logotyp
Login

Aktuality MŠ

Čertování

V pátek 4. prosince si děti ve školce užijí tradiční dopoledne ve znamení ČERTOVÁNÍ.
Připravte prosím dětem ČERTOVSKÉ KOSTÝMY - postačí jednoduché, aby se děti mohly volně pohybovat, ne příliš teplé, děti v nich stráví celý den. Např. rohy, řetězy, ocásky, mohou být vlastní výroby.
Čertíci budou hrát veselé hry, zpívat a dovádět na čertovské diskotéce.

Přerušení dodávky el.proudu 26.11.

Ve čtvrtek 26.11. bude v budově MŠ přerušena dodávka el.proudu . Provoz MŠ nebude přerušen, jídelna bude vařit v nouzovém režimu, mimo provoz bude topení.

Pokud máte možnost, prosím vyzvedněte tento den děti před obědem. (Pokud tuto možnost nemáte, samozřejmě to respektujeme).

Nahlaste to prosím včas vedoucí jídelny, potřebujeme znát počet strávníků.

Děkujeme za pochopení.


Přerušení provozu během vánočních svátků

Provoz mateřské školy bude přerušen od 23.12. do 3.1.2021.
Tzn. že v MŠ budeme naposledy v úterý 22.12.2020
a znovu se sejdeme v pondělí 4.1.2021.

Provoz MŠ bude znovu zahájen

v pondělí 16.listopadu.

Nezapomeňte prosím znovu odhlašovat obědy vedoucí jídelny paní Novotné vždy předchozí den do 14 hodin - pokud by tedy děti nepřišly do školky v pondělí 16.11., odhlaste oběd v pátek 13.11. do 14 hodin. Všechny děti budou mít s otevřením MŠ oběd automaticky nahlášený, nezapomeňte prosím na toto případné odhlášení.

Apelujeme na všechny - prosím dodržujte hygienická opatření, používejte v mateřské škole desinfekci, dospělí roušky. A v případě zdravotních obtíží prosím nechoďte do MŠ.

Poznámka k platbám za předškolní vzdělávání - v listopadu bude stržena částka 150,- Kč.

Povinné distanční vzdělávání

Podle nových právních úprav má i mateřská škola v době mimořádných opatření (např. nařízená karanténa) povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem, a to dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Rodiče mají povinnost zajistit dítěti toto distanční vzdělávání. Pokud by dítě z nějakých důvodů nemohlo plnit distanční vzdělávání, rodiče jsou povinni je pak písemně omluvit (tak jako je to u povinné docházky do MŠ).

Týká se to pouze dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné – tedy v našem případě dětí ze 3. třídy.

Poznámka -ostatní děti (ty mladší) mohou nabídnuté úkoly (pracovní sešity) také plnit, ovšem není to pro ně povinnost, nemusí je pak odevzdávat.

Distanční vzdělávání může mít různou podobu, záleží na konkrétní mateřské škole. Neznamená to tedy nutně vzdělávání on-line.

My jsme zvolili podobu pracovních sešitů, které budou obsahovat vždy 5-10 listů na dané téma (např. Práce na poli, Ovoce a zelenina, Hrátky s podzimem apod.) s úkoly zaměřenými na různé oblasti (např. zraková pozornost, držení tužky, orientace v řádku, počítání apod.)

Tyto sešity předškolákům vždy zašleme mailem a ostatním dáme k dispozici na webové stránky. Vy si je budete muset vytisknout. Kdo nemá možnost tisku, tomu poskytneme pracovní sešity v tištěné podobě – domluvíme se individuálně na způsobu předání. První sešit dist.vzdělávání (DV) naleznete zde nebo v části Pro rodiče/Ke stažení.

Vypracované úkoly děti odevzdají v mateřské škole podepsané až po návratu do MŠ.

Víte, že obdobné náměty na tvoření jsme poskytovali i dříve, jsou k dispozici na webových stránkách, ty však byly dobrovolné. Na sešity označené jako "distanční vzdělávání" se bude vztahovat povinnost.

Nařízená karanténa MŠ 2. - 12.11.

Z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 byla naší mateřské škole krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa.
Ta bude platit od 2.11. do 12.11. včetně. Pokud by se datum ještě změnilo, budeme Vás včas informovat. Stejně tak Vás budeme informovat, pokud obdržíme další pokyny od krajské hygienické stanice.
Nemoc se velmi rychle rozšířila mezi téměř všemi pracovnicemi mateřské školy, musíme všechny na testy. Vašich dětí se povinnost testovat netýká, na pokyn hygieny byste měli jen sledovat, zda se u nich nevyskytnou příznaky onemocnění. Po celou dobu by se děti neměly kontaktovat s lidmi, se kterými nežijí, a měly by chránit také prarodiče. Ale samozřejmě to platí pro děti, které navštěvovaly MŠ v době výskytu prvních příznaků, tj. asi od 20.10.

Protože karanténu a uzavření školy nařizuje hygiena, budete mít nárok na OČR. Podle nových informací České správy sociálního zabezpečení můžete žádat o ošetřovné za uplynulý kalendářní měsíc, tj. za měsíc listopad na začátku prosince. Zatím tedy nemusíte vyplňovat žádný formulář. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

Informace ČSSZ k ošetřovnému naleznete zde

Pro dávky ošetřovného jsou připraveny nové formuláře - kombinují prvky původní žádosti a výkazu péče - budete předávat zaměstnavateli jediný formulář. V něm už nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření, ve formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření školy.

Informace o formuláři k OČR naleznete zde


Náměty k činnostem - v části Ke stažení

Po domluvě s některými rodiči Vám dáváme opět k dispozici různé náměty na činnosti s dětmi. Naleznete je v části Pro rodiče/Ke stažení. Jsou tam nejen pracovní listy, ale třeba i odkazy na pěkné internetové stránky.
Pokud zůstáváte s dětmi doma, užijte si společně tvoření, kreslení, plnění úkolů, zpívání, říkání básniček...
Tyto činnosti NEJSOU POVINNÉ, jde jen o nabídku. Ale budeme rádi, když nám napíšete třeba e-mail o tom, jak se dětem vede a co se jim podařilo.

První fotky z vašeho domácího tvoření už jsou ve fotogalerii.

Roušky

Pozor! S platností od 10. 9. je podle nařízení vlády povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách. 
Pro děti a pracovníky mateřské školy tato povinnost neplatí.

Provoz mateřské školy od 1.9.2020

se řídí manuálem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví dne 17.8.2020
a pokyny příslušné krajské hygienické stanice.

Pravidla provozu najdete zde.

Upozornění: Od 1. 9. 2020 dochází ke změně v odhlašování stravy.

Nepřítomnost dítěte je nutné nejen nahlásit v MŠ, ale také   odhlásit stravu ve školní jídelně

a to   nejpozději předchozího dne do 14.00 hodin.

Pokud dítě onemocní, 1.den nemoci si stravu můžete vyzvednout ve školní jídelně.

Odhlásit stravu  můžete prostřednictvím

  • sms na číslo školní jídelny 731 495 211

  • e-mailem na adrese brozanysj@seznam.cz

  • na webových stránkách školy v části Školní jídelna, formulář Odhlašování obědů


Výše měsíční úplaty pro školní rok 2020/2021

za předškolní vzdělávání byla stanovena opět na částku 300,- Kč.
Pro prázdninové měsíce bude výše úplaty stanovena podle aktuálního uzavření MŠ.
Platba za předškolní vzdělávání se netýká dětí s povinnou předškolní docházkou (předškoláků) a dětí s odkladem školní docházky.
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Mateřská škola

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign