logotyp
Login

6. B

Vracení učebnic

Termín vybírání učebnic: 
PONDĚLÍ 22. 6.  8h až 11h  (žáci nepřítomní na prezenční výuce od 11 do 12h)
ÚTERÝ    23. 6.  8h až 11h  

Možnost odevzdat poslední nalezené a vypátrané exempláře knih :-)

STŘEDA  24. 6.  11 do 12h

Dětem, prosím, dejte spolu s učebnicemi menší obnos (cca 200 Kč) na uhrazení případného poškození knih. 


Seznam učebnic k vrácení: 
Český jazyk 6 - učebnice
Dějepis - Orient
Dějepis - Řecko
Matematika - Pracovní sešit 
Matematika 1
Matematika 2
Matematika 3
Přírodopis 6
Zeměpis 6
Angličtina Bloggers 2
 

Prezenční výuka od 8. 6. 2020

Rozvrh 6. B
Prezenční výuka od 8. 6. 2020
 8:00-8:459:00-9:4510:00-10:45
PondělíAJČJM
ÚterýZDAJ
Středa ČJM
ČtvrtekF  

Od 8. 6. 2020 probíhá prezenční výuka v budově školy.
Online výuka přes MS Teams již nadále probíhat nebude !
Žák, který se bude účastnit výuky ve škole, musí v pondělí 8. 6. donést vyplněné
a podepsané čestné prohlášení (viz příloha níže). 
Účast na výuce je dobrovolná.
Pokud vaše dítě bude na prezenční výuku docházet, dejte mi prosím vědět písemně na email: radka.krunclik@gmail.com


Týden 8. 6. až 12. 6. 2020

Angličtina 8. 6. až 12. 6. 2020

PS
str. 50/celá
str. 51/celá

Učebnice
str. 97/cv. 5 (poslech)

Platí pro žáky, kteří se neúčasní prezenční výuky ve škole ;-)

Rodičovská schůzka v Teams

Milí rodiče,
prosím Vás o krátké setkání v MS Teams (přihlaste se pomocí přístupových údajů svých dětí)
v pátek 5. 6. 2020 v 18h. 


Milí rodiče, 
v pátek 5. 6. vám přes zprávu na skolaonline.cz zašlu návrh hodnocení z Aj za 2. pololetí. 
Pokud budete mít zájem o přezkoušení vašeho dítěte a následnou úpravu hodnocení, dejte mi prosím vědět na email: radka.krunclik@gmail.com
Termín případného přezkoušení bude v úterý 16. 6. 2020 od 11H. ;-)

Týden 1. 6. až 5. 6. 2020

Angličtina 1. 6. až 5. 6. 2020

PS
str. 48/celá
str. 49/celá

Učebnice
str. 92/cv. 1 a cv. 2 - poslechové cvičení


Přírodopis a zeměpis od 1. 6.

Přírodopis:
téma: Brouci a Motýli 
úkoly: 1)Vypsat zástupce jednotlivých skupin hmyzu (5 motýlů, 7 brouků), prohlédnout pořádně obrázky v učebnici (učebnice str. 88 - 95)
          2) najdi 5 broučích nebo motýlích nej ( největší, nejbarevnější, nejmenší, nejjedovatější a další), informace zašli do zadání na MS teams. 

Zeměpis:
téma: opakování -  Obyvatelstvo světa
Tento týden opakujte vše, co se týká obyvatel na zemi. Příští týden nás čeká v tomto roce poslední souhrnný testík.

Český jazyk 1. 6.

Skladba - základní skladební dvojice a rozvíjející větné členy - opakujeme, procvičujeme. Úkol pro žáky, kteří se neúčastní výuky v Teamsech: vypracujte do školního sešitu v pracovním sešitě na str. 40 cv. 8 - pouze prvních 5 vět. Najděte a označte základní skladební dvojici, najděte další skladební dvojice a označte větné členy. Použijte zkratky a nezapomeňte, že je píšeme NAD slovo, které je v dané větě podmětem, přívlastekem, předmětem ....... Mezi jednotlivými větami vynechte jeden řádek. Nezapomeňte poslat. 

Matematika 1. - 5. 6.

Zdravím a přikládám práci na tento týden - stejné soubory najdete i v Teams. Zároveň dostanete během týdne do Teams zadání testu na známky.

Hezké dny, JM
Dějepis 1. 6. 
Stejně tak jako staří Řekové, tak i Římané vyznávali mnohobožství (uctívali více bohů, říkáme tomu polyteismus). V PS na str. 50/cv. 33 zjisti, jak to s těmi jmény bohů u Římanů bylo. Zabrousíme také trochu do matematiky na str. 50/cv. 35, kde si procvičíte římské číslice a jejich arabské protějšky. I když je to téma starověku, s římskými číslicemi se setkáváme i nyní. Kde, to můžete připsat dole k tomuto cvičení. Nezapomeňte, že čekám v mailu nebo v aplikaci MTeams na zaslání vašeho řešení obou úkolů.

Týden 25. 5. až 29. 5. 2020

Angličtina 25. 5. až 29. 5. 2020

PS
str, 43/cv. 7
str. 46-47/doplnit myšlenkovou mapu podle slovníčku v PS
Mrkněte na úvodní video k 5. lekci:https://www.watchmojo.com/video/id/11237

Učebnice
str. 90/poslechové cv. 1
str. 91/poslechové cv. 5 (poslechněte si v Teams výslovnost nových slovíček)


Přírodopis a zeměpis od 25. 5.

Přírodopis:

téma: Ploštice, Rovnokřídlí, blechy
úkoly: Vypsat zástupce jednotlivých skupin hmyzu, prohlédnout pořádně obrázky v učebnici (učebnice str. 83 - 86), vše odstaní v online hodině tento týden.

Zeměpis:
téma: vyspělé a rozvojové státy, lidská sídla
úkoly: Výpisky ze souborů v MS teams

Český jazyk 25. 5.

Skladba - hledáme skladební dvojice, procvičujeme větné členy - uč. str. 68 - 76. Úkol pro žáky, kteří nepracují v Teamsech: uč. str. 76 cv. 6 (jen první 3 věty) - urči všechny větné členy. Pravopis - použijte náš tahák a vypracujte v pracovním sešitě na str. 52 cv. 18 - nezapomeňte poslat.

Matematika 25. 5. - 29. 5.

Zdravím a přikládám práci na tento týden - opakování záporných čísel pro online hodiny a domácí cvičení.

Přeji hezké dny :-) JM
Dějepis 25. 5.
V tomto týdnu si v online hodině dne 27. 5. od 11:00 shrneme učivo o Řecku , konkrétně Řecko - perské války, Peloponéskou válku až po nadvládu Alexandra Makedonského - helénistickou kulturu. Novou látkou bude úvodní kapitola do starověkého Říma. V učebnici tato témata najdete na str. 24 - 29 a 42 - 50. Budeme také pracovat s časovou osou na str. 50. V pracovním sešitě vypracujeme opakovací str. 39/cv.1, 2, 3 a str. 40/1, 2, 3. Dobrovolný DÚ je tajenka na str. 38/30. Zápis do sešitu najdete MT v oddílu SOUBORY nebo zde v příloze.

Týden 18. 5. až 22. 5. 2020

Angličtina 18. 5. až 22. 5. 2020

PS str. 42/celá
PS str. 45/writing + reading
Uč. str. 82/poslech cv. 2 + cv.3

Přírodopis a zeměpis od 18. 5.

Přírodopis:
Téma: hmyz s proměnou nedokonalou - vážky, stejnokřídlí a vši
úkoly: 1)výpisky: str. 80 - 83; stačí vypsat zástupce jednotlivých skupin
          2) vyber si jeden konkrétní druh vážky a jeden parazitický nebo symbiotický druh stejnokřídlých nebo vší a zjisti co nejvíc zajímavostí.
          3) Informace zašli do zadání v MS teams
          4) Vyplň online test Pavoukovci, korýši v zadání na MS teams

Zeměpis: 
Téma: obyvatelstvo světa. Tento týden se zaměříme na to, čemu lidé ve světě věří
          Veškeré informace v online hodině.

Český jazyk 18. 5.

Trénujeme příslovečné určení - druhy + Pu holé/rozvité/několikanásobné - uč. str. 76 (tabulka). Procvičujeme ústně: uč. str. 76 cv. 3, 4, písemně: uč. str. 76 cv. 5 - vypište skladební dvojice, ve kterých se vyskytuje Pu a určete jeho druh - první 3 řádky.
Trocha pravopisu:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/7767

Matematika 18. 5. - 22. 5.

Zdravím a přikládám práci na tento týden. Budeme probírat novou látku - celá čísla. Tentokrát se obejdeme bez písemného domácího úkolu :-)

Přeji vám klidný týden :-) JM
Dějepis 18. 5. 
V tomto týdnu máte v aplikaci MTeams zadán kvíz s opakovacími otázkami na téma : Řečtí bohové a Olympijské hry. Žáci bez připojení k aplikaci MTeams dostanou zadání kvízu až předloží chybějící úkoly z předešlých týdnů.

Týden 11. 5. až 15. 5. 2020

Angličtina 11. 5. až 15. 5. 2020

PS str. 39 - křížovka s tvary min. času
Ps str. 40 -cv. 1 dole - infinitiv a tvar past simple

Přírodopis a zeměpis od 11. 5.

Přírodopis:
úkoly: a) Vzdušnicovci - zápisky: na straně 74 - 79, vše bylo řečeno na online hodině
  1. Vypiš si základní charakteristiku vzdušnicovů - vzdušnice (co to je)
  2. Napiš 3 skupiny vzdušnicovců, urči rozdíly ve stavbě těla mnohonožek a stonožek, napiš zástupce
  3. Jak vypadá stavba těla hmyzu( části těla, končetiny, ústní ústrojí a oči)
  4. Rozdíly mezi hmyzem s proměnou dokonalou a nedokonalou, zapsat sk. hmyzu které tam patří
  5. stačí odkliknout, že máte hotovo

Zeměpis: 
Stále je naším tématem obyvatelstvo světa. tentokrát se zaměříme na to, jak se liší lidé ve světě tím, jak se dorozumívají. 
úkoly: 1. udělej si zápisky z dokumentu na MS teams v souborech ( jazyky, písmo a náboženství)
          2. Odpověz na doplňující otázky v zadáních
          

Český jazyk 11. 5.

Procvičujeme větné členy: základní skladební dvojice, přívlastek shodný a neshodný, předmět holý, rozvitý, několikanásobný (uč. str. 71 - 73). Nové téma pro tento týden: příslovečné určení místa, času, způsobu (uč. str. 77). Vypracujte písemně: pracovní sešit str. 39 cv. 1a) + 2 a)
 

Trocha pravopisu: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/4806

Matematika 11. 5. - 15. 5.

Zdravím a přikládám cvičení na tento týden - opět budeme opakovat. Zjistila jsem, že je třeba ještě trénovat ;-)

Mějte se hezky a na viděnou v online hodinách :-) JM
Dějepis 11. 5.
V tomto týdnu probereme Řecko-perské války, Peloponéskou válku a vládu Alexandra Makedonského.
V online vstupu dne 13. 5. od 11:00 hodin si také něco řekneme o křesťanství. V PS na str. 38/cv. 29
přiřaďte k obrázkům názvy olymp. disciplín (uč. str. 34-35). Připomínám povinný kvíz Řecko v MT. 
Zápis do sešitu naleznete v poznámkovém bloku MT.


Občanská výchova 4.5.-7.5.

Občanská výchova 
Prosím o vypracování referátu na téma: Kulturní tradice. Zasílejte je prosím na můj mail: Miloslava.Matulakova@gmail.com či na teams - termín dodání do 1.6.2020 

Týden 4. 5. až 7. 5. 2020

Angličtina 4. 5. až 7. 5. 2020

PS str. 37 a 38- celé
Poslechová cvičení na str. 74 v učebnici - Uloženo v MS Teams v oddíle Soubory.

Přírodopis a zeměpis od 4. 5.

Přírodopis:
Tento týden hlavně opakujte Členovce. Příští týden nás čeká online test. Připomínám, že informace o nich naleznete buď v učebnici na stranách 66 - 73 nebo v souborech na MS teams. Zaměřte se hlavně na stavbu těla členovců, na jednotlivé druhy, kde žijí a jejich význam v přírodě. V učebnici máte i obrázky významných druhů, tak abyste byli schopní je poznat.

Kdyby někdo měl chuť dále poznávat svět Členovců, zde je odkaz na dokument o pavoucích https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc

Z
eměpis:
 
Tento týden nás taktéž čeká pouze opakování a prosím všechny, kteří mi jestě neposlali dva úkoly z předchozích týdnů, aby tak nejpozději do pátku 8.5. do 24:00 učinili
Ještě vše týkající se obyvatelstva světa zopakujeme v online hodině  v úterý 5.5. od 10:00 hodin.

Český jazyk 4. 5.

Natrénujeme další větný člen - předmět (společně v Teamsech, až potom se podívejte do učebnice). Co to předmět je - uč. str. 72 dole až 73 nahoře. Písemný úkol: pracovní sešit str. 38 cv. 2 - vyberte si 6 příkladů.

Matematika 4. - 7. 5.

Zdravím vás a přikládám cvičení na tento týden - opakujeme opět prvočísla, společný dělitel a společný násobek.
Mějte se hezky a opatrujte se :-) JM

Informatika

Připomínám referáty - ještě stále jste je někteří neposlali. Děkuji :-) JM
Dějepis 4. 5. 
V aplikaci Microsoft Teams najdeš v Zadání test s otázkami, týkajícími se starověkého Řecka.
V poznámkovém bloku najdeš zápis do sešitu "Olympijské hry ve starověkém Řecku".
Řešení testu mi posílejte do 8.5. Děkuji. IP
Zápis do sešitu :
Olympijské hry (OH) ve starověkém Řecku 
OH - součást kultury starověkého Řecka
První hry konané r. 776 př.n.l. v Olympii
Konání : jednou za 4 roky
Hl. myšlenka : konaly se vždy k poctě určitého Boha
hlavně k uctění pocty Diovi (vládci bohů)
V období OH se nesměly vést žádné války
Soutěžili pouze svobodní muži (ženám vstup zakázán)
Disciplíny :  běh, zápas, pětiboj, závody vozů s koňským spřežením, box, hra na hudební nástroje, zpěv, recitace aj.
Odměna pro vítěze :  olivový věnec, právo na sochu, pocty v rodné obci
Naposledy konané v roce 393 n.l. - důvodem bylo nové náboženství - křesťanství, pohanští bohové již nebyli uctíváni
Novodobé OH se konají od r. 1896 (první byly v Athénách) - zasloužil se o ně francouzský baron Pierre de Coubertin  (čti : pjér de kubertén)

Týden 27. 4. až 30. 4. 2020

Angličtina 27. 4. až 30. 4. 2020

PS strana 35 - celá

Informace budou nadále vkládány na web školy a do systému Microsoft Teams.
(Návod jak systém stáhnout a používat najdete v sekci Aktuality)

V MS Teams najdete poslechová cvičení k učebnici Bloggers 2. 

Úkoly a materiály už nebudou ukládány na portál Fred ani do Google Classroom. Vše potřebné tedy naleznete na webu školy a v MS Teams. 
Přírodopis a zeměpis od 27. 4.

Přírodopis
 úkoly: 1) udělej si zápis z korýšů. Výpisky nalezneš v souborech na microsoft teams nebo v učebnici na stranách 70-73

Zeměpis
          1)  udělejte si výpisky týkající se obyvatelstva světa (formy vlád a rasy) - Vše najdete v souborech na Microsoft teams
          2 Odpovězte na následující otázky, připište je k zápiskům v sešitě a odešlete do zadání na microsoft teams do 3. 5. do 24:00 (odpovědi vyhledejte na internetu)
a) uveďte mi 3 státy světa, kde vládne monarcha (+jméno)
b) uveď mi dva státy světa, kde se nachází postava diktátora ( +jméno)
c) kdo je to mulat, mestic a zambo?

Český jazyk 27. 4.

Nový větný člen - přívlastek: Pk
Přečti si o Pk v učebnici str. 71 - rámeček
Zjisti, jak se ptáme na přívlastek, rozliš přívlastek shodný a neshodný
Vypracuj v pracovním sešitě str. 38 cv. 2a) + pravopisné cvičení v pracovním sešitě str. 32 cv. 2a)
Dějepis 27. 4.   
Z řecké filozofie vznikly postupně různé vědní obory, pokus se
s pomocí nápovědy sestavit názvy některých z nich (PS str. 37/cv. 26).
Dále vyhledej v dvojsměrce jména 12 významných řeckých filozofů, spisovatelů a vědců.
Z tajenky zjistíš jméno filozofa, který podle legendy žil v sudu (PS str. 37/cv. 27).
V PS str. 37/cv. 28 zjistíš, jak Řekové trávili svůj volný čas. V učebnici najdeš blízké
kapitoly na stranách 32 - 37.
Ofocené řešení mi pošli do 1.5. buď na můj mail irenapurmova@seznam.cz nebo přes aplikaci
Microsoft Teams.

Matematika 27. - 30. 4.

Zdravím a posílám práci na tento týden. Veškeré informace jsou v Microsoft Teams a v online hodinách.

Hezké dny, JM

Týden od 20. 4. do 24. 4. 2020

Angličtina 20. 4.

PS str. 33/cv. 3, 4, 5, 6, 

Pod svým jménem (žádné přezdívky!!) se přihlašte na Google Classroom
do kurzu: AJ 6AB Brozany
kód kurzu: ezzgggy

V kurzu najdete poslechová cvičení ke 4. a 5. lekci. 

Zápis do sešitu: 
PS str. 34 - úplně dole
Opište si tázací zájmena včetně překladu. 
What, Which.....


Přírodopis a zeměpis 20. 4.

Přírodopis:
 Po vydatném opakování kroužkovců a měkkýšů nás čeká test. Odkaz na něj najdete v zadáních na Microsoft teams.
Dále pak se podíváme na členovce, blíže tedy na pavoukovce.
A opět platí, že jméno skupiny je určeno nějakou zásadní společnou vlastností a to je článkované tělo. 
úkoly:
 1) Vyplňte test na Microsoft teams (MT)
 2) Udělejte si zápisky do sešitu ( přímo výpisky naleznete v souborech na MT (slide 1-12) nebo si je udělejte z učebnice str. 66 -69)
 3) Odpovězte na otázky 1, 2 a 5 v učebnici na straně 69, odpovědi pošlete buď na MT, emailem nebo přes messenger do 26. 4. 2020


Zeměpis:
Téma: obyvatelstvo ve světě
úkoly: 1) opište si vytvořené výpisky v Microsoft teams (soubory) a odpovězte na otázky k tématu v zadáních, práci odešlete

Český jazyk 20. 4.

Trénujte pravopis zde:
cestina.diktaty.cz/cv.php?id=91&sel=1
cestina.diktaty.cz/cv.php?id=99&sel=1
cestina.diktaty.cz/cv.php?id=94&sel=1

Pak vypracujte v učebnici na str. 94 cv. 5 - pracujte s tahákem, pokud si s některým slovem nebudete vědět rady, zakroužkujte ho a pošlete. Pozor, je to učebnice, do té nepíšeme, napište toto pravopisné cvičení do sešitu.Matematika 20. 4.

Zdravím vás v dalším týdnu a posílám opět trošku geometrie. V příloze najdete opakování trojúhelníků (to, co jsme dosud probrali), novou látku (výšky a těžnice trojúhelníku) a cvičení k odevzdání. Novou látku probereme na online hodinách a teprve potom mi pošlete hotová cvičení.
Moc vám děkuji za spolupráci :-)

Hezký týden, JM.
Dějepis 20. 4. 
V tomto týdnu nakoukneme na řecký Olymp, sídlo bohů.
V učebnici (Dějiny starověkého Řecka a Říma) si na str. 8-9 přečti
povídání o řeckých bozích. Následně v pracovním sešitě na str.36
vypracuj dvě cvičení 24 a 25.
Nezapomeň mi na mail do 24.4. poslat řešení.

Fyzika 21.4.

Dobrý den, od teď bude výuka fyziky probíhat v teamsech. Tak se tam na to prosím podívejte. Učivo už budu přidávat jen tam. JL

Týden od 14. 4. do 17. 4. 2020

Přírodopis 14. 4.

Moc Vás zdravím po Velikonocích.

Tento týden zas jen opakujte. V předchozím týdnu jste se seznámili s kroužkovci, předtím s měkkýši. Dejte si dohromady hlavní informace o stavbě jejich těla, o zástupcích, kteří do jednotlivých skupin patří a o významu těchto živočichů v přírodě.

Angličtina 14. 4.

PS str. 31/ cv. 10 (napište 5 vět, těch 10 podle zadání by se tam asi nevešlo :-), 
Zápis k minulému času slovesa být - TO BE už byste měli mít v sešitě. Pokud nemáte, opiště si do školního sešitu, a to z PS str. 32, tabulka nahoře. 
PS str. 32/cv. 1, 2, 
Pak mrkněte na Freda :-)

Fyzika 14. 4.

Prosím, klidně se koukněte znovu na video z minulého týdne, jsou v něm všechny tři Newtonovy zákony.
Zápis do sešit a naučit se. Snažte se ty zákony hlavně pochopit.
2. Newtonův zákon - zákon síly
Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrnéhmotnosti tělesa.

Matematika 14. 4.

Zdravím vás po Velikonocích a posílám další cvičení - tentokrát z geometrie ;-) Zopakujeme si a potrénujeme úhly. Už se těším i na online hodiny s vámi :-)
Mějte se hezky a opatrujte se. JM

Český jazyk 14. 4.

Český jazyk 14. 4.Tento týden použijeme víc pravopisných pravidel najednou. Vzpomínáte na tahák? Posílám vám ho, používejte ho. Trénujte zde (klikněte na spustit diktát):
https://www.pravopisne.cz/2012/02/souhrnne-cviceni-pro-6-rocnik-zs-19/
V pracovním sešitě vypracujte na str. 14 cv. 2a - nezapomeňte poslat.
Dějepis 14. 4.
V tomto týdnu si v několika otázkách shrneme úvodní část tématu starověkého Řecka.
Do sešitu se svými odpověďmi zapiš i znění otázek. Ofocemé řešení mi, prosím, zasílejte
do 19.4. na můj mail irenapurmova@seznam.cz.

Týden od 6. 4. do 9. 4. 2020

Angličtina 6. 4.

PS str. 30/ cv. 7, str. 31/ cv. 8, 9
Učebnice str. 74/ projděte si slovíčka ve cv. 1 - slovní zásoba Město
Pak mrkněte na Freda :-)


Český jazyk 6. 4.

Naše nové téma - jak správně napsat koncovku slovesa v minulém čase -
trénujte zde (otevřete stránku, klikněte na spustit kvíz):

https://www.pravopisne.cz/2019/11/shoda-prisudku-s-podmetem-14/

Následující úkol je připomínkou toho, o čem jsme spolu v hodinách češtiny mluvili. 
Vypracujte v pracovním sešitě str. 34 test - všech 7 otázek. Tento test mi pošlete.

V rámci slohu popište, jak pletete pomlázku/pečete beránka/zdobíte vajíčka (nápověda v uč. str. 125 - popis pracovního postupu)

Krásné Velikonoce a buďte fit! HK

Matematika 6. 4.

Zdravím a přikládám práci na tento týden - opakování a procvičování.
Přeji vám i vašim blízkým klidné a pohodové Velikonoce. JM

Fyzika 6. 4.

Začneme probírat Newtonovy zákony. Prosím koukněte se na video z odkazu a do sešitu si zapište a naučte se následující:
Newtonovy zákony
1. Newtonův zákon - Zákon setrvačnosti
Těleso zůstává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, není-li nuceno vnějšími silami tento stav změnit.
https://youtu.be/0UDhtIX6tXI

Dějepis 6. 4.

Zápis do sešitu :
Velká řecká kolonizace a městské státy
- od 8. st. př.n.l. vznik městských států - zv. polis (obec)
1 stát = 1 město; kolem hradby; v čele volení úředníci, nejbohatší - tzv. aristokraté
-svobodní občané - měli práva (volit úředníky, hlasovat o zákonech, vlastnit pozemky a budovy) a povinnosti - (sloužit ve vojsku, finančně podporovat stát); neplnoprávní a bezprávní - cizinci a otroci
-z důvodu nedostatku zem. půdy a surovin Řekové osidlují osady - tzv. kolonie mimo Řecko (Malá Asie, jih Itálie, Sicílie, pobřeží Černého moře a v Egyptě)
- vládnou zde i tzv. tyrani - samovládci, jejich vláda je označována jako tyranida
- nejvýznamnější 2 řecké městské státy - SPARTA a ATHÉNY
Sparta - poloostrov Peloponés, Dórové - prostý život, vše podřízeno vojenskému výcviku a disciplíně; v čele byli 2 králové - do boje šel vždy jen 1,
v politice jen plnoprávní občané, armáda - pěšáci těžkooděnci - hoplíté
Athény - poloostrov Attika; dbalo se více na kulturu, umění a vzdělání; v čele 9 archontů; náboženské středisko - pahorek Akropolis; archont Solón rozdělil 
obyvatele podle majetku do 4 tříd, zrušil dlužní otroctví, poprvé se zde objevuje demokracie řízení státu 
všemi občany (mimo žen, cizinců a otroků)

více na https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk&t=160s

+ PS - str. 31/cv.9,10,11 str.32/cv.12-Sparta 1,6,7,8,9,11; cv. 13,14 -  Řešení mi pošlete do 10.4. Tato cvičení hodnotím známkou.


Přírodopis a zeměpis 6. 4.

Tenhle týden nebudete mít tolik práce, budu ráda, když si zjistíte pár informací o Kroužkovcích. Jsou to velmi zajímaví tvorové. Žížalu jistě znáte, předpokládám, že ale nevíte, jak až moc skvělými pomocníky v přírodě jsou. 
 úkoly: 1) udělejte si výpisky (str. 63 - 65 v učebnici), zase jen stručně, jednotlivé skupiny, zástupci, stavba těla a rozmnožování
           2) pusťte si video Tajný život pod zemí - (8.-13. minuta)
https://www.youtube.com/watch?v=SCtn-ZimlTM

( pokud by vás video zaujalo, kouknětě i dál, je tam spousta zajímavých dat ohledně dalších skupin bezobratlých živočichů, o půdě, která byla naším tématem v zeměpise a obecně o vztazích v přírodě :) ).
           3) zkuste si pro sebe odpovědět na následující otázky týkající se měkkýšů ( budou se vám hodit do testu příští týden)
       a) Kdo má ulitu a kdo lasturu a jaký je mezi těmito schránkami rozdíl?
       b) Jak vznikají perly a k čemu se využívají?
       c)  Které druhy měkkýšů lidé konzumují?
       d) Která skupina měkkýšů je nejdokonalejší a čím?

Zeměpis: 1) opakujte si, co jste zjistili o půdách minulý týden a opět doporučuji dokument Tajný život pod zemí ( Info o půdě zejména od 22. minuty)

Týden 30. 3. až 3. 4. 2020

Zeměpis 30. 3.

Od začátku roku zkoumáme zemi. Už známe atmosféru - plynný obal země, hydrosféru  - zahrnující veškerou vodu na planetě, biosféru - tedy to, co kde žije a roste. Poslední sférou, kterou jsme se ještě v našem zkoumání planety nezaobírali je pedosféra. Ta zkoumá půdu, její vlastnosti a význam. Zjistěte na stranách 46-47 v učebnici co je to půda a jaké máme půdní typy. Která půda je důležitá pro růst plodin a  kterou využíváme jinak. Zkuste si pro sebe odpovědět na otázky na straně 47.

Vyplňte taktéž test z klimatických pásem a hydrosféry na tomto odkazu:
https://www.survio.com/survey/d/S5T1B4Y7M5G3N1I1F

Přírodopis 30. 3.

odkaz na testík naleznete zde:  
https://www.survio.com/survey/d/H9Z1X7W6C9O8X6K9E
dostupný bude do pátku 3.4.

Naším dalším tématem jsou měkkýši. A nejmenují se tak jen náhodou. Důvod, proč tomu tak je naleznete v učebnici na straně 58. Dělí se na tři skupiny: plže, mlže a hlavonožce a vaším úkolem bude jednotlivé skupiny popsat, znát pár zástupců a jejich význam v přírodě a pro člověka. (Veškeré informace naleznete v učebnici na straně 58 - 62. Stačí velmi stručně, nepřehánějte to s vypisováním úplně všeho).

zde náměty na zajímavá videa týkající se měkkýšů
a) https://www.youtube.com/results?search_query=perlova+farma - získávání perel, obrázek o způsobu si udělejte sami
b) https://www.youtube.com/watch?v=E3N0i_KM8cI - chobotnice jsou velmi inteligentní tvorové, zde vidíte útek z lodi
c) https://www.youtube.com/watch?v=8-E7EpQ9PFs

Fyzika 30. 3.

3Skládání sil
Koukněte se na následující video, na konci si video zastavte a do sešitu si z obrazovky zapište a nakreslete jak se tvoří rovnoběžník sil.
https://youtu.be/UgjMbvR8sjg

Angličtina 30. 3.

PS str. 28/1,2; 29/4; 30/5,6
slovíčka  Unit 4A - opakuj
Další úlohy najdete ve Fredovi. :-)

Připomínám, že většina z vás, ještě neodevzdala referáty z HV, které měly podle původní domluvy dorazit do 27. 3. 

Český jazyk 30. 3.

Trénujeme pravopis - především shodu Př s Po (platí pro sloveso v minulém čase)
1. úkol: učebnice str. 70, cv. 2 - z každého sloupce vyber 2 příklady, vymysli větu a napiš ji do sešitu tak, aby sloveso bylo v min. čase (rozhodni se pro správnou koncovku)
2. úkol: pracovní sešit str. 36 cv. 5 a) - nejdřív označ podmět
Pošlete mi úkoly vypracované a dozvíte se, jestli jste pracovali úspěšně nebo jestli je potřeba něco vylepšit.

Trénujte zde: 
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/7768
Dějepis 30. 3.

Přesouváme se z Asie /od starověké Indie a Číny/ do Evropy, konkrétně na jih, do Řecka.
PS - str. 29/ cv.1,2,3,4   a   str. 30/ cv.5,6,7,8
https://www.youtube.com/watch?v=Bwy2Q3e4rNA&t         Starověké Řecko - Kréta - Mínojská kultura
https://www.youtube.com/watch?v=B5SqBtHbMh8            Řečtí bohové
Zápis do sešitu :
Starověké Řecko
- první evropská civilizace - Egejská oblast - hornatá krajina - horká léta a mírné zimy
- obyvatelé - nazývali se Hellénové (svou zemi Hellas)
  zemědělci - pěstování obilí, vinné révy, oliv, chov ovcí a koz
- rozvoj řemesel a obchodu, bronzové výrobky (dovoz : měď, cín, polodrahokamy,slonovina
                                                                     vývoz : hotové výrobky, ovčí vlna,víno a olivový olej)
Kréta
- Mínojská civilizace a kultura (20.-14.st. př.n.l.),hl. město Knóssos - přepychové paláce (na stěnách fresky),
  palác v Knóssu více než 1000 místností, místy 5 pater (připomínal labyrint)
- palácové hospodářství - nejen sídla vládců - i střediska řemesel a skladiště
- posvátné zvíře býk 
- zánik této civilizace v důsledku zemětřesení a vpádu Achájů

Chválím ty, kteří mi již práci poslali. Stále nemám ode všech zpětnou vazbu, zda cvičení plní. Stačí ofotit a poslat na mail: irenapurmova@seznam.cz
Český jazyk

Připomeňte si téma základní skladební dvojice - uč. str. 68. Přísudek jsme spolu natrénovali, podmět najít umíte, pokud je ve větě přímo napsaný. Může se ale stát, že i když není přímo ve větě vyjádřený, i tak ho pomocí první pádové otázky najdeme. Jak je to možné? Sledujte příklad:


Odpoledne vyrazil Jirka na hřiště.   Př - vyrazil, Po - Jirka

Zapomněl si doma klíče. Př - zapomněl si, Po - kdo, co si zapomněl? Jirka - je známý z předchozí věty. Označujeme ho jako podmět nevyjádřený. 

Pokud je Př v minulém čase (končí na -l, -la, -lo, -li/y) a potřebujeme v koncovce i/y, hledáme podmět. Podívej se do učebnice na str. 69 b) shoda přísudku s podmětem. Zkus uč. str. 70 cv. 1 + pracovní sešit str. 36 cv. 3

Najdi a trénuj na: https://cestina4.webnode.cz/testy-pravopis/ 
Vpravo nahoře: on-line testy - skladba
-------------------------------------------------------------------------------------------

19. 3. Zdá se, že na návrat do školy si budeme muset ještě trochu počkat, proto posílám další úkoly:
Na první pádovou otázku může ve větě odpovědět víc slov. Takový Po označujeme jako podmět několikanásobný.
Př: Na výlet jeli žáci i žákyně z 6. A . Po = žáci a žákyně. Jak je to s koncovkami v přísudku v minulém čase? Podívej se do uč. str 69 - druhá část tabulky.
V uč. str. 70 vypracuj cv. 1 - najdi Př, pokud je v minulém čase, najdi Po a podle rodu podmětu doplň do koncovky -i/-y/-a. Toto cvičení vypracuj písemně, podtrhni základní skladební dvojici a pošli buď jako dokument word nebo foto na můj mail.

Buďte zdraví a veselí, trénujte každý den trochu a bude to v suchu. 

Matematika 30. 3. - 3. 4. 2020

Zdravím vás a posílám práci na tento týden. Budeme trénovat společné dělitele a násobky :-)

Mějte se moc hezky a opatrujte se. JM

Týden od 23. do 27. března

Český jazyk

 Tento týden stále ještě trénujeme, co dělat, když potřebujeme napsat koncovku slovesa. Jak na to?

Nejdřív se podíváme na čas. Pokud je sloveso v čase přítomném nebo budoucím (Pepička to neví, ale až to bude vědět, tak nám to poví.) - píšeme měkké i.
Pokud je přísudek v minulém čase, hledáme podmět a podle rodu zvolíme koncovku i/y nebo -a (v rodě středním). To už umíme.

Dneska se podíváme na pár zajímavých podstatných jmen:
slovo dítě je v čísle jednotném rodu středního. V čísle množném přechází k rodu ženskému (TY děti), tak v Př v minulém čase píšeme -y.
Př: Odpoledne běžely děti na hřiště. - Po = děti, Př = běžely (sloveso v minulém čase, Po je rodu ženského)
To samé platí i pro podstatná jména oči, uši. Př: Foukal vítr, tak mě večer bolely uši.

Pokud je Po nevyjádřený a podle tvaru slovesa nebo z předchozí věty víme, že jsme to my, vy, oni - píšeme v Př v minulém čase -i
Př: V neděli jsme s tátou upekli výborný koláč.  Př: upekli jsme   Po: nevyjádřený - my

Najdi a trénuj:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem

Vypracuj v pracovním sešitě na str. 15 cv. 4 a pokud máš možnost, pošli ke kontrole a konzultaci na můj e-mail: kolarova.skola@seznam.cz
Se všemi třídami nám funguje komunikace přes Messenger, pokud založíte skupinu, bude to fajn.

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, napiš a ptej se! 

Přírodopis a zeměpis 23. - 29. 3.

Hezký den,
připomínám, že zadanou práci (výpisky) máte do konce března. Referáty měly termín 20.3., přesto mi od některých z vás nedorazily.
Zkontrolujte si školu online, máte tam známky za referáty. 
Během příštího týdne počítejte s online testem týkajícím se Žahavců a Hlístů. 
Moc děkuji za vaši odvahu pracovat takhle samostatně, a děkuji i rodičům, kteří posíláte ze svých emailů práce dětí.
Až budeme mít společnou konverzaci na messengeru, domluvíme se na online hovoru. 
 S pozdravem B. Marxová

Matematika 16. - 20. 3. 2020

Matematika 12. - 13. 3. 2020

Komunikace přes mail janamusilkova@centrum.cz nebo přes Messenger.

Fyzika 20. 3.

Tak doufám, že jste si zopakovali co jste měli a budeme muset začít novou látku.
Tření
Prosím koukněte na následující odkaz. Snažil jsem se najít něco, kde to pro vás bude lehce srozumitelné. Jde mi o to, abyste pochopili, co tření je.
https://youtu.be/0CChJE9TVQk

Zápis do sešitu bude tento. To bych rád, abyste uměli:

Tření je fyzikální jev, který vzniká při pohybu. Setkáváme se s ním téměř pravidelně i v každodenním životě. Nutno říci, že tření je často i velmi žádané, na druhou stranu se ho někdy snažíme co nejvíce minimalizovat.

Tření je doprovázeno třecími silami. Třecí síla působí přesně v opačném směru, než síla pohybová. Pokud je třecí síla menší, než síla pohybu, výsledek je takový, že se těleso pohybuje. Pokud se třecí síla v daný okamžik rovná síle, která způsobuje pohyb tělesa, těleso se zastaví, je v klidu. Pokud by byla třecí síla dokonce větší, než síla, kterou je těleso uváděno do pohybu, tak se těleso vůbec nezačne pohybovat.

Na velikost třecích sil má vliv jednak hmotnost tělesa a dále potom stykové plochy dvou těles. Zpravidla se jedná o přisedlou vrstvu pohybujícího se tělesa a vrchní vrstvu podložky, po které se těleso pohybuje.

Angličtina na období od 20. 3. do 27. 3. 2020

Úkol pro rodiče: prosím aktivujte Freda :-) podle dodaných údajů. 
PS str. 26-27/ myšlenková mapa

Zápis do sešitu AJ:
Past simple - minulý čas prostý

Tvar minulého času u pravidelných sloves

sloveso + koncovka ED

work - worked
play - played
look - looked

Pozor !!! 
Slovesa končící na - y (kromě slovesa play)
cry - cried  (změna na "i" a koncovka -ed)

stop - stopped
travel - travelled


Referát - Známá osobnost z anglicky mluvící země (herec, zpěvák, sportovec, vědec atd. )
NEKOPÍRUJTE!!!! (jinak vám to zase budu vracet k přepracování)

Forma zpracování referátu: 
Referát může být zpracován v češtině a bude doplněn myšlenkovou mapou, která bude obsahovat jednotlivá anglická slovíčka spojená s tématem 
/např. u anglicky mluvících zemí bude myšlenková mapa obsahovat slovíčka jako obyvatel, hlavní město, pojmenování jednotlivých částí nebo krajů země atd, u svátků a tradic zase názvy jednotlivých svátků a předmětů spjatých s danou tradicí, např. Saint George Day - drak, růže atd. 

Referát lze odevzdat elektronicky na adresu: radka.krunclik@gmail.com
Do předmětu emailu uveďte své celé jméno a třídu.
Referát v papírové podobě odevzdáte po návratu do školy. 

Referáty nekopírujte z internetu a zvláště ne z wikipedie včetně hypertextových odkazů :-) (na tom už jsme se domlouvali :-) Vyhledejte informace a vlastními slovy téma zpracujte. Zkopírované texty nebudou uznány. 
Referáty zasílejte jako přílohu mailu ve formátu .doc (.docx)

Dále k procvičování online: 
https://www.helpforenglish.cz
nebo využít
https://www.helpforenglish.cz/article/2020031201-english-me-pro-zaky-studenty-a-ucitele-nyni-na-mesic-zdarma

http://www.testpark.cz/testy/anglictina

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani.php

Zajímavá témata k referátům
https://www.lite.cz/o-nas/zdarma-ke-stazeni

Z
adání z minulých týdnů: 
11. 3. až 20.3. 2020
Vypracujte v PS: 
str. 21/ cv. 5, str. 22-23/cv. 6,7,8, 10
str. 25/ cv. Reading

Zpracujte referáty na téma: 
1) Anglicky mluvící země - (výběr z jednotlivých států, měst, zajímavých míst v těchto zemích, např. Kanada, Sydney, národní parky atd.)
2) Svátky v anglicky mluvících zemích (výběr ze jednotlivých svátků v jednotlivých státech nebo celkový přehled v jednom ze států)


Přírodopis: (do konce března)

1)      Vypracovat výpisky 

a)      str 46 – 47: Bičíkovci, Kořenonožci, Dírkonošci

b)      str. 48 – 51 – Žahavci ( významní zástupci, význam v přírodě)

c)      str.52 -55 – Ploštěnci  (zástupci, způsob života, význam)

d)      str. 56-57 – Hlísti  (zástupci, význam)

2)      Vypracovat referát na libovolné 2 zástupce z výše uvedených skupin: (celé jméno organismu, výskyt, význam, obrázky, odkazy na videa a.t.p)

Referát odešlete vyfocený nebo elektronicky zpracovaný na mail: bmarxova@gmail.com, budete z něj ohodnoceni.

Ze zpracovaných výpisků budeme po návratu do školy a opakování psát test.

V případě zájmu odkazy na zajímavá videa:

a)      Korálové útesy (žahavci) https://www.youtube.com/watch?v=4a8vI0gmr28

b)      Parazité našeho těla ( ploštěnci, hlísti) https://www.youtube.com/watch?v=iKlJTDCSl84

c)       Medúzy (žahavci) https://www.youtube.com/watch?v=DpBfq3ua7Qc

  

Zeměpis: (do konce března)

Dodělat klimatická pásma.

1)      Výpisky z učebnice: str. 50 -51 – polární kraje

2)      Výpisky z učebnice: str 40 -41 a str 86 – 87 – voda na zemi (zejména se zaměřit na tučně vyznačené pojmy, vypsat si je a vědět, co znamenají)
3)      Odkazy na zajímavá videa 

   a)      https://www.youtube.com/watch?v=qQubdU9NV0c&t=1252s – příběh lesa

   b)      https://www.youtube.com/watch?v=RwYVK27gAk4 – Polární svět

   c)      https://www.ceskatelevize.cz/porady/11126999091-minuty-z-prirody/215562220300014-lisejnikova-tundra/ - tundra a lišejníky ( subpolární oblasti)

   d)      https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ – nezkreslená věda (voda)

 NEDĚSTE SE MNOŽSTVÍ, MÁTE NA TO DOST ČASU, ROZVRHNĚTE SI TO. DŮVĚŘUJU VAŠIM SCHOPNOSTEM. OPATRUJTE SE A KDYBY COKOLI, PIŠTE. B. Marxová

 

Dějepis

20. - 27.3.
vypracujte 2 referáty na téma „Starověká Indie" a „Starověká Čína", které mi, prosím, pošlete do 27. 3. na můj email.
Zaměřte se na : přírodní podmínky, poloha, povrch, pohoří, řeky, pěstované plodiny, živočichové, obyvatelstvo - vrstvy, jazyk, písmo, kultura, náboženství, vynálezy a přínos pro lidstvo, zajímavosti
.......................................................................................................

13. - 20.3.
najdete v pracovním sešitě, kde je dokončení tematu starověká Čína a souhrnné opakování Indie a Číny.
PS str. 23/cv. 1 /nápověda : Čchin, ztracené/ cv.2, cv.3 str. 24/cv. 4 + opakování cv.1,2,3
V případě nouze se ozvěte na můj email : irenapurmova@seznam.cz

Prezenční výuka od 8.6.

PokynyPokyny

ProhlášeníProhlášení

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign