logotyp
Login

3.

Školní rok 2022/2023

Třídní učitelka Mgr. Jana Harazímová

 

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Po

Čj

Aj

M

Prv

Sz

Út

Čj

Aj

M

Čt

Hv

 

St

Čj

M

Prv

Aj

Vv

 

Čt

Čj

M

Čt

Tv

Tv

 

Čj

Mg

Čt

Prv

 

 


 


Doučování bude probíhat každé úterý od 13:00 do 14:00 hodin ve III. třídě. 
Po vyučování půjdeme na oběd a po obědě se vrátíme do školy.
Začínáme již příští týden - 11. 10. 2022


Co jsme dělali 6. 10. 2022
Čj
- paní učitelka nám rozdala důležité dotazníky, které máme zítra přinést vyplněné
- psali jsme pravopisné cvičení - paní učitelka řekla slovo a my jsme museli zapsat tvrdou nebo měkkou slabiku ve slově - např. žížala - ží, chyba - chy...
- PS - hledali jsme rýmy 8/ 1 a vybarvili jsme si chameleona
- PS - 8/ 2
M
- hráli jsme násobilkové BINGO
- mohli jsme hrát domino, ale zlobili jsme
- soutěžili jsme o nejlepšího násobilkového mistra - krokovaná
Čt
- četli jsme v čítance str. 23, 24
- psali jsme v písance str. 9
Tv
- dnes jsme byla testována naše tělesná zdatnost (probíhá v celé republice ve III. a VII. třídách)
Domácí úkoly:
Vyplnit dotazník - NUTNÉ!!!
Číst - čít 23, 24
Přinést sklenici s víčkem (už jen 3 žáci)
Na Vv 13. 10. 2022 přinést listy (vylisované)

Co jsme dělali 5. 10. 2022
Čj
- opakovali jsme abecedu
- skládali jsme slova ze slabik o bonbóny
- řadili jsme slova podle abecedy
- doplňovali jsme slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě na tabuli
M
- opakovali jsme násobky 2
- hráli jsme plácanou na vypadávání
- napsali jsme si do MŠ všechny příklady na dělení a násobení 2
- počítali jsme v M - PS 9/ 3 - kdo nestihl, dokončí doma do zítřka
- dělili jsme a vymýšleli jsme příklady na násobení
Prv
- znovu jsme si procvičili světové strany
- pracovali jsme ve skupinách a hledali jsme obce, které leží severně od Brozan, jižně.....
- zkoušeli jsme s kompasem nastavit mapu podle skutečnosti
- nalepili jsme si plánek okolí do sešitu Prv a zapsali jsme si směry do těchto obcí
- prohlédli jsme si učebnici, jak se mohu orientovat v přírodě (hvězdy, stím, mravenci, mechy, pařezy...)
Aj
- zopakovali a procvičili jsme si čísla od 1 do 13
- zkoušeli jsme čísla a barvy na známky
- napsali jsme si do sešitu What is your favourite colour?  [Vot iz jour fejvrit kalr] Jaká je tvá oblíbená barva? a nakreslili jsme si oblíbenou barvu 
Vv
- někdo dokončoval práci z minulé hodiny
- většina z nás si chystala sklenici na korálky ke třídní hře - vytvářeli jsme sovičku
Domácí úkoly:
M - někdo doplnit PS 9/ 3

Co jsme dělali 4. 10. 2022

Čj
- řešili jsme nepěkné chování mezi sebou - nová Hra na bouchání pěstí do ramene
- psali jsme slova s u, ů, ú do Čj Š a slova jsme odůvodňovali
- psali jsme ta samá slova jako 1. diktát
Aj
- procvičovali jsme čísla 1 - 13 a barvy pomocí flash cards
- rozdali jsme si kartičky s čísly a podle pokynů v angličtině jsme je vybarvili
M
- hledali jsme společné násobky na tabuli
- M - PS 29/ 2, 3
- rozdělovali jsme bonbóny (odměnu získali jen 2 žáci)
Čt
- nejdříve jsme si přečetli básničku Jak sportujeme
- potom se nás paní učitelka ptala, co dělaly děti
- paní učitelka nás vyzkoušela z básničky
- procvičovali jsme termíny sloka, verš a rým
Hv
- rozezpívali jsme se
- podle melodie, kterou nám zahrála flétna jsme museli vytleskat rytmus
- hádali jsme písničky, které hrála flétna
- opakovali jsme písně Jožin z bažin, Hej, sokoli, Na tom pražským mostě a Ach synku 
- dozvěděli jsme se o značkách pro sílu (dynamiku) tónu - forte - f - silně, mezzoforte - mf - středně silně, piano - p - slabě
- zpívali jsme podle pokynů paní učitelky
- určovali jsme, jak hlasitě paní učitelka hraje na klavír
- zapsali jsme si zápis do sešitu
Domácí úkoly:
Čj - podpis a oprava diktátu
Čj - PS 8/ 3
M - modrá malá uč. 16/ 2 4 sloupečky do MD
Vv - přinést malou skleničku s víčkem

Co jsme dělali 3. 10. 2022

Čj
- povídali jsme paní učitelce, co se dělo minulý týden, když byla nemocná
- zapsali jsme si zápis do Čj Š o slabikách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- povídali jsme si, co jsme dělali o víkendu
- hráli jsme hry s tvrdými a měkkými slabikami
Aj
- naučili jsme se novou písničku One, two, three, four...
- procvičili jsme si čísla pomocí flash cards
- zapsali jsme si číslovky do slovníčku: 11 - eleven [ilevn] , 12 - twelve [tvelf], 13 - thirteen  [srtýn]
- nový pokyn: jump on [džamp on] - skoč na....                                                                                                - zahráli jsme si hru skoč na barvu - jump on colour [džamp on kalr]
M
- rozcvička s násobilkou - zakroužkovat na tabuli násobky 2, 3, 4, 5
- říkej příklad 
- doplňovali jsme tabulku s násobilkou na tabuli
- PS - 29/ 1, 2 (nedokončili jsme)
Prv
- opakovali jsme, co už známe
- seznámili jsme se se směrovou růžicí
- jezdili jsme prstem po mapě a hledali jsme správné směry a města
- určovali jsme, kterým směrem leží místa na obrázku
- PS - 10/ 1
- do sešitu Prv jsme si zakreslili směrovou růžici a pojmenovali jsme hlavní a vedlejší světové strany

- dokončovali jsme rozdělané práce
Domácí úkoly:
Aj - naučit barvy - ve středu bude zkoušení
Čt - básnička - zítra bude zkoušeníHOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign