logotyp
Login

6. A

Rozvrh hodin - Teams

Rozvrh je rozdělený po týdnech na týden A a týden B. Tento týden je týden B. Začínáme v 9:00, každá hodina trvá 45 minut. Přestávka je 15 minut, takže každá hodina začíná v celou hodinu.

Pondělí: týden A: fyzika, volno, angličtina
                týden B: volno, dějepis, angličtina

Úterý: týden A: čeština, matematika, zeměpis
             týden B: čeština, matematika, přírodopis

Středa: týden A: angličtina, čeština, matematika
              týden B: angličtina, čeština matematika                                                                                                                                                                                               
Na každou online hodinu si připravte pomůcky, jako kdybychom byli ve škole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Týden od 1. do 5. června

Přírodopis a zeměpis od 1. 6.

Přírodopis:
téma: Brouci a Motýli 
úkoly: 1)Vypsat zástupce jednotlivých skupin hmyzu (5 motýlů, 7 brouků), prohlédnout pořádně obrázky v učebnici (učebnice str. 88 - 95)
          2) najdi 5 broučích nebo motýlích nej ( největší, nejbarevnější, nejmenší, nejjedovatější a další), informace zašli do zadání na MS teams. 

Zeměpis:
téma: opakování -  Obyvatelstvo světa
Tento týden opakujte vše, co se týká obyvatel na zemi. Příští týden nás čeká v tomto roce poslední souhrnný testík.

Český jazyk 1. 6.

Skladba - základní skladební dvojice a rozvíjející větné členy - opakujeme, procvičujeme. Úkol pro žáky, kteří se neúčastní výuky v Teamsech: vypracujte do školního sešitu v pracovním sešitě na str. 40 cv. 8 - pouze prvních 5 vět. Najděte a označte základní skladební dvojici, najděte další skladební dvojice a označte větné členy. Použijte zkratky a nezapomeňte, že je píšeme NAD slovo, které je v dané větě podmětem, přívlastekem, předmětem ....... Nezapomeňte poslat. 

Matematika 1. - 5. 6.

Zdravím a přikládám práci na tento týden - stejné zadání najdete i ve složce Soubory v Teams. Zároveň během týdne dostanete do Teams zadání testu na známky.

Hezké dny, JM
Dějepis 1. 6. 
Stejně tak jako staří Řekové, tak i Římané vyznávali mnohobožství (uctívali více bohů, říkáme tomu polyteismus). V PS na str. 50/cv. 33 zjisti, jak to s těmi jmény bohů u Římanů bylo. Zabrousíme také trochu do matematiky na str. 50/cv. 35, kde si procvičíte římské číslice a jejich arabské protějšky. I když je to téma starověku, s římskými číslicemi se setkáváme i nyní. Kde, to můžete připsat dole k tomuto cvičení. Nezapomeňte, že čekám v mailu nebo v aplikaci MTeams na zaslání vašeho řešení obou úkolů.

Týden od 25. do 29. května

Český jazyk 25. 5.

Skladba - hledáme skladební dvojice, procvičujeme větné členy - uč. str. 68 - 76. Úkol pro žáky, kteří nepracují v Teamsech: uč. str. 76 cv. 6 (jen první 3 věty) - urči všechny větné členy. Pravopis - použijte náš tahák a vypracujte v pracovním sešitě na str. 52 cv. 18 - nezapomeňte poslat.

Přírodopis a zeměpis od 25. 5.

Přírodopis:

téma: Ploštice, Rovnokřídlí, blechy
úkoly: Vypsat zástupce jednotlivých skupin hmyzu, prohlédnout pořádně obrázky v učebnici (učebnice str. 83 - 86), vše odstaní v online hodině tento týden.

Zeměpis:
téma: vyspělé a rozvojové státy, lidská sídla
úkoly: Výpisky ze souborů v MS teams


Matematika 25. 5. - 29. 5.

Zdravím a přikládám práci na tento týden - procvičování záporných čísel pro online hodiny a domácí cvičení.

Hezké dny :-) JM
Dějepis 25. 5.
V tomto týdnu si v online hodině dne 25. 5. od 10:00 shrneme učivo o Řecku , konkrétně Řecko - perské války, Peloponéskou válku až po nadvládu Alexandra Makedonského - helénistickou kulturu. V učebnici tato témata najdete na str 24 - 29 a 42 - 50. Budeme také pracovat s časovou osou na str. 50. V pracovním sešitě vypracujeme opakovací str. 39/cv.1, 2, a 3. Dobrovolný DÚ je tajenka na str. 38/30. Zápis do sešitu najdete MT v oddílu SOUBORY nebo zde v příloze.
 

Týden od 18. do 22. května

Přírodopis a zeměpis od 18. 5.

Přírodopis:
Téma: hmyz s proměnou nedokonalou - vážky, stejnokřídlí a vši
úkoly: 1)výpisky: str. 80 - 83; stačí vypsat zástupce jednotlivých skupin
          2) vyber si jeden konkrétní druh vážky a jeden parazitický nebo symbiotický druh stejnokřídlých nebo vší a zjisti co nejvíc zajímavostí.
          3) Informace zašli do zadání v MS teams
          4) Vyplň online test pavoukovci, korýši v zadání na MS teams

Zeměpis: 
Téma: obyvatelstvo světa. Tento týden se zaměříme na to, čemu lidé ve světě věří
          Veškeré informace v online hodině.

Český jazyk 18. 5.

Trénujeme příslovečné určení - druhy + Pu holé/rozvité/několikanásobné - uč. str. 76 (tabulka). Procvičujeme ústně: uč. str. 76 cv. 3, 4, písemně: uč. str. 76 cv. 5 - vypište skladební dvojice, ve kterých se vyskytuje Pu a určete jeho druh - první 3 řádky.
Trocha pravopisu:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/7767

Matematika 18. 5. - 22. 5.

Zdravím a přikládám učivo na tento týden. Budeme probírat novou látku - celá čísla. Tentokrát se obejdeme bez písemného domácího úkolu ;-)

Klidný týden :-) JM
Dějepis 18. 5. 
V tomto týdnu máte v aplikaci MTeams zadán kvíz s opakovacími otázkami na téma : Řečtí bohové a Olympijské hry. Žáci bez připojení k aplikaci MTeams dostanou zadání kvízu až předloží chybějící úkoly z předešlých týdnů.

Týden od 11. do 15. května

Český jazyk 11. 5.

Procvičujeme větné členy: základní skladební dvojice, přívlastek shodný a neshodný, předmět holý, rozvitý, několikanásobný (uč. str. 71 - 73). Nové téma pro tento týden: příslovečné určení místa, času, způsobu (uč. str. 77). Vypracujte písemně: pracovní sešit str. 39 cv. 1a) + 2 a)
 
Trocha pravopisu: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/4806

Přírodopis a zeměpis od 11. 5.

Přírodopis:
úkoly: a) Vzdušnicovci - zápisky: na straně 74 - 79, vše bylo řečeno na online hodině
  1. Vypiš si základní charakteristiku vzdušnicovů - vzdušnice (co to je)
  2. Napiš 3 skupiny vzdušnicovců, urči rozdíly ve stavbě těla mnohonožek a stonožek, napiš zástupce
  3. Jak vypadá stavba těla hmyzu( části těla, končetiny, ústní ústrojí a oči)
  4. Rozdíly mezi hmyzem s proměnou dokonalou a nedokonalou, zapsat sk. hmyzu které tam patří
  5. stačí odkliknout, že máte hotovo

Zeměpis: 
Stále je naším tématem obyvatelstvo světa. tentokrát se zaměříme na to, jak se liší lidé ve světě tím, jak se dorozumívají. 
úkoly: 1. udělej si zápisky z dokumentu na MS teams v souborech ( jazyky, písmo a náboženství)
          2. Odpověz na doplňující otázky v zadáních

Matematika 11. 5. - 15. 5.

Zdravím a přikládám cvičení na tento týden. Budeme opět opakovat - násobky, dělitele atd. Zjistila jsem, že je třeba ještě trochu potrénovat ;-)

Mějte se hezky, těším se na online hodiny :-) JM
Dějepis 11. 5.
V tomto týdnu se zaměříme na "Olympijské hry starověkého Řecka". Online výuka dne 11.5. od 10:00 hodin.
V poznámkovém bloku MTeams najdete zápis do sešitu a v PS se na str. 38 /cv. 29 pokuste přiřadit k obrázkům
názvy jednotlivých soutěžních disciplín.  Kapitolu k tomuto tématu najdete v učebnici na str. 34 a 35.
Připomínám také vyřešit a odeslat povinný kvíz v MT.
Ti, kteří nemají MTeams najdou zápis zde.

Olympijské hry (OH) ve starověkém Řecku 
OH - součást kultury starověkého Řecka
První hry konané r. 776 př.n.l. v Olympii
Konání : jednou za 4 roky
Hl. myšlenka : konaly se vždy k poctě určitého Boha
hlavně k uctění pocty Diovi (vládci bohů)
V období OH se nesměly vést žádné války
Soutěžili pouze svobodní muži (ženám vstup zakázán)
Disciplíny :  běh, zápas, pětiboj, závody vozů s koňským spřežením, box, hra na hudební nástroje, zpěv, recitace aj.
Odměna pro vítěze :  olivový věnec, právo na sochu, pocty v rodné obci
Naposledy konané v roce 393 n.l. - důvodem bylo nové náboženství - křesťanství, pohanští bohové již nebyli uctíváni
Novodobé OH se konají od r. 1896 (první byly v Athénách) - zasloužil se o ně francouzský baron Pierre de Coubertin  (čti : pjér de kubertén)


Týden od 4. do 7. května

Přírodopis a zeměpis od 4. 5.

Přírodopis:
Tento týden hlavně opakujte Členovce. Příští týden nás čeká online test. Připomínám, že informace o nich naleznete buď v učebnici na stranách 66 - 73 nebo v souborech na MS teams. Zaměřte se hlavně na stavbu těla členovců, na jednotlivé druhy, kde žijí a jejich význam v přírodě. V učebnici máte i obrázky významných druhů, tak abyste byli schopní je poznat.

Kdyby někdo měl chuť dále poznávat svět Členovců, zde je odkaz na dokument o pavoucích https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKr

Zeměpis:

týden nás taktéž čeká pouze opakování a prosím všechny, kteří mi jestě neposlali dva úkoly z předchozích týdnů, aby tak nejpozději do pátku 8.5. do 24:00 učinili
Ještě vše týkající se obyvateltva světa zopakujeme v online hodině  v úterý 5.5. od 10:00

Český jazyk 4. 5.

Natrénujeme další větný člen - předmět (společně v Teamsech, až potom se podívejte do učebnice). Co to předmět je - uč. str. 72 dole až 73 nahoře. Písemný úkol: pracovní sešit str. 38 cv. 2 - vyberte si 6 příkladů.

Matematika 4. - 7. 5.

Zdravím a přikládám cvičení, tentokrát opakujeme opět prvočísla, společný dělitel a společný násobek.
Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor :-) JM
Dějepis 4. 5. 
V aplikaci Microsoft Teams najdeš v Zadání test s otázkami, týkajícími se starověkého Řecka.
V poznámkovém bloku najdeš zápis do sešitu "Olympijské hry ve starověkém Řecku".
Řešení testu mi posílejte do 8.5. Děkuji. IP


Týden od 27. dubna do 30. dubna

Matematika 27. - 30. 4.

Zdravím a posílám přípravu na tento týden. Veškeré informace jsou v Microsoft Teams a na online hodinách.

Hezké dny, JM

Přírodopis a zeměpis od 27. 4.

Přírodopis
 úkoly: 1) udělej si zápis z korýšů. Výpisky nalezneš v souborech na microsoft teams nebo v učebnici na stranách 70-73

Zeměpis
          1)  udělejte si výpisky týkající se obyvatelstva světa (formy vlád a rasy) - Vše najdete v souborech na Microsoft teams
          2 Odpovězte na následující otázky, připište je k zápiskům v sešitě a odešlete do zadání na microsoft teams do 3. 5. do 24:00 (odpovědi vyhledejte na internetu)
a) uveďte mi 3 státy světa, kde vládne monarcha (+jméno)
b) uveď mi dva státy světa, kde se nachází postava diktátora ( +jméno)
c) kdo je to mulat, mestic a zambo?


Český jazyk 27. 4.

Nový větný člen - přívlastek: Pk
Přečti si o Pk v učebnici str. 71 - rámeček
Zjisti, jak se ptáme na přívlastek, rozliš přívlastek shodný a neshodný
Vypracuj v pracovním sešitě str. 38 cv. 2a) + pravopisné cvičení v pracovním sešitě str. 32 cv. 2a)


Dějepis 27. 4.   
Z řecké filozofie vznikly postupně různé vědní obory, pokus se
s pomocí nápovědy sestavit názvy některých z nich (PS str. 37/cv. 26).
Dále vyhledej v dvojsměrce jména 12 významných řeckých filozofů, spisovatelů a vědců.
Z tajenky zjistíš jméno filozofa, který podle legendy žil v sudu (PS str. 37/cv. 27).
V PS str. 37/cv. 28 zjistíš, jak Řekové trávili svůj volný čas. V učebnici najdeš blízké
kapitoly na stranách 32 - 37.
Ofocené řešení mi pošli do 1.5. buď na můj mail irenapurmova@seznam.cz nebo přes aplikaci
Microsoft Teams.

Týden od 20. 4. do 24. 4. 2020

Přírodopis a zeměpis 20. 4.

Přírodopis:
 Po vydatném opakování kroužkovců a měkkýšů nás čeká test. Odkaz na něj najdete v zadáních na Microsoft teams
Dále pak se podíváme na členovce, blíže tedy na pavoukovce A opět platí, že jméno skupiny je určeno nějakou zásadní společnou vlastností a to je článkované tělo. 
úkoly:
1) Vyplňte test na Microsoft teams (MT)
2) Udělejte si zápisky do sešitu ( přímo výpisky naleznete v souborech na MT (slide 1 -12) nebo si je udělejte z učebnice str. 66 -69)
3) Odpovězte na otázky 1, 2 a 5 v učebnici na straně 69, odpovědi pošlete buď na MT, emailem nebo přes messenger do 26. 4. 2020


Zeměpis:
Téma: obyvatelstvo ve světě
úkoly: 1)opište si vytvořené výpisky v Microsoft teams (soubory) a odpovězte na otázky k tématu v zadáních, práci odešlete

Český jazyk 20. 4.

Trénujte pravopis zde:

cestina.diktaty.cz/cv.php?id=91&sel=1
cestina.diktaty.cz/cv.php?id=99&sel=1
cestina.diktaty.cz/cv.php?id=94&sel=1

Pak vypracujte v učebnici na str. 94 cv. 5 - pracujte s tahákem, pokud si s některým slovem nebudete vědět rady, zakroužkujte ho a pošlete. Pozor, je to učebnice, do té nepíšeme, napište toto pravopisné cvičení do sešitu.Matematika 20. 4.

Zdravím vás v dalším týdnu a posílám opět trošku geometrie. V příloze najdete opakování trojúhelníků (to, co jsme dosud probrali), novou látku (výšky a těžnice trojúhelníku) a cvičení k odevzdání. Novou látku probereme na online hodinách a teprve potom mi pošlete hotová cvičení.
Moc díky za spolupráci :-)

Mějte se hezky, JM.

Fyzika 21.4.

Dobrý den, od teď bude výuka fyziky probíhat v teamsech. Tak se tam na to prosím podívejte. Učivo už budu přidávat jen tam. JL

Angličtina 25.5-29.5.

Pod svým jménem (žádné přezdívky!!) se přihlašte na Google Classroom
do kurzu: AJ 6AB Brozany
kód kurzu: ezzgggy

V kurzu najdete poslechová cvičení ke 4. a 5. lekci. 

Výuka on-line dvě hodiny týdně. Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit, školní sešit a psací potřeby.

anglický jazyk 25.5.-29.5.: info pro ty, kteří nemohou být účastni on-line výuky :učebnice str.76-77 - minulý čas prostý - sloveso to be, Pracovní sešit str.32 a 33
anglický jazyk 18.5.-22.5.: info pro ty, kteří nemohou být účastni on-line výuky :učebnice str.70 a 71 - práce s obrázkem a odpovídání na otázky, učebnice str.72 - 73 - práce s textem - četba a překlad.Pracovní sešit str.22 cv.6 a 7, 23 - cv.8-10
Občanská výchova 4.5.-7.5.(platí i tento týden 11.5.-15.5 - můžete odevzdávat)
Prosím o vypracování referátu na téma: Kulturní tradice. Zasílejte je prosím na můj mail: Miloslava.Matulakova@gmail.com
Dějepis 20. 4. 
V tomto týdnu nakoukneme na řecký Olymp, sídlo bohů.
V učebnici (Dějiny starověkého Řecka a Říma) si na str. 8-9 přečti
povídání o řeckých bozích. Následně v pracovním sešitě na str.36
vypracuj dvě cvičení 24 a 25.
Nezapomeň mi na mail do 24.4. poslat řešení.

 


Týden od 14. 4. do 17. 4. 2020

Přírodopis 14. 4.

Moc Vás zdravím po Velikonocích.

Tento týden zas jen opakujte. V předchozím týdnu jste se seznámili s kroužkovci, předtím s měkkýši. Dejte si dohromady hlavní informace o stavbě jejich těla, o zástupcích, kteří do jednotlivých skupin patří a o významu těchto živočichů v přírodě.

Český jazyk 14. 4.

Český jazyk 14. 4.Tento týden využijeme víc pravopisných pravidel najednou. Vzpomínáte na tahák? Posílám vám ho, používejte ho. Trénujte zde (klikněte na spustit diktát):
https://www.pravopisne.cz/2012/02/souhrnne-cviceni-pro-6-rocnik-zs-19/

Vypracujte v pracovním sešitě na str. 14 cv. 2a - nezapomeňte poslat.

Matematika 14. 4.

Zdravím vás po Velikonocích a posílám cvičení. Tento týden se vrhneme na geometrii a zopakujeme si úhly ;-) Těším se na online hodiny :-)

Mějte se hezky a opatrujte se. JM

Fyzika 14. 4.

Prosím, klidně se koukněte znovu na video z minulého týdne, jsou v něm všechny tři Newtonovy zákony.
Zápis do sešit a naučit se. Snažte se ty zákony hlavně pochopit.
2. Newtonův zákon - zákon síly
Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrnéhmotnosti tělesa.

Anglický jazyk 14. 4.

Učebnice str.62 cv.2 - pořádně si přečtěte a přeložte jednotlivé věty a všimněte si zvýraznéného tučně (3.stupeň  přídavného jména). Poté přiřaďte obrázek k větě - pouze pro sebe. nemusíte zapisovat do sešitu. Dále se podívejte do učebnice str.63 cv.3 Odpovězte na otázky do svého školního sešitu.V pracovním sešitě vypracujte str.15 cv 7 a 8, str.16 cv.1, str.17 cv.2

Anglický jazyk 6.4.-13.4. učebnice na str. 62. Máte tam vysvětlený třetí stupeň přídavných jmen. Všimněte si, členu THE u každého 3.stupně přídavného jména a koncovky EST. Více slabičná přídavná jména mají 3.tvar se slovem MOST (moust) a pak nepravidelné. Good a Bad. Podívejte se v rámci této strany na dvd č.17. Poté si udělejte krátké výpisky do sešitu ze str. 16 v pracovním sešitě.


Na procvičení druhého stupně z minulého týdne si vypracujte v PS na str.14 cv.6
Držte se, hlavně ať jste všichni zdraví.

učitelka aj

 
Dějepis 14. 4.
V tomto týdnu si v několika otázkách shrneme úvodní část tématu starověkého Řecka.
Do sešitu se svými odpověďmi zapiš i znění otázek. Ofocemé řešení mi, prosím, zasílejte
do 19.4. na můj mail irenapurmova@seznam.cz.

Týden od 6. 4. do 9. 4. 2020

Český jazyk 6. 4.

Naše nové téma - jak správně napsat koncovku slovesa v minulém čase -
trénujte zde (otevřete stránku, klikněte na spustit kvíz):

https://www.pravopisne.cz/2019/11/shoda-prisudku-s-podmetem-14/

Následující úkol je připomínkou toho, o čem jsme spolu v hodinách češtiny mluvili. 
Vypracujte v pracovním sešitě str. 34 test - všech 7 otázek. Tento test mi pošlete.

V rámci slohu popište, jak pletete pomlázku/pečete beránka/zdobíte vajíčka (nápověda v uč. str. 125 - popis pracovního postupu)

Krásné Velikonoce a buďte fit! HK


Matematika 6. 4.

Zdravím a přikládám práci na tento týden - opakování a procvičování.
Přeji vám i vašim blízkým klidné a pohodové Velikonoce. JM
Anglický jazyk 6. 4.
 učebnice na str. 62. Máte tam vysvětlený třetí stupeň přídavných jmen. Všimněte si, členu THE u každého 3.stupně přídavného jména a koncovky EST. Více slabičná přídavná jména mají 3.tvar se slovem MOST (moust) a pak nepravidelné. Good a Bad. Podívejte se v rámci této strany na dvd č.17. Poté si udělejte krátké výpisky do sešitu ze str. 16 v pracovním sešitě.

Na procvičení druhého stupně z minulého týdne si vypracujte v PS na str.14 cv.6
Držte se, hlavně ať jste všichni zdraví.

učitelka aj

Fyzika 6. 4.

Začneme probírat Newtonovy zákony. Prosím koukněte se na video z odkazu a do sešitu si zapište a naučte se následující:
Newtonovy zákony
1. Newtonův zákon - Zákon setrvačnosti
Těleso zůstává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, není-li nuceno vnějšími silami tento stav změnit.
https://youtu.be/0UDhtIX6tXI

Dějepis 6. 4.

Zápis do sešitu :
Velká řecká kolonizace a městské státy
- od 8. st. př.n.l. vznik městských států - zv. polis (obec)
1 stát = 1 město; kolem hradby; v čele volení úředníci, nejbohatší - tzv. aristokraté
-svobodní občané - měli práva (volit úředníky, hlasovat o zákonech, vlastnit pozemky a budovy) a povinnosti - (sloužit ve vojsku, finančně podporovat stát); neplnoprávní a bezprávní - cizinci a otroci
-z důvodu nedostatku zem. půdy a surovin Řekové osidlují osady - tzv. kolonie mimo Řecko (Malá Asie, jih Itálie, Sicílie, pobřeží Černého moře a v Egyptě)
- vládnou zde i tzv. tyrani - samovládci, jejich vláda je označována jako tyranida
- nejvýznamnější 2 řecké městské státy - SPARTA a ATHÉNY
- Sparta - poloostrov Peloponés, Dórové - prostý život, vše podřízeno vojenskému výcviku a disciplíně; v čele byli 2 králové - do boje šel vždy jen 1, v politice jen plnoprávní občané, armáda - pěšáci těžkooděnci - hoplíté
- Athény - poloostrov Attika; dbalo se více na kulturu, umění a vzdělání; v čele 9 archontů; náboženské středisko - pahorek Akropolis; archont Solón rozdělil obyvatele podle majetku do 4 tříd, zrušil dlužní otroctví, poprvé se zde objevuje demokracie řízení státu
všemi občany (mimo žen, cizinců a otroků)

více na https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk&t=160s

+ PS - str. 31/cv.9,10,11 str.32/cv.12-Sparta 1,6,7,8,9,11; cv. 13,14 - Řešení mi pošlete do 10.4. Tato cvičení hodnotím známkou.

Přírodopis a zeměpis 6. 4.

Tenhle týden nebudete mít tolik práce, budu ráda, když si zjistíte pár informací o Kroužkovcích. Jsou to velmi zajímaví tvorové. Žížaly jistě znáte, předpokládám, že ale nevíte, jak až moc skvělými pomocníky v přírodě jsou. 
 úkoly: 1) udělejte si výpisky (str. 63 - 65 v učebnici), zase jen stručně, jednotlivé skupiny, zástupci, stavba těla a rozmnožování
           2) pusťte si video Tajný život pod zemí - (8.-13. minuta)
https://www.youtube.com/watch?v=SCtn-ZimlTM

( pokud by vás video zaujalo, kouknětě i dál, je tam spousta zajímavých dat ohledně dalších skupin bezobratlých živočichů, o půdě, která byla naším tématem v zeměpise a obecně o vztazích v přírodě :) ).
           3) zkuste si pro sebe odpovědět na následující otázky týkající se měkkýšů ( budou se vám hodit do testu příští týden)
       a) Kdo má ulitu a kdo lasturu a jaký je mezi těmito schránkami rozdíl?
       b) Jak vznikají perly a k čemu se využívají?
       c)  Které druhy měkkýšů lidé konzumují?
       d) Která skupina měkkýšů je nejdokonalejší a čím?

Zeměpis: 1) opakujte si, co jste zjistili o půdách minulý týden a opět doporučuji dokument Tajný život pod zemí ( Info o půdě zejména od 22. minuty)

Týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

Český jazyk 30. 3.

Trénujeme pravopis - především shodu Př s Po (platí pro sloveso v minulém čase)
1. úkol: učebnice str. 70, cv. 2 - z každého sloupce vyber 2 příklady, vymysli větu a napiš ji do sešitu tak, aby sloveso bylo v min. čase (rozhodni se pro správnou koncovku)
2. úkol: pracovní sešit str. 36 cv. 5 a) - nejdřív označ podmět
Pošlete mi úkoly vypracované a dozvíte se, jestli jste pracovali úspěšně nebo jestli je potřeba něco vylepšit.

Trénujte zde: 
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/7768

Zeměpis 30. 3.

Od začátku roku zkoumáme zemi. Už známe atmosféru - plynný obal země, hydrosféru  - zahrnující veškerou vodu na planetě, biosféru - tedy to, co kde žije a roste. Poslední sférou, kterou jsme se ještě v našem zkoumání planety nezaobírali je pedosféra. Ta zkoumá půdu, její vlastnosti a význam. Zjistěte na stranách 46-47 v učebnici co je to půda a jaké máme půdní typy. Která půda je důležitá pro růst plodin a  kterou využíváme jinak. Zkuste si pro sebe odpovědět na otázky na straně 47.

Vyplňte taktéž test z klimatických pásem a hydrosféry na tomto odkazu:
https://www.survio.com/survey/d/S5T1B4Y7M5G3N1I1F

Přírodopis 30. 3.

odkaz na testík naleznete zde:  
https://www.survio.com/survey/d/H9Z1X7W6C9O8X6K9E
dostupný bude do pátku 3.4.

Naším dalším tématem jsou měkkýši. A nejmenují se tak jen náhodou. Důvod, proč tomu tak je naleznete v učebnici na straně 58. Dělí se na tři skupiny: plže, mlže a hlavonožce a vaším úkolem bude jednotlivé skupiny popsat, znát pár zástupců a jejich význam v přírodě a pro člověka. (Veškeré informace naleznete v učebnici na straně 58 - 62. Stačí velmi stručně, nepřehánějte to s vypisováním úplně všeho).

zde náměty na zajímavá videa týkající se měkkýšů
a) https://www.youtube.com/results?search_query=perlova+farma - získávání perel, obrázek o způsobu si udělejte sami
b) https://www.youtube.com/watch?v=E3N0i_KM8cI - chobotnice jsou velmi inteligentní tvorové, zde vidíte útek z lodi
c) https://www.youtube.com/watch?v=8-E7EpQ9PFs

Fyzika 30. 3.

Skládání sil
Koukněte se na následující video, na konci si video zastavte a do sešitu si z obrazovky zapište a nakreslete jak se tvoří rovnoběžník sil.
https://youtu.be/UgjMbvR8sjg

Matematika 30. 3.

Zdravím vás a posílám práci na tento týden. Budeme trénovat společné dělitele a násobky ;-)

Mějte se moc hezky a opatrujte se. JM

Dějepis 30. 3.
Přesouváme se z Asie /od starověké Indie a Číny/ do Evropy, konkrétně na jih, do Řecka.
PS - str. 29/ cv.1,2,3,4   a   str. 30/ cv.5,6,7,8
https://www.youtube.com/watch?v=Bwy2Q3e4rNA&t         Starověké Řecko - Kréta - Mínojská kultura
https://www.youtube.com/watch?v=B5SqBtHbMh8            Řečtí bohové
Zápis do sešitu :
Starověké Řecko
- první evropská civilizace - Egejská oblast - hornatá krajina - horká léta a mírné zimy
- obyvatelé - nazývali se Hellénové (svou zemi Hellas)
  zemědělci - pěstování obilí, vinné révy, oliv, chov ovcí a koz
- rozvoj řemesel a obchodu, bronzové výrobky (dovoz : měď, cín, polodrahokamy,slonovina
                                                                     vývoz : hotové výrobky, ovčí vlna,víno a olivový olej)
Kréta
- Mínojská civilizace a kultura (20.-14.st. př.n.l.),hl. město Knóssos - přepychové paláce (na stěnách fresky),
  palác v Knóssu více než 1000 místností, místy 5 pater (připomínal labyrint)
- palácové hospodářství - nejen sídla vládců - i střediska řemesel a skladiště
- posvátné zvíře býk 
- zánik této civilizace v důsledku zemětřesení a vpádu Achájů

Chválím ty, kteří mi již práci poslali. Stále nemám ode všech zpětnou vazbu, zda cvičení plní. Stačí ofotit a poslat na mail: irenapurmova@seznam.cz

 

 


Týden od 23. do 27. března

Český jazyk

Tento týden stále ještě trénujeme, co dělat, když potřebujeme napsat koncovku slovesa. Jak na to?
Nejdřív se podíváme na čas. Pokud je sloveso v čase přítomném nebo budoucím (Pepička to neví, ale až to bude vědět, tak nám to poví.) - píšeme měkké i.
Pokud je přísudek v minulém čase, hledáme podmět a podle rodu zvolíme koncovku i/y nebo -a (v rodě středním). To už umíme.

Dneska se podíváme na pár zajímavých podstatných jmen:
slovo dítě je v čísle jednotném rodu středního. V čísle množném přechází k rodu ženskému (TY děti), tak v Př v minulém čase píšeme -y.
Př: Odpoledne běžely děti na hřiště. - Po = děti, Př = běžely (sloveso v minulém čase, Po je rodu ženského)
To samé platí i pro podstatná jména oči, uši. Př: Foukal vítr, tak mě večer bolely uši.

Pokud je Po nevyjádřený a podle tvaru slovesa nebo z předchozí věty víme, že jsme to my, vy, oni - píšeme v Př v minulém čase -i
Př: V neděli jsme s tátou upekli výborný koláč.  Př: upekli jsme   Po: nevyjádřený - my

Najdi a trénuj:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem

Vypracuj v pracovním sešitě na str. 15 cv. 4 a pokud máš možnost, pošli ke kontrole a konzultaci na můj e-mail: kolarova.skola@seznam.cz či na skupinu na Messengeru, kterou založila Adélka.

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, napiš a ptej se! 

M7 4. - 7 5.

M7 4. - 7. 5.M7 4. - 7. 5.

M6 4. - 7. 5.

M6 4. - 7. 5.M6 4. - 7. 5.

M6 27. - 30. 4.

M6 27. - 30. 4.M6 27. - 30. 4.

M7 20. - 24. 4.

M7 20. 4. - 24. 4.M7 20. 4. - 24. 4.

M6 20. 4. - 24. 4.

M6 20. 4. - 24. 4. 2020M6 20. 4. - 24. 4. 2020

Týden od 20. do 24. dubna

Anglický jazyk 30.3. 
Pracujte s učebnicí na  str. 60 a 61. Poslechněte si slovíčka - zvířátka na farmě a správně opakujte.Stejně tak i přídavná jména. Poté pracujte se cv.3 - Přečtete si věty,slova zvýrazněná zeleně si přeložte do českého jazyka a zkuste si odpovědět na otázky pod textem od a-e. Zkoušejte si ústně, nikam do sešitu nepište. Trénujte si mluvení. Pak se podívejte na cvičení 4 - každý obrázek zvířátka zkuste popsat.


Další na co se podívate, je stupňování přídavných jmen. Zatím je to první a druhý stupeň. Tabulku máte na str. 61 v učebnici. Tato přídavná jména se naučíte. Všimněte si, že druhý stupeň se tvoří pomocí koncovky ER. Pokud přídavné jméno končí na Y mění se na I. Všechna pravidla najdete v PS na str. 14 v druhém díle PS. Pořádně si stránku pročtěte a udělejte si krátké výpisky do školního sešitu. Vyberte si třeba 4 přídavná jména, vystupňujte a poté zapište do sešitu i pravidla.

Práce v PS: str. 12 cv.1,2 str. 13 3,4,5   - cvičení buď ofoťte a zašlete na mail, nebo jen napište zda máte vypracováno.

Pro zlepšení vaší angličtiny, procvičení a zpestření doporučuji  internetovou stránku www.monkeyenglish.cz, videa jsou volně dostupná bez hesla.Další možnosti je také třeba www.helpforenglish.cz

Ráda bych také upozornila na internetovou adresu elingo.cz. Po dobu nouzového stavu je tato stránka zcela zdrama přístupná. Je to zase jedna z dalších možností.

Doufám, že vám to zpříjemní chvíle doma při přípravě. Pokud by kdokoli z vás měl nějaké dotazy, klidně napiště na školu online.

Držte se, hlavně ať jste všichni zdraví.

učitelka aj

Český jazyk


Připomeňte si téma základní skladební dvojice - uč. str. 68. Přísudek jsme spolu natrénovali, podmět najít umíte, pokud je ve větě přímo napsaný. Může se ale stát, že i když není přímo ve větě vyjádřený, i tak ho pomocí první pádové otázky najdeme. Jak je to možné? Sledujte příklad:

Odpoledne vyrazil Jirka na hřiště.   Př - vyrazil, Po - Jirka

Zapomněl si doma klíče. Př - zapomněl si, Po - kdo, co si zapomněl? Jirka - je známý z předchozí věty. Označujeme ho jako podmět nevyjádřený. 

Pokud je Př v minulém čase (končí na -l, -la, -lo, -li/y) a potřebujeme v koncovce i/y, hledáme podmět. Podívej se do učebnice na str. 69 b) shoda přísudku s podmětem. Zkus uč. str. 70 cv. 1 + pracovní sešit str. 36 cv. 3

Najdi a trénuj na: https://cestina4.webnode.cz/testy-pravopis/ 
Vpravo nahoře: on-line testy - skladba
-------------------------------------------------------------------------------------------

19. 3. Zdá se, že na návrat do školy si budeme muset ještě trochu počkat, proto posílám další úkoly:
Na první pádovou otázku může ve větě odpovědět víc slov. Takový Po označujeme jako podmět několikanásobný.
Př: Na výlet jeli žáci i žákyně z 6. A . Po = žáci a žákyně. Jak je to s koncovkami v přísudku v minulém čase? Podívej se do uč. str 69 - druhá část tabulky.
V uč. str. 70 vypracuj cv. 1 - najdi Př, pokud je v minulém čase, najdi Po a podle rodu podmětu doplň do koncovky -i/-y/-a. Toto cvičení vypracuj písemně, podtrhni základní skladební dvojici a pošli buď jako dokument word nebo foto na můj mail.

Buďte zdraví a veselí, trénujte každý den trochu a bude to v suchu. Usmívající se

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ahoj šesťáci,
tento týden stále ještě trénujeme, co dělat, když potřebujeme napsat koncovku slovesa. Jak na to?
Nejdřív se podíváme na čas. Pokud je sloveso v čase přítomném nebo budoucím (Pepička to neví, ale až to bude vědět, tak nám to poví.) - píšeme měkké i.
Pokud je přísudek v minulém čase, hledáme podmět a podle rodu zvolíme koncovku i/y nebo -a (v rodě středním). To už umíme.

Dneska se podíváme na pár zajímavých podstatných jmen:
slovo dítě je v čísle jednotném rodu středního. V čísle množném přechází k rodu ženskému (TY děti), tak v Př v minulém čase píšeme -y.
Př: Odpoledne běžely děti na hřiště. - Po = děti, Př = běžely (sloveso v minulém čase, Po je rodu ženského)
To samé platí i pro podstatná jména oči, uši. Př: Foukal vítr, tak mě večer bolely uši.

Pokud je Po nevyjádřený a podle tvaru slovesa nebo z předchozí věty víme, že jsme to my, vy, oni - píšeme v Př v minulém čase -i
Př: V neděli jsme s tátou upekli výborný koláč.    Př: upekli jsme         Po: nevyjádřený - my

Najdi a trénuj:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem

Vypracuj v pracovním sešitě na str. 15 cv. 4 a pokud máš možnost, pošli ke kontrole a konzultaci na můj e-mail či na skupinu na Messengeru, kterou založila Adélka.

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, napiš a ptej se!


Vzhledem k tomu, že do školy nemůžete chodit už druhý týden, potřebuji od vás zpětnou vazbu, zda úkoly plníte. Posílejte mi tedy prosím vyplněná cvičení z PS ofocené na můj mail: Miloslava.Matulakova@gmail.com nebo na tel.774 224 161. Prosím o napsání třídy a jména žáka, aťse v jednotlivých informacích neztrácím. Děkuji.  Některá ze cvičení budu známkovat, abychom měli dostatečné množství známek.
z minulého týdne - 16.3.-22.3. prosím o zaslání ofocené strany z Ps- str.8 cv.1 (budu známkovat)

Další info - poslech z učebnice najdete na e-mailu:brozany.jazyky@gmail.com    heslo:jazykoveda2020    Stahujte ze zpráv Bloggers 2

úkoly 16.3.-23.3
V učebnici na str. 56 a 57 - Přečtěte si bublinu co říká dívka o návštěve ZOO Praha a přeložte si. Slovíčka k lekci 3A najdete v PS na str. 66 a 67. V učebnici na str.57 zkuste pracovat s otázkami a odpovídat si na ně. př. WHAT´S JANE´S FAVOURITE PLACE IN PRAGUE?  Kouknu do bubliny - vidím že ZOO Praha - takže odpověď bude : Her favourite place in Prague is the ZOO Prague. Bohužel co se týče cv. 2 a 3 v knize odpovědi nevíte, video si těžko ukážeme. Odpověd na cv. 4 - můžete zkusit najít na netu. (např. kolik váží lev apod.)


V pracovním sešitě pracujte prosím na str. 6 a 7. Doplníte přeházená slovíčka vznikne slovo - např. OZO = ZOO atd. Pak napíšete několik zvířat, které najdeme v ZOO a pokračujete dál. zvířátka v lese, na farmě a doma. Poté v PS na str. 8 cv. 1 - dáš zvířata do správného sloupce - zvířata patřící do ZOO a do lesa. Pak cvičení 2 - dle obrázku zkusíš uhodnout o jaké jde zvíře a doplníš do vět.

Zatím nechám zadání z minulého týdne.

Matematika 16. - 20. 3. 2020

Matematika 12. - 13. 3. 2020

Komunikace přes mail janamusilkova@centrum.cz nebo přes Messenger.

Fyzika 20. 3.

Tak doufám, že jste si zopakovali co jste měli a budeme muset začít novou látku.
Tření
Prosím koukněte na následující odkaz. Snažil jsem se najít něco, kde to pro vás bude lehce srozumitelné. Jde mi o to, abyste pochopili, co tření je.
https://youtu.be/0CChJE9TVQk

Zápis do sešitu bude tento. To bych rád, abyste uměli:

Tření je fyzikální jev, který vzniká při pohybu. Setkáváme se s ním téměř pravidelně i v každodenním životě. Nutno říci, že tření je často i velmi žádané, na druhou stranu se ho někdy snažíme co nejvíce minimalizovat.

Tření je doprovázeno třecími silami. Třecí síla působí přesně v opačném směru, než síla pohybová. Pokud je třecí síla menší, než síla pohybu, výsledek je takový, že se těleso pohybuje. Pokud se třecí síla v daný okamžik rovná síle, která způsobuje pohyb tělesa, těleso se zastaví, je v klidu. Pokud by byla třecí síla dokonce větší, než síla, kterou je těleso uváděno do pohybu, tak se těleso vůbec nezačne pohybovat.

Na velikost třecích sil má vliv jednak hmotnost tělesa a dále potom stykové plochy dvou těles. Zpravidla se jedná o přisedlou vrstvu pohybujícího se tělesa a vrchní vrstvu podložky, po které se těleso pohybuje.

Dějepis

20. - 27.3.

vypracujte 2 referáty na téma „Starověká Indie" a „Starověká Čína", které mi, prosím, pošlete do 27. 3. na můj email.
Zaměřte se na :  přírodní podmínky, poloha, povrch, pohoří, řeky, pěstované plodiny, živočichové, obyvatelstvo - vrstvy, jazyk, písmo, kultura, náboženství, vynálezy a přínos pro lidstvo, zajímavosti
.......................................................................................................

13. - 20.3. 

najdete v pracovním sešitě, kde je dokončení tematu starověká Čína a souhrnné opakování Indie a Číny.
PS str. 23/cv. 1 /nápověda : Čchin, ztracené/ cv.2, cv.3    str. 24/cv. 4 + opakování cv.1,2,3 
V případě nouze se ozvěte na můj email : irenapurmova@seznam.cz

       

Zeměpis a přírodopis

Protože náš program na tyto hodiny je totožný s třídou VI. B, podívejte se na stránky této třídy, kde naleznete témata i úkoly. Zdraví Barbora Marxová
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign