Login

3.

Rozvrh hodin 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9. 

Pondělí

Čj

M

Čtení

Prv

Tv 

Tv

Sbor

Úterý

Čj

M

Čt

Mg

Hv

 

 

Středa

Aj

Aj

Čj

Prv

 

 

 

Čtvrtek

Aj

M

Čj

Prv

Vv

 

 

Pátek

Čj

M

Sloh

  

 


20.3. DÚ - vyjmenovaná slova po V - procvičovat první tři ve Slovníčku na vyjm. slova - VY, VYSOKÝ, VÝT
Na Pč na pátek - 10 ks kulatých vatových tamponků, (červenou bavlnku a červené brčko donese jen ten, kdo doma má - prosím, neshánějte ani nekupujte)

Čt 21. 3. Světový den Downova syndromu. Budeme si povídat o tomto postižení, o tom, že každý je jiný. O tom, že právě lidská individualita dělá svět pestrý a zajímavý. V tento den se na znak lidské jedinečnosti nosí dvě ponožky. Ať prosím děti přijdou s každou ponožkou jinou :).Út 19.3.
První hodina byla třídnická, tématem je tento měsíc "Zákon příčiny a následku". Na začátku jsme si povídali o tom, co nám minulý den udělalo největší radost. V kroužku děti měly za úkol vymyslet 3 věci, kterých si cení na kamarádovi, který sedí vedle nich. Děti byly úžasné a vnímavé. Povídali jsme si o tom, jaké mají pocity, když je někdo chválí a jak jim je příjemné o tom mluvit nahlas, jak je jim příjemné někoho nahlas pochválit. Děti se shodly na tom, že když byly chváleny, zahřálo je to u ♥. Dále si děti poslechly příběh "Jak ořešák přišel o kamaráda" z knihy Indigové pohádky. Následovala diskuze, při které děti přiřazovaly kartičky, které se hodily k příběhu. "Každý má na světě své místo." "Co zaseješ, to sklidíš" "Co sám nechceš, nečiň jinému, ani sám sobě." "Vždy máš možnost volby, ale vždy za ni neseš odpovědnost." "Kdo více dává, více dostává." Na závěr jsme si mezi sebou posílali velké klubko, které utvořilo velký "zamotanec", který jim připomínal pavučinu, kořeny stromu...Na provázcích jsme si vysvětlili, že takto vypadjí jejich vztahy s ostatními (v rodině, s kamarády, ve škole), že vše na světě je propojeno. Každý jednotlivec ovlivní ostatní - svými dobrými i špatnými skutky.
Čj - Psali jsme diktát - cvičení měly děti za DÚ a známky dopadly výborně. Opakovali jsme infinitiv u sloves. V PS jsme pracovali na str. 35. Začali jsme s vyjmenovanými slovy po V.
M a Mg - Psali jsme test z násobilky. Nově jsme zařadili i násobilku 7 a 8 - poprvé pouze na zkoušku. Od příští hodiny budu známky již počítat. Trénujte prosím násobilku i doma (2-8). O geometrii jsme opakovali, co jsou rovnoběžky. Rýsování rovnoběžek se nám už dařilo značně lépe. Příští Mg bude krátký test.
Čtení - Děti měly za úkol donést svou nejoblíbenější knihu, kterou představily svým kamarádům. Na koho ještě nedošlo - budeme pokračovat příští týden. 
Hv - Navštívila nás Vaše třídní paní učitelka a zpívali jsme lidové písně, které děti vyluštily min. hodinu HV z přesmyček (anagramů) u klavíru.

Po 18.3.
Čj - Opakovali jsme vše, co umíme určit u sloves - osobu, číslo, čas. V PS jsme na známky vypracovali cv. 1 a 2 na str. 37. O čtení jsme četli O princezně Solimánské, vyprávěli jsme si o filmovém zpracování pohádky - Lotrando a Zubejda.
M - Psali jsme test z násobilky (2-6), zaokrouhlovali jsme na desítky a stovky. Sčítali jsme a odčítali do 1000, pomocí číselné osy.
Prv - Začali jsme probírat Rostliny. Společně jsme vyjmenovali znaky rostlin a vysvětlovali jsme si proces fotosyntézy.
Tv - Cvičili jsme na netradičním náčiní - Rinosetu. Děti si vyzkoušely na Rinosetu kotoul vpřed, kotoul vzad, přeběh po "padacím mostu". Hráli jsme hru s overballky. Na konci hodiny jsme se vydýchali s velkým padákem. Společně se nám podařilo padák rozhýbat tak, že vyletěl až ke stropu. Děti byly nadšené :).11. 3. - 15. 3. 2019
ČJ
-  Opakujeme vyjmenovaná slova (B, L, M, P, S), učíme se v textu poznávat podstatná jména a slovesa, u sloves určujeme - osobu, číslo a čas. Začali jsme s infinitivem. Při čtení jsme četli pohádku od K. J. Erbena Otesánek. Na příští hodinu čtení mají děti za úkol donést oblíbenou knihu - slavíme březen - Měsíc knihy. 

M - Zaokrouhlujeme na desítky a stovky, porovnáváme čísla, sčítáme a odčítáme do 1000  (např. 200 + 30, 450 - 50, 320 + 6, 588 + 7, 147 - 9,  580 + 20), řešíme slovní úlohy. Stále opakujeme násobilku na fóliích (násobilka 2, 3, 4, 5, 6, začneme 7). Procvičujte, prosím, násobilku i doma. 
Mg - Opakovali jsme základní geometrické tvary. Rýsovali jsme rovnoběžky. Trošku jsme bojovali při manipulaci se dvěma pravítky, ale budeme ještě trénovat.  
Prv - Minulý týden jsme začali probírat živou přírodu, tento týden jsme se učili o houbách. Děti poznávaly rozdíl mezi jedlou a nejedlou houbou, prohlížely si knihu "Botanicum" s obrázky neobvyklých hub. Poznávaly houby na fotografiích, ke kterým pak samostatně přiřazovaly názvy. 
Začali jsme se sbíráním "drahých kamenů" za dobré skutky, za soutěže, za výbornou práci během hodiny... (a naopak, za špatné činy kamínky beru zpět)  - tato "soutěž" bude trvat až do konce školního roku. Na konci školního roku bude vyhlašování výsledků a rozdávání odměn.

Jinak moc chválím!  ♥ Děti jsou úžasně bystré a šikovné. 
Přeji krásné dny! M. Danišková


 AJ 13.3.

- práce v učebnici na str. 37 - četba textu (děti si opakují věty s to have)
- opakování gramatiky - na tabuli vyučující vysvětluje stavbu věty s to have - kladná, záporná i otázka
- testík - věty na to have (celkem tři věty, jedna tázací, jedna záporná a jedna oznamovací)
- práce v kruhu - každý má lísteček s obrázkem příšerky a snaží se jí popisovat (části těla, počet, délku atd. Př. My monster has got four long legs)
- práce v PS - str.37 cv.8 - děti kreslí svou příšerku a poté ji ve třech větách popisují
- nová lekce 8 - učebnice str.,38 - oblečení
- čtení textu v učebnici na str.38 - oblečení - slovíčka (vyučující vyslovuje nová slova, děti opakují)
- čtení textu na téže stránce v učebnici - vyučující čte, žáci poslouchají
- děti spolu s vyučující opakují nová slovíčka - části oblečení
- poté zdůrazněn list se slovíčky - mají znát do konce 7. lekce slovíčka a 8. lekce nová slovíčka oblečení (zatím jen orientačně)
- zadán domácí úkol - PS str. 38 cv. 1

Prosím procvičujte s dětmi probranou látku. Některé z nich už potřebují cílenou péči v učení aj i doma. Zítra dne 14.3. nebudu mít s dětmi aj tak jen vypracujte domácí úkol a opakujte si. Příští týden budou děti psát z částí těla- budou přířazovat předepsané slovo k obrázku.

Děkuji a přeji příjemnou přípravu.

S pozdravem Mgr.M.Matuláková


 

Vážení zákonní zástupci,

protože se množily dotazy ohledně dočasné změny vyučujících ve 3. třídě, rozhodli jsme se Vás objektivně informovat o této situaci.

Proč chodí do 1. třídy suplovat jen Mgr. Jana Harazímová?

V první třídě se 14 dní suplovalo, a to jak učiteli z prvního, tak druhého stupně.

Jak dlouho bude suplování trvat?

Vzhledem k tomu, že je Mgr. Kolářová po dvou operacích na nemocenské a potřebuje čas k rekonvalescenci, nemůže Vám škola říci, kdy se do ZŠ vrátí. V tuto chvíli to neví ani lékaři, ani paní učitelka Kolářová. Jakmile paní učitelce Kolářové zdravotní stav dovolí vrátit se, nastoupí.

Proč došlo k výměně zrovna ve 3. třídě?

Mgr. Janu Harazímovou zastupuje nyní kvalifikovaná  a šikovná paní učitelka, která má ve 3. třídě další pedagogickou oporu v asistence, což jsme spatřovali jako přínos pro suplujícího učitele. Pro Mgr. Daniškovou bylo organizačně nepřijatelné, aby suplovala v 1. třídě, neboť má doma 2 malé děti.

DOVĚTEK

Věřte, že každá třídní učitelka má "svoje" děti ráda a stýská se jí, když je nemocná nebo jí okolnosti neumožňují být stále u nich, ale osobní zájmy musí jít někdy stranou pro plynulý chod školy a naplňování ŠVP.

Doufáme, že jsme Vám odpověděli na všechny otázky. V případě potřeby se neváhejte obrátit přímo na paní ředitelku, která Vám ráda odpoví.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Eva Švihnosová, zástupkyně

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče,

Vaši třídní paní učitelku budu zastupovat pouze po dobu nemoci Mgr. Kolářové (pravděpodobně po dobu dvou měsíců). Každý den se budu snažit zapisovat na školu online známky a na web školy DÚ, stejně jako Vaše paní učitelka. Každý den budeme psát krátký test z M (násobilka), každé úterý v ČJ diktát, jak jsou děti zvyklé. 

Neděste se, prosím, telefonního kontaktu na deratizátora v ŽL. Obě třídy ve školní družině kontrolovala deratizační firma a vše bylo v pořádku. Více najdete v "aktualitách" od paní ředitelky. Kdo je přihlášený na zájezd do Legolandu - podrobnější informace a pokyny k platbě najdete také v aktualitách.

Pokud budete mít nějaké připomínky, dotazy, či prosby... telefonní kontakt na mě je: 732 513 247.

Děkuji moc za trpělivost a spolupráci. 
Mgr. Martina Danišková

 


Pozor!!! Sbíráme opět papír !!!
Sběr můžete vozit po telefonické domluvě (telefonní číslo 777 744 126) od 7:00 do 8:00 hodin do bývalé firmy Vlk. 

Za 1. pololetí jsme nasbírali 3006,5 kg sběru.NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign