logotyp
Login

9.

Konec školního roku

Moji milí deváťáci, tak už tu je konec školního roku. Sejdeme se 26.6. v 8:00 hodin u budovy školy. 

Mám vás moc ráda, vaše třídní učitelka

Matematika 1. - 5. 6.

Tento týden bude ve znamení intenzívní přípravy k přijímacím zkouškám a k závěrečnému opakování, které nás čeká v červnu. Vše bude zadáno na online hodinách během týdne.

Hezké dny, JM

Přírodopis a zeměpis a chemie od 1. 6.

Přírodopis:
téma: Geologická období vývoje planety 
úkoly: zápis do sešitu (třetihory a čtvrtohory) str 110 -111
Koukněte na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY&t=2s, sepište 5 zajímavostí, pošlete mi je do zadání na MS teams


Zeměpis: 
téma: Globalizace a globální problémy lidstva- opakování

Chemie:
téma: chemizace a chemický průmysl v ČR - opakování

ČJ 28.5.

RozborRozbor

ČJ 25.5. – 29.5.

Procvičit všechna cvičení:

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-9-trida

V pracovním sešite vyplnit všechna cvičení na str. 43 - 44 a zaslat je do 29.5. elektronicky, nebo donést PS na recepci.

 

Přírodopis, Zeměpis a Chemie od 25. 5.

 

Přírodopis:
téma:Třetihory, čtvrtohory. Více v online hodině tento týden

Zeměpis: 
téma: Globalizace a globální problémy lidstva
úkoly: zjisti informace a odpověz na otázky
a) Co je to globalizace ( uveď tři výhody a tři nevýhody)
b) najdi, které problémy se řadí mezi globální
c) vyber si jeden globální problém, zjisti, jak ovlivňuje lidstvo, kde jsou tímto problémem nejvíce ohrožení a zkus navrhnout nějakou možnost řešení
-odpovědi odešli v zadáních na MS teams

Chemie:
téma: chemizace a chemický průmysl v ČR
ukoly: zjisti informace a odpověz na otázky
          zápis do učebnice - chemizace ( str. 72) - žlutý rámeček
a) které produkty chemický průmysl v čr vyrábí a zpracovává? (alespoň 4)
b) v jakých krajích a jakých městech je významný chemický průmysl?
c) Jak se jmenují konkrétní společnosti, které za v ČR zabývají chemií a chemickým zpracováváním?DĚJEPIS 25.5. – 29.5.

1. Četba v učebnici: str. 98 - 100 (Československo v 70. a 80. letech) a str. 101 - 103 (Kultura v Československu 70. a 80. let). Bez zápisů do sešitu.

2. Naše vlastní muzeum

Najít doma, u příbuzných věc (oblečení, obuv, domácí potřeby, vybavení domácnosti, nábytek, elektronika, dopravní prostředky, nářadí, ...) pocházející z období socialismu (r. 1948 - r. 1989) v Československu.

  1. vyfotit
  2. napsat název věci a rok (vzniku, výroby, koupě, daru) - připsat např. z nabídky, jak se k vám věc dostala
  3. uvést krátký příběh o věci (jestli to bylo zboží zakoupené ve frontě, "podpultovka", vyrobené doma, koupené v TUZEXU, dovezené z jiné země, kolik ji mělo lidí,…)

Odevzdejte do 29.5. do 11:30 – teams, mail, v písemné podobě na recepci ZŠ.

Německý jazyk 25. 5.

Práce s textem - uč. str. 68 cv. 2 - odpověz na otázky:

Was hat Stefan um halb 7 gemacht?
Was hat er gekauft?
Was hat er um halb 12 gemacht?
Was hast du gestern gemacht?
Kannst du gut kochen?

On-line vyučování

On-line vyučování v Microsoft teams - od středy 29.4.

Jednotlivé vyučovací hodiny budou v těchto časech: 1. hod 9:00-9:45, 2.hod 10:00-10:45,3.hod 11:00-11:45

Výuka je rozdělena na týden A a týden B. Tento týden 27.4.-1.5. je týden B (18.týden). Následující týden A (19.týden) atd.

V rámci jednotlivých předmětů bude ke konci školního roku probíhat přezkoušení. Přesná podoba bude upřesněna později.

Pondělí   1. hod M / 2.hod ČJ / 3. hod týden A - Dějepis, týden B - Výchova ke zdraví
Úterý      1.hod  AJ/ 2.hod týden A Fyzika3.hod NJ
Středa    1.hod ČJ/ 2.hod týden A -  Zeměpis, týden B - / 3.hod AJ
Čtvrtek   1.hod týden A-  Chemie/ 2.hod M   


Třídní učitelka

ANGLICKÝ JAZYK 25.5.-29.5.

Anglický jazyk 1.6.-5.6.:učebnice str.66-67, PS str.51 cv.5,6,str.52

Anglický jazyk 22.5.-29.5.: učebnice str. 62 celá - text Rosy is worried, dále pak str.63 cv.3,4,6 Pracovní sešit str.49 cv.4 a 5,  str.50 cv.1 a 2

Posílejte mi prosím vyplněná cvičení z PS ofocené na můj mail: Miloslava.Matulakova@gmail.com. Prosím o napsání třídy a jména žáka, ať se v jednotlivých informacích neztrácím. Děkuji.

AJ ŽANETA

týden 1.6.-5.6: učebnice str.81, PS str.42 a 43
týden 25.5.-29.5.: učebnice str.80 celá - podívej se v souvislosti s tím do PS na str.41 - udělej si kátké výpisky do školního sešitu ohledně have to a must. V pracovním sešitě vypracuj na str.40 cv.1 a 2, na str.41 cv.3 Občanská výchova 4.5.-7.5.(termín odevzdání do 15.5.)

Vypracujte prosím referát na téma -
Významné globální problémy a možnosti jejich řešení. Zasílejte prosím na můj mail. DěkujiMatematika 25. 5. - 29. 5.

Zdravím a přikládám práci na tento týden - přípravu na přijímací zkoušky a cvičení k odevzdání pro ostatní.

Hezké dny, JM

DĚJEPIS 20.5. - 22.5.

Dějepis

1.    ÚKOL: Naše vlastní muzeum

Najít doma, u příbuzných věc (oblečení, obuv, domácí potřeby, vybavení domácnosti, nábytek, elektronika, dopravní prostředky, nářadí, ...) pocházející z období socialismu (r. 1948 - r. 1989) v Československu.

  1. vyfotit
  2. název věci a rok (vzniku, výroby, koupě, daru) - připsat např. z nabídky, jak se k vám věc dostala
  3. krátký příběh o věci (jestli to bylo zboží zakoupené ve frontě, "podpultovka", vyrobené doma, koupené v TUZEXU, dovezené z jiné země, kolik ji mělo lidí,…)

Odevzdejte do 29.5. do 16:00 – teams, mail, v písemné podobě na recepci ZŠ.

2.    ÚKOL

V učebnici četba kapitoly Východoevropské revoluce (str. 95 – 97).

Kdo byl na online hodině 20.5., stačí opsat shrnutí (rámeček) ze strany 97, ale kdo nebyl na online hodině, přečte si celou kapitolu a vytvoří vlastní výpisky!

Odevzdejte do 22.5. do 23:59 – teams, mail, papír na recepci ZŠ.

Děkuji a přeji chuť do práce. Těším se na vaše práce.

 

 

Týden od 18. 5. do 22. 5.

Přírodopis a zeměpis od 18. 5.

Přírodopis: 
téma: Třetihory a Čtvrtohory (učebnice str. 110-111 - zápisky), více opět příští týden v online hodině

Zeměpis: 
téma: Státní zřízení, formy vlády ve světě. Vše bude zopakováno a dovysvětleno v online hodině ve středu 20. 5. 
Procvičování interpunkce na:https://www.umimecesky.cz/cviceni-carky
Vyzkoušejte všecha cvičení od nejlehčích po nejtěžší.
Hodně štěstí!

Matematika 18. 5. - 22. 5.

Zdravím a přikládám práci na tento týden - cvičení k přijímacím zkouškám a opakování pro všechny ostatní.

Přeji vám klidný týden :-) JM


Němčina 18. 5.

Procvičování slovesných tvarů v přítomném čase, perfektu, způsobová slovesa - slovosled ve větě oznamovací, tázací.
Úvod: zvratná slovesa - zajímat se o (trénink v Teamsech)

Přírodopis, zeměpis a chemie od 11. 5.

Přírodopis: 
téma: Prvohory a druhohory (učebnice str. 108-110) a v online hodině dle rozvrhu

Zeměpis: 
téma: Státní zřízení, formy vlády ve světě. V souborech na MS teams naleznete veškeré informace, zapište si je do sešitů

Chemie:
Odpovězte na otázky týkající se plastů: 
a) Z čeho a jak se plasty vyrábí?
b) uveď dvě výhody a nevýhody využívání plastů
c) Uveď konkretní příklad, jak plasty zasahují do životního prostředí
d) Uveď dva způsoby, jak lze snížit spotřebu plastů
e) Co je to bezobalový obchod, kde dva takové v ústeckém kraji najdeš a co se tam dá nakupovat?

Němčina 11. 5.

Procvičujeme perfektum - slovesa fahren, essen, trinken - viz. text uč. str. 73/13 (+ tvary přítomného času, způsobové sloveso + infinitiv) - tvary sloves, slovosled ve větě tázací, oznamovací.

Dějepis 11.5. - 15.5.

Četba a výpisky z učebnice:
str. 86 - 88 (Od uvolnění k napětí)
str. 89 - 91 (Ke krizi sovětského impéria)
str. 92 - 94 (Perestrojka)

Matematika 11. 5. - 15. 5.

Protože se prezenční i distanční výuka matematiky bude týkat pouze přípravy k přijímacím zkouškám, přikládám tentokrát opakovací cvičení k odevzdání pro žáky, kteří se na zkoušky nepřipravují. Toto opakování mi, prosím, pošlete - nejlépe do Teams.

Mějte se hezky :-) JM

Matematika 4. - 7. 5.

Zdravím a přikládám další ilustrační didaktický test a cvičení k odevzdání
Mějte se hezky a opatrujte se :-) JM

Přírodopis, Zeměpis a Chemie od 4. 5.

Přírodopis: 
Tento týden hlavně opakujte jednotlivá geologická období a významné události jednotlivých ér vývoje naší planety.

Zeměpis: online hodina ve středu od 10:00, tématem bude cestovní ruch a globalizace

Chemie: online hodina ve čtvrtek od 9:00, zabývat se budeme plasty. 
Kdyby někdo měl větší zájem o dopady výroby plastů na planetu, zde je odkaz na zajímavý dokumet: https://www.youtube.com/watch?v=7jn7I9k4T9g
Jinak zopakujte látky v tělech organismů a biotechnologie, příští týden nás čeká souhrnný online test
 
Dodělejte vešleré zadané práce z minulých týdnů a odešlete na MS teams!!!

Týden od 27. 4. do 30. 4. 2020

Přírodopis, Zeměpis a Chemie od 27. 4.

Přírodopis: 
téma: Historie země (geologická období) 
úkoly: 1) v tabulce na str. 103 zjisti informace o jednotlivých érách. Zpracuj si zápis do sešitu (éry, období a geologické události)
          2) Zpracuj následující otázky:
a) V jakém odbdobí se výrazně zvýšilo množství kyslíku, co tato změna znamenala pro vývoj biosféry na Zemi?
b) Které období je charakterizováno výrazným vymíráním organismů, které události to pravděpodobně zapříčinily?
c) ve kterém období vznikly Alpy a Himaláje
d) která odbdobí jsou významná pro vnik černého a hnědého uhlí?
e) Uveď éru, ve které jsou specifiká střídání dob ledových a meziledových

Zeměpis:
téma: Cestovní ruch
úkoly:  1) Informace o tom, co je cestovní ruch nalezneš v učebnici na str. 104 a 105, vypiš si do sešitu shrnutí.
           2) Vyber si nějakou lokalitu, kterou bys rád/a navštívil/a, uveď důvody proč, co konkrétně bys chtěl/a vidět, kolik by to stálo atp (uvažuj, jako by nebyly uzavřeny hranice)
           3) odpověz na otázky 3 a 4 na str 104

Chemie:
téma: Biotechnologie
úekoly: 1) zaměř se na následující videa:
https://www.youtube.com/watch?v=HJjhFkdRdBs&t=7s - výroba ovocného destilátu
https://www.youtube.com/watch?v=xc365fT3jAw - výroba piva
https://www.youtube.com/watch?v=1nWfvFU9oCA - výroba cukru
https://www.youtube.com/watch?v=keVl2WXv4 -  výroba papíru
https://www.youtube.com/watch?v=xUVl4gigf-I - výroba mýdla
          2) Vyber dvě biotechnologie a zpracuj zprávu ( které suroviny jsou pro danou látku potřeba, jak vzniká, kde se v ČR výrobou zabývají, které konkrétní fírmy a případně další zajímavosti)

Veškeré práce odešlete do 4. 5. do 24:00 na Microsoft teams

ČJ - 27.4. - 30.4.

 

Z učebnice str. 81/cv. 11, opsat celé s doplněnými skupinami hlásek do sešitu mluvnice a odeslat zpět do 30.4. do 24:00 nejlépe přes teams.  Děkuji

Matematika 27. - 30. 4.

Zdravím a posílám příklady na tento týden. Veškeré informace najdete na Microsoft Teams a v online hodinách.

Hezké dny, JM

Němčina 27. 4.

Práce s textem str. 73 - slovesa jsme si vysvětlili, odpovězte na otázky pod textem b) Richtig oder falsch?

Dějepis 27.4. - 30.4.

Přečtěte a napište výpisky (ne shrnutí v rámečku) z učebnice str. 49-51, kapitola 16 - Na cestě k jednotě západní Evropy a str. 58-60, kapitola 19. Jablko sváru na Blízkém Východě. Výpisky posílejte do středy  29.4. do 24:00 nejlépe přes teams.

Fyzika 21.4.

Dobrý den, od teď bude výuka fyziky probíhat v teamsech. Tak se tam na to prosím podívejte. Učivo už budu přidávat jen tam. JL

informace k přijímacímu řízení na SŠ

rozklikněterozklikněte

Přírodopis, zeměpis a chemie 20. 4.

Přírodopis:
 Hlavním naším následujícím tématem bude vývoj života na planetě v různých geologických obdobích. Než se však na tuto problematiku podíváme blíže, bylo by fajn se zamyslet, zda život, tak jak ho známe na planetě dnes je udržitelný, zda organismy zůstanou v nezměněné podobě i stávající staletí a tisíceletí. Pravděpodobně nikoli. Následující dokument ukazuje, jak by následný vývoj mohl vypadat. 
úkoly: 1) podívejte se na dokument Divoká budoucnost https://www.youtube.com/watch?v=do2To_1QDdI
          2 Vyberte tři tvory z dokumentu, popište kde a jak se přizpůsobují podmínkám budoucnosti a z jakých organismů se vyvinuli. 

Zeměpis: 
téma: Světová doprava
úkoly 1) z tabulek na stranách 90 a 97 v učebnici vyčtěte odpovědi na následující otázky
a) Které druhy dopravy zahrnuje doprava tzv. globální?
b)Který typ dopravy zahrnuje denní dojížďku do školy a zaměstnání?
c)Které druhy dopravy jsou pro udržování kvality životního prostředí nejhorší a vysvětli proč?
d) Jak ovlivňuje potrubní doprava vodu a půdu, popiš co potrubní doprava zajišťuje?

Chemie:
Téma: hormony
úkoly: 1) Zjistěte, co jsou hormony a kde se v těle tvoří
          2) Vyhledejte tři různé hormony s různými místy vzniku, popiš jejich funkce pro tělo, místo, kde vznikají a co se děje, když je jich přebytek nebo naopak nedostatek?

Veškeré odpovědi zasílejte buď v zadáních na Microsoft teams, přes email nebo přes messenger do 26. 4. do 24:00
Český jazyk 20. 4.

20.4. ve 14:00 Skype. Pomůcky: sešit, propiska, učebnice, PS. 
Opis zápisu ze str. 75 (Samostatný VČ, oslovení, vsuvka, věta neúplná). Str. 77/ cv. 6 a) - určit, vypsat do sešitu a odeslat ke kontrole do 23.4.

Matematika 20. 4.

Zdravím a posílám řešení příkladů k přijímacím zkouškám z minulého týdne a cvičení pro tento týden. Pro žáky, kteří se chystají k přijímačkám, je tu tentokrát ilustrační test včetně záznamového archu. Ten pečlivě vyplňte a pošlete mi ho ke kontrole (pouze ZÁZNAMOVÝ ARCH).
Ti z vás, kteří k přijímacím zkouškám nejdou, vypočítají příklady k procvičování a rovněž je POŠLOU.

Děkuji za spolupráci a přeji klidný týden :-) JM

Dějepis 20. 4.

Četba a výpisky (ne shrunutí v rámečku) USA v 50. a 60. letech (str. 43 - 45) a Západní Evropa v 50. a 60. letech (str.  46 - 48).
Odeslat ke kontrole do středy 22.4.

Němčina 20. 4.

Procvičujte tvary sloves ze str. 73 v uč. - přítomný čas, perfektum, způsob (muset, umět ... + infinitiv)

Úkol na tento týden:
Vytvořte prezentaci na téma německy mluvící země. Zvolte jednu a heslovitě uveďte údaje o: poloze, s kterými státy hraničí, hlavním městě, počtu obyvatel, známých místech, pamětihodnostech, významných lidech z minulosti i přítomnosti (z oblasti kultury, sportu, politiky ...), zda jste tuto zemi už navštívili (kdy a kde jste byli) nebo co byste v dané zemi navštívit chtěli. Nešetřete obrázky. Stačí heslovitě, ale přehledně a vlastní tvorba. 

Týden od 14. 4. do 17. 4. 2020

Matematika 14. 4.

Zdravím vás po Velikonocích a posílám práci na tento týden včetně řešení příkladů za týden minulý. Vypracovaná cvičení mi pošlete na mail nebo Messsenger. Pro online konzultace se ozvěte individuálně.
Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. JM

Přírodopis, zeměpis a chemie 14. 4.

Moc Vás po Velikonocích zdravím.

Přírodopis:
Tento týden jsou naším tématem půdy:
1) Na straně 81 a 82 v učebnici naleznete základní informace ( typy půd, vlastnosti půd, význam a ochrana půdy).
2) Zjistěte, jaké typy půd se nachází na Litoměřicku, kde v ČR jsou půdy nejúrodnější a zjistěte co je jíl, rašelina a kaolín a kde se získávají.

Zeměpis:
Stále se zabýváme hospodářstvím. Chtěla bych, abyste se blíže zaměřili na rybolov a lesnictví. 
1) Shrňte, v jakých oblastech jsou tyto typy zemědělství významné a vysvětlete mi proč. Uveďte také nějaké problémy v těchto oblastech, které vznikají nadměrným kácením či lovem. 
2) Stručné odpovědi zašlete na mail či přes messenger do neděle 19. 4. do 24:00 hodin.

Chemie:
bílkoviny a vitamíny
1) Zjistěte, co jsou bílkoviny, jak vznikají, jaké jsou jejich zdroje a k čemu v těle organismů slouží.
2) Zjistěte typy vitamínů a jejich zdroje v potravě pro člověka a nemoci, které může přinést nedostatek nebo naopak nadbytek určitých vitamínů.
3) Stručné odpovědi zašlete mailem nebo přes messenger do neděle 19.4. do 24:00 hodin.

Český jazyk 14. 4.

14.4. ve 14:00 Skype. Potřebné pomůcky: učebnice mluvnice, PS, sešit, psací potřeby.
Učebnice str. 80, cv. 2,4,6. Písemně do sešitu.


Německý jazyk 14. 4.


Trénujeme perfektum - tentokrát nepravidelných sloves. Stejně jako sloveso fahren tvoří tvary perfekta sloveso laufen. Všimli jste si, že koncovka příčestí minulého se změnila z -t na -en. Další nepravidelná slovesa objevíte v uč. str. 73 - text Klaras Tag. Vypište tvary perfekta, ke každému napište tvar infinitvu. V posledním příkladu si všimněte, jak vypadá tvar perfekta sloves s odlučitelnou předponou. Nezapomeňte poslat. Pokud se vyskytne problém, ptejte se.

Poslechněte si:
https://www.youtube.com/watch?v=IxuEtL7gxoM
Najděte tam tvary osobních zájmen + v textu objevíte gramatickou záležitost, o které jsme se letos bavili. Napište, o co jde a v jaké situaci jsme o tom mluvili. 

Fyzika 14. 4.

Zápis do sešitu:
Rychlost zvuku je rychlost, jakou se zvukové vlny šíří prostředím. Často se tímto pojmem myslí rychlost zvuku ve vzduchu, která závisí na atmosférických podmínkách – největší vliv na její hodnotu má teplota vzduchu. Při teplotě 20 °C je rychlost zvuku v suchém vzduchu 343 m/s, tj. 1235 km/h.

Na tohle mrkněte:
https://youtu.be/pSJgiLMIHSk

Dějepis 14. 4.

Téma: Vývoj v SSSR 
Četba a výpisky: učebnice str. 52-54 a 83-85.

Týden od 6. 4. do 9. 4. 2020

Český jazyk 6. 4.

V pondělí 6.4. v 14:00 Skype - připravit učebnici mluvnice, sešit, propisku a obyčejnou tužku. Budeme rozebírat SLOŽITÉ SOUVĚTÍ.
ÚKOL NA ZNÁMKU - učebnice ČJ str. 73, cv. 3 celé (a - ch) Je to velice podobné testu na PZ, tak trénujte. Odevzdat do 9.4. do 16:00!

Matematika od 6. 4.

Zdravím a přikládám práci na tento týden - opakování k přijímacím zkouškám a procvičování rovnic. Zároveň tu najdete i řešení úloh k PZ z minulého týdne ;-)
Přeji vám i vašim blízkým klidné a pohodové Velikonoce. JM

Německý jayk 6. 4.

Připomeňte si slovní zásobu - téma: Dopravní prostředky - uč. str. 56
Vyberte 6 z nich a napište:
- kterým jsi už jel/a
- kterým jsi jel/a ty a tvůj kamarád/tvá kamarádka spolu
- kterým ještě Lukáš a Adam nejeli
- kterým by si přála jet Petra
- kterým spolu jely Aneta a Zuzka
- zeptej se Pavla, jestli už tímto dopravním prostředkem jel

Nezapomeňte poslat!

Dějepis 6.4.

Učebnice str. 75 - 77 přečíst a opsat rámeček (shrnutí) na str. 77.

DĚJEPIS - ÚKOL NA ZNÁMKU DO 9.4. (16:00) odešlete vyplněné zpět

ROK 1968 ZPRAVODAJ BROZANY N. OROK 1968 ZPRAVODAJ BROZANY N. O

Fyzika 6. 4.

Zápis do sešitu:
Zvuk - vlnění
Mechanické vlnění je děj, při němž se kmitání částic šíří látkovým prostředím. Mechanické vlnění se šíří látkami všech skupenství pomocí sil působících mezi částicemi. Vzniká tak, že výchylka jedné částice z rovnovážné polohy vnější silou a k tomu dodaná energie se přenese na částici sousední, pak na další a tak vlnění určitou rychlostí postupuje od svého zdroje v řadě bodů, nebo v rovině, nebo v prostoru. Mechanické vlnění je například zvukové vlnění.

https://youtu.be/CpX7RS4tldo

Přírodopis, chemie a zeměpis 6. 4.

Tento týden si od všeho toho psaní a učení v přírodních vědách lehce odpočiňte. Pouze opakujte. Ale prosím všechny, abyste veškeré předchozí zadané úkoly zpracovali a nejpozději do pátku 10. 4. do 12:00 odeslali buď na email nebo na messenger. 

Jediný nový úkol je vyplnit přírodopisný testík týkající se vnějších geologických procesů na níže uvedeném odkaze. Také nejpozději do pátku 10.4. do 12:00.
 odkaz:  https://www.survio.com/survey/d/W8U9G9A4U8Z8T7Y7ETýden od 30. 3. do 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK mluvnice

Učebnice str. 69 – přečíst a naučit se zpaměti látku Významové poměry mezi souřadně spojenými VČ a VV
Písemně do sešitu  z učebnice str. 70/cv. 2 a str. 71/cv.6
Ověřit si znalosti ze skladby na: www. didakta.cz  (Český jazyk 1)

Login: crna1506@didakta.cz

Heslo: YKWE
UPOZORNĚNÍ:
-aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip
upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora

Kdo potřebuje konzultaci pro vysvětlení tématu k přijímacím zkouškám z čj, nechť se na mě klidně obrátí. Ráda pomůžu, vysvětlím.
Mgr. Eva Švihnosová

Matematika 30. 3. - 3. 4. 2020

Milí deváťáci,

díky všem, kdo jste poslali testík, známky budou ;-) Pro vaše domácí studium posílám další příklady a přikládám řešení z minulého týdne.

Zdravím vás, opatrujte se. JM

Zeměpis

na tomto odkazu najdete online test ze světových náboženství a hospodářství:
https://www.survio.com/survey/d/Y8R5U1U3A1U5U1P4R
dostupný bude do pátku 3.4. 

práce na týden: Po seznámení s hospodářstvím světa se zaměříme na energetiku. Souhrnné informace naleznete v učebnici na stranách 88 a 89
            úkoly: 1) Odpovězte na otázku č. 1 v učebnici na straně 89
                      2) Vyberte si jeden typ výroby energie, zaměřte se na zjištění, kde v ČR se tato energi využívá, kde jsou její výhody a nevýhody
 ! vypracované úkoly mi pošlete do 4.4. na mail bmarxova@gmail.com

Chemie

zde najdete odkaz na test týkající se sacharidů:
https://www.survio.com/survey/d/L6N8P7M4E9F7M6U9G
dostupný bude do 3.4.

práce na týden: po sacharidech se zaměříme na lipidy neboli tuky, informace o nich naleznete v učebnici na stranách 64 a 65

úkoly: 1) udelějte si zápis (dělení tuků, zdroje tuků, vznik tuků, reakce, ve kterých tuky hrají roli)
          2) Vypracujte otázku č. 1 na straně 64 vlevo
          3) najděte informace o dietách založených na konzumaci tuků, jak se jmenují a jaké mohou mít pro člověka výhody/ nevýhody

Zpracované úkoly č. 2 a 3 zasílejte na mail bmarxova@gmail.com do 5.4. 
 


Přírodopis

Tento týden se zaměřte na opakování vnějších geologických činitelů, zejména na činnost vody, větru a ledovců. (Erozivní i tvořivou), jinak není nutné nic nového začínat. Příští týden nás čeká seznámení s půdami a online test.

Fyzika 30. 3.

Zápis do sešitu:
Periodické děje - Kmity
Pravděpodobně nejznámější je mechanické kmitání (též kmitavý pohyb, oscilační pohyb nebo vibrace), což je takový mechanický pohyb hmotného bodu (popř. tělesa), při kterém je tento hmotný bod vázán na určitou rovnovážnou polohu. Hmotný bod se při svém pohybu vzdaluje od této rovnovážné polohy pouze do určité konečné vzdálenosti. Příkladem kmitavého pohybu je pohyb kyvadla, který je označován jako kývání. Kmitající veličinou nemusí být pouze poloha tělesa, ale např. hustota látky, tlak (hovoří se o pulzaci) nebo jiná mechanická veličina.
https://youtu.be/lVNdbQK6P4o

Dějepis

Téma: Pražské jaro
Četba v učebnici str. 72 až 74 + výpisky
video:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12398563569-televizni-vysilani-v-srpnu-1968/268531346430003-okupace-21-8-1968/
Můžete se také podívat na film Rebelové.

Německý jazyk

Něco si přečteme: uč. str. 70 - Winterhobbys und Halászlé

Odpovězte na otázky:
Wo wohnt Kornélia?
Was kann sie machen?
Was mag Andreas?
Woher kommt er?
Was macht sein Papa gern?
Was macht Andreas in Harrachov?

Perfektum trénujte zde:
https://www.umimenemecky.cz/vpisovani-perfektum-pravidelna/221

Napište, jak to šlo. HK

Přírodopis, chemie a zeměpis 23. - 29. 3.

Hezký den,
připomínám, že zadanou práci (výpisky) máte do konce března. Referáty měly termín 22.3., přesto mi od některých z vás nedorazily.
Zkontrolujte si školu online, máte tam známky za referáty. 
Během příštího týdne počítejte s online testem týkajícího se světového náboženství ze zeměpisu, sacharidů v chemii a geologických dějů v přírodopise. 
Moc děkuji za vaši odvahu pracovat takhle samostatně a za vaši online komunikaci, připomínám, kontrolujte i messengerovou společnou konverzaci. 

 S pozdravem B. Marxová

Fyzika 20. 3.

Musíme pokračovat dál. Naše téma je akustika (zvuk)
Prosím zkoukněte následující video, případně si najděte ještě další podobná. Zprvu mi jde především o to, abyste pochopili, co to akustika je, pak budeme pokračovat dál.
https://youtu.be/CtH9WhAR6No

Zápis do sešitu:
Akustika je rozsáhlý vědní obor, zabývající se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením, vnímáním zvuku sluchem a přenosu prostorem až po vnímání lidskými smysly. Má celou řadu poddisciplín, např. hudební akustika zkoumá fyzikální základy hudby, hudebních nástrojů a prostorů, stavební akustika zvukové jevy a souvislosti v uzavřeném prostoru, budovách a stavbách, prostorová akustika šíření zvuku v obecném prostoru, fyziologická akustika vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímáním v uchu, psychoakustika vnímání zvuku v mozku atd. Akustika patří mezi nejstarší obory fyziky. Akustika se dále dělí podle oblasti zájmu. Slovo AKUSTIKA pochází z řec. akoustikós, což znamená "týkající se slyšení", od akoúo znamenající "slyším".

Zeměpis: (do konce března)

 1) světová nábožentví:

odkaz na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/2325367/

a) vypracujte výpisky z prezentace a z učebnice: str: 42 -43

b) Vyberte si náboženský směr, zpracujte referát o něm (základní myšlenky, obrázky s popisky týkající se náboženství a úvaha o tom, zda by pro vás dané náboženství mělo význam a proč)

2) světové hospodářtví

odkaz na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/3978605/

a) vypracujte výpisky z prezentace a z učebnice str: 82 -83 (v rámci těžby)

 !referát odešlete na mail: bmarxova@gmail.com, do 22.3.2020, budete z něj hodnoceni

 

Pro případné zájemce odkazy na zajímavá videa:

 a) https://www.youtube.com/watch?v=BRKlcpUJ6M8 -svět bez ropy

b)https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0 – nezkreslená věda -co je to ropa

c)https://www.youtube.com/watch?v=X5pCzqWHy0c – cesta zemního plynu

d) https://www.youtube.com/watch?v=t3AZofDCsvM&t=2845s – Kam směřuje cesta lidstva?

 

Přírodopis: (do konce března)

1) Opakování: vnitřní geologické děje (sopečná činnost, zemětřesení)

- zpracování referátu na 1 konkretní přírodní katastrofu ( sopečnou, tsunami, zemětřesení)

 

2) Vnější geologické děje:

- výpisky z učebnice str. 65 – 75 ( Zvětrávání, činnost vody, činnost větru) – jen velmi stručně ( co, kde a proč a příklady

 

Chemie: (do konce března)

 1) Látky v tělech organismů

a) sacharidy: výpisky z učebnice str.62 -63 ( charakteristika cukrů, dělení cukrů, významné sacharidy, jejich stavba a využití)

významné děje, kde cukry hrají roli: výroba alkoholu, fotosyntéza (zopakovat)

b) Tuky –výpisky z prezentace až po získávání tuků

odkaz: https://slideplayer.cz/slide/3221612/

Děje, kde se tuků využívá : výroba mýdla - https://www.youtube.com/watch?v=xUVl4gigf-I

 úkol: po dobu 3 dní si zapisuj jídelníček, práci vyfoť nebo elektronicky zpracovanou pošli na mail: bmarxova@gmail.com do 22.3.2020

 NEDĚSTE SE MNOŽSTVÍ, MÁTE NA TO DOST ČASU, ROZVRHNĚTE SI TO. DŮVĚŘUJU VAŠIM SCHOPNOSTEM. OPATRUJTE SE A KDYBY COKOLI, PIŠTE. B. Marxová


Německý jazyk

Milí deváťáci,
je mi jasné, že veškerý čas nyní využíváte k přípravě na přijímací zkoušky. To ovšem není důvod pro to, abyste zapomněli, co jsme spolu natrénovali.

Přečtěte si text v uč. str. 70 - Pizza Margarita a Kolosseum in Pula.
Odpovězte na otázky:

Wer kann kochen? Was haben die Eltern in Pula gemacht? Wo war Andreas im Mai? Wie heisst seine Schwester? Was gibt es in Pula?
Při komunikaci se mnou využijte školu online. 
Ať jste fit, zdraví Hana Kolářová

20. 3.
Dobré ráno, přemýšlím, proč nefunguje škola online ..... Určitě už jste na otázky odpověděli, tak kde ty odpovědi jsou? Pošlete tedy buď na mail: kolarova.skola@seznam.cz nebo na messenger. A ano, nastal čas na novinku. Podívejte se do uč. str. 73 - Grammatik - Perfektum nepravidelných sloves - 2. polovina tabulky. Najdete tam tvary perfekta slovesa fahren. Zkuste tvary: nejel jsem, jeli jste?, jede, nejeli jsme, jela?, nejedou, jede?, nejel, jel/a jsi?  Nezapomeňte poslat, ať víme, jak to jde. HK

 

 

Projekt České televize

Projekt České televize poběží od 16. 3. 
https://www.lupa.cz/aktuality/ct-reaguje-na-zavreni-skol-od-16-brezna-spusti-na-ct2-projekt-ucitelka/

Nabízí i přípravu žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky (viz. odkaz)

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

Každou středu (od 8.1.2020) v 7:00 probíhá příprava na PZ z ČJ s Mgr. Evou Švihnosovou.

Divadelní představení

Divadelní představení dne 4.3. z technických důvodů odpadá. Jak jen dají Čarodějova učně do programu dostaneme termín. Dozvíte se jak jen to bude možné. Děkuji, třídní učitelka

Zeměpis: (do konce března)

 1) světová nábožentví:

odkaz na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/2325367/

a) vypracujte výpisky z prezentace a z učebnice: str: 42 -43

b) Vyberte si náboženský směr, zpracujte referát o něm (základní myšlenky, obrázky s popisky týkající se náboženství a úvaha o tom, zda by pro vás dané náboženství mělo význam a proč)

2) světové hospodářtví

odkaz na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/3978605/

a) vypracujte výpisky z prezentace a z učebnice str: 82 -83 (v rámci těžby)

 !referát odešlete na mail: bmarxova@gmail.com, do 22.3.2020, budete z něj hodnoceni

 

Pro případné zájemce odkazy na zajímavá videa:

 a) https://www.youtube.com/watch?v=BRKlcpUJ6M8 -svět bez ropy

b)https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0 – nezkreslená věda -co je to ropa

c)https://www.youtube.com/watch?v=X5pCzqWHy0c – cesta zemního plynu

d) https://www.youtube.com/watch?v=t3AZofDCsvM&t=2845s – Kam směřuje cesta lidstva?

 

Přírodopis: (do konce března)

1) Opakování: vnitřní geologické děje (sopečná činnost, zemětřesení)

- zpracování referátu na 1 konkretní přírodní katastrofu ( sopečnou, tsunami, zemětřesení)

 

2) Vnější geologické děje:

- výpisky z učebnice str. 65 – 75 ( Zvětrávání, činnost vody, činnost větru) – jen velmi stručně ( co, kde a proč a příklady

 

Chemie: (do konce března)

 1) Látky v tělech organismů

a) sacharidy: výpisky z učebnice str.62 -63 ( charakteristika cukrů, dělení cukrů, významné sacharidy, jejich stavba a využití)

významné děje, kde cukry hrají roli: výroba alkoholu, fotosyntéza (zopakovat)

b) Tuky –výpisky z prezentace až po získávání tuků

odkaz: https://slideplayer.cz/slide/3221612/

Děje, kde se tuků využívá : výroba mýdla - https://www.youtube.com/watch?v=xUVl4gigf-I

 úkol: po dobu 3 dní si zapisuj jídelníček, práci vyfoť nebo elektronicky zpracovanou pošli na mail: bmarxova@gmail.com do 22.3.2020

 NEDĚSTE SE MNOŽSTVÍ, MÁTE NA TO DOST ČASU, ROZVRHNĚTE SI TO. DŮVĚŘUJU VAŠIM SCHOPNOSTEM. OPATRUJTE SE A KDYBY COKOLI, PIŠTE. B. Marxová

Informace ohledně mikin

Třídní mikiny přišly na adresu školy. Částku 435,- Kč zasílejte prosím na účet školy (jak zasíláte částky za kroužky) .Nezapomeňte uvést jméno žáka a třídu, mikina. Děkuji
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign