logotyp
Login

Platby

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině
Od 1. 9. 2022 je stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2022/2023 na 200,- Kč za každý měsíc. 

 

 

Platby za školní družiny 2022/2023

Pro zabezpečení činnosti školní družiny vybírá škola od zákonných zástupců přihlášených žáků finanční příspěvek. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině byla podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění a § 12 vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání v platném znění stanovena vedením školy ve výši 200,- Kč za měsíc s účinností od 1. 9. 2022. Tato úplata musí být uhrazena ve dvou splátkách a to vždy dopředu. Platba za první pololetí (září – prosinec) ve výši 800,- Kč musí být uhrazena do 30. září daného školního roku. Platba za 2. pololetí (leden – červen) ve výši 1200,- Kč musí být uhrazena do 31. ledna daného školního roku. Pokud zákonní zástupci příspěvek neuhradí, nebude jejich dítě do školní družiny přijato, popř. bude ze školní družiny vyřazeno a následně bude zahájeno správní řízení ve věci vyloučení žáka ze školského zařízení. Dlužná částka bude i po vyloučení žáka vymáhána.

Platbu za ŠD lze provést:

a) bezhotovostním převodem (jednorázový příkaz k úhradě) na účet školy č. 35-7374610227/0100 pod variabilním symbolem 1012 (podrobnější informace o bezhotovostních platbách najdete na www.skola-brozany.cz/dokumenty/směrnice 25/2014) nejpozději do 30. září ( 31. ledna na další pololetí) daného školního roku,

b) v hotovosti (přímou platbou) v kanceláři školy ve stanovených úředních hodinách (viz www.skola-brozany.cz) do 30. září (31. ledna na další pololetí) daného školního roku.

Vyúčtování bude uloženo v kanceláři účetní základní školy a bude volně k nahlédnutí.

Pokud žák docházku do školní družiny přeruší a odevzdá odhlašovací lístek, bude mu dopředu uhrazená

 

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign