Jméno:
Heslo:

3.

Rozvrh ve školním roce 2019/2020

rozklikněte odkazrozklikněte odkaz

 
po  Čj   M TvTv Hv   Sz 
útČj Prv MAJVv  
stČjMČteníAJPrv  
čtČjMSlohČj  
ČjAjMGČtení   

Třídní učitelka: Mgr. Martina Danišková (Čj, M, Prv, Vv, Pč, Hv, Tv)
Anglický jazyk: Mgr. Radka Krunclová
Sborový zpěv: Mgr. Jana HarazímováMilí rodiče,
- vybíráme 250 Kč na třídní fond. Peníze, prosím, posílejte do konce září po dětech.  
Čtenářský deník: první pololetí min. 2 knihy, druhé pololetí 3. Speciální sešity na Čtenářský deník dětem pořídím sama. (Bližší info včas upřesním.)
- Kroužky - Platbu za Florbal, Paletu, Vaření, Keramiku, Gymnastiku posílejte převodem do 27.9. Malý záchranář ani Šperky otevřeny nebudou (malý počet přihlášených).


Děkuji za spolupráci. Přeji krásné dny!
 
Mgr. Martina Danišková, tel. 732 513 247

 
Co jsme dnes dělali? 

Na pátek 20.9.
- sešit na M - Geometrii
- malou lžičku (projekt Mléko do škol)
Upozorňuji na časté zapomínání! Tímto tempem se brzy někteří přiblíží 10.

ČT 19.9.
ČJ
- Procvičování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Uč. str. 13/4 - hledání ukrytých mláďat v textu (soutěž), str. 14/5.
M
- Test na folie. Děti měly za úkol samy vymyslet slovní úlohu. Uč. str. 12. Procvičování násobků 2. DÚ - uč. 12/53 - do MD první dva sloupečky.
Sloh - Popis (osoby, předmětu...). Co má obsahovat správný popis? Rozdíl mezi vyprávěním a popisem. Společná práce na str. 20. Samostatná práce do sešitu - Popis oblíbené hračky nebo osoby (stačilo 4-5 vět). Děti svůj text četly před tabulí. Každý, kdo četl dostal 1. (Zatím ve slohu neznámkuji gramatiku, ale pouze vymyšlený text - za to děti opravdu chválím, jsou šikovné a vymýšlet si vlastní texty je moc baví. Až začnu dávat dvě známky - sloh/gramatika, bude to horší :-).
Prv - Moje obec - Brozany nad Ohří. Vyprávěli jsme si o historii Brozan, o starých pověstech. O rozdílu mezi vesnicí, městem. Do sešitu jsme si udělali krátký zápis. Děti si nalepily znak naší obce a mapu, která je velmi zaujala a dlouho si ji prohlížely :-). Za úkol mají do mapky zakreslit malou tečku/malý domeček na místě, kde bydlí (pouze děti z Brozan a Doksan, ostatním se omlouvám, ale do mapky se nevešlo...). 
- Nastalo velké rozdělování našich indiánů do barevných kmenů: červených, žlutách a modrých. Každý kmen dostal za úkol vymyslet si svůj název a nakreslit vlastní znak. Máme tedy kmen Ostrých šípů (modří), Indiánského luku (červení) a Orlího kopí (žlutí). Děti budou v těchto skupinkách pracovat občas i při vyučování. Za různé soutěže, kvízy apod. budou sbírat indiánské odměny (pírka, lapače, týpí...). Proto mají ve skupině první úkol - mezi sebou se domluvit, kdo donese velkou zavařovací sklenici (do ní budeme indiánský poklad sbírat). 

ST 18.9.
ČJ
- Diktát z uč. na str. 11. Společná práce uč. 11/6. Slova se skupinami dě, tě, ně, bě pě, vě, mě. Uč. str.  13/1,2. DÚ - ČJ uč. str. 13/3 do ČJD.
M
- Test folie. Uč. str. 11/41,46,47
Čtení
- První zájemci byli vyzkoušeni z básně. Čtení na str. 13 - přednes básně od H. Jelínkové a J. Havla. Str. 11 - Základní pravidla společenského chování - Miloš Macourek (příště budu zkoušet čtení na známky). V pátek zkoušení básně N - H. Jelínková, str. 10.
Prv - Moje rodina - vytváření vlastního jednoduchého rodokmenu, rodinné vztahy. Obrázek rodiny.
Ve třídě nám řádí nějaký bacil. Dnes tři děti musely dokonce odjejít z vyučování. Snad vydržíme ve zdraví!

ÚT - 17.9.
ČJ
- Desetiminutovka z tvrdých a měkkých souhlásek. Pracovali jsme v uč. str. 11/5. Hráli jsme "slovní kopanou".
PRV -
Zkoušela jsem u tabule z dopravních značek, chválím za domácí přípravu :). Probírali jsme bezpečnou cestu do školy - dopravní situace, jízda na kole, chodec na ulici. Do sešitu Prv obrázek jízdního kola, povídali jsme si o tom, proč je důležité mít vždy helmu.
M - Test ze sčítání bez přechodu desítky na folii. Každý den budeme pokračovat - přijdou těžší příklady. Uč. str. 10/40. Opakování násobilky (1-5).
- Dodělávali jsme lapače snů. Někteří už mají hotovo, až doděláme lapač všichni, vložím foto. Moc se nám povedly! 
DÚ není - opakujte malou násobilku
Prosím o vyplnění listů vložených do ŽL (kontatkní údaje, změny). Děkuji!

PO 16.9.
Čj -
Opakování tvrdých a měkkých souhlásek. Samostatná práce do ČJŠ. 
DÚ - Na pátek 20. 9. naučit básničku "N" v čítance na str. 10.

 


PÁ 13.9.
Čj
- Pracovali jsme v uč. na str. 10, 11. Dokončovali jsme slohovou práci - kdo nestihl svou práci přečíst včera, četl ji před tabulí.
Čtení -
Přednes básně. Četla jsem dětem příběh z knihy "Indigové pohádky" od Martiny M. Svobodové.
- Na dálku jsme fandili Ondrovi a Péťovi, kteří naši školu reprezentovali na běžeckých závodech v Úštěku. Oba dva obsadili stupně vítezů. Gratulujeme!

ČT 12.9.
ČJ
- Desetiminutovka - ú,ů. Moc děti chválím, nikdo neměl více, než dvě chyby. Společně jsme pracovali v učebnici na str. 9. Soutěž o fazolku - vymyslet co nejvíce slov začínajících na písmeno S (výherce vymyslel 19 slov :-). 
M -
Testík ze sčítání a odčítání v oboru do 100 přes desítku do MT. Kdo byl rychlý, mohl udělat cvičení o známku navíc (větší, menší, rovná se). Slovní úlohy na odčítání. Soutěž o fazolku - vypočítat příklady na kartičkách rozmístěných po třídě.
SLOH - Pozdrav, představení se. Učili jsme se, jak se správně představit(jak se správně pozdravit) s novým kamarádem, s paní učitelkou. Rozdíl mezi tykáním a vykáním. Předváděli jsme scénky, při kterých jsme se dost nasmáli. Děti psaly samostatnou práci do sešitu (jak by se představily nové kamarádce), kterou pak četly před tabulí.  
PRV
- Opakování dopravních značek (příště budu zkoušet značky nalapené v sešitě). 
Zítra - v pátek 13. 9. máme M - GEOMETRII. Budeme potřebovat velký sešit A4 bez linek a ořezanou tužku (pravítka mají děti ve škole). Děkuji.


ST 11.9.
ČJ
- Krátký test - řazení slov podle abecedy. V uč. str. 9/1,2. Psaní ú,ů. DÚ uč. str. 9/2 od slova únava do ČJD.
M - Do MT slovní úloha na známky. Procvičování číselných řad.
ČTENÍ - Četli jsme příběh "Nový žák" v čítance na str. 8,9. 
PRV - Dopravní značky, semafor.

ÚT 10.9.
ČJ -
Stále opakujeme správné řazení slov podle abecedy. Uč. 8/5, 6. Samostatná práce do ČJŠ - seřadit pět zvířat podle abecedy. 
PRV - Opakování ročních období, měsíců, co se děje s přírodou na podzim, co máme na podzimu rádi apod. :). Krátký opakovací kvíz - co si děti zapamatovaly z procházky po Brozanech. Do sešitu jsme si nalepili důležité dopravní značky, které se budeme učit.
M - Co je to menšenec, menšitel, rozdíl, sčítanec, sčítanec, součet - příklady na tabuli. Slovní úlohy uč. 4/5,6,9. Správný zápis úlohy - bude z nich test.
VV - Zdobení indiánksých týpí  a vymýšlení indiánských jmen.

PO 9.9.
ČJ -
V kroužku na koberci jsme si povídali, co jsme dělali o víkendu. Opakování abecedy, uč. 7/3. Do ČJŠ vypsat z textu všechna zvířata.
M - Do MŠ příklady - odčítání v oboru do 100.
První lekce plavání - Děti jsou rozdělny do tří družstev, podle plaveckých zdatností. Přes počáteční obavy z hloubky si bazén děti moc užily! Jen musíme příště zkrátit M a nasvačit se, než vyrazíme na autobus.

 

PÁ 6.9.
ČJ – Opakování abecedy – vyjmenování celé abecedy zpaměti, řazení slov podle abecedy. Práce ve dvojici – vymyslet co nejvíce slov na určené písmeno.
M – Sčítání v oboru do 100, krátký testík. Do MŠ opakování slovních úloh – správný zápis (uč. str. 4).
ČT – Děti byly poučeny o bezpečnosti během plaveckého výcviku. Četli jsme v čít. na str. 5, "První den školy" - povídali jsme si o příběhu.

ČT 5. září
ČJ
- Opakování abecedy, tvrdých a měkkých souhlásek, dlouhých a krátkých samohlásek. Druhy vět, z čeho se skládá věta, počet slov ve větě, počet slabik ve slově apod.. Práce v uč. na str. 4, cv. 1,2. Do ČJŠ děti přepisovaly z článku místní jména. Dnes ještě polehounku, příště už ve známkování přitvrdím.
M
- Opakování číslených řad v lavicích, určování desítek a jednotek v číslech, samostatná práce v MŠ - opakování sčítání. Hra "Myslím si číslo".
SLOH -
Vyprávění příběhu z prádznin podle obrázku, uč. str. 6. Děti pracovaly ve dvojicích a příběh vyprávěly před tabulí celé třídě.
PRV -
Naučná procházka po obci. (Poznáváme místo, kde žijeme: stoletá lípa, historická tvrz, obecní úřad, mlýn, zdravotní středisko, socha sv. Jana Nepomuckého).
PČ -
Výroba indiánských šperků.

ST 4. září

První dvě hodiny byly třídnické - nadepisovali jsme a obalovali sešity, četli si naše indiánské desatero, obalovali jsme úkoníčky... Dokreslovali jsme obrázky z prázdnin.
ČJ - čtení - V kroužku na koberci jsme si prohlíželi obrázky a každý vyprávěl "svůj největší zážitek z prázdnin". Přišli se na nás podívat prvňáčci - naši mladší bratři indiáni.
PRV - Pracovali jsme v uč. Já a můj svět na str. 7. Povídali jsme si tom, že mezi námi žijí lidé a děti s různým zdravotním omezením, s různou barvou pleti. Probírali jsme pravidla slušného chování. Do sešitu děti kreslily svého nejlepšího kamaráda a všechny dostaly svou první známku :-).
_______________________________________________________

 

Plavecký výcvik:
Cena: Tento školní rok je plavecký výcvik pro všechny děti ZDARMA :-).
Začínáme: V pondělí 9. září, ostatní termíny: 16. 9, 23. 9., 30.9., 7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11.,18.11.
Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy a je povinný. Žák může být omluven pouze po předložení lékařského potvrzení. Děti, které se výcviku ze zdravotních důvodů nezúčastní, budou připojeni k výuce v jiné třídě.
Co s sebou: plavky (dívky jednodílné, u chlapců ne plandací koupací trenky), mýdlo/sprchový gel, ručník, igelitový sáček na boty, koupací čepice (není povinná, ale pro delší vlásky je vhodnější) - vše do igelitky nebo nepromokavé tašky. Na zpáteční cestu doporučuji, aby děti měly čepici, i když se budeme samozřejmě snažit vlasy důkladně vysoušet.

Platba za pracovní sešity pro školní rok 2019/2020  541 Kč. Úhradu za pracovní sešity proveďte nejpozději do 31. 9. nejlépe bezhotovostně: číslo účtu příjemce: 35-7374610227/0100 - VARIABILNÍ SYMBOL: 1014 - POZNÁMKA: uveďte třídu, jméno a příjmení žáka. V případě, že částku za pracovní sešity budete platit v hotovosti, v září předejte peníze (možno i prostřednictvím žáka) třídní učitelce nebo třídnímu učiteli. Pracovní sešity budu dětem rozdávat až po přijetí všech plateb. Děkuji za pochopění.

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign