logotyp
Login

8.

Angličtina a čeština 8. 6. až 12. 6.

Angličtina

PS
str. 52/cv. 1
str. 53/cv. 3, 4
str. 57/cv. 4

Čeština
Opakujte druhy vedlejších vět
https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-urcovani-druhu-vedlejsich-vet-10/

Opakujte druhy zájmen

https://www.pravopisne.cz/2013/02/test-druhy-zajmen-4-10/

 Platí pro žáky, kteří se neúčastní prezenční výuky ve škole. 

Přírodopis a chemie od 1. 6.

Přírodopis:
téma: Rozmnožovací soustava člověka (učebnice od str. 106)
úkoly: podívejte se na dva dokumenty týkající se pohlavního ústrojí žen a mužů, sepište 10 zajímavých faktů
odkazy: https://www.youtube.com/watch?v=Fe0ED2Oea8Y -ženské pohlavní ústrojí
            https://www.youtube.com/watch?v=16L7KGGqPhU - mužské pohlavní orgány
Více informací příští týden v online hodině 
Chemie:
téma: tříprvkové sloučeniny: hydroxidy, pH stupnice
- veškeré informace a tvorba vzorců v online hodině ve čtvrtek.

Angličtina a čeština od 1. 6. do 5. 6. 2020

Angličtina
PS
str. 46/myšlenkové mapy Scotland a Weather
str. 49/cv. 4 
str. 50/cv. 5 a 7
Učebnice
str. 91/cv. 6 a 7 - poslech

Čeština
PS str. 28/cv. 2, 3, 4 
Opakujte slovní druhy
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=430&action=show#selid

Milí rodiče, 
v pátek 5. 6. vám přes zprávu na skolaonline.cz zašlu návrh hodnocení z Aj a Čj za 2. pololetí. 
Pokud budete mít zájem o přezkoušení vašeho dítěte a následnou úpravu hodnocení, dejte mi prosím vědět na email: radka.krunclik@gmail.com
Termín případného přezkoušení bude v úterý 16. 6. 2020 od 11H. ;-)
Dějepis 1. 6.
V tomto týdnu se sejdeme na online hodině 3. 6. od 10:00 hodin. Připravte si vaše zápisky z minulých týdnů ve vašem sešitě. Téma pro tento týden : Kolonialismus a jeho vývoj. Zápis do sešitu najdete v aplikaci Teams - oddíl SOUBORY - Výukové materiály nebo v příloze zde. Připojuji i odkaz na stručné video k této látce.
Nezapomeňte na zaslání chybějících prací, termín je do 5. 6.
https://www.youtube.com/watch?v=wO5ZMpoYLBE

Týden od 25.5. do 29.5. 2020

Angličtina a čeština od 25. 5. do 29. 5. 2020

Angličtina: 
PS
str. 39/cv. 8,
str. 40/cv. 1,2,3, 
str. 44/poslechová cvičení 1,2

Čeština: 
Opakujte online větné členy :-)


https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-3-uroven/2492
https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-neshodny-3-uroven/4571
https://www.umimecesky.cz/rozbory-doplnek-3-uroven/3608
https://www.umimecesky.cz/rozbory-vetne-cleny-narnie-2-uroven/623


Přírodopis a Chemie od 25. 5.


Přírodopis:
téma:  Hormony a žlázy s vnitřní sekrecí
úkoly: zápisky do sešitu ( učebnice str. 104 a 105). Vypište jednotlivé orgány, které se podílí na produkci hormonů, významné hormony v těle a jejich význam. Více v online hodině ve čtvrtek
Chemie:
téma: tříprvkové sloučeniny: kyseliny
- opakujte tvorbu vzorců kyselin: kyselina dusičná, kyselina uhličitá, kyselina chromistá, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina dusná)
Dějepis 25. 5.
Téma pro tento týden : Vývoj v Evropě, USA a Japonsku. V aplikaci MTeams v oddílu SOUBORY najdete zápis do sešitu. Pro ty, co nemají přístup k Teams je zde v příloze. 

Němčina 25. 5.

Mluvíme o tom, že někdo něco dělat MUSÍ - tvary slovesa muset najdete v uč. str. 28 - Grammatik. Nová slovesa - uč str. 28 cv. 2 - infinitivy v oválkách. Úkol pro žáky, kteří nepracují v Teamsech: vyber z tohoto cvičení 3 slovesa a napiš, kdy tyto činnosti musíš vykonávat. Dále vyber 3 jiná a napiš, které činnosti nemusíš vykonávat o víkendu.

Týden od 18. 5. do 22.5. 2020

Přírodopis a chemie od 18. 5.

Přírodopis:
téma:  chuť, hmat a kůže
úkoly: zápisky do sešitu ( učebnice str. 98 a 99 - chuť a hmat) Největším orgánem těla je kůže, je to navíc i orgán hmatu. Ze strany 88 a 89 si vypiš jednotlivé vrstvy kůže, jejich funkce, co jsou to kožní žlázy a kožní útvary

Chemie:
téma: tříprvkové sloučeniny: kyseliny
- obecné informace k výpiskům naleznete v učebnici na stranách 96 - 100, všechno probereme v online hodině ve čtvrtek 21. 5.

Němčina 18. 5.

Zopakujeme 3. a 4. pád podstatných jmen po otázce wo?, wohin? + 1. a 4. pád osobních zájmen. Novinka - mluvíme o tom, že někdo něco dělat musí - způsobové sloveso muset ve tvaru 1. a 2. osoby č. j. + infinitiv významového slovesa - slovosled ve větě oznamovací, tázací - trénujeme pro začátek se slovesem lernen:
Ich muss Mathe lernen. - infinitiv na konci věty!
Musst du Biologie lernen? - také v otázce je infinitiv na konci věty. 

Angličtina a čeština 18. 5. až 22. 5. 2020

Angličtina: 
Uč. str. 76/Poslechy - cv. 1, 3v (uloženo v Teams)
PS str. 31/cv. 10, 11, 12
PS str. 33/cv. 5

Krátký zápis do sešitu: 
Způsobové sloveso shall a jeho tvar should:
shall = mít povinnost
např. Shall I come? = Mám přijít?
Tvar SHOULD je tvar podmiňovacího způsobu, tedy - měl by, měl bys...atd. 
Záporný tvar SHOULD NOT /SHOULDN´T
You should eat more fruit.  = Měl bys jíst víc ovoce. 
You shouldn´t play PC games all the night. = Neměl bys hrát počítačové hry celou noc. 


Čestina: 
Zopakujte si významové poměry mezi VH - učebnice str. 58-60, 
PS str. 36/cv. 1a-d

Dějepis 18. 5.
V tomto týdnu si v online hodině dne 20. 5. od 10:00 hodin dokončíme téma : Česká kultura a věda na konci 19. a počátku 20. století. Dále v aplikaci MTeams najdete kvíz k tématu : Česká politika 2. poloviny 19. století.
Žáci, kteří nemají přístup k MTeams dostanou zadání kvízu až po odevzdání úkolů z předešlých týdnů.

Týden od 11. 5. do 15.5. 2020

Dějepis 11. 5. 
V tomto týdnu si projdeme téma Národní divadlo podrobněji. V aplikaci MTeams najdete v poznámkovém bloku zápis do sešitu. Na konci zápisu jsou jména umělců generace ND, kteří se zasloužili o jeho nádhernou vnitřní i venkovní výzdobu. Vaším úkolem bude k jednotlivým jménům zjistit a zapsat, čím se daný umělec na výzdobě ND podílel. Své zápisy s hotovým úkolem mi nafoťte do mailu nebo lépe do Zadání v MTeams do 14:00 17.5.  
Pro lepší představivost a zapamatování doporučuji :
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11103404611-narodni-divadlo-jak-je-neznate/

Přírodopis a chemie od 11. 5.

Přírodopis:
téma: zrak a čich (info k zápiskům na str 98, 102 a 103 a online hodina dle rozvrhu)

Chemie: významné dvouprvkové sloučeniny ( oxidy, sulfidy, halogenidy) -dopsat, kdo ještě nemá (viz učebnice)
             příští týden nás čeká souhrnný test

Němčina 11. 5.

Procvičujeme 3. a 4. pád po otázce wo? + wohin?, 1. a 4. pád osobních zájmen - uč. str. 25

Český a anglický jazyk 11. 5. až 15. 5. 2020

Angličtina:
PS str. 26/myšlenková mapa b) - Ladscape

PS str. 28/ cv. 1, 2, 3
PS str. 29/cv. 4, 5, 6
Mrkněte na video  uč. str. 72 (odkaz uložen na MS Teams) a zkuste cv. na str. 73/2 a 3

Český jazyk: - procvičujte druhy vedlejších vět
uč. str. 51-52/cv. 2, 3 
nebo online: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=09.+Druhy+vedlej%C5%A1%C3%ADch+v%C4%9Bt#selid

Týden od 4. 5. do 7. 5. 2020

Občanská výchova 4.5.-7.5.

Milí žáci, prosím o vypracování referátu z občanské výchovy na téma Lidská práva, konkrétně práva dítětě. Tento referát zasílejte na můj e-mail: Miloslava.Matulakova@gmail.com

Děkuji, Matuláková

Čeština a angličtina 4. 5. až 7. 5.

Český jazyk
PS str. 58/ Výklad - cv. 1a+b
Učebnice
str. 31/ cv. 5a+b (Zopakujte si slovesný vid)
str. 38/cv. 11 (ústně opakujte pravopis i/y )

Angličtina
Budeme dále pracovat na 4. lekci Bloggers 3. Nový díl už máte. 
Učebnice str. 74/ cv. 1, 2 (Poslechy uložím do Teams)
PS str. 26/myšlenková mapa a) + zadání na str. 27/1


Dějepis 4. 5.
Prostřednictvím aplikace Teams online hodina dějepisu 6. 5. od 10:00 hodin.
Na programu zopakování témat : 
1) Průmyslová revoluce - vynálezy (hlavně se zaměřením na české vynálezce - připomeň si je)
2) Česká politika 2. poloviny 19. století 
Nové téma : Česká věda a kultura konce 19. a počátku 20. století
Po skončení online hodiny najdeš v poznámkovém bloku zápis do sešitu.


Přírodopis a Chemie od 4. 5.

Přírodopis:
Tento týden hlavně opakujte. Dostanete jeden jediný úkol. 
Zkuste si představit, že ztratíte nějaký smysl. Jak se v tom cítíte? Jaké máte možnosti se vzdělávat, pohybovat se v prostoru, vnímat své okolí a tak dále?Zjistěte mi nějaké zajímavé informace a svou úvahu ( alepoň 5 vět) společně s těmito informacemi zašlete do zadání na MS teams. Termín je do 10.5. do 24:00.

Chemie:
veškeré opakování a nácvik tvorby vzorců dvouprvkových sloučenin v rámci online hodiny ve čtvrtek od 10:00

Doplňte a dodělejte veškeré předchozí zadané práce!!!


Týden od 27. 4. do 30. 4. 2020

Přírodopis a chemie od 27. 4.

Většina z vás si dobře poradila s Microsoft teams a posíláte mi práce tam, za což Vám děkuji. Máte tam i zpětnou vazbu. 

Přírodopis:
 Tento týden si zopakujeme nervovou soustavu a to testem. Odkaz na něj naleznete v zadání v Microsoft teams. Dále pak nás čekají smysly, konkrétněji ucho. 
úkoly: 1) vypiš si důležité pojmy týkající se smyslů z učebnice str. 98 až 101 ( co jsou to receptory, jednotlivé smyslové orgány, jejich význam, stavba ucha, centrum rovnováhy pohybů, onemocnění ucha)
          2) Odpověz na otázky  1, 3 a 4 na straně 99 a na otázky 2 a 3 na straně 101, odpovědi odešli do zadání na microsoft teams


Chemie: Od oxidů se posuneme k dalším dvouprvkovým sloučeninám a to k sulfidům. Obecné informace o důležitých sulfidech naleznete v učebnici na straně 89.
úkoly: 1) Opiš si žlutý rámeček a co je galenit a sfalerit do sešitu.
          2) vyplň test týkající se oxidů ( opět v microsoft teams)
          3) opakování tvorby vzorců v online hodině (dle rozvrhu)

Němčina 27. 4.

Stále trénujeme osobní zájmena - 1. + 4. pád. Přidáme sloveso sehen - vidět (koho, co). Je to sloveso se změnou kmenové samohlásky, změna ve 2. a 3. os. č. j. = e - ie. Situace: jdete s kamarádem/kamarádkou po ulici, v dálce zahlédnete jinou známou osobu. Zajímá vás, jestli ji i váš doprovod vidí také: př: Tamhle jde i Lojza, vidíš HO? Tamhle jdou Boženka a Pepička, vidíš JE? - Připomeňte si tvary (viz. tabulka), natrénujeme v Teamsech.
Dějepis 27. 4.      
Po vzniku Rakouska - Uherska nesmíme zapomínat také na politický život v českých zemích.
V příloze najdete text, s nímž budete následně pracovat. Počáteční hledání je zvýrazněno barevně,
pak již ale musíte hledat odpovědi sami.
Do sešitu si zhotovíte nadpis :
Česká politika 2. poloviny 19. století a následně si zapíšete 10 kontrolních otázek,ke kterým
vytvoříte stručné odpovědi. Kontrolní otázky najdete na konci textu.
Ofocené řešení mi pošlete do 1.5. buď na můj mail irenapurmova@seznam.cz nebo přes aplikaci
Microsoft Teams.

Český a anglický jazyk 27. 4. až 30. 4. 2020

Informace budou nadále vkládány na web školy a do systému Microsoft Teams.
(Návod jak systém stáhnout a používat najdete v sekci Aktuality)

Angličtina
V MS Teams najdete poslechová cvičení k učebnici Bloggers 3. 

Portál Fred ani do Google Classroom už nebudeme dále používat. Vše potřebné tedy naleznete na webu školy a v MS Teams. 
PS str. 23/ cv. 8 a 9, str. 24/ poslechová cvičení 3, 4, 5

Český jazyk

Vypracujte připojený pracovní list. 

Týden od 20.4. do 24. 4. 2020

Čeština 20. 4.

Na google classroom v kurzu AJ8_ČJ8 Brozany 2020 stahujte pracovní list
- Opakování ČJ8_3


Podívejte se na video a odpovězte na otázky uložené ve vašem kurzu na Google classroom:
https://www.youtube.com/watch?v=Gwo5ZjFm-OA

Obojí zasílejte emailem :-)
radka.krunclik@gmail.com

Angličtina 20. 4.

PS str. 23/cv, 8, 9,
PS str. 24/cv. 1, 2, 3, 4, 5 (poslechová cvičení) 


Milí osmáci,
přihlašte se pod svým jménem(prosím žádný traktor65 nebo miroslav658)
do kurzu na
Google Classroom

název kurzu: AJ8_ČJ8 Brozany 2020
kód kurzu: aini5k2

Zde si stáhnete nahrávky k poslechům na straně 24 v PS. 
Najdete tu také učebnici a PS Bloggers 3 v PDF (3. - 5. lekce)
Tištěné sešity by měly dorazit v následujícím týdnu. 

Přírodopis a chemie 20. 4.

Přírodopis: 
úkoly: 1) na Microsoft teams odpovězte na otázky, odešlete
 
  1. Co je to synapse, kde probíhá?
  2. Co je to neuron?
  3. Co je to reflex? Uveď příklad podmíněného a nepodmíněného reflexu
  4. Kde je uložena mícha, jaká je její funkce?
  5. Největší částí mozku u člověka je:
  6. Co řídí prodloužená mícha?
  7. Kde v mozku najdeme řečové centrum?
  8. Uveď tři onemocnění NS

        2) Vypište si shrnutí ze strany 97 v učebnici a alespoň 3 příklady toho, co má za funkci sympatikus a parasympatikus (tabulka str. 96)

Chemie: 
úkoly: 1) vyplň test týkající se chemických rovnic na Microsoft teams
          2) Online hodina týkající se názvosloví oxidů ve středu 22. 4. od 10:00 a 10:30
          3 Vypiš si významné oxidy, jejich funkce a využití ( učebnice str. 86 -88)

Němčina 20. 4.

Trénujeme osobní zájmena - 1. a 4. pád
Pracujte v uč. str. 25 - pod tabulkou je cv. 10 b) - najdete tam obrázky předmětů, šipka vede k podstatnému jménu osob - pro tuto osobu daná věc je. Najděte tam předložku PRO - potřebujeme 4. pád - a nahraďte názvy osob zájmenem. Písemně zpracujte jen finální informaci: knížka je pro něj, sešit je pro ni .....  a pošlete.


Dějepis 20. 4. 
V tomto týdnu se z Ruska přesuneme do Itálie a Německa v II. polovině 19. století.
V příloze zasílám povídání k tomuto tématu. Zpracuj do sešitu výpisky, které mi
nezapomeň do 24.4. poslat na můj mail.


Týden od 14. 4. do 17. 4. 2020

Přírodopis 14. 4.

Tento týden se již blíže podíváme na nervovou soustavu člověka. 
V učebnici na straně 90 - 94 najdete veškeré informace.
Vypište si důležité pojmy týkající se NS: 
a) co je to: neuron, centrální a obvodová nervová soustava, synapse, reflexy, mícha
b) vypište části mozku a jejich funkce (shrnutí strana 94)
c) nemoci a úrazy NS.

Angličtina 14. 4.

PS str. 21/ cv. 4, 5, str. 22/cv. 6, 7
Pokud v materiálech k pilotáži učebnice Bloggers 3 najdete nějaké nejasnosti nebo budete mít k nějakému cvičení poznámku, komentář či dotaz, dejte mi vědět na radka.krunclik@gmail.com
Pak mrkněte na Freda ;-)

Čeština 14. 4.

Stáhněte si pracovní list :-)
Pokud si nemůžete pracovní list vytisknout, vyplnit a nascanovat, nelamte si hlavu, můžete doplňovat přimo do souboru. Pak prosím zvolte jinou barvu písma. Pracovní list mi můžete poslat mailem nebo se můžete jen zeptat, pokud si nebudete s něčím vědět rady ;-)
Mrkněte i na Freda :-)
email: radka.krunclik@gmail.com

Německý jazyk 14. 4.

Tento týden se podíváme, jak je to s osobními zájmeny ve 4. pádě. Tak jako v češtině neřeknete (aspoň doufám) pozval JÁ na rande, ale pozval mě, tak i v němčině je potřeba ve 4. pádě změnit tvar osobních zájmen. Podívejte se do uč. str. 25 nahoře - Grammatik - v tabulce objevíte černě napsaný 1. pád a pod ním oranžovým písmem tvar 4. pádu. Tento tvar potřebujeme např. ve spojení se slovesem navštívit - besuchen (koho, co). Napiš pár vět:

Navštívíš mě? Ne, navštívím ho. Navštívíte nás? Ano, navštívíme vás. Lojza navštíví je. Navštívíš ji? Ne, navštívím tebe. Nezapomeňte poslat. 

Dějepis 14. 4.
V tomto týdnu se zaměříme na carské Rusko a Osmaskou říši v 19.století.
Udělejte si zápis do sešitu a zpracujte přiložený pracovní list. Řešení pracovního listu mi,
prosím, zašlete do 19.4. na můj mail irenapurmova@seznam.cz.

 

Týden od 6. 4. do 10. 4. 2020

Čestina 6. 4.

Stáhněte si zde přiložený pracovní list. 
Pak mrkněte na Freda. 

Angličtina 6. 4.

PS str. 19/cv. 9 a 10, str. 20/ cv. 1, 2. 3, 
Pak mrkněte na Freda. 
Pokud budete mít problém s přihlášením, kontaktujte prosím Vašeho třídního učitele. 

Německý jazyk 6. 4.

Tento týden pracujeme s textem. Najděte rozhovor na str. 20 - cv. 1. Přečtěte si ho a odpovězte na otázky (pokud si s něčím neporadíte, ptejte se!!):

Mit wem spricht Laura?
Was macht Laura jetzt?
Wer lernt Mathe?
Wohin geht Laura um 5 Uhr?
Wer geht ins Theater?

Nezapomeňte poslat!
A podívejte se do sešitu na to, co jsme už natrénovali - wo?/wohin? + 3./4. pád podstatných jmen

Přírodopis a chemie 6. 4.

Přírodopis:
 Tento týden si od všeho toho psaní a učení lehce odpočiňte.
Nicméně naším novým tématem je nervová soustava a není do ní lepší úvod, než prozkoumat zakoutí lidského mozku. V odkazech níže naleznete dokumentární seriál Cesta do hlubin mozku, který má několik dílů. Zejména pak díl druhý doporučuji zhlédnout celý. Poslední odkaz je rovněž na extrémně zajímavý dokument o tom, jak je naše mysl ovlivnitelná, proč a jak se tomu případně bránit. Rozhodně se i zasmějete. 
 odkazy:
a) https://www.youtube.com/watch?v=JUNEB4FQBH4 - Co je skutečnost?
b) https://www.youtube.com/watch?v=kqK_gBnfZPQ - Co nás dělá, kým jsme?
c)https://www.youtube.com/watch?v=JKSH7yqOIE0 - Kdo nás ovládá? 
d) https://www.youtube.com/watch?v=Zax-SGGxkOo - Snadno ovlivnitelná lidská mysl

Chemie:
Zopakujte si, co jsou chemické reakce, co je ovliňuje a jaké máme druhy reakcí. Připomínám, že jste měli dvě rovnice chemických reakcí vyčíslit. Zkontrolujeme si správnost v příštím online hovoru. Na termínu se domluvíme přes messenger
Opatrujte se. BM

Dějepis 6. 4.
Zápis do sešitu :
Občanská válka v USA (1861-1865) Válka Severu proti Jihu
-1776 - v boji proti Anglii získává 13 osad nezávislost - vznik USA
- 19. st. - stěhování Evropanů za prací do USA, velký nápor, mnoho obyvatel - kolonizace západu -
zabírání území Indiánům ( ti do rezervací s omezeným pohybem); v USA hospodářské rozdíly,
Sever - pokrokový, hl. průmysl (stroje, továrny), v zemědělství- malé rodinné farmy
- abolicionismus - hnutí za zrušení otroctví (vedl John Brown - popraven)
- do této doby zde jen demokratická strana, 1854 - vznik republikánské strany
- 1860 ve volbách zvítězí republikán Abraham Lincoln - zvolen prezidentem
x
Jih - zaostalý, hl. zemědělství - plantáže bavlny, tabáku a rýže (na nich pracují otroci), kruté
zacházení s otroky ze strany majitelů plantáží; Jižané nechtějí zrušit otroctví; 11 států
se odtrhne od Unie (Sever) a vytvoří Konfederaci (Jih)- prezident Davis, hl. město Richmond
- duben 1861 - útok Konfederace na pevnost v Charlestonu - začátek bojů; Jih má početní převahu,
Sever - bojují dobrovolníci, zpočátku vítězí Jih - gen. Lee, červenec 1863 - bitva u Gettysburgu
- zlom ve válce; 1863 - bylo zrušeno otroctví, duben 1865 - kapitulace Konfederace (Jihu); Sever
dovedli k vítězství gen. Grant a Sherman
Výsledky války : Jih poražen, obnova jednoty USA, zrušení otroctví, hosp. rozvoj, 14.4. 1865 -
atentát na prezidenta Lincolna (zastřelen ve Fordově divadle ve Washingtonu)

více ne https://www.youtube.com/watch?v=XRZR0n1kpGk
Přidávám pracovní list, jehož řešení mi pošlete do 10.4. Tento list budu hodnotit známkou.

Týden od  30. 3. do 3. 4. 2020

Český jazyk 30. 3.

Učebnice: 
str. 84/cv.12a, c, e, f, g, h

Literatura: 
Čtěte :-)!
Po návratu do školy odevzdejte čtenářský deník alespoň k 1 knize.

Zpracovaná zadání zasílejte jako přílohu mailu ve formátu .doc (.docx) na email: radka.krunclik@gmail.com.
Do předmětu zprávy uveďtě své jméno a třídu. 

Přírodopis a chemie 30. 3.


odkaz na test z vylučovací a dýchací soustavy:

 https://www.survio.com/survey/d/Q2Q5R1N9B5S3T4S4J

práce na týden:
Přírodopis: výpisky: Nervová soustava, učebnice str. 91 (stačí zelené shrnutí a stavba neuronu) a str.92 - 93 vypsat části mozku a jejich funkce.
                         dokument o lidském mozku: https://www.youtube.com/watch?v=i3tQYqV5cvo

C
hemie: odeslat cvičení z pracovního sešitu, zbytek v online hovoru ve čtvrtek v 10:00 a v 10:30 (dle skupin)

Dějepis 30. 3.
Rychlé shrnutí předešlého učiva na :   
https://www.youtube.com/watch?v=i32tKqGl6Uk&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=41

Téma pro tento týden : Vznik Rakouska - Uherska  https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI

Zápis do sešitu :
Vznik Rakouska - Uherska a postavení českých zemí
- 1867- Prosincová ústava - proběhlo tzv. Rakousko-Uherské vyrovnání, z důvodu prohry Rakouského císařství
  v prusko-rakouské válce (rozhodující bitva v červenci 1866 u Hradce Králové) rozdělení říše na 2 části: Rakousko-Uhersko

- František Josef I. přijal požadavek Uher na větší samostatnost (stejný požadavek mají i Češi - neprošel)
- dělení je podle řeky Litavy na Předlitavsko (Rakousko)-Zalitavsko (Uhersko) = tzv. DUALISMUS (do r.1918)
- Uherská část: úředním jazykem maďarština; útisk nemaďarských národů (př. Slováků);  o záležitostech týkajících se Uherska si mohli rozhodovat sami 
- Rakouská část: vydána nová ústava platná jen pro Předlitavsko
- společné zůstávají 4 věci : panovník, měna, armáda a zahraniční politika
- Češi - žádali alespoň zrovnoprávnění češtiny, jako 2. úředního jazyka - neprošlo
- vůdčí osobnosti českého národa  - František Ladislav Rieger a František Palacký (Otec národa)
- Karlova universita i Vysoké učení technické - rozděleno na českou a německou část

Chválím ty, kteří mi již práci poslali. Stále nemám ode všech zpětnou vazbu, zda úkoly plní. Stačí ofotit a poslat na mail: irenapurmova@seznam.cz

 


Týden 23. 3. - 29. 3. 2020

Český jazyk

Mluvnice: 
PS - str. 47/5a,b,c, e, 
        str. 48/6b, c, d, e, 
Sloh: 
Vyberte si 1 z témat a napište slohové cvičení (zašlete emailem)
a) Charakteristika - Bart Simpson
b) Výklad - Národní parky ve Velké Británii  (nekopírovat z netu!!!)
c) Úvaha - Jsem dobrý člověk?

Angličtina na období od 30. 3. do 3. 4. 2020

PS
str. 17/4, 5
str. 18/6, 7, 8

Učebnice:
stahujte:
poslech str. 66/cv.2 
Bloggers 3 - lekce 4+5 v PDF
(Učebnice + PS ke 4. a 5. lekci, budu se snažit vám předat tištěnou verzi, která brzy dorazí, ale pro jistotu)

na email: brozany.jazyky@gmail.com
dorazí odkaz na zásilku na www.uschovna.cz
Přihlašte se heslem: jazykoveda2020 a stahujte ;-)

Mrkněte na Freda;-)

Online procvičování: 
https://www.helpforenglish.cz/article/2020031201-english-me-pro-zaky-studenty-a-ucitele-nyni-na-mesic-zdarma
nebo
https://www.helpforenglish.cz/
http://www.testpark.cz/testy/anglictina
https://www.english-test-online.com/cs-CZ/home

kontakt: radka.krunclik@gmail.com

Minulá zadání:
PS str. 14/ nastudovat tabulku, cv. 6 a 7
PS str. 15/8, 9, 10
PS str. 16/1, 2, 3, 

UČ str. 64/2,3-poslech

Německý jazyk 20. - 27. 3.

Téma Můj pokoj (Můj vysněný pokoj) se zdařilo, kdo jste zaslali, fajn, čekejte 1.
Novinka: naposledy jsme lehce nakousli otázku WOHIN? + 4. pád podstatných jmen = situace: někdo NĚKAM něco dá, někdo NĚKAM jde .... otázka zní: KAM. Pokud se ptáme takhle, následuje v Nj 4. pád (pozor: v Čj třeba 2.p. - do skříně). Jak vypadají tvary najdete v uč. str. 20 dole - Grammatik. Omrkněte a zkuste na str. 21/2 - vždycky je tam sloveso gehen = jít. To je přesně ta situace - někdo někam jde. Otázka zní: kam = wohin? Nezapomeňte poslat!

Přírodopis a chemie 23. - 29. 3.

Hezký den,
připomínám, že zadanou práci (výpisky) máte do konce března. Referáty a odpovědi na otázky měly termín 20.3., přesto mi od některých z vás nedorazily.
Zkontrolujte si školu online, máte tam známky.
Během příštího týdne počítejte s online testem týkajícím dýchací a vylučovací soustavy.
Moc děkuji za vaši odvahu pracovat takhle samostatně a za vaši online komunikaci, připomínám, kontrolujte i messengerovou společnou konverzaci.
Společný online hovor nás čeká v pátek 27.3. v 10:00. Budeme kontrolovat  zadané úkoly z chemie a dáme dohromady důležité pojmy z přírodopisu.


 S pozdravem B. Marxová

Dějepis 20. - 27. 3.

Dějepis
20. - 27.3.
1) referát o V. K. Klicperovi, který mi buď ze sešitu naskenujte či vypracujte elektronicky.
2) do sešitu vypracujte výpisky z II. dílu učebnice str. 10-15
a) Rok 1848 v Evropě, v Čechách a v Rakouské monarchii
b) Čechy za Bachova absolutismu
Text si nejprve přečtěte, potom se zaměřte na klíčová slova, ze kterých si zápisky vytvoříte.
3) zpracujte referát na téma - Národní obrození /NO/ a to v rozsahu minimálně 200 slov. Zaměřte se na : časové vymezení období NO, hlavní snahy a myšlenky obrozenců, nejvýznamnější představitelé NO a oblast jejich působení, význam a role českého divadla pro rozvoj českého jazyka a povzbuzení vlastenectví atd.
Referáty mi, prosím, pošlete do 27. 3. na můj email : irenapurmova@seznamcz


Týden od 20. 4. do 24. 4. 2020

Týden 16. 3. - 22. 3. 2020

Český jazyk 11. - 20. 3.

Mluvnice
Vypracujte v PS: 
str. 43/cv.4
str. 44/cv. 5b, c, d, e, 
str. 47/ cv. 4a, b,c,d,e,f, g,h,j,k
Vyberte si 1 literárního autora a zpracujte referát o jeho životě a díle. 


Online procvičování na:
https://www.umimecesky.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
https://www.mojecestina.cz/
https://www.ocestine.cz/

Anglický jazyk 11. - 20. 3.

V PS vypracujte: 
str. 9/cv. 6
strana 10-11/celé
strana 12-13/celé

Německý jazyk 13. - 20. 3.

Připomeňte si, jak vypadá 3. pád podstatných jmen po otázce Wo? a předložkách jako: in, auf, unter, hinter, zwischen ......
Přehled najdete v uč. str. 13 - Grammatik
Vypracujte písemně v uč. str. 13 cv 3 a) - napište do sešitu. Pozor - podmět najdete pod předložkami v rámečcích, tím začnete, přidáte předložku a to Pum ve správném tvaru z nabídky nad předložkami.
Ke komunikaci se mnou využijte školu online. Ať se vám práce daří! Hana Kolářová

20. 3.
Určitě teď trávíte víc času doma, ve svém pokoji. Vzpomínáte, jak jsme trénovali, že někde něco je? Načrtněte tedy svůj pokoj
(případně svůj vysněný pokoj) a napište, kde co je. Stačí 7 vět, ale můžete se do toho pustit pořádně. Pošlete buď na mail: kolarova.skola@seznam.cz nebo na messenger. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, ptejte se!!! HK

Chemie 16. - 22. 3.

Opakování:  1) vypracování stránek  19 – 25 v pracovním sešitě.

Povinná cvičení, ze kterých bude známka:  str 20/ cv13; str 24/cv8; str 25/cv14

Přírodopis (do konce března - mimo referát)

1)      Vypracovat výpisky z učebnice:

a)      Dýchací soustava – části, funkce, pojmy, nemoci (str. 74 – 77)

b)       Trávící soustava – části, jejich  funkce, nemoci ( str 78 -80)

c)       Vylučovací soustava – části, funkce, nemoci ( str 86 – 87)

2)      Vypracovat referát na zdroje živin a jejich význam pro tělo (info v učebnici  str 81 – 85 nebo web. (Vyberte si jednu sk.: cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny a popište)

3)      Odpovězte písemně na otázky na straně 83 a 85

! Z referátu a odpovědí na otázky budete hodnoceni. Vyfocené  nebo elektronicky zpracované referáty a odpovědi odesílejte na mail: bmarxova@gmail.com do 22.3.2020.

 Pro zájemce odkazy na zjímavá videa k  jednotlivým tématům
a)https://www.youtube.com/watch?v=KRGUz1tulwM - dýchací soustava
b) https://www.youtube.com/watch?v=1XIpMTVDcL0 - trávící soustava
c)https://www.youtube.com/watch?v=QESfPBmvd5s - trávící soustava - játra
d)https://www.youtube.com/watch?v=7yYl9KBLS4w - vylučovací soustava

 NEDĚSTE SE MNOŽSTVÍ, MÁTE NA TO DOST ČASU, ROZVRHNĚTE SI TO. DŮVĚŘUJU VAŠIM SCHOPNOSTEM. OPATRUJTE SE A KDYBY COKOLI, PIŠTE. B. Marxová

 

Dějepis 13.3. - 20.3.

Téma : Národní obrození 
 dokončíte pracovní list, který jsem vám rozdala 10.3. 
 - Hstorie naší vlasti - Národní obrození - vyřeš 11 bodů tajenky
    do sešitu vytvoř 11 smysluplných odpovědí na tyto otázky 
- na druhé straně PL ve cv. 17 zjisti jméno významného českého autora 
  divadelních her  (nápověda : Matice, měšťané) + do sešitu zpracuj referát
  o tomto autorovi - kdy a kde se narodil, kde žil, tvorba,
                               zajímavosti ze života ....

Věřím, že vše zvládnete, přesto se mi v případě nouze ozvěte na můj email :
irenapurmova@seznam.cz. 

Německý jazyk

Připomeňte si předložky se 3. a 4. pádem a otázky Wo? Wohin?
Trénujte zde:

http://www.nemecky.net/testy/zakladni-test/wo-und-wohin-16/

Učebnice str. 25 cv. 11 - porovnej oba obrázky. Prohlédni si, kde co je, připomeň si slovní zásobu. Vyber si 5 předmětů, napiš, kde se nacházejí na prvním obrázku a kam je dáš - tam, kde jsou na obrázku druhém. Pozor - ty to na to místo dáš, otázka zní kam: WOHIN? Příklad: Der Zirkel ist unter dem Tisch. Ich gebe den Zirkel in die Tasche. (Nápověda - v té druhé větě bude 2x tvar 4. pádu - dám koho co/kam. Prosím čitelně a nezapomeňte poslat.
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign