logotyp
Login

Organizace školního roku

 

 
Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.


Organizace školního roku 2023/2024

 

28. 8. 2023

Zahajovací pedagogická rada

4. 9. 2023

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 (Sraz před školou v 7:45 hod.)

20. 9. 2023

Fotografování první třídy  do MF Dnes

18. 10. 2023

Prezentace středních škol

26. 10. – 27. 10. 2023

Podzimní prázdniny

3. 11. 2023

Výstava a prezentace SŠ – Zahrada Čech

15. 11. 2023

Pedagogická rada + schůzky rodičů

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

Vánoční prázdniny

24. 1. 2024

Pedagogická klasifikační rada – pololetí + schůzky rodičů

31. 1. 2024

Konec prvního pololetí, vydání vysvědčení

2. 2. 2024

Pololetní prázdniny

12. 2. – 18. 2. 2024

Jarní prázdniny

28. 3. 2024

Velikonoční prázdniny

10. 4. 2024

Zápis do první třídy od 13:30 do 17:00 hod.

24. 4. 2024

Pedagogická rada + schůzky rodičů

19. 6. 2024

Pedagogická klasifikační rada + schůzky rodičů

28. 6. 2024

Slavnostní zakončení školního roku

(Sraz před školou v 7:45 hod.)

29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

Hlavní prázdniny

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign