logotyp
Login

7.

Nabídka volitelných předmětů na rok 2020/2021

Milí rodiče, v odkazu níže naleznete přihlášku na volitelné předměty. Žáci ji odevzdají třídní učitelce do 26. 6.

https://docs.google.com/document/d/1gMmOK3fiQxEW6johLdMjE7qilfLTfncF6mchymmgpFc/edit?usp=sharing

Online rodičovská schůzka v MS teams ve čtvrtek 4. 6. od 18:00


Týden od 1. 6. do 5. 6.

Matematika 1. - 5. 6.

Tento týden budeme procvičovat počítání s procenty v pracovním sešitě od str. 45.

Hezké dny, JM

Přírodopis a zeměpis od 1. 6.

Přírodopis
téma: čeledi krytosemenných rostlin
úkoly: a) vypiš významné druhy a charakteristické rysy jednotlivých čeledí (shrnutí) - Miříkovité, Hluchavkovité, Lilkovité (uč. str. 98 - 103)
          b) vyber si z lilkovitých jednu jedovatou rostlinu a zjisti o ní víc. kde roste, čím je jedovatá, zda se k něčemu využívá atp
Zeměpis
téma: Jižní Asie
úkoly: 1) Vypracuj cvičení v pracovním sešitě na str. 46 (více info v učebnici od str. 108) - znát státy jižní Asie
          2) Zpracuj 10 zajímavostí z dokumentů o Indii ( stačí kouknout na 1)
          3) vypracovaná cvičení a zajímavosti odešli do zadání na MS teams

 odkazy: https://www.youtube.com/watch?v=EtTN5Jbnvkk - S kuchařem na cestách -Indie
              https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/202323234400004-indie-pet-drahokamu/ -Indie cestopis
(kdybyste měli zájem, můžeme se jít podívat někdy odpoledne do indické restaurace v Litoměřicích)
Dějepis 1. 6. 
Dne 1.6. od 10:00 si v online hodině zopakujeme témata : Náboženská reformace v Evropě a Objevné plavby, nová látka se bude týkat rozmachu absolutistické moci v Anglii a Francii v 16. st. V učebnici najdete látku na str. 22 - 25. Zápis do sešitu najdete buď v aplikaci MTeams v oddílu Soubory - výukové materiály nebo v příloze zde. Nezapomeňte mi poslat vaše chybějící práce (mailem nebo lépe přes Teams).

Český jazyk 1. 6.

Skladba - určujeme věty hlavní a vedlejší + jejich druh.
Úkol: určete druh vedlejších vět, doplňte čárky:

Jestli bude k obědu čočka dám si k ní i vajíčko.
Lojza slíbil že uvaří k obědu čočku.
Mám rád čočku jakou vaří můj kamarád Lojza.
Až bude uvařená čočka můžeme obědvat.
Protože byla k obědu čočka moc jsem si pochutnal.
Pojedeme tam kde se pěstuje čočka.
Lojza uvařil k obědu čočku aby mi udělal radost.

Pracujte s nápovědou v učebnici - přehled druhů vedlejších vět. Nezapomeňte poslat.


Týden od 25. 5. do 29. 5.

Matematika 25. 5. - 29. 5.

Zdravím a posílám práci na tento týden - v online hodinách nás čekají procenta.

Hezké dny :-) JM

Přírodopis a zeměpis od 25. 5.

Přírodopis
téma: čeledi krytosemenných rostlin
úkoly: a) vypiš významné druhy a charakteristické rysy jednotlivých čeledí (shrnutí) - Pryskyřníkovité, Brukvovité, Růžovité, Bobovité
          b) zopakujte si na online hodinu nahosemenné a krytosemenné rostliny, vše zopakujeme a probreme ve středu 27. 5.
Zeměpis
téma: Východní a Jihovýchodní Asie
úkoly: Vypracuj cvičení v pracovním sešitě: str. 43/1,3,4,celá strana 44 a celá strana 45
 Více v online hodině příští týden.
Pro zájemce odkazy na zajímavá videa
https://www.youtube.com/watch?v=bFIT23GayVM - Kuchař na cestách Čína
https://www.youtube.com/watch?v=Eajo1mJn-5I&t=2s - Kuchař na cestách Japonsko
Dějepis 25. 5.
V tomto týdnu se zaměříme na téma : Objevné plavby a jejich důsledky. V učebnici najdete látku na str. 12 - 15, v pracovním sešitu na str. 24 nebo 38. Zápis do sešitu najdete v MTeams v oddílu SOUBORY nebo zde v příloze. Pouze 6 žáků odeslalo k vyhodnocení kvíz Renesance a humanismus v MTeams ! Napravte to.
V odkazu najdete zajímavé video o zámořských plavbách a objevech.
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-prvni-evropan-spatril-tichy-ocean-25-zari-1513-153112

Český jazyk 25. 5.

Skladba - vedlejší věty příslovečné - novinka pro tento týden: vedlejší věta příslovečná podmínková a přípustková. Najdete v uč. str. 94 - tabulka. Úkol pro žáky, kteří se neúčastní výuky v Teamsech: pracovní sešit str. 44 cv. 6a) - prvních 5 souvětí. Pravopis: pracovní sešit str. 46 cv. 4 - první sloupec.

Německý jazyk 25. 5.

Opakování - koncovky pravidelných sloves ve všech osobách, otázka, zápor. Nové téma: vyjádření přání v čísle množném - všechny tvary najdete v uč. str. 77 - Grammatik.
Úkol pro všechny žáky:
A: Napiš, co by sis přál/a dělat v sobotu.
B: Zeptej se Petry, jestli by si přála jezdit v pátek na koni.
C: Napiš, že Honza a Jirka by si přáli hrát na kytaru.
D: Zeptej se Thea a Ádi, jestli by si přáli jet v neděli do Prahy.


Týden od 18. 5 - 22. 5.

Přírodopis a zeměpis od 18. 5.

Přírodopis:
téma: nahosemenné x krytosemenné rostliny
úkoly: 1) výpisky
 Rozdíly mezi nimi a základní informace naleznete v učebnici na stranách 82 - 87. K nahosemenným rostlinám stačí shrnutí na str. 86 a vypsat základní zástupce ze stran 84 -86. Dále pak si vypište shrnutí a zelenou tabulku na str. 87 týkající se krytosemenných rostlin.
          2) online test - rostlinné orgány (v zadáních na MS teams)
Více si řekneme, informace doplníme a ujasníme příští týden v online hodině

Zeměpis:
téma: regiony Asie - Blízký východ a Střední východ
informace k zápiskům naleznete v učebnici na stranách 100 - 103, v online hodině ve středu 20.5. vše podstatné probereme
test: online slepá mapa v zadáních v MS teams

Český jazyk 18. 5.

Procvičujeme dosud známé druhy vedlejších vět - podmětnou, předmětnou, přívlastkovou, příslovečnou místní, časovou, způsobovou. Tento týden nás čekají další druhy vedlejších vět příslovečných: měrová, příčinná, účelová - vysvětlíme si v hodině, najdete také v uč. str. 94 - přehled.

Trocha pravopisu:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-3-uroven/1403

Německý jazyk 18. 5.
Vyjádření přání + infinitiv (otázka, zápor, rozšíření věty o další údaje): uč. str. 78 cv. 5 - společně

Matematika 18. 5. - 22. 5.

Tento týden budeme procvičovat slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost a trojčlenku v pracovním sešitě (str. 41 - 44). Písemné domácí cvičení vám tentokrát odpustím ;-)

Klidné dny, JM
Dějepis 18. 5.
V tomto týdnu si v online hodině 18. 5. od 10:00 hodin projdeme vaše zápisky a nové informace k tématu : Náboženská reformace v Evropě. V aplikaci MTeams najdete v zadání kvíz Renesance a humanismus. Odkaz :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A-dODVeLPESt_fcLC3Wl1rm7FRtuMXxFnWy0-upkAfZUNTdCM0daQ0dGSFdTSVdJQ1hGUldaTFlHTi4u
Žáci, kteří nemají přístup k MTeams dostanou zadání kvízu až po odevzdání úkolů z předešlých týdnů.

Týden od 11.5 - 15. 5.

Přírodopis a zeměpis od 11. 5.

Přírodopis:
 Minulý týden jste měli hodně úkolů, takže tento týden si trochu odpočiňte. pouze si udělejte zápisky týkající se rozmnožování rostlin.
Potřebné informace naleznete na straně 80 a 81 
Online hodina týkající se rozmnožování rostlin, roznášení plodů a semen a významných druhů bude 13.5. dle rozvrhu

Zeměpis:
Obyvatelstvo Asie: 1) informace v učebnici str. 96 - 98, do sešitu stačí vypsat pouze shrnutí ze strany 98
                            2) Odpověz na otázky:
a) Se kterými náboženstvími se v Asii setkáš a kde (alespoň 3)
b)Které asijské nížiny jsou osídleny nejvíce, co je předmětem hospodářství v těchto nížinách?
c)Které dva státy jsou nejlidnatější na světě, kolik v nich žije přibližně lidí?
d) Uveď dvě asijská města mající víc obyvatel než celá ČR

Matematika 11. 5. - 15. 5.

Zdravím a přikládám učivo na tento týden - téma je "Nepřímá úměrnost". V online hodinách si vše vysvětlíme a procvičíme.
Tentokrát nejsou žádné úkoly k odevzdání, jen budeme počítat společně ;-)

Mějte se hezky, uvidíme se v úterý a ve čtvrtek :-) JM
Dějepis 11.5.
V tomto týdnu nás čeká téma : Náboženská reformace v Evropě. Nastudujte si k tomuto tématu v učebnici kapitolu na str. 10-11. Do sešitu si proveďte stručný zápis /dle klíčových slov, bodů/. V online výuce dne 18. 5. od 10:00 budeme pracovat také s PS na str. 43.
Připomínám také zaslání starších úkolů mailem nebo lépe přes aplikaci MTeams.

Český jazyk 11. 5.

Procvičujeme vedlejší věty předmětné, podmětné a přívlastkové. Nové téma: vedlejší věty příslovečné místní, časové a způsobové - uč. str. 94. Písemný úkol: urči věty hlavní a vedlejší + druh vedlejší věty:

Dokud se nevrátíš, počkám tady.
Každý pracoval tak, jak nejlépe uměl.
Lojza překvapil maminku tím, že uvařil výborný oběd.
Líbí se mi, že se krásně usmíváš.
Zamířili jsme tam, kde rostlo nejvíc hříbků.

Nezapomeňte poslat!

Němčina 11. 5.      
Mluvíme o tom, co by si kdo přál dělat - uč. str. 77 Grammatik + cv. 4. - vyber 4 osoby, napiš, kdo by si přál co dělat + napiš, jestli by sis přál totéž.

Týden od 4. 5. do 7. 5.

Přírodopis a zeměpis od 4. 5.

Přírodopis:

Tento týden si dodělejte zápisky ze souboru na MS teams týkající se rostlinných orgánů. 
úkol: 1) Najdi významné druhy potravin, které používáme v kuchyni a náleží jednotlivým rostlinným orgánům (kořen, stonek, list, květ, plod), ke každému orgánu přiřaď alespoň tři potraviny
        2) Vyber si tři cizokrajné druhy koření či pochutin, napiš jakou část rostliny tvoří, odkud pochází a jak do jakých jídel se používají
        3) své odpovědi zašli na MS teams do zadání do 10.5. 

Zeměpis:
online hovor ve středu 6. 5. od 9:00, mějte při ruce pracovní sešit, mapu a vlastní sešit. Čekají nás přírodní podmínky Asie a asijská nej. 
Pojmy do slepé mapy Asie: 
nížiny: Velká čínská nížina, Západosibořská nížina
pohoří: Středosibořská plošina, Ural
řeky: Eufrat, Tigris, Indus, Ganga, Brahmaputra, Mekong, Žlutá řeka, Jang -c´-tiang, Ob, Jenisej, Lena
jezera: Aralské, Balkaš, Bajkal
 Dodělejte veškeré úkoly z předchozích týdnů a zašlete na MS teams!!

Český jazyk 4. 5.

Studujeme vedlejší věty, tento týden nás čeká vedlejší věta předmětná (nejprve natrénujeme spolu v Teamsech, pak se podívejte do učebnice). Teorii najdete v uč. str. 92, písemně vypracujte na str. 92 cv. 1 - vyberte si 6 příkladů (věty očíslujete, označíte větu hlaví a vedlejší a otázku)
Trocha pravopisu - pracovní sešit str. 48 cv. 8 - nezapomeňte poslat!

Němčina 4. 5. 
Vyjádření přání - str. 77 - Grammatik, ústně str. 77 cv. 4 (společně v Teamsech)


Matematika 4. - 7. 5.

Zdravím a přikládám cvičení na opakování přímé úměrnosti a trojčlenky.
Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor :-) JM

Informatika

Bohužel ještě stále někteří z vás neodevzdali referáty. Poslední termín je do 10. 5. Děkuji :-) Jana Musílková
Dějepis 4. 5. 
Prostřednictvím aplikace Teams online hodina dějepisu 4.5. od 10:00 hodin. Na programu zopakování
dvou témat 1) Působení Mistra Jana Husa  a  2) Husitské války + výklad nové látky na téma :
Renesance - postava renesančního génia Leonarda da Vinci.
V poznámkovém bloku najdeš zápis do sešitu.


Přírodopis a zeměpis od 27. 4.

Jsem ráda, jak hezky pracujete v Microsoft teams. Vešekeré zadané úkoly mi už zasílejte tam. Děkuji

Přírodopis:
Tento týden se posuneme od rostlin, které se rozmnožují pomocí výtrusů k těm, které tvoří semena. Těmto rostlinám se logicky říká semenné a mají rozlišené rostlinné orgány (kořen, stonek, list, květ a plod), jejich tělo už netvoří pouze stélka.
úkoly: 1)doplň si do sešitu zápisky o kapraďorostech a jednotlivých rostlinných orgánech (výpisky v souborech na MS teams)
          2) Najdi odpovědi na tyto otázky: 
a) Co je zásadní funkce kořenu a mohou kořeny mít i jiné funkce?
b) Uveď, jaký význam mají pro rostlinu listy a jaký význam mají pro člověka?
c) Jaký je rozdíl mezi jednodomou a dvoudomou rostlinou, uveď příklad takových rostlin
d) Vysvětli důvod, proč některé rostliny ukrývají semena v dužnatých plodech?
e) uveď tři konkrétní způsoby, jak se rozšiřují semena rostlin v přírodě
           3) otázky odešli do 3.5. do 24:00 do Microsoft teams

Zeměpis:
 Zatím jsem se seznámili s pobřežím Asie, teď už se blíže podíváme na pevninu.
úkoly: 1)Doplň pojmy do slepé mapy: 
     
 pouště: Nafúd, Syrská, Karakum, Kyzylkum, Velká solná, Taklamakan a Gobi
       nížiny: Mezopotámská, Turanská, Indoganžská
       pohoří: Kavkaz, Himaláj, Tibetská plošina, Ťan - Šan, Altaj
          2) Slepá mapa - test ( v zadáních na MT), odešli do 3.5. do 24:00
        


Dějepis 27. 4.      
S dobou renesance souvisí i panování Rudolfa II. Habsburského na českém trůně. Tento milovník
umění a podporovatel věd přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, která se stala významným kulturním
a vědeckým centrem Evropy. V PS na str. 46 ve cv. 2 přiřaď, co patří k osobnostem rudolfínské Prahy
a ve cv. 3 přiřaď názvy památek jednotlivým místům na vyobrazení Prahy z roku 1606.
Blízkou kapitolu najdeš ve III. dílu učebnice na stranách 30-31.
Ofocené řešení mi pošli do 1.5. buď na můj mail irenapurmova@seznam.cz nebo přes aplikaci
Microsoft Teams.

Český jazyk 27. 4.

Souvětí - vedlejší věta přívlastková
Natrénujeme společně v Teamsech. Téma najdete v uč. str. 96 nahoře - rámeček.
Úkol: v následujících souvětích označ věty hlavní a vedlejší, napiš otázku:
Poděkoval jsem spolužákovi, jenž mi pomohl s domácím úkolem.
Na stromě je budka, v níž se zabydlel párek vrabců.
Fandili jsme Lojzovi, který měl šanci celý závod vyhrát.
Honza, který zabil draka, se oženil s krásnou princeznou.

Příklad: To je moje kamarádka, se kterou si dobře rozumím? Otázka: JAKÁ to je moje kamarádka? Odpověď: ta, se kterou si dobře rozumím. První větou jsme se ptali, proto je hlavní. Druhou jsme si odpověděli, je vedlejší, otázkou jaký (který, čí ...) zjistíme vlastnost/vlastníka, proto je to vedlejší věta přívlastková.

+ trocha pravopisu: pracovní sešit str. 49 cv 13

Němčina 27. 4.

Práce s textem: uč. str. 64 cv. 13 a) - přečtěte text. Doplň informace, které jste zjistili, do vět str. 65 cv. 13 c)
Novinka: jak říct, že by si někdo přál něco dělat (natrénujeme na hodině), naleznete také na str. 77 - Grammatik

Matematika 27. - 30. 4.

Zdravím a posílám přípravy na tento týden. Veškeré informace najdete v Microsoft Teams a na online hodinách.

Hezké dny, JM

Týden od 20. 4. do 24. 4. 2020

Od tohoto týdne se online výuka přesouvá na platformu Microsoft teams. Bližší informace a způsoby, jak se připojit naleznete zde na webu školy v aktualitách, ve zprávách na škole online, v emailu nebo jednotlivě v messengeru.

Český jazyk 20. 4.

Tento týden začneme pravopisem. Trénujte zde:

cestina.diktaty.cz/cv.php?id=98&sel=1

Vypracujte v pracovním sešitě na str. 46 cv. 1 - pošlete. V učebnici na str. 90 si  ve cv. 3 a) přečtěte souvětí, určete věty hlavní a vedlejší - ústně (při potížích mě kontaktujte).

Vypracujte písemně v pracovním sešitě na str. 40 cv. 1prvních 5 příkladů. Doplňte větu tak, aby vzniklo souvětí, očíslujte věty a označte, které jsou hlavní a které vedlejší. Pošlete.

Německý jazyk 20. 4.

Podívejte se do učebnice na str. 57 cv. 18 a přečtěte si, co o sobě říkají jednotlivé osoby. Odpovězte na otázky:

Wer singt gern?
Wer wohnt in Olomouc?
Wer hat einen Bruder?
Wie alt ist Denisa?
Mag Lucka Fotografieren?

Najděte v textu, jak vyjádříme, že někdo má nějaký koníček.Přírodopis a Zeměpis 20. 4.

Přírodopis:
Tento týden se v rámci botaniky dozvíme něco víc o mechorostech a kapraďorostech. Informace naleznete na Microsoft teams, kde máte prezentaci přímo s výpisky nebo v učebnici na stranách 62 - 67.
úkoly:  1) vytvořte si do sešitu výpisky (Mechorosty, kapraďorosty)
           2) vyplňte test online na microsoft teams (Kopytníci, Primáti, etologie)

Zeměpis:
Opět se setkáváme s pobřežím Asie.
 úkoly:
1) Vyhledej a vyznač ve slepé mapě pojmy: 
vodstvo: Filipínské moře, Východočínské moře, Žluté moře, Japonské moře, Ochotské moře, Beringovo moře, moře Laptěvů, Karské moře
ostrovy: Japonské ostrovy ( Kjúšú, Šikoku, Honšú, Hokkaidó), Sachalin, Kurily, Nová Země
poloostrovy: Korejský, Kamčatský, Čukotský, Tajmyr,  Jamal
2) Vyplň online test na Microsoft teams ( regiony jižní Ameriky)Matematika 20. 4.

Zdravím vás při pondělku a posílám nové cvičení, tentokrát výpočet obvodu a obsahu rovnoběžníků. Na první stránce máte vše potřebné vysvětleno, pro lepší pochopení použijte učebnici. Druhá stránka obsahuje cvičení k odevzdání - stačí je odevzdat až po online hodinách, klidně do neděle.

Děkuji vám za vaši práci a přeji hezký týden :-) JM

Anglický jazyk 1.6.-5.6.
Výuka on-line dvě hodiny týdně. Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit, školní sešit a psací potřeby.

anglický jazyk 1.6.-5.6..: info pro ty, kteří nemohou být účastni on-line výuky :učebnice str.77-78 minulý čas prostý - sloveso to be, pravidelná slovesa , Pracovní sešit - str.36-37,38  POZOR - na teams je kvíz k vypracování do 4.6. (na známky = na minulý čas - was,were)
anglický jazyk 25.5.-29.5.: info pro ty, kteří nemohou být účastni on-line výuky :učebnice str.76-77 - minulý čas prostý - sloveso to be, Pracovní sešit str.32 a 33Držte se, hlavně ať jste všichni zdraví.


učitelka aj

Další info - poslech z učebnice najdete na e-mailu:brozany.jazyky@gmail.com   
heslo:jazykoveda2020    Stahujte ze zpráv Bloggers 2

Občanská výchova 4.5.-7.5. (platí možnost dodání i týden od 11.5.-15.5)
Vypracujte prosím referát na téma :Poznávání a posuzování sebe i druhých lidí. Referát mi prosím zašlete na můj mail:Miloslava.Matulakova@gmail.comDějepis 20. 4. 

Po smrti Jiřího z Poděbrad se k moci na českém trůnu dostává polský
rod Jagellonců. Ve II. dílu učebnice si na str. 60-61 přečti povídání o tom, jak to
v naší zemi za jejich panování vypadalo.
Následně zpracuj do sešitu výpisky s názvem :
Čechy za vlády Jagellonců. V příloze zasílám vodítko - osnovu, na co se zaměřit.
Hotové výpisky mi nezapomeň poslat do 24.4. na můj mail.

 


Fyzika 21.4.

Dobrý den, od teď bude výuka fyziky probíhat v teamsech. Tak se tam na to prosím podívejte. Učivo už budu přidávat jen tam. JL

Týden od 14. 4. do 17. 4. 2020

Přírodopis 14. 4.

Tento týden nás čeká botanika. 

1) V učebnici nalistujte stranu 60.
2) V zeleném sloupečku vlevo najdete vědní obory botaniky.
3) Na celé straně je pak velká tabulka, kterou si přepište společně s vědními obory do sešitu.
4) Zkuste zjistit alespoň 5 způsobů, kterými jsou rostliny v přírodě užitečné a podstatné.
5) Odpovědi si shrneme při příštím online hovoru.

Zeměpis 14. 4.

Naším novým společným tématem je největší světadíl -  Asie. 

úkoly:
1) Nalistujte si stranu 87 v učebnici, opište si shrnutí do svých sešitů.
2) Na této stránce naleznete slepou mapu Asie ke stažení:  https://online.seterra.com/pdf/asia-countries.pdf
3) Zakreslete do mapy pojmy: 
   a) vodstvo: Rudé moře, Perský záliv, Adenský záliv, Ománský záliv, Arabské moře, Bengálský záliv, Jihočínské moře
   b) poloostrovy: Arabský, Přední Indie, Zadní Indie, Malajský
   c) ostrovy: Ceylon ( Srí lanka), Sumatra, Jáva, Borneo, Celebes, Filipíny, Thai -wan.


Český jazyk 14. 4.

Tento týden se spolu podíváme na souvětí. V zeleném rámečku v následujícím odkazu si připomeňte, co je to souvětí, jak je to s větou hlavní a vedlejší. Sjedete níž a zkusíte test (napište, jak to šlo):

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty-vetny-rozbor/veta-hlavni-a-vedlejsi-test.php

Vypracujte v uč. str.  90 cv. 1 - přečtete si souvětí, do sešitu vypište z každého souvětí věty hlavní. Pošlete!

Německý jazyk 14. 4.

Tento týden pracujeme s textem. Přečtěte si v uč. str. 55 dva e-maily, které píší Mario a Katka. Odpovězte na otázky:

Woher kommt Mario?
Wie alt ist er?
Wer hat eine Schwester?
Wie heisst sie?
Wer lernt Deutsch und Englisch?
Wer wohnt in Vsetín?
Wer spielt gern am Computer?
Wer spielt gern Gitarre?


Nezapomeňte poslat. Pokud se vyskytne problém, ptejte se!

Fyzika 14. 4.

Zápis do sešitu:
Optika
je disciplína fyziky, která se v původním smyslu zabývá světlem, jeho šířením v různých prostředích a na jejich rozhraních, zabývá se vzájemným působením světla a látky, zkoumá podstatu světla a další jevy, které se světlem souvisejí. Světlo je však pouze částí spektra elektromagnetického záření. Také ostatní druhy záření mají velké množství vlastností, které je vhodné popisovat prostřednictvím optiky. Optiku je tedy možné chápat jako „nauku o záření“.

Tady ještě mrkněte na video, kde je vysvětleno, co vlastně je světlo.
https://youtu.be/jp7nz-JMInM

Matematika 14. 4.

Zdravím vás po Velikonocích a posílám práci na tento týden. Tentokrát se budeme věnovat geometrii - prosím, prostudujte si pečlivě materiály.
Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. JM

Dějepis 14. 4.
V tomto týdnu se zaměříme na nový umělecký sloh, který se nazývá renesance a humanismus.
Do sešitu pokračujte zápisem podle klíčových slov, jak jsme to již od začátku roku
trénovali. Ofocený zápis + PS mi, prosím, zasílejte do 19.4. na můj mail irenapurmova@seznam.cz.

Týden od 6. 4. do 9. 4. 2020

Přírodopis a zeměpis 6. 4.

Přírodopis:
Tento týden si ještě opakujte kopytníky, primáty a etologii. 
Jako náměty zde najdete zajímavé odkazy na videa zabývající se chováním zvířat. 
a) https://www.youtube.com/watch?v=NNRQO64pzvs&t=792s - zamilovaná zvířata
b)https://www.youtube.com/watch?v=lSbMY9h8W-w - nejchytřejší zvířata
c)  https://www.youtube.com/watch?v=_6uc8Pg9JUA - Jak spí zvířata v přírodě

Zeměpis:
Čeká nás poslední týden s jižní amerikou
úkoly: 1) vyplňte v pracovním sešitě str. 32-33, kontrola při společném online hovoru.
          2) seznamte se alespoň s jedním cestopisným dokumentem týkajícím se států cípu j. Ameriky
a) https://www.youtube.com/watch?v=RJp_fhIzBh0 - S kuchařem kolem světa - Argentina
b)https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/203562260100004-paraguay-kovboju-raj/ - Paraguay cestopis
c) https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/216562260120005-na-ceste-po-strednim-chile/ - Chille - cestopis
          3) napište 10 vět, kde zmíníte, s čím jste se v dokumentu seznámili

Veškeré úkoly, i ty, co jste neodeslali v předchozích týdnech zašlete do pátku 10.4. do 12:00 na mail nebo na messenger. 
Opatrujte se. BM

Český jazyk 6. 4.

Trénujeme větné členy - v pracovním sešitě na str. 38 cv. 7 - vyber si 5 slov a vymysli věty tak, aby tato slova zaujala ve větě pozici větného členu podle zadání. Pozor - neměňte tvar zadaných slov! Protože každé slovo má 2 nebo více pozic, celkem vymyslíte 10 vět - mohou být krátké.

Trocha pravopisu zde:
https://www.ocestine.cz/testy/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-slov-i/shoda-prisudku-a-podmetu-vii-328/

Sloh - napište (krátkou!) charakteristiku na téma: Člověk, se kterým teď trávím nejvíc času


Německý jazyk 6. 4.

Mluvíme o tom, že někdo něco má, nemá, koupí = potřebujeme podstatné jméno ve 4. pádě
Vypracujte v uč. str. 61 cv. 3 - vyberte si 6 příkladů tak, abyste prostřídali všechy rody, a napište věty o tom, kdo co má nebo koupí. Nezapomeňte poslat!

Matematika 6. 4.

Zdravím a přikládám práci na tento týden - opakování a procvičování.
Přeji vám i vašim blízkým klidné a pohodové Velikonoce. JM

Fyzika 6. 4.

Prosím koukněte na video v odkazu. Jedná se o výpočty tlaku. Zkuste si video zastavovat, vypočítat, pak spustit a zkontrolovat správnost výpočtu.
https://youtu.be/AxpObIoRo6I

Dějepis 6. 4.
Souhrnné opakování v PS str. 40/41 - cv.1,2,3 - využijte  :
https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA
https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0&t
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg
https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU
https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o
Řešení mi pošlete do 10.4. Toto opakování hodnotím známkou.

Týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

Fyzika 30. 3.

Zápis do sešitu:
Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru. Těleso může být obklopeno atmosférou pouze za předpokladu, že má dostatečnou hmotnost na to, aby plyn vázalo gravitační silou. V případě některých plynných sloučenin musí být splněna i další podmínka – dostatečně nízká teplota. Atmosféru Země tvoří z 21 % kyslík, ze 78 % dusík a 1 % zabírají vzácné plyny a ostatní prvky.
Vrstvy atmosféry:
Pod text si nakreslete obrázek z následujícího odkazu.
https://images.app.goo.gl/qeLRRyQFwZJbn1jx7

Na závěr se můžete ještě podívat na následující video.
https://youtu.be/l6Mm6-vkaus

Matematika 30. 3.

Všechny zdravím a v příloze posílám práci na tento týden :-) JM

Zeměpis 30. 3.

testík najdete na odkazu: 
https://www.survio.com/survey/d/N7O1Z9U8P7Q3E9K7R,  dostupný bude do 3.4.

Práce na týden: 1) Zakreslit pojmy do slepé mapy jižní Ameriky: buď ji najdete v pracovním sešitě nebo na http://www.zemepis.com/smjiznia.php
 
                       (pohoří: Andy, Kordilléry, Brazilská vysočina,Patagonská tabule; nížiny: Amazonská nížina, Laplatská nížina, řeky: Amazonka, Paraná; dalsí vodstvo: j. Titicaca, v.n.Itaipu; ostrovy: Galapágy, Ohňová země, Falklandy/Malvíny
                        2) Vyplňte dvojstranu týkající se andských států v pracovním sešitě, str. 30-31 ( kontrola při online hovoru)


odkazy pro případné zájemce:

a) https://www.youtube.com/watch?v=dXLzBhbBei8 - S kuchařem na cestách - Peru
b)https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/201323232400034-kolumbie-v-rytmu-salsy/ 
- cestopis Kolumbie

Přírodopis 30. 3.

Milí sedmáci,

na níže uvedeném odkazu najdete test ze savčích řádů.  Stačí jen rozkliknout a test vyplnit. Test bude dostupný do pátku 3.4.

test: https://www.survio.com/survey/d/M2Z7D6T2F1J4M6V4A

Práce na tento týden: 1) zápis do sešitu na téma etologie (materiál budete mít ode mě ofocený ve společné konverzaci)
                                2) učte se kopytníky a primáty


Český jazyk 30. 3.

Připomeneme si, co víme o předmětu - uč. str. 82 dole
Ústně: str. 83 cv 1
Předmět procvičujte zde:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-vetne-cleny-predmet-1-uroven/1832
https://www.umimecesky.cz/rozbory-vetne-cleny-predmet-2-uroven/1902

Písemně vypracuj a pošli: pracovní sešit str. 37 cv. 2 (Pozor, není tam moc místa, vymyslete krátké věty. Nezapomeňte napsat pád.)

Pravopis trénujte zde:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-mix-2-uroven/4645

Německý jazyk 30. 3.

Slovní zásoba - zde:
https://www.umimenemecky.cz/slovicka-zvirata-farma?source=homepagePopular
Napište, jak to šlo.

Trénujeme situaci, jak říct, že někdo něco má/nemá.
Podívejte se do uč. str. 64 cv. 12. Najděte osoby (modré obdélníčky) a předměty (připomeňte si slovní zásobu).
Napište, kdo co má/nemá - čitelně. Nezapomeňte poslat.
Anglický jazyk 30. 3. 
Tento týden pracujte s učebnicí na str. 60 a 61. Poslechněte si slovíčka - zvířátka na farmě a správně opakujte.Stejně tak i přídavná jména. Poté pracujte se cv.3 - Přečtete si věty,slova zvýrazněná zeleně si přeložte do českého jazyka. Zkuste si odpovědět na otázky pod textem od a-e. Zkoušejte si ústně, nikam do sešitu nepište. Trénujte si mluvení. Pak se podívejte na cvičení 4 - každý obrázek zvířátka zkuste popsat.


Další na co se podívate, je stupňování přídavných jmen. Zatím je to první a druhý stupeň. Tabulku máte na str. 61 v učebnici. Tato přídavná jména se naučíte. Všimněte si, že druhý stupeň se tvoří pomocí koncovky ER. Pokud přídavné jméno končí na Y mění se na I. Všechna pravidla najdete v PS na str. 14 v druhém díle PS. Pořádně si stránku 14 v PS pročtěte a udělejte si krátké výpisky do školního sešitu. Vyberte si třeba 4 přídavná jména, vystupňujte a poté zapište do sešitu i pravidla.

Práce v PS: str. 12 cv.1,2 str. 13 cv. 3,4,5   - cvičení buď ofoťte a zašlete na mail, nebo jen napište zda máte vypracováno.

Pro zlepšení vaší angličtiny, procvičení a zpestření doporučuji  internetovou stránku www.monkeyenglish.cz, videa jsou volně dostupná bez hesla.Další možnosti je také třeba www.helpforenglish.cz

Ráda bych také upozornila na internetovou adresu elingo.cz. Po dobu nouzového stavu je tato stránka zcela zdrama přístupná. Je to zase jedna z dalších možností.

Doufám, že vám to zpříjemní chvíle doma při přípravě. Pokud by kdokoli z vás měl nějaké dotazy, klidně napiště na školu online.

Držte se, hlavně ať jste všichni zdraví.

učitelka aj

Další info - poslech z učebnice najdete na e-mailu:brozany.jazyky@gmail.com   
heslo:jazykoveda2020    Stahujte ze zpráv Bloggers 2
Dějepis 30. 3.
Souhrnné zopakování tematu - Husitství - zkoukni https://www.youtube.com/watch?v=NEf2teQqP4g
Téma pro tento týden : Vláda Jiřího z Poděbrad (Stále raději uvádím dvojí číslování stránek v PS.)
Vypracuj :
PS str.36/37 Jiří z Poděbrad a Jagellonci cv. 1,2,3
k řešení cv.1 a 2 napomůže video https://www.youtube.com/watch?v=x5RwHydy4rg
cv. 3 - trasa : Praha,A,B,E,F,G,H,R,S,Praha
str.37/38 cv.4
Zápis do sešitu :
Čechy v době pohusitské a vláda Jiřího z Poděbrad
- situace v zemi : 2 církve - katolíci a kališníci; Zikmund Lucemburský - bez dědice,
po něm vládne jeho zeť Albrecht II. Habsburský (syn Ladislav se narodil po jeho smrti,zvaný proto
Pohrobek); bezvládí, spory obou církví i mezi šlechtici; do čela země se dostává
Jiří z Poděbrad - "Husitský král"(od r. 1452 zemský správce, r. 1458 králem)
- moudře vládl, vynikající diplomat - vyslal poselstvo "Z Čech až na konec světa", snažil se spojit
evrop. panovníky - neuspěl; spory s papežem - Jiřího prohlásil kacířem a vypravil proti
němu křížovou výpravu, vedl ji jeho zeť Matyáš Korvín (v boji jej Jiří zajal, po propuštění se nechá
katolíky korunovat na krále); Jiří z P. zvolil následovníky - polský rod Jagellonců, r. 1471 umírá
Chválím ty, kteří mi již práci poslali. Stále nemám ode všech zpětnou vazbu, zda cvičení plní. Stačí ofotit a poslat na mail: irenapurmova@seznam.cz
Přírodopis a zeměpis 23. - 29. 3.

Hezký den,
připomínám, že zadanou práci (výpisky) máte do konce března. Referáty měly termín 20.3., přesto mi od některých z vás nedorazily.
Zkontrolujte si školu online, máte tam známky za referáty. Pokud známku nenajdete, buďto referát od vás nedorazil, nebo se stala nějaká chyba a proto mě prosím kontaktujte buď na email nebo messenger. 
Během příštího týdne počítejte s online testem týkajícím se jednotlivých savčích řádů.
Moc děkuji za vaši odvahu pracovat takhle samostatně, a děkuji i rodičům, kteří posíláte ze svých emailů práce dětí.
Připomínám online hovor ve čtvrtek v 10:00, mějte u sebe pracovní sešit ze zeměpisu a výpisky z přírodopisu, srovnáme si důležité věci.
 S pozdravem B. Marxová

Milí rodiče a žáci,

Zeměpis: (do konce března)

Severní Amerika1) výpisky z učebnice: str. 54 -59 ( hospodářství, významná místa a obyvatelstvo USA)

                                                                           str. 60 – 61 (Kanada)    

                               2) vyplnit cvičení v pracovním sešitě:  (str. 28 -29)

                               3) vypracovat referát na libovolný stát severní nebo střední Ameriky (hlavní info, významná místa, osobnosti, hospodářství, obrázky)

!!  Referáty s vyplněnými cvičeními v pracovním sešitě budou ohodnoceny.  Vyfocený nebo elektronicky zpracovaný referát pošlete na mail: bmarxova@gmail.com do 20.3. 2020.

V případě zájmu jsou zde některé zajímavé odkazy na videa z těchto oblastí:

1)  https://www.youtube.com/watch?v=E7GwfqqqNHk – Památky starověku, Střední Amerika

2)  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/203562260100040-kostarika-svycarsko-stredni-ameriky/

3)  https://www.youtube.com/watch?v=2CUiZ7IduWc&t=2807s – S kuchařem kolem světa – Mexiko

 

Přírodopis: (do konce března)

1) Zpracovat výpisky z níže odeslaných obrázků: 

 
https://www.skola-brozany.cz/i-alba-material-prirodopis-296

savčí řády: Hlodavci, zajícovci, šelmy, kopytníci, kytovci, chobotnatci a primáti (Vypsat zejména hlavní znaky jednotlivých skupin, významné zástupce a kde žijí)

2) Zpracovat referát na libovolná tři zvířata z výše uvedených řádů, odeslat do 22.3. 2020. na mail bmarxova@gmail.com

                                 NEDĚSTE SE MNOŽSTVÍ, MÁTE NA TO DOST ČASU, ROZVRHNĚTE SI TO. DŮVĚŘUJU VAŠIM SCHOPNOSTEM. OPATRUJTE SE A KDYBY COKOLI, PIŠTE. B. Marxová


Matematika 23. - 29. 3. 2020

Millí sedmáci,

díky za dnešní videochat :-) Snad se nám podaří "vychytat všechny mouchy" a příště budete v plném počtu ;-)
Na tento týden máte za úkol dodělat a poslat všechny předchozí úlohy (kdo ještě nic neposlal, už by se měl HOOODNĚ snažit).
Dále se podívejte do učebnice (od strany 32) a přečtěte si výkladové příklady D, E a F k trojčlence. Zkuste se nad tím zamyslet a v pondělí bychom ji společně probrali přes messenger a ukázali si další příklady.

Děkuji vám za spolupráci a mějte se hezky. JM

Fyzika 20. 3.

Tak koukneme na Archimédův zákon. Pusťte si následující dva odkazy. Podle toho druhého se dobře učí, ale zároveň chci, abyste chápali o co jde. Znění zákona budu zkoušet.
https://youtu.be/BF49soKgUKY
https://youtu.be/UodGr6RtjNY

Těleso ponořené do tekutiny, která je v klidu, je nadlehčováno silou rovnající se tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa.

Matematika 16. - 20. 3. 2020

Mrkněte se na https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4 :-)


Matematika 12. - 13. 3. 2020

Komunikace na mail janamusilkova@centrum.cz nebo přes Messenger.
Český jazyk

Vzpomeňte si, že najít základní skladební dvojici je užitečné, pokud je sloveso v minulém čase a potřebujeme se rozhodnout, jestli napíšeme v koncovce I/Y (viz. náš tahák). Vypracujte do školního sešitu v učebnici str. 80 cv. 5. 
Připomeňte si, co víte o dalších větných členech - začneme přívlastkem. Pracujte s uč. str. 84, písemně vypracujte v pracovním sešitě str. 37 cv. 4. Ujistěte se, že poznáte Pks a Pkn. 
Další téma přidám příští týden.

Najdi a trénuj na: https://cestina4.webnode.cz/testy-pravopis/ 

Ke komunikaci se mnou využijte školu online. Ať vám jde práce pěkně od ruky.

Hana Kolářová

20. 3.
Protože komunikace přes školu online nefunguje moc dobře, posílejte své práce buď na mail: kolarova.skola@seznam.cz nebo na messenger. Sloh - téma do pondělí: charakteristika na téma: Člověk, který mi teď (nejvíc) chybí ..... Nezapomeňte - když si s něčím nevím rady, zeptám se! Buďte fit HK

23. 3.
Ahoj sedmáci, jsem ráda, že už spolu "mluvíme" (i když ne všichni) a chválím vás, kdo pracujete. Přívlastek nám jde dobře, tak mrkneme na příslovečné určení, pořád je to připomínka z loňského roku a příprava na letošní novinku. Kromě známých druhů Pu (místa, času, způsobu, míry) letos přidáme i příčiny, podmínky, přípustky a účelu - mrkněte na:

https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk/8.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/VY_32_INOVACE_Bk_01-11_Cj-8.pdf

Zkuste v pracovním sešitě str. 37 cv 3 - nepiště to do toho textu, najdětě skladební dvojice, ve kterých je Pu, vypište je a označte druh Pu (jako jsme to dělali ve škole na kartičkách). A pošlete práci i případné otázky. HK


Německý jazyk

Pro začátek dotrénujte slovní zásobu - mrkněte na školu online, kde podle výsledků poslední písemné práce poznáte, co je potřeba zlepšit. Připomeňte si, jak vypadá 4. pád podstatných jmen - člen neurčitý - a jak je to se záporem u podstatných jmen (kein, keine, keinen). Ujistěte se, že poznáte, kdy ve tvarech slovesa haben mizí B.

Písemný úkol bude následovat v příštím týdnu. Mrkněte na ta slovíčka, myslím to vážně.
Hana Kolářová
--------------------------------------------------------
Slovíčka jsme si připomněli, podívejte se do uč. str. 63 cv. 10 - Vyberte 6 zvířat, která má Ute a napište, jaká to jsou a jak se jmenují. Vyberte 4 a napište o sobě, jestli je také máte/nemáte nebo která byste si mít přáli. Nezapomeňte poslat!

 

Dějepis
20. - 27. 3.
vypracujte :
1) referát na téma ,,Gotická kultura" v rozsahu minimálně 200 slov, který mi, prosím, pošlete do 27.3. na můj email.
Zaměřte se na :
- časové a místní vymezení vzniku, dobu trvání
- rozšíření do celé Evropy, na naše území
- hlavní prvky a znaky gotických památek
- gotika v architektuře, sochařství, malířství, hudbě,literatuře, módě ....
- nejvýznamější gotické památky v Evropě a u nás
2) výpisky do sešitu z učebnice str. 52 - 57
V předvečer husitských válek - působení Mistra Jana Husa
Ve znamení kalicha - počátky, průběh a zánik husitství
Doporučuji text nejprve přečíst, pak se zaměřit na klíčová slova,ze kterých si výpisky zhotovíte.
3) v PS str. 34/35/ cv.1 text o Janu Husovi.
cv.2 již máme vypracováno
str. 35/36/ cv.3, cv.4, cv.5 - doplňte v
pořadí : Václav IV., Zikmund, Jan Žižka, Prokop Holý
.....................................................................................................
13.-20.3
Téma : gotická kultura - II. díl učebnice str. 18-19 a 50-51
PS str. 30/1 přiřazování pojmů
34/2 15 výrazů k tématu Mistr Jan Hus a Husitské války
38/1 najdi název 1. franc. gotické stavby + přiřaď popisky
39/2 4 prvky gotického výtvar. umění
39/3 prac. postup výroby knihy pomocí knihtisku
39/4 popis čéstí hradu Točník
+ zapiš do sešitu více informací - kde se nachází,
- kdo jej vlastnil ...
Raději jsem zapsala i zadání, pokud bychom se zase nějak rozcházeli v číslování stránek, ale mělo by to být správně.
Věřím, že vše zvládnete, přesto se mi v případě nouze ozvěte na můj email : irenapurmova@seznam.cz.

 

M7 27. - 30. 4.

M7 27. - 30. 4.M7 27. - 30. 4.

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign