Kronika

Září

Zahájení nového školního roku proběhlo před základní školou dne 4. září 2017. Tento den byla zahájena i činnost školní družiny. První dny se žáci seznamovali mezi sebou,  s prostředím a řádem školní družiny. Byli poučeni o bezpečnosti v prostorách školní družiny, zahrady i dětského hřiště. Vše probíhalo formou her a scének. Vzhledem k hezkému počasí trávili většinu času na zahradě. Vyrobili   si  obrázky, kterými zkrášlili prostory ŠD.

Říjen

HALLOWEENSKÝ LES

Na magický pátek 13. října připravila školní družina ve spolupráci s rodiči Strašidelnou stezku brozanským lesem. Děti ze školní družiny, jejich starší i mladší sourozenci a kamarádi plnili úkoly na celkem osmi stanovištích s tématikou Halloweenu a pohádkových bytostí. U čarodějnice z brozanského lesa musely děti prokázat svou odvahu lovením bonbónů z krabice plné pavouků, hadů a myší, u vodníků zase chytaly na udičky dřevěné rybky, pomáhaly upírům přenášet krev a u lesních žínek se trefovaly dýněmi do nůše. Na stanovišti Pata a Mata si otestovaly své šikovné ruce zatloukáním hřebíků a u dědka z pohádky O veliké řepě zase stříháním sladkostí „poslepu“. Strašidelnou atmosféru v lese pomáhaly navodit rozsvícené dýně, svíčky a všude přítomní Hejkalové z osmé třídy základní školy. Završením celé stezky bylo setkání dětí s Luciferem, který si v našem lese pro tento den rozložil svůj úřad. Každé z dětí po přistoupení před pekelného ředitele muselo slíbit, že se bude dobře učit, uklízet a poslouchat, což všichni stvrdili otiskem svého palce na připravený pergamen. Děti si od pekelníka odnesly vyznamenání, drobné dárky a některé i pár dřepů k tomu. Pro všechny malé i velké účastníky akce bylo na závěr připraveno pohoštění ve školní družině. Vychovatelky školní družiny při ZŠ Brozany nad Ohří děkují všem rodičům, učitelům a žákům školy, kteří s organizací programu pomáhali, připravili dětem občerstvení a zajistili odměny.


Milena Zázvorková
vedoucí vychovatelka

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Login
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Školní družina

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign