logotyp
Login

3.

Školní rok 2022/2023

Třídní učitelka Mgr. Jana Harazímová

Pozor! Změna rozvrhu hodin.
Platí od pondělí 30. 1. 2023.


 

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Po

Čj

Aj

M

Prv

Sz

Út

Čj

Aj

M

Čt

Hv

 

St

Čj

M

Prv

Aj

Vv

 

Čt

Čj

M

Čt

Tv

Tv

 

Čj

M

Čt

Prv

 

 


 


Možnost doučování z Aj
- čtvrtek a pátek od 7:00 do 7:40 hodin

Možnost doučování Čj, M

- každé úterý od 13:00 - 13:45 hodin


Co jsme dělali 27. 1. 2023
Čj
- hráli jsme s kartami y - i o perlu
- zapsali jsme si do slovníčku slovíčka hmyz, myš, hlemýžď
- PS 37/ 1, 2
M
- hráli jsme Já mám, kdo má...
- sestavovali jsme čísla
- kontrolovali jsme DÚ
- rozkládali jsme čísla do MŠ
- znázorňovali jsme čísla pomocí peněz
Prv
- šli jsme k pomníčku
- přidělali jsme na pomník Davidovu hvězdu s názvy vyhlazovacích koncentračních táborů a zapálili jsme svíčky za oběti holocaustu
- paní učitelka nám vypravovala o utrpení lidí, kteří "žili" v Osvětimi
Čt
- koukali jsme na úryvek z filmu Schindlerův seznam a Colette 
(aby si děti dokázaly představit, co to holocaust znamená)
- kdo koukat nechtěl, nemusel (nikoho jsem nenutila, chápu, že pro někoho to může být stresující) 
- viděli jsme dokument o návštěvě Auschwitz - Birkenau 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 26.1. 2023
M
- hráli jsme Já mám, kdo má s čísly do 1 000
- četli jsme čísla na tabuli
- hledali jsme čísla s nejmenším, největším počtem jednotek, desítek, stovek
- dostali jsme kartičky s číslem
- paní učitelka řekla číslo, a my jsme ho vytvořili, říkali jsme: má 3 stovky, 4 desítky, 1 jednotku, je to číslo 341
- čísla jsme různě promíchávali a plnili úkoly podle pokynů paní učitelky
Čj
- paní učitelka zkoušela vyjmenovaná slova po m
- přišla k nám do třídy paní zástupkyně, která řešila chování žáků (hlavně kluků) ve školní družině
- povídali jsme si o nevhodném chování celou hodinu
- nestihli jsme svačinu
Čj
- paní učitelka nám dovolila se nasvačit
- dozkoušela vyjmenovaná slova po m
- hráli jsme o perly y - i
M
- pokračovali jsme v matematice
- rozkládali jsme čísla (zápis čísel v desítkové soustavě)
- 395 = 300 + 90 + 5
- 395 = 3 . 100 + 9 . 10 + 5 . 1
- procvičovali jsme rozklady
Hv
- zpívali jsme písničku Ufoni
Domácí úkol:
M - uč. žlutá 4/ 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 25. 1. 2023 (píšu zpětně, proběhla ped. rada)
Čj
- měli jsme paní asistentku
- opakovali jsme vyjmenovaná slova po b, l, m
- zapsali jsme si z tabule slovíčka do slovníčku - my, mýt, myslit, mýlit se
- PS 36/ 5, 6 - společně jsme si cvičení zkontrolovali
- PS 35/ 2, 3 - kdo nestihnul, měl dokončit doma 
M
- počítali jsme v M - modrá 63/ 2, 3
- M - žlutá - 3/ 2
Prv
- psali jsme testík
- paní učitelka ještě vyzkoušela některé žáky, kteří měli známku nerozhodně
- povídali jsme si o objemu a jeho jednotkách
- PS 23/ 3
Aj
- nalepili jsme si do sešitu text písničky If you are happy
- zazpívali jsme si ji
napsali jsme si slovíčka do slovníčku:
clap (klap) - tlesknout
your (yór) - tvoje
hands (hends) - ruce
stomp (stamp) - dupat
feet (fít) - nohy od kotníků níže
take a nap (tejk e nap) - dát si šlofíka :-)
tick (tyk) - zaškrtnout
- ptali jsme se a odpovídali na otázky Are you happy? Yes, I am.
- zopakovali jsme si barvy ve cvičení 27/ 4
Vv
- kreslili jsme domy ve městě voskovkami a vybarvovali jsme je vodovkami
Domácí úkoly: 
Dodělat cvičení z Čj - PS (kdo nestihl)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 24. 1. 2023
Aj
- zahráli jsme si Simona
- naučili jsme se zpívat a předvádět písničku If you are happy, happy, happy, clap your hands....
- pracovali jsme 27/ 3, 5
- ptali jsme se navzájem: Are you happy, sad, tired...?
Yes, I am. No, I am not.
Čj
- zopakovali jsme vyjmenovaná slova po m
- trénovali jsme posunky
- hádali jsme podle posunků, o jaké slovo se jedná
- hádali jsme význam slov
- PČ 35/ 2 nahoře
Plavání - 10. lekce
- rozplavali jsme se
- proběhli závody o nejrychlejšího plavce
- hráli jsme si
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 23. 1. 2023
Čj
- povídali jsme si o víkendu
- seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po m
- vysvětlili jsme si význam jednotlivých slov
- učili jsme se, jak jdou slova za sebou
- ukazovali jsme si posunky
- zapsali jsme si VS po M do Čj Š
Aj
- měli jsme naší paní učitelku
- opakovali jsme slovíčka 
- hráli jsme Simona
- procvičili jsme barvy, čísla, pokyny, pocity, školní pomůcky 
M
- dostali jsme novou knihu od nakladatelství ALTER
- seznámili jsme se s čísly do 1 000
- hledali jsme v nové knize čísla podle barev na str. 3 a zapisovali jsme je
Prv
- porovnávali jsme hmotnost na dvouramenných váhách
- zapsali jsme si zápisky o hmotnosti
- ukázali jsme si, kolik vody je 1 litr
- odhadovali jsme. kolik vody se vejde do jednotlivých nádob
- PS - 23/ 1, 2
Čt
- povídali jsme si o oblíbených jídlech v jídelně
- četli jsme popletenou pohádku a hledali jsme, kolik se v ní ukrývá příběhů
Domácí úkoly:
Naučit vyjmenovaná slova po m (do středy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 20. 1. 2023
Čj
- zazpívali jsme si
- hráli jsme hru o perličky  - y - i
- PS - 32/ 3; 33/ 2, 3
M
- paní učitelka zkoušela ústně z násobilky
- počítali jsme násobení a dělení 1 a 10
- procvičili jsme násobení s 0
- PS - krtek - mohli jsme si vybrat cvičení, která nemáme splněná
- krtečkovou matematiku už nemáme nosit
Prv
- dnes jsme si místo prvouky hráli v družině za odměnu, že jsme hezky napsali písemné práce
Čt
- četli jsme znovu Zubejdu
- poslechli jsme si písničky z pohádky Lotrando a Zubejda
- kreslili jsme do sešitu čtení obrázek
- někdo dopisoval do písanky
Domácí úkoly:
Písanka - 29 dopsat (jenom někdo, kdo psaní ve škole nestihl)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 19. 1. 2023
M
- psali jsme písemnou práci
Čj
- dopsali jsme si do slovníčku slova lyže, pelyněk, plyš
- PS - 32/ 2, 4; 33/ 4 - o perly
Mg
- ukázali jsme si správné řešení úkolů z písemné práce
- samostatně jsme rýsovali 4 úsečky dané délky
- vytrhali jsme si z krtka stránky s geometrií
Čt
- zazpívali jsme si
- četli jsme O princezně solimánské str. 103, 104
- psali jsme do písanky - 28, 29

- vytvářeli jsme sněhuláky s našimi jmény
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 18. 1. 2023
Čj
- psali jsme písemnou práci
- paní učitelka ji hned opravila (dopadlo to výborně)
M
- psali jsme si do MŠ, co bude v písemné práci z matematiky
(násobení a dělení 6 - 9, příklady se závorkami, tabulky s násobilkou, slovní úloha, měření úseček, rýsování úsečky dané délky, geometrické tvary, rýsování přímek podle pokynů)
- počítali jsme M - krtek 32/ co jsme stihli
Prv
- měřili jsme venkovní teplotu
- povídali jsme si o hmotnosti
- uč. str. 24/ povídali jsme si o obrázcích, jednotkách hmotnosti a jejich značkách
- PS - 21/ 1, 2, 3, 4, 6
Aj
- opakovali jsme barvy
- uč. 25/ 3, 4, 5
- napsali jsme si do slovníčku:
I am scared. Ájm skérd. Jsem vystrašený, bojím se.
I am good. Ájm gut. Mám se dobře.
I am angry. Ájm éngry. Jsem naštvaný.
Hv
- rozezpívali jsme se
- hádali jsme rytmus písniček
- zpívali jsme na známky Marjánko má
- učili jsme se píseň Dáme klukovi školy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 17. 1. 2023
Čj
- vypsali jsme si do slovníčku z učebnice slova příbuzná ke slovům vzlykat, lysý, lýko, lýtko
- ukázali jsme si, co bude v písemné práci z Čj:

1. Rozděl slova do tabulky podle stavby (předponová část, kořen, příponová část) - předpis, pisatel, dopisy

2. Vybarvi slova příbuzná. Např. kuchař, kuchyně, kuchtík, oběd, nekuchti 

3. Vymysli 2 slova s tímto kořenem. (např. kostkosterní, kostra)

4. Doplň řadu vyjmenovaných slov po b.

5. Doplň správně slovo podle pořadí vyjmenovaných slov (např. B 2 – bydlit)

6. Ke kterému slovu jsou tato slova příbuzná? Např. bych, byli, nebyl, starobylý - být

7. Vyber správné slovo a zakroužkuj ho. Např. Zvířata nesmíme být - bít.

8. Doplň y – i, ý – í a spoj dvojice slov k sobě.

9. Doplň y – i,ý – í.

10. Rozhodni a správnou odpověď zakroužkuj. Např. Bít znamená: a) někde se objevit, b) někoho mlátit

Plavání
- přezkoušení dovedností 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 16. 1. 2023
Čj
- povídali jsme si o tom, co jsme dělali v sobotu a v neděli
- kontrolovali jsme si domácí úkoly (3 žáci ho nesplnili)
- PS - 31/ 3 - společně jsme odůvodňovali pravopis
- vysvětlili jsme si významy slov vzlykat, lysý, lýko, lýtko

 

Aj
- psali jsme 2. čtvrtletní práci
- řekli jsme si správné řešení
- dozvěděli jsme se známku, protože paní učitelka písemnou práci hned opravila
- hráli jsme Simona
M
- paní učitelka opět zkoušela z násobilky
- PS - krtek - 29/ 1 - 9
- společně jsme vypočítali slovní úlohy 29/ 6, 7
- někdo pracoval na str. 32 - opakování
Prv
- opakovali jsme skupenství vody
- kontrolovali jsme pokus - odpařování vody
- povídali jsme si o fyzikálních veličinách - teplotě
- uč. 23/ 1, 2 - povídali jsme si o měřidlech, jednotkách a značce jednotky teploty
- dozvěděli jsme se o vynálezci stupnice měření teploty Andersu Celsiovi
(zajímalo nás jak zemřel - zjistili jsme, že ve 42 letech na tuberkulózu)
- PS - 20/ 1- 5
- zapsali jsme si výpisky do sešitu Prv        16. ledna
Teplota
Veličina: teplota
Měřidlo: teploměr
Jednotka: stupeň Celsia
Značka: 
ºC
- zkoumali jsme teplotu ve třídě, venku, u topení
Čt
- četli jsme o Dupynožkovi
- kreslili jsme obrázek
- zazpívali jsme si
Domácí úkoly:
Někdo má doplnit DÚ z Čj z pátku 13. 1. 2023
Čt - někdo dokreslí obrázek do středy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 13. 1. 2023
Čj
- vysvětlili jsme si, proč je důležité doučování
- psali jsme pravopisné cvičení - paní učitelka řekla  slovo a my jsme psali, ke kterému vyjmenovanému slovu je příbuzné
- vysvětlili jsme si významy slov polykat, plynout, plýtvat a zapsali jsme si příbuzná slova do slovníčku
M
- paní učitelka dozkoušela děti z násobilky
- hráli jsme Já mám, kdo má
- počítali jsme M - krtek - 29/ 1, 2, 3, 5
- někdo dokončoval příklady na straně 28/ 5, 6
Čt
- četli jsme pohádku Dupynožka
- seznámili jsme se se znaky pohádky
- psali jsme v písance na str. 28 - ke slovu šašek
Prv
- dělali jsme pokus s párou - plynné skupenství vody
- povídali jsme si o změně skupenství vody a jak říkáme změnám ve skupenství - tuhnutí, tání, vypařování
- PS - 19/ 4
- hráli jsme pravda nebo lež

- zapsali jsme si do sešitu výpisky
Domácí úkoly:
Čj - PS - 31/ 1
Učit se Aj - bude pololetní práce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 12. 1. 2023
M
- paní učitelka zkoušela ústně z násobilky
- hráli jsme hru Já mám, kdo má?
- počítali jsme v PS - krtek - 28/ 4, 5, 6
Čj
- opakovali jsme vyjmenovaná slova po l pomocí posunků
- hádali jsme slova
- zapsali jsme si do slovníčku slova slyšet, mlýn, blýskat se
- PS - 30/ 1
- hráli jsme hru s y - i
Mg
- psali jsme geometrický diktát
- opakovali jsme učivo o bodu, úsečce, přímce
- rýsovali jsme úsečku dané délky
Čt
- navštívila nás paní učitelka Marešová, aby si poslechla, jestli dobře čteme 
- četli jsme pohádku Dědečkova rukavička - rozdali jsme si role
- proběhla dramatizace pohádky - pohádku jsme hráli jako herci
- psali jsme v písance str. 27
Hv
- rozezpívali jsme se na písničce Fanfrnoch
- hádali jsme vytleskanou písničku
- učili jsme se novou píseň - Marjánko má
- doprovázeli jsme se na boom hackery a zvonky podle záznamu v učebnici
Domácí úkoly:
Hv - naučit píseň Marjánko má zpaměti do 19. 1. 2023
Trénovat násobilku a vyjmenovaná slova po b, l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 11. 1. 2023
Čj
- psali jsme diktát
- nejdříve jsme si ho procvičili
- paní učitelka ho hned opravila
- opakovali jsme VS po L
- na tabuli jsme hledali příbuzná slova ke slovům slyšet, mlýn, blýskat se
- ke slovu slyšet jsme si zapsali slova příbuzná do slovníčku
M
- řekli jsme si termíny písemných prací z Aj, Čj a M
- paní učitelka zkoušela 4 žáky ústně z násobilky (žádná sláva to nebyla :-(  )
- až budeme vyzkoušeni všichni, dostaneme známku do školy on - line
- počítali jsme ve skupinách karty s násobilkami, chodili jsme si je měnit
- PS - krtek - 28/ 2, 3, 4
Prv
- opakovali jsme, co víme o látkách
- připomněli jsme si, které látky jsou rozpustné ve vodě
- paní učitelka nám ukazovala pokus - hořlavost látek
- měla připravený papír, plastový pytlík, gumu, jehličí, dřevěný kolíček, kovou kancelářskou sponu, křídu, odličovací tampónek, špendlík a gumového medvídka
- všechny látky postupně zapálila, my jsme před tím odhadovali, zda bude látka hořet nebo ne
- výsledky pozorování jsme zapisovali na tabuli a potom do sešitu
Aj
- probírali jsme, co všechno bude v pololetní písemné práci
- předvedli jsme scénku z učebnice str. 24
Vv
- vystřihli jsme si kruh
- středem jsme vedli přímky
- potom jsme kreslili domky a obydlí
- obtáhli jsme je černou fixou
- vybarvovali jsme je
- někdo práci nestihl - dodělá do zítra
Domácí úkoly:
Čj - oprava a podpis diktátu
Vv - dokreslit obrázek s domky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 10. 1. 2023
Aj
- psali jsme překlad vět z Čj do Aj
Jsem smutný.
Jsem naštvaný. 
Mám se fantasticky.
Jsem unavený.
Mám hlad.
Mám se skvěle.
Nemám se moc dobře.
- poslouchali jsme scénku z učebnice 24/ 1
- hráli jsme scénku
Čj
- paní učitelka vyzkoušela všechny děti z vyjmenovaných slov - všichni dostali 1
- opakovali jsme význam vyjmenovaných slov po l
- pracovali jsme v PS 29/ 1
Plavání - 8. lekce
- plavali jsme na čas
- plavali jsme pod vodou
- lovili jsme kroužky
- byli jsme v páře
- hráli jsme si
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 9. 1. 2023
Čj
- povídali jsme si o víkendu
- zapsali jsme si do Čj Š vyjmenovaná slova po l:    9. ledna
VS po L
slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš
- vysvětlili jsme si význam jednotlivých slov
- ukazovali jsme si je na obrázcích
Aj
- procvičili jsme odpovědi na otázky: How are you? How old are you?
- napsali jsme si do slovníčku:
I am not so good. Nemám se moc dobře.
I am great. Mám se skvěle.
- vypracovali jsme 23/ 5, 6
- nakreslili jsme se do sešitu a popsali jsme se např. I am Jane. I am eight. I am happy.
M
- čarodějný klobouk nás rozdělil do kolejí v Bradavicích
- hráli jsme BINGO
- hráli jsme říkací domino
- M - 26/ 1, 2
Prv
- nalepili jsme si do sešitu výpisky
- rozdělili jsme se do skupin podle kolejí
- dělali jsme pokusy s látkami - rozpustnost látek ve vodě
- zkoumali jsme šťávu, olej, sůl, cukr moučka, cukr krystal, kávu rozpustnou, kávu mletou, hrubou mouku
- látku jsme museli nejdříve poznat podle smyslů
- výsledky pokusu jsme zaznamenali do PS str. 19/ 5
Čt
- četli jsme ukrajinskou pohádku Dědečkova rukavička
- rozdělili jsme si role a četli jsme podle scénáře
- dopisovali jsme písanku do str. 26 (kdo nemá dopsáno, doplní doma do středy)
Domácí úkoly:
Naučit vyjmenovaná slova po L (do 10. 1. 2023 - zítra)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 6. 1. 2023
Čj
- opakovali jsme vyjmenovaná slova po b, hádali jsme, které slovo je 5., 3., 8....
- soutěžili jsme o perly - přesmyčky, skrývačky
- doplnili jsme cvičení na tabuli
- PS - 27/ 1
M
- kontrolovali jsme si DÚ
- M - krtek - 25/ 1, 3, 4, 5, 6; 26/ 3, 6, 7
- do MŠ jsme opisovali příklady z kartiček - všichni jsme dostali 1
Prv
- povídali jsme si o látkách a jejich vlastnostech
- rozdělili jsme látky podle skupenství
- PS - 19/ 1, 2, 3
Čt
- přečetli jsme ještě jednou příběh o třech králích
- kreslili jsme obrázek
- dopisovali jsme v písance do str. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 5. 1. 2023
M
- prohlédli jsme si mince, které přinesla Anička
- zazpívali jsme si píseň Fanfrnoch
- opakovali jsme násobky 9
- počítali jsme příklady z kartiček
- M - modrá - 39/ 1 - 5
- počítali jsme příklady na tabuli
Čj
- opakovali jsme vyjmenovaná slova po b
- vysvětlovali jsme si jejich význam
- hráli jsme hru s i - y
- PS - 27/ 1, 2 nahoře
- trénovali jsme rozdíl ve slovech  býlí - bílý, bydlo - bidlo
- uč. ústně jsme doplňovali 36/ 6
Mg
- opakovali jsme geometrické pojmy - bod, úsečka, přímka
- rýsovali jsme přímky na pracovní list z knihy M6  (2. třída)
- rýsovali jsme podle diktátu - příště budeme psát na známky
Čt
- četli jsme 2x příběh čít 82, 83
- prohlédli jsme si výstavu na chodbě o třech králích
- povídali jsme si o zvycích okolo 6. 1. 
- psali jsme v písance 24, 25

- vytvářeli jsme roztomilé tučňáky
Domácí úkoly:
Čj - uč. 38/ 4 2 řádky do Čj D
M - krtek - 26/ 8
Mg - učit se o bodu, úsečce, přímce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 4. 1. 2023
Čj
- opakovali jsme vyjmenovaná slova po b
- vysvětlovali jsme si význam slov
- doplnili jsme v PS 26/ 1, 2, 3
- hráli jsme hru na y - i - nikdo nevyhrál
M
- učili jsme se násobilku 9
- do MŠ jsme si zapsali všechny příklady na dělení a násobení 9
- hráli jsme s kartičkami Škatulata
- M - modrá - 38/ 1, 2, 3, 5; 39/ 1, 2, 3
Prv
- na začátku hodiny jsme měli chvilku psaní
- povídali jsme si o vzniku České republiky
- zapsali jsme si do sešitu prvouky informace o vzniku ČR
Aj
- hráli jsme scénky ve dvojicích
- opakovali jsme slovíčka pomocí flash cards
- vypracovali jsme 23/ 4
Zapsali jsme si do slovníčku:
I am tired. - Jsem unavený.
I am fantastic. Mám se fantasticky.
Hv
- dnes jsme zpívali novoroční koledu Fanfrnoch
- naučili jsme se doprovod na kytaru, zvonky, dřívka, drhlo
- zpívali jsme s doprovodem klavíru, flétny a ostatních jmenovaných nástrojů 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 3. 1. 2023
- vypravovali jsme si zážitky z prázdnin
- každý se pochlubil, co dostal od Ježíška
- jeli jsme na plavání - 7. lekce
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign