logotyp
Login

Aktuality MŠ

Uzavření mateřské školy od 1.3.

Vláda na mimořádném jednání 26.2.2021 uzavřela mateřské školy, a to od 1.3.2021 prozatím po dobu tří týdnů.

Rodiče mají nárok na OČR, škola žádné potvrzení nevystavuje, rodiče si vše vyřizují sami na České správě sociálního zabezečení. Odkaz na informace ČSSZ zde

Budeme znovu plnit povinnost distančního vzdělávání, sešit s pracovními listy rodiče obdrží e-mailem a bude zveřejněn na těchto webových stránkách v části Pro rodiče/Ke stažení.

Mimořádná opatření od 25.2.2021

  • od čtvrtka 25. 2. 2021 mají povinnost i pedagogové v MŠ nosit roušku či respirátor
  • výjimku z nošení roušek mají (mj.) děti v MŠ a dětské skupině - děti tedy nemusí
  • pedagogičtí pracovníci nemusí, pokud charakter vzdělávací aktivity neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)
  • respirátor či jednu jednorázovou roušku je nutné nosit ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště) a na všech veřejných místech, kde jsou alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry - znamená to, že my pedagogové i vy rodiče máme nosit v prostorách MŠ buď respirátor, nebo chirurgickou roušku
  • respirátor či dvě jednorázové roušky je nutné nosit v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnickém zařízení, zařízení sociálních služeb, na letišti, v MHD i na nástupišti, v autech s výjimkou dětí od 2 do 15 let (ty musí mít jednu jednorázovou roušku)
Požadavek na roušky a respirátory:

Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo zdravotnická obličejová maska nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 Pouze ještě ve čtvrtek a pátek (25. a 26.2.) lze použít obyčejnou látkovou roušku, od 1.3. už pouze výše zmíněné jednorázové roušky či respirátory.

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  zde


Provoz MŠ v letních měsících

bude přerušen od 1. 7. do 31. 7. 2021.
Úplata za měsíc červenec tedy nebude účtována, za srpen bude opět 300,- Kč.

Náměty k činnostem - v části Ke stažení

I nadále zůstávají v části Pro rodiče/Ke stažení různé náměty k činnostem, pracovní listy či odkazy na různé internetové stránky pro domácí práci s dětmi.

Žádost o ošetřovné

Protože byla školka uzavřena z důvodu mimořádných opatření, mohou zaměstnaní rodiče žádat o ošetřovné.

Informace ČSSZ k ošetřovnému naleznete zde

Pro dávky ošetřovného jsou připraveny nové formuláře. Ve formuláři už nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření, sami vyplníte prohlášení o uzavření školy.

Informace o formuláři k OČR naleznete zde

Roušky

Pozor! S platností od 10. 9. je podle nařízení vlády povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách. 
Pro děti a pracovníky mateřské školy tato povinnost neplatí.

Provoz mateřské školy od 1.9.2020

se řídí manuálem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví dne 17.8.2020
a pokyny příslušné krajské hygienické stanice.

Pravidla provozu najdete zde.

Upozornění: Od 1. 9. 2020 dochází ke změně v odhlašování stravy.

Nepřítomnost dítěte je nutné nejen nahlásit v MŠ, ale také   odhlásit stravu ve školní jídelně

a to   nejpozději předchozího dne do 14.00 hodin.

Pokud dítě onemocní, 1.den nemoci si stravu můžete vyzvednout ve školní jídelně.

Odhlásit stravu  můžete prostřednictvím

  • sms na číslo školní jídelny 731 495 211

  • e-mailem na adrese brozanysj@seznam.cz

  • na webových stránkách školy v části Školní jídelna, formulář Odhlašování obědů


Výše měsíční úplaty pro školní rok 2020/2021

za předškolní vzdělávání byla stanovena opět na částku 300,- Kč.
Pro prázdninové měsíce bude výše úplaty stanovena podle aktuálního uzavření MŠ.
Platba za předškolní vzdělávání se netýká dětí s povinnou předškolní docházkou (předškoláků) a dětí s odkladem školní docházky.
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Mateřská škola

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign