Login

3.

Rozvrh hodin během plavání - platí od 10. 9. 2018

 

1.

2.

3.

4.

5.

9.

Pondělí

Čj

M

Plavání

Plavání

 

Sbor

Úterý

Čj

M

Čt

Mg

Hv

 

Středa

Aj

Aj

Čj

Prv

 

 

Čtvrtek

Aj

M

Čj

Prv

Vv

 

Pátek

Čj

M

Čt

Prv

 


Pozor!!! Sbíráme opět papír !!!
Za měsíc září již přineslo 6 žáků 1681,5 kg papíru.
Za měsíc říjen přineslo 5 žáků 454 kg papíru.
Celkem máme (zatím) 2135,5 kg.


Domácí úkoly:
Čj - doplnit pravopisné jevy a vybarvit obrázek PS
M - uč. násobilka 6 - dělení 4 sloupečky do MD
Čt - 26, 27
Na příští plavání - hračku do vody (pokud bude nafukovací, tak raději malou), plavecké brýle, ploutve...

Co jsme dělali v Aj 15. 11. 2018

- pokračovali jsme ve 4. lekci na str. 20 a 21
- opakovali jsme přídavná jména (pocity) - vyučující vyslovuje, děti po ní opakují
- správně jsme všichni vyslovovali - všem to jde  velmi dobře :-)
- kontrolovali jsme domácí úkol z předešlého dne
- rozdali jsme si lístečky na nalepení do školního sešitu - otázky Are you sad? Are you hungry? Are you happy? atd., vysvětlili jsme si. co jednotlivý obrázek znamená, děti si ohly dopsat výraz v Čj 
- pokládali jsme otázky   spolužákovi - umí se zeptat jak komu je - viz předchozí otázka- př. Are you happy? - Jsi šťastný? , Are you hungry? Jsi hladový? atd.
- prácovali jsme v kruhu - píseň Head and shoulders
- práce v PS - poslední cvičení na str. 21 bylo na známky (1 věta špatně - 1; 2 věty špatně - 2; 3 věty špatně - 3, 4 věty špatně - 4;  pětky nebyly) - nutno podotknout, že kromě jedné žákyně měla celá třída jedničky, takže můžete být všichni náležitě pyšní na svá dítka
- hra Simon says
- opakovali jsme přídavná jména a sloveso být - doma toto opakoujte - děti nemají stále v paměti (do budoucna a pro tvorbu vět je to velmi důležité - mají nalepeno ve školním sešitě - to be = být )
- zpívali a tancovali jsme písničky  Driving in my car, ovečky - Baa baa black sheep a čísla
POZOR!
Příští týden ve čtvrtek budou děti psát 1. čtvrtletní písemnou práci z AJ. Budou tam jen věci velmi dobře známé, takže nemějte obavy. Celou písemnou práci probereme ještě ve středu, aby se děti uklidnily.
Celá písemná práce bude obsahovat toto:
- dětu budou zapisovat číslovky do 12 - budou překládat z AJ do ČJ př. one .....napíší jedna
- budou dle zadání malovat obrázek př. a blue pen - modré pero (namalují modré pero)
- cvičení - děti budou spojovat zvířátka se správným slovem v aj - př. obrázek rybičky najdou k ní pojem   a fish
- cvičení - budou mít obrázek ve kterém bude napsaná barva - zabarvní tou barvou obrázek Př. sluníčko a v něm yellow - zabarví jej žlutě
- děti budou spojovat slova s obrázkem - konkrétně se týká věcí ve škole ( stůl, židle, hodiny, okno, dveře, tabule) např. obrázek okna spojí se slovem a window
- je obdobné jako předešlé - jen slovíčka se týkají školních potřeb (pravítko, guma, tužka, pero, taška, kniha)
- vyplní kartičku ve které napíší u name - své jméno, age = věk (číslem kolik jim je let), favourite  colour = nejoblíbenější barva (napíší anglicky svou oblíbenou barvu)
Děti jsou báječné a šikovné. Přeji vám příjemnou přípravu na písemnou práci a dětem hodně štěstí.
učitelka Aj  Mgr. M. Matuláková
Čj, M, Prv
- procvičovali jsme řadu vyjmenovaných slov po b
- pracovali jsme se Smart tabulí - hráli jsme pexeso s vyjmeovanými slovy
- k obrázku jsme přiřazovali vyjmenované slovo
- psali jsme řadu slov do slovníčku
- seznámili jsme se s násobilkou 7
- paní učitelka řádila, že neumíme násobky 6 a jsme pomalí jako šneci při výpočtu - moc nám to trvá :-(
- doplňovali jsme úkoly na pracovním listu
- zapsali jsme si podmínky života na Zemi
- uklízeli jsme binec
- stěhovali jsme svoje věci do družiny

Co jsme dělali 14. 11. 2018
- při Čj jsme si zapsali termíny písemných prací
- procvičovali jsme vyjmenovaná slova po b a jejich význam
- v prvouce jsme psali testík a dopadlo to suprově
M - 20. 11. 2018
- sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky
- sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky - rozklady
- násobení a dělení 2, 3, 4, 5 + zkouška
- zapsat příklad, aby se rovnal danému číslu (24 - vymyslí příklad 8. 3 = 24)
- vytvořit 4 příklady ze  tří čísel (např. 4, 20,
 5 - děti píšou 4 . 5 = 20, 5 . 4 = 20, 20 : 4=  5, 20 . 5 = 4)
- slovní úloha
- doplnit příklady ___. ___ = 12 - děti doplňují podle uvážení 3 . 4 = 12 nebo 6 . 2 = 12 apod.
- přednost početních operací (příklady se závorkami nebo s násobením a dělením)
- rýsování úsečky dané délky
Čj - 21. 11. 2018
- abeceda - řada písmen
- řazení slov podle abecedy
- dělení slov na slabiky
- pravopis u, ú, ů
- pravopis dě, tě, ně
- pravopis bě, pě, vě, mě
- pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách
- pravopis párových souhlásek uvnitř a na konci slov
- význam slov - protikladná, podobného významu, mnohoznačná
- stavba slova - slova příbuzná a kořen slova
Co jsme dělali 13. 11. 2018
- zapsali jsme si důležitá sdělení do ŽL:
 16. 11. 2018 - ředitelské volno

22. 11. 2018 - schůzka rodičů od 16:00 hodin ve školní družině
- seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po b a jejich  významem
- psali jsme na fólie, dopadlo to skvěle
- šifrovali jsme příklady na násobení a dělení s šifrovacím kolem
- psali jsme do písanky a četli jsme hůř než prvňáci :-( katastrofa
- rýsovali jsme úsečky dané délky
- zpívali jsme písničku Beskyde  s doprovodem nástrojů
- psali jsme testík z délek not (super)

Co jsme dělali 12. 11. 2018

- povídali jsme si o Dni válečných veteránů a konci 1. světové války
- opakovali jsme obojetné souhlásky
- paní učitelka nám řekla všechna vyjmenovaná slova
- plavali jsme na známky (200 m, 100m, 50m apod.)

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign