptu svou mléčnou hostinu pro Mikuláše a jeho doprovod. V 1. ročníku se mixoval mléčný koktejl s banány. Druháci servírovali jogurtový pohár s ovocem, ve 3. A se loupalo, krájelo a míchalo a výsledkem byl ovocný salát s jogurtovou zálivkou. Třída 3. B přichystala tvarohovou pomazánku s mrkví. Ve čtvrté třídě se připravoval mléčný koktejl s ovocem a páťáci připravili několik druhů chutných pomazánek z tvarohu. V šesté třídě to zavánělo inovací, neboť zde mikulášská výprava mohla ochutnat tvarohový dezert s bylinkami a ovocnou šťávou. V sedmé třídě se podával ovocný pohár s jogurtovým toppingem a osmáci přichystali další variace na tvarohovou pomazánku. Žáci deváté třídy sice nepřipravovali zdravou svačinu, ale zhostili se svých rolí v mikulášském týmu. Je zajímavé, že nejpočetnější byla skupina čertů :-).
 
Když bylo ve všech třídách hotovo, mohla začít mikulášská nadílka, která se také nesla v mléčném duchu. Čerti nejdříve trochu postrašili největší hříšníky a andělé pak dětem rozdali Sýr a křup.
Všichni jsme si společné kuchtění a ochutnávání užili.      Mgr. Radka Krunclová

Vánoční besídka čtvrťáků

Vánoční besídka čtvrťáků
V posledním týdnu před vánočními prázdninami se už tradičně konala ve čtvrté třídě vánoční besídka pro rodiče. Děti se snažily zpříjemnit rodičům, babičkám, dědečkům a ostatním příbuzným předvánoční shon a navodit trochu slavnostní atmosféry. Připravily si písničky, básničky a také zimní pohádku. Rodičům nejednou ukápla slzička štěstí, když viděli, jak se jejich ratolest snaží podat co nejlepší výkon. Na konci čtvrťáci rodičům předali malý dárek, aby nezapomněli, jaké mají doma andílky. Pohodovou atmosféru na besídce vytvářela vánoční výzdoba, kterou vytvořily děti.
                                                                              Mgr. Renáta Hlaváčková
 

Kam dál … deváťáci ?

A už jste deváťáci. Doba, na kterou se již dlouho těšíte. Když budete šikovní, můžete si užívat své VIP postavení na škole. Jistě se vám honí hlavou spousta originalit jak si „zpestřit“ výuku, ale určitě také kam dál po skončení „.základky“. Aby toto rozhodnutí bylo to nejlepší, je na místě být dobře informován. Nejlépe k tomuto účelu slouží “Dny otevřených dveří“ na středních školách.

Ve snaze získat ty nejčerstvější informace přímo ze zdroje jsme měli možnost porozhlédnout se na několika školách. V rámci „Dne otevřených dvěří“ jsme v říjnu navštívili SOŠ a SOU Neklanova 1806 v Roudnici nad Labem. Zástupci školy nás informovali o možnostech studia jak v maturitních / Dopravní prostředky a sociální činnost/ tak i v učňovských oborech /mechanik, karosář, obráběč kovů, zedník, zednické práce, instalatér, krejčí a pečovatelské služby /. Viděli jsme prezentaci školy na SMART tabuli, dále odborné učebny i multifunkční halu PRACNER, kde probíhá odborná praxe. Byla možnost zasoutěžit si o drobné upomínkové předměty.

Na další roudnické škole jsme byli také v listopadu. Exkurze proběhla na VOŠ a SOŠ Špindlerova 690. Škola nabízí tři obory zakončené maturitní zkouškou. Nejprve je to Ekonomické lyceum, dále Agropodnikání - odborná orientace : Ekonomika a podnikání, třetím oborem jsou Dopravní prostředky. Příznivci fotbalu se mohou zapojit do činnosti Fotbalové Farmy. Hráčem FF se mohou stát studenti ze všech oborů SOŠ.

Po skončení středoškolského studia mohou na této škole studenti pokračovat na Vyšší odborné škole – obor Management firem. Tříletý obor je zakončen absolutoriem.

Na počátku listopadu jsme se také spolu s Mgr. Barborou Marxovou účastnili „Dne chemie v Lovochemii“ v Lovosicích. Zde proběhla zajímavá prezentace škol, exkurze v chemické laboratoři i návštěva u hasičů.

Přínosem byly pro žáky i rodiče informace o možnostech studia na středních školách v regionu. V rámci třídních schůzek k nám zavítali i zástupci ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb a Školy Ekonom v Litoměřicích, dále ze Soukromé podřipské střední odborné školy a středního odborného učiliště o.p.s. a opět také zástupce ze SOŠ A SOU Neklanova ul. v Roudnici nad Labem.

Někdo využil možnost individuálních návštěv na středních školách či na výstavě „Škola 2016“ v Domě kultury v Litoměřicích.

Je toho ještě mnoho před vámi, určitě nepodceňte přípravu na dubnové přijímací zkoušky.

Jak se říká „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Aby se všechna vaše přání a představy naplnily na 100% vám přeje vaše třídní.

Mgr. Irena Purmová

 

Vy se máte!

Kdo se má? Přeci žáci sportovních her.  Osmáci a deváťáci vyrazili do Terezína, aby si zahráli bowling. Pro vysokou nemocnost přizvali i sedmáky. Místo odpolední výuky ve sportovní hale se 6. prosince pokusili koulí pokácet všechny kuželky. Pro polovinu z nich to byla zcela nová zkušenost. Děvčatům se dařilo zvyšovat skóre lépe než chlapcům. Jakpak by ne, když mohly využít mantinelů, které je ochránily před záhadným zmizením koule ve žlábku! Tento sport žáky stoprocentně zaujal. Snad i proto, že si po zaplacení všech výloh (58,- Kč) mohli dovolit i nějaké malé občerstvení. 

Mgr. Eva Švihnosová

 

Školní bazar

Dne 7. prosince proběhl na naší škole již v pořadí třetí školní bazar. Novinkou této akce byla spolupráce s Diakonií Broumov. Na bazaru jste mohli nakoupit oblečení, doplňky, obuv, sportovní potřeby, nádobí nebo třeba hračky. O věci, které původní majitelé již nepotřebovali a nechtěli si je odnést zpět domů, se postarala diakonie - druhý den odvezla 20 pytlů a 5 krabic věcí, které teď budou moci použít lidé, kteří to opravdu potřebují. O občerstvení se postarali deváťáci, kteří nabízeli kávu, čaj a něco dobrého na zub - to připravily paní kuchařky ze školní jídelny a učitelky ze školy. Občerstvení bylo vynikající, a tak rychle mizelo. Škoda jen, že si málo lidí našlo čas, aby bazar navštívili - atmosféra byla příjemná, věci pěkné a ceny mírné. Tak třeba příště . . .                                                                   Mgr. Hana Kolářová

Školní časopis

BrozaňáčekBrozaňáček

Balónky s přáním pro Ježíška

 

     Novou akcí připojenou k rozsvěcení vánočního stromu bylo 25. listopadu vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.
     Paní učitelky Mgr. Drahoslava Kolářová a Mgr. Eva Švihnosová a vychovatelka Milena Zázvorková a děti pomáhaly s přípravou. Nafukovaly balónky heliem a připevňovaly k nim přání. Už před 17:30 hodinou se na chodbě sportovní haly vznášelo přes 150 barevných koulí, na jejichž ocáscích se mihotaly obrázky se sněhulákem. V tentýž čas přicházeli první zájemci, kteří svá přání společně s dětmi napsali na lístek a balónek si odnesli před sokolovnu k vánočnímu stromu. Tam se na pokyn místostarosty pana Šálka v 18 hodin vypustily. Pohled na stoupající oblak balónků byl úchvatný. Jen někteří zapomněli, že stojí pod košatým stromem a několik přání v něm uvízlo.
     Pevně věříme, že všechna přání k Ježíškovi doletěla a děti i dospělí najdou pod vánočním stromečkem vše, co si přáli.

Děkujeme žákům základní školy za pomoc s přípravou balónků. Pomocníky byli: Lenka Mečarová, Daniel Kredba, Pavlínka Kredbová, Inka a Štěpánka Ferencovy, Martin Mikyna a Stefano Nebuloni.
                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Eva Švihnosová

Adventní dílna

V pátek 25. listopadu proběhla na naší škole tradiční adventní dílna. Sešli jsme se v VIII. třídě, kde již byl připraven veškerý materiál - seno na výrobu korpusu, chvojí, vázací materiál a nejrůznější ozdoby. Po krátké teoretické přípravě jsme se pustili do práce. V průběhu dvou hodin vznikly krásné adventní věnečky či vítací věnečky na dveře. Tentokrát nás sice nebylo mnoho, ale i tak jsme strávili příjemné odpoledne a s výsledkem byli spokojeni všichni. Adventní věnečky nám tak zkrášlily domovy a každý den nám připomínají, že Vánoce jsou už opravdu blízko.                                      Mgr. Hana Kolářová

Svatý Martin na hradě Kokořín

Dne 7. 11. 2016 se žáci prvního stupně zúčastnili výletu na hrad Kokořín.

Po příjezdu na parkoviště pod hradem na nás čekala paní průvodkyně, která nás přivítala. Pověděla nám zajímavosti o svatém Martinovi a tradicích s ním spojené. Posilnili jsme se svačinkou a vydali se vzhůru na hrad. Cestou na vrchol jsme počítali stopy podkov, které zde zanechal Martinův kůň.

Po zdolání mnoha schodů na nás čekal rytíř ve zbroji. Ukázal nám, jak se utkat v boji. Všichni si utvořili dvojici a pustili se s nadšením do boje. Byla to zábava a děti statečně bojovaly.

Poté jsme již mohli vstoupit za brány hradu Kokořín, kde nás čekala prohlídka. Paní průvodkyně nás provedla hradním palácem a v závěru prohlídky jsme netrpělivě čekali, zdali dorazí i očekávaný svatý Martin. Přišel po dřevěném schodišti oděný v blyštivé zbroji římského vojevůdce. Vylíčil nám legendu o svém životě a seznámil nás s tradicemi, které se v den jeho svátku v dřívějších dobách dodržovaly. Po zajímavém povídání děti splnily úkoly v pracovních listech.

Poté jsme pokračovali po cestě na samotném okraji hradeb, kde jsme museli jít správně za sebou. Starší děti šly s paní učitelkou Harazímovou na vrchol věže, další část dětí se vrhla na nákupy pamětních předmětů a ostatní se setkaly s bábou kořenářkou, která povídala o léčivé i magické síle svých bylinek. Každý si zkusil věštit svou budoucnost. Skupinky se pak prostřídaly.

 V autobuse na zpáteční cestě dostaly děti dárečky. Od paní průvodkyně pro štěstí rolničku, od paní učitelek pohlednici hradu, magnet nebo píšťalku.                                                                    Mgr. Kateřina Hájková

 

Projekt Letní olympijské hry

Všichni jste si zajisté všimli, že letos v létě proběhla olympiáda v Riu. Jelikož ve školním vzdělávacím programu máme projekt nazvaný Olympijské hry, byla olympiáda v Riu skvělou příležitostí uspořádat tuto akci i na naší škole. Projekt probíhal v rámci dvou dnů. V pondělí si každá třída připravila krátké vystoupení, ve kterém buď představila známé sportovce nebo nějakou méně známou disciplínu. Všichni to pojali zábavnou formou a myslím, že na zpomalený tenis, volejbal, skoky do vody, synchronizované plavání, fotbal, střelbu a spoustu dalších sportů jistě nikdo nezapomene. Třída 3. A nám připomněla, že vrcholové výkony podávají i handicapovaní sportovci, a i prakticky ukázala, jak probíhá paralympiáda. Během jejich vystoupení jsme si mohli vyzkoušet, že třeba běžet po slepu není nic jednoduchého. Druhý den se již nesl ve znamení sportovních výkonů na víceúčelovém areálu. Celkem žáci absolvovali 10 soutěží, ve kterých závodilo devět družstev složených z žáků první až osmé třídy, deváťáci už pomáhali na stanovištích. Soutěžilo se ve skoku v pytli, v parkuru, překážkovém běhu, plavání, volejbale, ping pongu, střelbě, hodu, skoku a chůzi či běhu o berlích. Vše samozřejmě bylo šité na míru našim podmínkám a pro pobavení všech. Oby dva dny byly velmi zajímavé a myslím, že jsme si projekt všichni dostatečně užili.

                                                                         Bc. Jaroslav Lepšík  


Běh po úštěckých schodech

 Už z názvu článku je poznat, že se nejedná o úplně snadný závod. Když jsem se ve škole dětem zmínil, že bychom se ho mohli zúčastnit, tak z pohledu některých jsem hned pochopil  (běhat? po schodech??), že se do této akce nepohrnou. Ve škole však máme i hodně sportovců a ti zase chtěli jet moc rádi. Celkem jsme vyrazili s 21 borci od třetí až po devátou třídu. Konkurence byla obrovská, asi 350 závodníků v různých kategoriích. Musím přiznat, že každý závod, který běželi naši závodníci, jsme s paní ředitelkou prožívali, jako kdybychom snad běželi sami.  Všichni naši běžci dopadli skvěle. Vždy doběhli v první polovině startovního pole, často v první desítce. Ovšem s prázdnou jsme domu neodjeli. I my jsme si odvezli  medaile. Dvě zlaté, o které se postarali Luboš Manda s Tomášem Volákem, stříbrnou získala Radka Paulenová a dvě bronzové si odvezli René Mečár s Luckou Vaníčkovou. Celkem jsme se tedy jako škola umístili velmi dobře a i starosta Úštěka se sám podivoval, když již po několikáté dekoroval žáka  ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří. Všem závodníkům patří velká pochvala za skvělou reprezentaci školy. 
                                                                             Bc. Jaroslav Lepšík

Letní tábor Se Čtyřlístkem na Blaťáku

Dříve než si přečtete zprávy po jednotlivých dnech, dolvolte mi, abych zhodnotila tuto akci.
Domnívám se, že se jednalo o velmi zdařilý počin, neboť již na táboře děti  říkaly, že za rok pojedou zase a jedna maminka mi poslala SMS v tomto znění: "Děkuji mockrát. Ten tábor byl brilantní nápad. Jsem vám všem moc vděčná za děti i za sebe."
A děti? Ty byly báječné. Pomáhaly si navzájem, nikdo si nestěžoval, posluchaly kamarády ze Čtyřlístku a úkoly plnily s plným nasazením. Vydržely bez mobilů a počítačových her, což byl úspěch. To, že se vrátily unavené, svědčilo o dostatku pohybu, který k létu jistě patří.
Budeme rádi, když nám na tuto akci napíšete jakékoliv ohlasy.

                                                                                                                               Mgr. Eva Švihnosová

ZPRÁVY Z TÁBORA 25.7. - 29.7.2016

Pondělí

Srdečně zdravíme z tábora a pěkně prožitého odpoledne.
Do penzionu jsme dorazili v 11:15. V autobusu se při příjezdu ozývalo: "Luxusní!" Na první pohled se dětem penzion líbil.
K obědu jsme měli polévku a zapečené těstoviny. K svačině oplatku a k večeři kuře na paprice s rýží a kdo chtěl, mohl si dát ještě polévku. Vaří tu dobře, spousta z nás si byla přidat. K pití máme vodu, čaj a šťávu.
Kromě jídla jsme běhali po lese, abychom složili indiánské přísloví. Pak byla sváča a po ní se šlo na pláž, kde jsme se 2 hodiny koupali v Mácháči. Po večeři jsme šili mokasíny, kreslili indiány a vymýšleli indiánský příběh. Naučili jsme se nový směšný tanec a indiánskou písničku. Učitelky musíme oslovovat přezdívkami, a když na to zapomeneme, ztrácí naše družstvo bod. Hrajeme celotáborou hru. Soupeří mezi sebou 3 družstva: Bobánci, Myšpulínci a Greeňáci. (Uznejte, Piňďíci - by znělo divně:))Všem se tu líbí a všichni jsme vpořádku. Přichází večer a nejstarší děti šly číst pohádky těm nejmladším. Asi brzy všichni usneme.
Tak dobrou noc!

Úterý

Je právě 22:30 h a děti už spí. Dnes byly unavené, neboť měly již v sedm ráno netradiční rozcvičku. Pak následovala bohatá snídaně (výběr ze 4 druhů cereálií, mléko, čaj, sýry, uzeniny, marmeláda, máslo a pečivo. Po snídani jsme si sbalili batůžky a vydali se k přístavu Šroubený, odkud jsme pluli parníkem do Doks. Tam jsme navštívili ZOO. Někteří využili možnost vyfotit se s mládětem černého pantera a povozit se na velbloudovi. Zpátky k penzionu nás přivezl výletní vláček s vtipným panem řidičem. Po výborném obědě (frankfurtská polévka, sekaná s bramborem) a poledním klidu jsme se vypravili na jinou, ale písčitou pláž. Tam jsme se vyřádili ve vodě a plnili etapovou hru s námětem Čtyřlístek u zvířátek. Po návratu jsme si nacpali bříška svíčkovou a knedlíkem a dorazili se melounem. Navrch jsme přidali dobroty zakoupené v místním baru. Chvilka volna byla hned pryč. Nastalo tvoření. Ve dvojicích jsme vyráběli pohyblivá zvířátka. Moc se nám povedla. Co se nám však nedařilo, bylo oslovování přezdívkami. Na Myšpulína někdo volal: "Myšpule" a na chudáka Pinďu zase : "Pindíku."  Děti jsou všechny zdravé, žádné netrpí hlady. Některé obdržely první pohledy a když se jim začne na chvilnku stýskat, tak je poňuňáme a smutek je pryč. Zítra nás čeká celodenní výlet okolo Máchova jezera. To určitě všichni zvládneme.

Středa

Zdraví Vás unavení cestovatelé!
Co se dnes dělo? Vypravili jsme se se Čtyřlístkem okolo Blaťáku. Cesta to byla opravdu zajímavá. Plnili jsme na ní úkoly, ale především hledali, kudy vlastně jít. Jedné skupině se podařilo sejít z cesty a vzít to málem na Bezděz. Naštěstí se však včas zorientovala a do Třeskoprsk  (Doks) také dorazila. Na konci cesty nás čekala odměna v Muzeu Čtyřlístku, časopis Čtyřlístek. Kousek cesty nás vezl místní expres (vlak) s veselým panem průvodčím. Vůbec jsme nezmokli, i když se kolem motala bouřka. Na cestu jsme dostali velký balíček jídla - nechyběl řízek. Unavení jsme dorazili do penzionu a mohli jsme si hodinu odpočinout a pak hurá na večeři. Po ní následovala volná zábava (fotbálek, stolní tenis, společenské hry, sledování filmu o Čtyřlístku a další aktivity podle zájmu dětí). V devět hodin hajdy do pokojů, umýt a spát. Musíme děti pochválit, že tak náročný pochod okolo Máchova jezera zvládly. Nikdo si nestěžoval, a to i přes velkou únavu. Vždyť jsme vyšli v 9:30 h a vrátili jsme se asi v 17 h! Také dorazila spousta pohledů, které dětem zvedly náladu.

Čtvrtek

Všechno klape podle plánu. Program plníme na 100%. I počasí nám přeje. Poslední ranní rozcvičkou byly děti tak nadšené, že ani nechtěly jít na snídani. Dopoledne jsme dolpňovali slova do komiksu, vymýšleli a kreslili kamaráda pro Čtyřlístek, zjišťovali odpovědi při běhacím kvízu, hráli si na mouchy, policajty a vrahy. Po obědě jsme vyrazili do Starých Splavů do aquaparku. Ve vlnách Blaťáku, na nafukovacích atrakcích a na tobogánu jsme se pořádně vyřádili. Před večeří jsme měli osobní volno, pak jsme zhltli vepřo, knedlo, zélo a vyplenili zásoby místního baru. Nadopovali jsme se kofeinem, cukrem a glutamáty, abychom měli energii na hledání bludiček pod vedením Čtyřlístku v místním lese. Plni dojmů jsme usnuli jako když nás do vody hodí.
Nezapomněli jsme ani na oslavence. V pondělí oslavil svátek Jakub, v úterý Anička a ve čtvrtek jsme popřáli ke dvanáctinám Honzovi.

Pátek

Uteklo to jako voda, zítra budeme všichni doma!
Ale ještě Vám povíme, co jsme dneska všechno podnikli. Rozcvička nebyla. Děti si trošku přispaly. Po snídani jsme se z nás stali olympionici a plnili jsme  zajímavé disciplíny. Navlíkali se na špagát jako korálky, stali se trojnohými běžci, staviteli věží, vrahači koulí, gymnasty s obručí, kladivobijci a metači papírových koulí.
Během odpoledního klidu nám trochu sprchlo, ale počasí se během hodiny natolik vylepšilo, že jsme se rádi vyčvachtali v Blaťáku. Také jsme ukončili celotáborovou hru a obdrželi medaile, diplomy, balíčky se sladkostmi a omalovánky. Za noční počítání bludiček jsme si odnesli reflexní přívěsky a proužky, abychom byli ve tmě pěkně vidět. Myšpulín složil pěknou písničku o Čtyřlístku a všechni jsme si ji za doprovodu kytary zazpívali. Místo večeře jsme si opekli vuřty a jako předkrm si dopřáli polévku, abychom náhodou neměli hlad. Můžeme Vás ujistit, že hlady netrpíme. Před spaním jsme se pobavili u živého pexesa, hry na dirigenty, obouvání židliček a  oblíbené židličkované. A pak hurá na pokoje, sbalit věci do kufru a vyspat se do růžova. Třešničkou na dortu byl ohňostroj, na který nás pozvali místní hosté. Jak personál pensionu, tak i rekreanti nás chválili, že jsme hodní. Doufáme, že to potěšilo stejně Vás jako nás.

Soustředění dramatického kroužku

Na základě návrhů mladých herců a hereček jsme se setkali ve škole v pátek v 18 hodin, abychom mohli připravit další divadelní představení. Trénovali jsme svoje role, vyzkoušeli si kostýmy a malovali kulisy. Práce nám šla od ruky a zbyl i čas na legrácky, vyprávění vtipů, občerstvení, hraní společenské hry a noční procházku.

Děti byly báječné, přestože šly spát v sobotu až ve 2 hodiny ráno, po snídani byly schopné docela dobře fungovat, oproti paní učitelce, která se na zkoušce přeříkávala tak, že si pletla strom a dům.

Jestli všechno dobře dopadne, můžete se brzy těšit na divadlo v místním kině.

Mgr. Eva Švihnosová

vedoucí dramatického kroužku

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign