Login

Aktuality MŠ

Den dětí ve školce

uspořádáme v pátek 29.5. dopoledne na zahradě mateřské školy (po ukončení fotografování). V případě předpovědi nepříznivého počasí akci přesuneme na jiný den v tomto týdnu.

Fotografování tříd

proběhne v pátek 29.5.2020 v 9.00 hodin 
Fotit se budou pouze třídy (hromadně), nikoli jednotlivci ani malé skupinky.

Mateřská škola bude znovu otevřena 18. května 2020

Protože stále platí mimořádná epidemiologická opatření, i provoz mateřské školy se bude řídit mimořádnými pravidly.
Především do MŠ nesmí vstoupit osoby s příznaky respiračních onemocnění, rodiče budou mj. podepisovat čestné prohlášení o zdraví svého dítěte. Pobyt v MŠ se bude řídit mimořádnými bezpečnostními a hygienickými požadavky, více o těchto pravidlech provozu zde

Rodiče dětí obdrží informace a pravidla provozu MŠ e-mailem.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 723 869 047.

Vyúčtování výletu do divadla a fondu rodičů

je pro vás připraveno v mateřské škole. Pokud byste chtěli bližší informace, obraťte se na nás telefonicky
na číslo 778 055 214.
Brzy se snad setkáme v mateřské škole osobně.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

bude v letošním roce probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Uskuteční se v termínu od 2. května 2020 do 16. května 2020.

V tomto termínu doručí zákonný zástupce žádost o přijetí (tj.přihlášku) následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (datová schránka: 6hxmby7),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou doporučeně,
  4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – pro osobní podání volejte na tel.723 869 047

Žádost o přijetí je ke stažení v části Pro rodiče/Ke stažení. Zůstává ve stejné podobě jako dříve, avšak doplňte do ní e-mailovou adresu. Na tu později obdržíte další informace, především přidělené registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

K žádosti je nutné doložit ještě rodný list – postačí odeslat jeho prostou kopii.

Zároveň je třeba dle zákona doložit splnění podmínky povinného očkování (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor čestného prohlášení viz Pro rodiče/Ke stažení), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vedoucí učitelka MŠ porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo na tel.723 869 047.


Platby za předškolní vzdělávání

Pokud je přerušen provoz MŠ, za předškolní vzdělávání neplatíte.
Platby vám budou vráceny podle přesné délky přerušení provozu. Způsob a termín vrácení se tedy dozvíte v závislosti na vývoji situace.
Děkujeme za pochopení.

Plná moc k vyzvedávání dítěte

- tiskopis nově naleznete v části PRO RODIČE - KE STAŽENÍ

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Mateřská škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign