logotyp
Login

1.

Školní rok 2020/2021

Třídní učitelka Mgr. Jana Harazímová

Pravidla při online výuce:

1. Přihlašuji se včas - nejpozději v 7:55 hodin.
2. Pokud se přihlásím později, neoznamuji to paní učitelce, ruším totiž ostatní.
3. Mám vypnutý mikrofon a zapnutou kameru.
4. Notebook mám nakloněný tak, aby mě paní učitelka dobře viděla a nemusela koukat na čelo nebo na strop.
5. Když jsem vyvolán, označím se žlutou ručičkou, aby paní učitelka věděla, kdo ještě nepracoval.
6. Pokud mám práci hotovou, vyčkám, neruším ostatní slovy Hotovo, Už to mám, Co mám dělat? apod. 
7. Pracuji sám, bez pomoci rodičů. Pouze v případě technického problému se na ně obrátím.
8. O přestávce nebudu u počítače, ale půjdu se procvičit, napít, odpočinout si....., pokud nám paní učitelka nedovolí mít zapnuté mikrofony, necháme je vypnuté.
9. Pokud se mi stane, že se spojení přeruší, pokusím se na hodinu znovu přihlásit. Jestli se to nedaří, odpojím se a sleduji webové stránky třídy, abych si vše doplnil/a.
10. Nevidíte - li paní učitelku, nevadí, důležité je ji slyšet. Občas si zapni a vypni kameru, obraz se většinou objeví. 

Co jsme dělali 19. 4. 2021
- četli jsme Poličku na str. 100
- rozdělovali jsme slova na slabiky se slabikotvorným r, l - PL - str. 18/ cv. 1
- psali jsme, co dělají jednotlivé osoby - PL str. 18/ 2 (co umíme píšeme psacím písmem)
- psali jsme malé h - velká písanka str. 20
- počítali jsme na PL z matematiky - tam jak jsou tulipány -  str. 63/ cv. 1, 2, 3
Domácí úkoly 19. 4. 2021:
Číst co chci nebo co mi nejde 
M - PL str. 63/ cv. 5 (žlutý sloupeček)
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign