Login

Kronika

Výlet

Výlet

Ve středu 13. června přišel náš očekávaný ,, Den “. Vydali jsme se pěšky do Hostěnic. Cestou jsme plnili úkoly, které se týkaly naší obce a okolní přírody. Nechybělo ani procvičení těla, šikovnost rukou a fantazie. Cesta nám celkem dobře ubíhala. Netrvalo dlouho a byli jsme v Hostěnicích na jezu. Zde jsme posvačili a odtud se vydali do osady Kliment. Tam jsme se dozvěděli něco o historii města Můry, které stálo na místě osady a bylo smeteno povodní. Obyvatelé si tehdy postavili své usedlosti na místě dnešních Nových Dvorů. I tady jsme hledali úkol, ale místo úkolu jsme našli želvu. Paní vychovatelky nás nasměrovaly na vývěsní tabuli, kde byla vypsaná odměna při nálezu želvy Otylky. Ihned paní vychovatelka zavolala na uvedené číslo a Otylku jsme šli vrátit paní majitelce. Ta nám slíbila sladkou odměnu. Všichni  měli radost a pokračovali v hledání dalších úkolů. Došli jsme do lesíku zvaného Vyhnáň. Tady nás čekalo vyluštění šifry ,,Jste v cíli“ a začalo hledání pokladu. Poklad jsme po chvíli našli. Sedli jsme si k táboráku, pochutnali na sladkostech z pokladu a při kytaře zazpívali pár písniček. Pak už jsme měli volno. Kdo chtěl, mohl se proběhnout po lese, na louce někteří pozorovali kobylky a brouky, na řece labutí rodinku. A blížil se čas návratu ke školní družině, kde už na nás čekali rodiče.Těšili jsme se na příští den, jestli za nález želvy Otylky nás nemine slíbená odměna. A neminula. Byla jedna hodina odpoledne, když nám pani majitelka Otylky donesla dva velké jahodové dorty. Všichni nálezci si vychutnali zaslouženou odměnu a dobrý pocit ze záchrany Otylky. Na tento výlet budeme ještě dlouho vzpomínat.

                                                                                                                                                                                                  Žáci a vychovatelky školní družiny.

Květen

V květnu se slaví Den matek. V družině jsme se více zaměřili na naše nejbližší - maminku, tatínka, sourozence a vůbec celou rodinu. Pátrali jsme po předcích a sestavovali rodokmeny. Maminkám jsme vyrobili květináč s květinou, přáníčko a karafiát.
Naučili jsme se i písničky, které jsme mohli doma zazpívat. Věnovali jsme se i sportovním aktivitám v rámci družinové olympiády. Protože jsme soutěžili fair play - nikdo neprorál a zvítězili jsme tak všichni. Odměnou pro nás byly stopy a ty jsme si s radostí nalepili.

Duben

Po velikonočních prázdninách již vypuklo jaro. Bedlivě jsme sledovali jeho nástup při vycházkách do přírody. Nejprve jsme uklidili celé okolí školní družiny při soutěži "kdo sebere víc". Všichni jsme se zapojili, vysloužili si tím sladkou odměnu a samozřejmě i stopy, o které jsme stáli nejvíc. Nezůstalo jen u úklidu, sledovali jsme jak rostou jarní květiny, učili se je poznávat a zárověň je malovali jako obrázky na výzdobu družiny. Společnými silami jsme vyčistili studánky v Brozanech nad Ohří.
Koncem měsíce začaly přípravy na pálení čarodějnic. Pozvali jsme všechny rodiče a společně vyrobili 12 krásných čarodějnic, které jsme rozmístili po Brozanech.
Na konci dubna jsme si užili odpoledne plné čarodějných soutěží, které jsme zakončili zapálením slavnostního ohně, spálili papírové čarodějnice, jenž nám opatrovaly naše tajná přání. Teď už budeme jen doufat, že se vše splní.

Březen

V teple družiny jsme poslouchali předčítané pohádky. Každý si mohl přinést knížku, o které si myslí, že by se mohlo líbit i kamarádům. S knihou jsme se setkávali celý měsíc březen. Ukázali jsme si jak s knihou zacházet a také si ji zkusit napsat i ilustrovat. Byli jsme na exkurzi v místní knihovně. Tam jsme si mohli prohlédnou jakoukoli knihu co nás zaujala.
Jaro se pomalu blížilo. Jeho příchod jsme netrpělivě očekávali a těšili se na Velikonoce. Vyráběli jsme misku na osení, poté ho zaseli a malovali vyfouklá vajíčka. Vesele nám tak uběhly dny do velikonočních prázdnin, které jsme si všichni pěkně užili.

Únor

Celým měsícem nás provázely pohádky. Poslouchali jsme četbu, kterou nám předčítaly vychovatelky. Některé pohádky jsme si zkusili i zahrát. Společně jsme vymysleli vlastní pohádky a pak je vyprávěli spolužákům. Protože všichni byli moc hodní, tak nám jednu pohádku paní vychovatelky pustili i v televizi. Jmenovala se Tajný život mazlíčků.
Dalším tématem byli zdravé a nezdravé potraviny. Nejprve jsme si trochu povídali co je a není zdravé. Nakonec jsme si pokrmy připravili z donesených surovin. Byli na pohled lákavé i chutné.
Blížil se Masopust. Seznámili jsme se s historií a pojmem Masopust, karneval. Pohovořili jsme o tom, jaké zvyky se dodržují u nás a v zahraničí. Vyrobili jsme masky a jednoduché doplňky pro masky, které si někteří donesli z domova, abychom mohli Masopust uskutečnit i u nás. A ačkoli byla hrozná zima, nás to neodradilo a vyrazili jsme na průvod obcí.

Leden

Ze zimních prázdnin odpočati a plni elánu se žáci vrhli na poměřování sil ve společenských hrách. Nejprve se seznámili s pravidly fair play, s možností jaké hry hrát a pak už jen záleželo na šikovnosti jednotlivých žáků. Další náročný úkol je čekal v podobě hry na záchranáře. Žáci se seznámili s orgány v lidském těle a nalepili je na předtištěné postavy. V podobě scének si ukázali jak se chovat v krizové situaci a jak pomoci lidem v nesnázích. Nyní vědí, že pokud zachovají chladnou hlavu vše s přehledem zvládnou.

Prosinec


V prosinci se žáci připravovali na příchod Mikuláše. V družině si vyrobili vlastní peklo a při "Čertování" si vyzkoušeli, jak to v takovém pekle chodí. Všichni si donesli masku a užívali her, soutěží při hudbě. Když se všichni vrátili z pekla začali přípravy na Vánoce. Vyzkoušeli si pečení perníků i s následným zdobením, připravili přáníčka pro své blízké, společně napsali Ježíškovi o dárky do družiny a ozdobili stromeček. Před Vánoční besídkou všichni pomáhali s výzdobou třídy. Skutečně přišel i Ježíšek a žáci si poslední předvánoční dny užívali hry s novými hračkami. Těsně před Vánoci si všichni z domova donesli potravinové řetězy, aby společně připravili v lese hostinu pro zvířata.

Listopad

Měsíc listopad byl plný zábavy. Nejen, že všichni žáci zavítali do podzimního lesa, kde obdivovali krásně zbarvené listí a z přírodnin vytvořili domečky pro zvířátka, ale také si ve skupinkách vytvořili vlastního lesního skřítka. V dalším týdnu poznávali ovoce a zeleninu podle chuti se zavázanýma očima.  Poté z dostupných surovin tvořili špízy a saláty. Na závěr tohoto měsíce si užili vyprávění tajemných příběhů při „černé hodince“.

Říjen

Během měsíce října nosili žáci do školní družiny dýně a přírodniny. Z dýní si vytvářeli duchy a strašidla, která využili při výzdobě lesa na Halloween. Užili si Halloweenský les plný strašidel a pohádkových bytostí. Zúčastnili přednášky "Jíme zdravě a s chutí". Při přednášce si užili mnoho soutěží na téma zdravé potraviny. Procházky lesem jim umožnili pohled na krásu podzimní přírody. Měsíc říjen byl pro žáky plný krásných zážitků.

Říjen

HALLOWEENSKÝ LES

Na magický pátek 13. října připravila školní družina ve spolupráci s rodiči Strašidelnou stezku brozanským lesem. Děti ze školní družiny, jejich starší i mladší sourozenci a kamarádi plnili úkoly na celkem osmi stanovištích s tématikou Halloweenu a pohádkových bytostí. U čarodějnice z brozanského lesa musely děti prokázat svou odvahu lovením bonbónů z krabice plné pavouků, hadů a myší, u vodníků zase chytaly na udičky dřevěné rybky, pomáhaly upírům přenášet krev a u lesních žínek se trefovaly dýněmi do nůše. Na stanovišti Pata a Mata si otestovaly své šikovné ruce zatloukáním hřebíků a u dědka z pohádky O veliké řepě zase stříháním sladkostí „poslepu“. Strašidelnou atmosféru v lese pomáhaly navodit rozsvícené dýně, svíčky a všude přítomní Hejkalové z osmé třídy základní školy. Završením celé stezky bylo setkání dětí s Luciferem, který si v našem lese pro tento den rozložil svůj úřad. Každé z dětí po přistoupení před pekelného ředitele muselo slíbit, že se bude dobře učit, uklízet a poslouchat, což všichni stvrdili otiskem svého palce na připravený pergamen. Děti si od pekelníka odnesly vyznamenání, drobné dárky a některé i pár dřepů k tomu. Pro všechny malé i velké účastníky akce bylo na závěr připraveno pohoštění ve školní družině. Vychovatelky školní družiny při ZŠ Brozany nad Ohří děkují všem rodičům, učitelům a žákům školy, kteří s organizací programu pomáhali, připravili dětem občerstvení a zajistili odměny.


Milena Zázvorková
vedoucí vychovatelka

Září

Zahájení nového školního roku proběhlo před základní školou dne 4. září 2017. Tento den byla zahájena i činnost školní družiny. První dny se žáci seznamovali mezi sebou,  s prostředím a řádem školní družiny. Byli poučeni o bezpečnosti v prostorách školní družiny, zahrady i dětského hřiště. Vše probíhalo formou her a scének. Vzhledem k hezkému počasí trávili většinu času na zahradě. Vyrobili   si  obrázky, kterými zkrášlili prostory ŠD.

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign