logotyp
Login

Logopedie

Logopedická prevence

Na naší škole pracují dvě logopedické asistentky paní Milena Zázvorková a Mgr. Radka Krunclová. Do péče přebíráme děti z mateřské školy a pokračujeme s nimi v nácviku jednotlivých hlásek dle jejich individuálních potřeb.


Logopedická skupina

Na logopedickou skupinu docházejí jednou týdně zpravidla žáci 1. ročníku. S dětmi provádíme dechová, fonační, artikulační a grafomotorická cvičení, která podporují správné fungování mluvidel a ostatních schopností souvisejících s rozvojem komunikačních dovedností.  

Individuální logopedická péče

V rámci individuální péče provádíme s dětmi nácvik a nápodobu jednotlivých hlásek. Jako pomůcku používají děti notýsek, do kterého jim zapisujeme zadaná cvičení.


Domácí trénink :-)

Přestože žáci docházejí na logopedická cvičení, hraje nejdůležitější roli domácí trénink. Děti, které doma netrénují se špatné výslovnosti zbavují velmi těžko a dlouho. Některé se pak nenaučí správně vyslovovat vůbec. Proto je neodmyslitelnou součástí naší snahy spolupráce rodičů při domácím procvičování.

Cvičená zapsaná v notýsku je třeba opakovat alespoň 2x denně. Pak se výsledek dostaví opravdu rychle a my všichni jsme odměněni zvučným „R“ nebo „Ř“.

  

Mluvení dar :-)


HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Nabízíme

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign