Login

Kronika

Čertování - 6.12.

Čertování - 6.12.Poslední dny jsme prožili ve školce ve znamení mikulášských tradic. Děti ze všech tříd si vyrobily čertovský nebo andělský dárek, na toto téma zpívaly písničky, říkaly básničky, tancovaly či hrály hry. Do mateřské školy Mikuláše a Čerty nepouštíme, děti si jich užívají doma i na obecních akcích. A navíc jsou ve školce bez svých nejbližších a mají se cítit bezpečně. Proto pojímáme tuto tradici spíše jako svátek plný veselí a legrace.
Děti se sešly se svými kamarády z celé školky, navzájem si prohlédly své masky a společně si zazpívaly a zatancovaly. Poté se odebraly do svých tříd, aby tam "složily zkoušku pro čertovský výuční list" - v různých hrách a soutěžích prokázaly svou odvahu, sílu, obratnost či jemnou zručnost. A tak například prolézaly pekelnou branou, skákaly v pytlích nebo  házely bramborou do kotle. Užily si dopoledne bohaté a vskutku veselé.

Adventní setkání - 4.12.

Adventní setkání - 4.12.Ve středu 4.prosince jsme přivítali ve školce děti s jejich blízkými a společně jsme si užili příjemnou adventní atmosféru.
Naším úkolem bylo slavnostně rozsvítit školkové stromečky, ty jsme museli ale nejprve ozdobit. Děti se proto se svými rodinami vrhly do práce a nejrůznějšími technikami a materiály zpracovaly připravené zvonečky či stromečky z kartonu. Vznikly překrásné, vesměs třpytivé dekorace, některé si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Když jsme je všechny pověsili na stromky, společně jsme si zazpívali dvě vánoční písničky. Až nám běhal mráz po zádech, jak pěkně ten náš sbor zazněl! Poté zhaslo světlo a po hromadném odpočítání se vánoční stromky rozsvítily. Bylo to radostné, sváteční a kouzelné - kéž by nás všechny taková nálada provázela po celé adventní období!
Milí rodiče, děkujeme Vám za účast. Přejeme Vám, ať se pokud možno dokážete ubránit tomu všudypřítomnému kolotoči shánění, uklízení, vaření a pečení. A ať si naopak najdete co nejvíce času jen tak si s dětmi sednout, hrát si, povídat, prostě si jen pomalu užívat ono tajemné očekávání.

Pohádkové dny ve školce

Pohádkové dny ve školceKoncem listopadu se školka proměnila v pohádkový svět. V rámci tématu Pohádky byly pro děti připraveny rozmanité činnosti, při kterých rozvíjely nejrůznější oblasti a stránky osobnosti. Děti hrály pohádky, poslouchaly vypravování nebo četbu, tancovaly na královském plese, čarovaly. Malovaly obrázky nebo tvořily různé pohádkové předměty. Hrály pohybové hry na téma pohádek, např. Na ježibabu. Naše nejmenší děti soutěžily nebo vysvobozovaly zakletou princeznu. Prohlížely si obrázkové knihy. Děti toho prožily opravdu hodně - mohli jste se o tom dočíst na nástěnkách a několik fotek si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Plavecký výcvik 3.třídy

Plavecký výcvik 3.třídyDne 18.listopadu děti ze 3. třídy úspěšně absolvovaly předplavecký výcvik. Byly velmi šikovné, ukázněné a plavecky zdatné, což obdivovaly trenérky plavání. Milí rodiče, můžete na ně být právem pyšní. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik fotek z průběhu plaveckého výcviku.

Divadlo Na Klice - 14.11.

Divadlo Na Klice - 14.11.Ve čtvrtek 14.listopadu jsme se nakrátko ocitli v dalekém světe indiánů - členové Divadla Na Klice nám přijeli zahrát pohádku Indiánka Janka. Opět nás čekalo velmi kvalitní představení, plné veselých scének, krásných kostýmů a rekvizit. Slyšeli jsme nejen veselé písničky, ale i hru na kytaru, housle a další nástroje. Děti byly vtaženy do hry  - pomáhaly indiánům se zpěvem a bojovým pokřikem, přispívaly svými nápady a především se upřímně a od srdce zasmály.

Návštěva místní knihovny - 8.11.

Návštěva místní knihovny - 8.11.Jedním z úkolů předškolního vzdělávání je rozvíjet předpoklady pro pozdější čtenářskou gramotnost. A tak už ve školce pěstujeme schopnost naslouchat a porozumět slovům nebo vztah dětí ke knihám a příběhům. Proto zpravidla jeden týden věnujeme přímo tématu Kniha. V tomto týdnu děti nosily své oblíbené knihy z domova, povídaly si o nich, četly si z nich, kreslily. Hrály si na knihovnu i knihkupectví. Také přivítaly ve školce externí odbornici z knihovny. A nakonec i navštívily místní knihovnu v Brozanech. Děti ze třetí třídy dokonce vyrobily svou vlastní knihu, můžete si ji prohlédnout a pročíst v prostorách před 3.třídou, je velmi povedená.

Beseda o knížkách - 7.11.

Beseda o knížkách - 7.11.Ve středu 7.listopadu naši školku navštívila paní dr. Anežka Grimmová, která se v projektech MAP Litoměřice zabývá rozvojem čtenářské gramotnosti. Pro děti měla připraven program, ve kterém je seznámila například s rozdílem mezi knihovnou a knihkupectvím nebo s tím, jak vzniká kniha, kdo je to autor, redaktor či ilustrátor. Děti poznaly různé druhy knih, mohly si je na konci samy prohlédnout. Byly jsme na naše děti pyšné, protože mnoho věděly a znaly a byly velmi pozorné.

Medová snídaně - 5.11.

Medová snídaně - 5.11.V úterý 5. listopadu  jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života včel. V rámci projektu "Medová snídaně" k nám do školky přijel včelař pan Josef Jiřík, který nám vyprávěl o tom, jak vzniká med, jak ho včelaři sbírají a co k tomu potřebují. Na závěr si děti pochutnaly na chlebu s máslem a medem od českého včelaře.
Cílem projektu Ministerstva zemědělství je podpora zdravého životního stylu a propagace kvalitních potravin, především medu. Tímto děkujeme panu Jiříkovi za návštěvu a zajímavé informace podané zábavnou a dětem srozumitelnou formou. Byla to nevšední prima svačina!

Dýňování - 16.10.

Dýňování - 16.10.Podzim nás v posledních dnech přesvědčil o tom, že umí být nejen deštivý, ale i slunný a krásný. A k tomu nádhernému podzimu jistě patří i dýně. My jsme se po třech letech vrátili k tradiční tvořivé dílně s názvem Dýňování. Scházíme se nikoli proto, abychom soutěžili o nejhezčí výrobky, ale abychom se společně setkali a měli možnost promluvit si u příjemné činnosti. Pro děti je velmi důležité, když Vás, rodiče, prarodiče či sourozence, uvítají ve svém prostředí. A vskutku se třída změnila v dílnu, ve které vládla příjemná atmosféra. Všichni jsme se navzájem inspirovali, mnozí si odnášeli překrásné výrobky a mnozí nám je nechali ve školce - pomohli nám dotvořit pěknou podzimní výzdobu. Velice Vám děkujeme za účast a za hezké odpoledne.

Máme rádi zvířata - 8.10.

Máme rádi zvířata - 8.10.V úterý 8. října jsme ve školce přivítali veterinární lékařku, která si s dětmi přijela povídat o zvířátkách. Projekt s názvem Máme rádi zvířata organizuje Státní veterinární správa s podporou Ministerstva zemědělství. Děti by se v něm měly dozvědět informace o domácích zvířatech, jak se k nim správně chovat a jak se o ně starat. Největším zážitkem pro naše děti určitě bylo setkání s živými zvířátky - slepičkou a hadem. Rádi jsme také přijali několik propagačních a didaktických dárků na dané téma.

Vítej, podzime - 26.9.

Vítej, podzime - 26.9.

S koncem září jsme i my ve školce přivítali podzim. Prostřednictvím her, písniček, básní a dalších činností děti poznávaly znaky podzimu. Ve všech třídách zhotovily podzimní výrobek, broučky ze skořápek od ořechů. S nimi jsme se nakonec ve čtvrtek 26.9.  vydali na výlet do lesa. Tam jsme pozorovali proměny přírody a hlavně zvířátka, jejich stopy či příbytky. Povídali jsme si, jak různá zvířátka přežívají zimu, jak se na ni chystají. Naše broučky jsme uložili v lese k zimnímu spánku.


Bubnování - 24.9.

Bubnování - 24.9.V úterý 24.září jsme přivítali ve školce tým Radka Jareše s programem Bubnování. Byla to pro nás novinka, moc jsme se těšili a nakonec jsme všichni nadšeně tleskali. Děti prožily nevšední představení, na kterém se aktivně podílely a pracovaly jako tým. Rozvíjely své hudebně pohybové vnímání, koncentraci, rytmické cítění i spolupráci obou hemisfér. Určitě také relaxovaly a uvolnily svou mysl a tělo. A především se báječně bavily.

Začínáme plavat

Začínáme plavatJiž 9.září opět začal plavecký kurz pro naše předškoláky. Děti ze 3.třídy čeká v litoměřickém bazénu 10 lekcí předplavecké výchovy, ve kterých se formou hry seznamují s vodou, učí se v ní bezpečně pohybovat a získávají základní dovednosti pro pozdější plavání. A také si užívají společných radostných chvil se svými kamarády. Jak si naši plaváčci vedli při prvních lekcích, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Září ve školce

Září ve školceOd 2.září se školka opět rozezněla dětskými hlásky, naplno se rozjel nový školní rok. Ve druhé třídě jsme přivítali novou paní učitelku, ve všech třídách nové kamarády. Děti se navzájem seznamují, poznávají prostředí MŠ i pravidla vzájemného soužití. Pro naše nováčky to není nic jednoduchého, ale všichni jim pomáháme a vedou si velmi dobře. Přejeme všem dětem, aby ten nový školní rok byl dobrý, aby se u nás všestranně a harmonicky rozvíjely a hlavně aby u nás byly šťastné. Na naše první krůčky se můžete podívat ve fotogalerii MŠ.

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Mateřská škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign