logotyp
Login

3.

Školní rok 2022/2023

Třídní učitelka Mgr. Jana Harazímová

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Po

Čj

Aj

M

Prv

Sz

Út

Čj

Aj

M

Čt

Hv

 

St

Čj

M

Prv

Aj

Vv

 

Čt

Čj

M

Čt

Tv

Tv

 

Čj

Mg

Čt

Prv

 

 


 


Ředitelské volno

Vážení rodiče,
v pondělí 27. 3. 2023 je vyhlášeno ředitelem školy ředitelské volno z důvodu odstávky vody. Prosím, podepiště vzkaz v žákovském listu.
Děkuji JH
Prosím rodiče, aby dohlédli na přípravu pomůcek do školy.
Děti nosí věci, které ten den nepotřebují a naopak nemají pomůcky na hodiny, které jsou v rozvrhu.
Někteří žáci nemají ořezané pastelky a tužky, chybí pero a guma, podložky v sešitech, obaly na knihách....
Dokupte, prosím, dětem barevné papíry a lepidla. Dochází jim. Děkuji JH

Možnost doučování z Aj
- čtvrtek a pátek od 7:00 do 7:40 hodin

Možnost doučování Čj, M

- v úterý od 12:30 - 13:15 hodin 


Co jsme dělali 24. 3. 2023
Čj
- nejdříve jsme si procvičili vyjmenovaná slova po s
- potom paní učitelka zkoušela ústně všechny žáky
- hráli jsme hry s vyjmenovanými slovy
- psali jsme písemně vyjmenovaná slova po s PS - 20/ 1 dole
- hráli jsme o perly s kartičkami y - i
Mg
- procvičovali jsme polopřímky opačné
- určovali jsme ze zápisu, jak je narýsujeme a zda jsou opačné
Čt
- četli jsme hru o Máně
- kreslili jsme obrázek do sešitu
Prv
- procvičovali jsme poznávání hornin a nerostů
- paní učitelka řekla horninu nebo nerost a my jsme je museli ukázat 
- paní učitelka nám ukazovala horniny a nerosty a my jsme je pojmenovávali
- pracovali jsme v PS 40/ 1, 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali  23. 3. 2023
Čj
- paní učitelka nás zkoušela - my jsme chtěli
- hráli jsme hru s y - i
- vysvětlili jsme si význam vyjmenovaných slov po s
- zapsali jsme si vyjmenovaná slova po s do Čj Š
M
- počítaqli jsme na tabuli příklady na odčítání
- PS 77/ 1, 2  + zkoušky
- PS 78/ 1 + zkouška
Čt
- četli jsme v písance text o skle
- zapamatovali jsme si důležité informace
- odpovídali jsme na otázky
- domalovali jsme obrázky ze včerejší výtvarné výchovy
Domácí úkoly:
Čj - naučit vyjmenovaná slova po s - do zítra
Pč - přinést na pondělí 27. 3. 2023 kelímek od jogurtu nebo kafe a klubíčko vlny nebo bavlnku, režný provázek ....(podle toho, co doma máte nebo najdete)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 22. 3. 2023
Čj
- paní učitelka zkoušela ústně z vyjmenovaných a příbuzných slov po b, l, m, p
- hráli jsme pantomimu - předváděli jsme vyjmenovaná slova
- hráli jsme o perlu s kartami y - i
- psali jsme v PS 20/ 1 - samostatně na známky
M
- paní učitelka zkoušela ústně z násobilky a zaokrouhlování
- dočítali jsme do 10
- učili jsme se písemně (pod sebou) odčítat bez přechodu desítky
- počítali jsme na tabuli každý jeden příklad - museli jsme říkat: 5 a kolik je 9? A čtyři .  6 a kolik je 7? A jedna.......
- PS 77/ 2 - bez zkoušek
Prv
- povídali jsme si o horninách a nerostech
- do lavice jsme dostali krabici s horninami a nerosty
- ukázali jsme si žulu jako vyvřelou horninu a z jakých nerostů se skládá - křemen, živec a slída
(nejvíc se nám líbila slída - vypadá jako igelit)
- následovaly horniny usazené - hnědé a černé uhlí - paní učitelka nám vypravovala, jak uhlí vzniklo, které je staší a kvalitnější, ukázali jsme si vápenec a pískovec a vysvětlili jsme si, jaký je mezi nimi rozdíl
- zastupce hornin přeměněných byl mramor - ten se nám také moc líbil
- z nerostů jsme si ukázali křemen, živec, slídu, sůl a magnetovec, na který jsme přichytili magnet
- hodina se nám líbila, všechny horniny a nerosty jsme si mohli osahat, očuchat, vyzkoušet pevnost apod.
Aj
- hráli jsme How many....
- zapsali jsme si do sešitu: How many cards have you got? (hau meny kards hev jů got) Kolik karet máš (ty)?
I have got ...5... cards. (Aj hev got 5 kards) Já mám 5 karet.
- 49/ 2, 3
- rozdali a zhodnotili jsme včerejší test
Vv
- kreslili jsme voskovkou nebo černou fixou vajíčka a slepice
- zítra obrázek dokončíme během čtení
Domácí úkoly:
Pč - přinést na pondělí 27. 3. 2023 kelímek od jogurtu nebo kafe a klubíčko vlny nebo bavlnku, režný provázek ....(podle toho, co doma máte nebo najdete)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 21. 3. 2023
Čj
- řešili jsme naschvály v šatnách
- kontrolovali jsme si, zda máme vše doplněné
- hráli jsme si s kartami y - i
- PS 19/ 4
Aj
- hráli jsme hru How many cards have you got?
- nejprve jsme říkali, co je na kartě, pokud to bylo správně, kartu jsme si nechali
- házeli jsme balón spolužákovi a ptali jsme se, kolik karet má - odpověď byla např.  I have got 5 cards.
- psali jsme opakovací test ze slovní zásoby
M
- skládali jsme čísla a museli jsme je zaokrouhlit na desítky a stovky
- procvičovali jsme zaokrouhlování čísel
- kontrolovali jsme si v sešitech, co máme dodělat, když jsme chyběli
- kontrolovali jsme si domácí úkol
Čt
- četli jsme Pohádku o hvězdě Máně - str. 138
- rozdali jsme si role
- psali jsme v písance str. 8, někdo dopisoval str. 9, 10, 12
Hv
- zpívali jsme píseň Mutikanti, co děláte
- zkoušeli jsme rytmické cvičení, které se nám povedlo
Domácí úkoly nemáme.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 20. 3. 2023
Čj
- celou hodinu jsme si povídali, paní učitelka zkontrolovala omluvenky
Aj
- začali jsme novou lekci How many
- poslouchali jsme několikrát úvodní scénku
řekli jsme si, co znamená:
How many (hau meny) Kolik?
What´s up? (vots ap) Jak je?
That´s terrrible (dets teribl) To je příšerné.
- scénku jsme si přečetli, přeložili a zahráli.
M
- každý vypočítal příklad na písemné sčítání na tabuli
- paní učitelka nám ukázala postup při písemném sčítání s přechodem desítky
- postup jsme si zapsali do sešitu MŠ
- počítali jsme samostatně příklady a chodili jsme k paní učitelce, zda jsme počítali správně
Prv
- opakovali jsme znalosti o vodě, vzduchu, teplu a světlu
- paní učitelka si zkontrolovala, co jsme si zapisovali do sešitu Prv (chybějící by si měli samostatně doplnit zameškané učivo a dopsat výpisky)
- povídali jsme si o půdě, vysvětlili jsme si pojmy humus, zvětrávání, ornice

- vytvářeli jsme vázu s květinami
Domácí úkoly:
M - uč. žlutá ALTER - 38/ 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8.3. do 17. 3. 2023 byla paní učitelka Jana Harazímová nemocná.
- zastupovala ji paní učitelka Tereza Bauerová
Žáci probírali :
- vyjmenovaná slova po p
- zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
- písemné sčítání bez přechodu desítky
- Slunce - teplo, světlo; vzduch, voda, koloběh vody v přírodě
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 7.3.2023

Paní učitelka Harazímová bohužel onemocněla, tak ji zastupovala asistentka pedagoga.

Čj
- trénovali jsme pádové otázky
- pracovali jsme společně v PS 16/1,2 - určovali jsme čísla a pády podstatných jmen

Aj
- nalepili jsme si do sešitu - I have got = I´ve got

- napsali jsme si, že se oba výrazy rovnají a výslovnost (aj hev got), překlad - Já mám
- nakreslili jsme si libovolný obrázek členů rodiny a napsali si např. I have one brother.
- napsali jsme si do slovníčku:
brother (bradr) - bratr, sister (sistr) - sestra,
dad (det) - tatínek, mum (mam) - maminka


M
- opakovali jsme násobilku, následně si napsali 11. testík
- připomněli jsme si zaokrouhlování - na desítky
- nově jsme zaokrouhlovali na stovky
- počítali jsme v žluté matematice (str. 32)

Čt
- četli jsme o Kometě Bětě ve sluneční soustavě
- nakreslili jsme si obrázek k příběhu
- psali jsme v písance na str. 7

Hv
- pohráli jsme si v družince :-)

Domácí úkoly - učit se pádové otázky - budeme zkoušet!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co jsme dělali 6.3.2023

Paní učitelka Harazímová bohužel onemocněla, tak ji zastupovala asistentka pedagoga.

Čj
- povídali jsme si, co jsme dělali o víkendu
- zopakovali jsme si, co všechno víme o podstatných jménech
- připomněli jsme si určování rodu (mužský, ženský, střední) a čísla podstatných jmen (jednotné, množné)
- seznámili jsme se s novou látkou - pády, pádové otázky
- na tabuli jsme měli příběh o Tondovi - naším úkolem bylo napsat jméno Tonda ve správném tvaru, skloňované v pádových otázkách
- zapsali jsme si do ČJŠ pádové otázky a máme za úkol se je naučit nazpaměť

Aj
- začali jsme novou lekci - Family (rodina)
- pouštěli jsme si úvodní scénku, zahráli jsme si ji
- hráli jsme hru s balónem - I have got ... (áj hev got) Já mám ...
- poznali jsme nová slovíčka - brother (bradr) - bratr, sister (sistr) - sestra, dad (det) - tatínek, mum (mam) - maminka

M
- zopakovali jsme si násobilku, následně jsme si napsali 10. testík
- na začátku hodiny nám paní asistentka dopověděla něco k češtině, co jsme nestihli
- dopočítávali jsme to, co nám chybělo v PS

Prv
- zopakovali jsme si podmínky pro život
- povídali jsme si o teple a světle, proč jsou tyto faktory pro nás a naši Zemi důležité
- řekli jsme si i něco o fotosyntéze a k tomu jsme si nakreslili obrázek do sešitu
- udělali jsme si zápis do sešitu           6.března
Slunce
- Je zdrojem energie pro život na planetě Zemi.
- Patří mezi neživé přirodniny.
- Vyzařuje teplo a světlo


- vyráběli jsme z barevného papíru přáníčka k MDŽ

Domácí úkoly - učit se pádové otázky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Co jsme dělali 3. 3. 2023
Čj
- povídali jsme si o tělocviku 
- opakovali jsme rod a číslo podstatných jmen
- PS - 15/ 1, 3
- zazpívali jsme si
- hráli jsme hru - paní učitelůka řekla slovo, pokud bylo v jednotném čísle, zastavili jsme se, pokud bylo v množném čísle, seskupili jsme se do skupinek
Mg
- psali jsme 9. testík z násobilky
- opakovali jsme bod, úsečka, přímka, polopřímka, polopřímky opačné
- rýsovali jsme poloipřímky a určovali jsme, jestli jsou opačné
- ze zápisu jsme určovali, jak polopřímky narýsujeme a zda jsou opačné
např. 
Aє p

         → Aє p

- čteme - polopřímka AB náleží přímce p, polopřímka AC náleží přímce p
splňují tyto podmínky - 1. Mají společný počátek (bod A) - ano
                                       2. Leží na stejné přímce (p- ano   Jsou to polopřímky opačné.
Čt
- nejdříve jsme psali odpovědi na otázky v písance
- dozvěděli jsme se, že 1. československým kosmonautem ve vesmíru byl Vladimír Remek a 1. kosmonaut na světě byl Jurij A. Gagarin
- potom jsme četli o kometě Bětě str. 128
- ukázali jsme si 1. lidi na Měsíci a kosmické smetí
Prv
- hráli jsme hru s lístečky, ale byli jsme neposlušní, tak jsme ji nedohráli
- povídali jsme si o podmínkách pro život na planetě Zemi
- zjišťovali jsme, které podmínky nejsou na pólech planety, v oceánu, na poušti, ve vysokých horách a proč se tam lidem špatně žije
- zapsali jsme si zápis do sešitu Prv      3. března
Podmínky pro život:
1. Světlo a teplo
2. Vzduch
3. Voda
4. Půda
V oceánu, na poušti, v horách a na pólech Země nejsou vhodné podmínky pro život člověka.
Domácí úkoly:
Čj - PS 15/ 2 - dobrovolný úkol 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čj
- povídali jsme si o čísle podstatných jmen
- zapsali jsme si zápis do sešitu Čj Š    2. března
Číslo podstatných jmen
Číslo jednotné (č. j.)
- vyskytuje se jedna osoba, zvíře, věc (ten, ta, to)
Číslo množné (č. mn.) 
- vyskytuje se více osob, zvířat a věcí (ti, ty, ta)
např. lev - jeden, lvi - více....
- rozdělili jsme si v sešitě stránku na 2 sloupečky, do jednoho jsme psali č. j., do druhého č. mn.
- paní učitelka říkala věty a my jsme hledali podstatné jméno a určili jsme rod a číslo
- šli jsme si prohlédnout vystavené obrázky na schody
M
- hráli jsme si s čísly
- rozkládali jsme čísla sčítáním a násobením
- počítali jsme v M - ALTER žlutá ústně každý jeden sloupeček str. 16/ 41; 17/ 48
- M - ALTER žlutá 16/ 44 - psali jsme samostatně a potom jsme si výsledky navzájem kontrolovali
- počítali jsme pyramidy, někdo si s nimi nevěděl rady

- máme dopsat v modré matice všechno, co nám chybí do zítra
Čt
- dnes jsme kreslili do sešitu čtení až poté, co jsme domalovali obrázek z minulé hodiny Vv
- kdo kreslit Planetu Haf nestihl, nemusel kreslit, kdo chce, může si dokreslit doma
Domácí úkoly:
Čj - přečíst zápis v Čj Š
Mrzimor a Havraspár se dostal do ďáblova osidla, musí nakreslit obrázek s Harry Potterem - Emčo a Ondro, nakresli ho taky nebo se nehnete z místa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 1. 3. 2023
Čj
- paní učitelka kontrolovala podpisy v ŽL a v diktátech
- hráli jsme s kartičkami y - i
- na tabuli jsme doplňovali i - y do slov a slova jsme psali do Čj Š
- podtrhávali jsme slova podle rodů v sešitě
- PS - samostatně jsme doplnili u, ú, ů 14/ 2
- PS - samostatně jsme rozdělili slova do tabulky podle rodů 14/ 3
M
- hráli jsme si s čísly
- psali jsme 8. testík
- počítali jsme v uč. ALTER (žlutá) příklady - každý z nás měl spočítat zpaměti jeden sloupeček 21/ 67, 68, 72
- PS - modrá - 74/ 1, 2, 3
- kdo nestíhá počítání v hodině, musí si cvičení doplnit doma do pátku
Prv
- dnes jsme pracovali ve skupinách
- zapisovali jsme přírodniny živé, neživé a lidské výtvory, všechno jsme si odůvodnili a zkontrolovali
- řadili jsme lidské výrobky na obrázcích od nejstarších po nejnovější 
- moc se nám líbilo první auto a žehlička na žhavé uhlíky
- za pěknou práci jsme všichni dostali 1 a nebudeme psát test
Aj
- hráli jsme hru s Foxie - We are../ I am..
- hráli jsme Memory hru
- nakreslili jsme si v učebnici náš občanský průkaz (ID card)
- splnili jsme str. 37/ 2, 3, 4
Vv
- malovali jsme temperami tulipán - zítra ho budeme domalovávat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 28. 2. 2023
Čj
- psali jsme diktát
- napsali jsme si opravu diktátu
- opakovali jsme podstatná jména - vyhledávání v textu
- PS 14/ 1 - v textu jsme vyhledali podstatná jména a potom jsme barevně rozlišovali rod podstatných jmen podle zadání v PS
Aj
- hráli jsme memory
- předváděli jsme scénku z učebnice
- pracovali jsme 35/ 4, 5 
- nalepili jsme si do sešitru obrázek WE a napsali jsme si k němu větu We are (ví ár) - My jsme 
- napsali jsme do slovníčku:
next (nekst) další
new (ňú) nový
now (nau) nyní

We are (ví ár) My jsme
Who are (hů ár) Kdo jsou...

children (čildrn) děti
M
- psali jsme 7. testík z násobilky (vždy si všechny příklady z testu procvičíme před testíkem)
- pracovali jsme samostatně 73/ 3, 4, 5
- navzájem jsme si kontrolovali výsledky a opravovali jsme chyby
- do MŠ jsme počítali: např.  259 (+10) - museli jsme vymyslet příklady a měnit řády např.
259 +10 =                        952 + 10 =
295 + 10 =                       529 + 10 = 
925 + 10 =                       592 + 10 =                       a zapsat výsledek.
Čt
- četli jsme o planetě Haf str. 125 - 127
- psali jsme v písance str. 4 - společně jsme si vyškrtali slova, která do řad nepatřila, potom jsme je opisovali
- psaní str. 6 - přepis - společně jsme si řekli správné řešení a článek jsme přepsali
Hv
- povídali jsme si o strunných drnkacích nástrojích
- zapsali jsme si do sešitu Hv zápis
- poslechli jsme si jednotlivé nástroje
- zazpívali jsme si Ufony
Domácí úkol:
Podpis diktátu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 27. 2. 2023
Čj
- povídali jsme si o víkendu
- zkontrolovali jsme si domácí úkol
- zapsali jsme si zápis do Čj Š:     27. února
Rod podstatných jmen
- rod mužský TEN, TI
- rod ženský TA, TY
- rod střední TO, TA
Aj
- hráli jsme v kruzích házecí opakovačku na číslovky 0 - 20
- rychlíci si zahráli házečku 0 - 100
- poslouchali jsme úvodní příběh z lekce Friends
- přeložili jsme si nová slovíčka a věty:
next (nekst) další
now (nau) nyní
We are (ví ár) My jsme
- sehráli jsme si celou scénku
M
- psali jsme 6. testík
- paní učitelka se na nás zlobila, že jsme nedokončili str. 71 - polovina třídy si sešit nevzala domů :-(
- počítali jsme 72/ 1 - 5 a 73/ 1, 2 - někteří žáci spočítali všechna tato cvičení, někteří jen 72/ 1, 2
- pracujeme samostatně, průběžně chodíme ke kontrole
Prv
- povídali jsme si o lidských výtvorech v minulosti a součastnosti
- ve skupinách jsme přemýšleli nad tím, co dřívějším lidem nechybělo a bez čeho bychom se dnes neobešli
- PS 38/ 2, 3

- vytvářeli jsme rybu z papíru
Domácí úkoly - dobrovolné:
Čj - uč. 66/ 5 - procvič si diktát 
M - fólie sl. 98 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 24. 2. 2023
Čj
- opakovali jsme vyjmenovaná slova
- hráli jsme hru s y - i
- rozhodovali jsme  se jak pojmenujeme obecná jména na tabuli a zapsali jsme si to do Čj Š
- PS - 5/ 9, 10 a, b
Mg
- opakovali jsme násobilku
- psali jsme 5. testík
- opakovali jsme učivo o polopřímkách
- dozvěděli jsme se, jak poznáme polopřímky opačné
- zapsali jsme si zápis do sešitu Geometrie
Prv
- povídali jsme si o surovinách na výrobu domu PS - 39/ 2 a, b
- rozhodovali jsme, co je přírodnina, surovina, výrobek - PS 39/ 3 a; 39/ 4
- zapsali jsme si zápis do sešitu Prv
- kreslili jsme přírodninu, surovinu a výrobek
Čt
- četli jsme o Žvýkačce k obědu str. 123
- někdo kreslili obrázek, někdo dopisoval písanku str. 1 - 4
Domácí úkoly:
Čj - PS 5/ 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 23. 2. 2023
Čj
- povídali jsme si o úrazech
- zapsali jsme si zápis do Čj Š
- PS 4/ 8 a, b
M
- psali jsme 4. testík
- vysvětlili jsme si, že bez násobilky to v matematice nejde a musíme trénovat
- PS - modrá 70/ 4, 5; 71/ 1 - 6 - samostatně
- můžeme pracovat vlastním tempem, ale pokud nemáme všechno doplněné, musíme dodělat doma
Čt
- dopisovali jsme v písance str. 1, 2
- někdo pracoval na str. 4/ Opiš 
- potom jsme zpívali písničku Červený šátečku a přidali jsme si doprovod
- dostali jsme známky do Hv na škole online
Tv
- kotouly vpřed a vzad
Domácí úkol
- není povinný, záleží na dětech - fólie sl. 97 (příklady z tohoto sloupečku budou zítra v testíku)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 22. 2. 2023
Čj
- paní učitelka nám zkontrolovala DÚ a podpisy diktátů
- seznámili jsme se s vlastnostmi a ději u podstatných jmen
- pracovali jsme v PS 4/ 5, 6
- říkali jsme si rozdíl mezi podstatnými jmény obecnými a vlastními
- podtrhávali jsme podstatná jména obecná a vlastní na tabuli
M
- psali jsme 3. testík na násobilku
- hráli jsme si s kartičkami, přičítali nebo odečítali jsme 100, 10, 1
- PS - modrá - samostatně 69/ 4, 5; 70/ 1, 3, 4, 5
Prv
- povídali jsme si o přírodninách a lidských výtvorech
- doplnili jsme tabulku v PS 39/ 1 - živá příroda - 1. řádek Napiš bylinu, 2. řádek - napiš dřevinu, 3. řádek - hmyz, 4. řádek - vyber si - ryba, obojživelník, plaz, pták nebo savec
- kreslili jsme do sešitu Prv
Aj
- hráli jsme Memory
- prohlíželi jsme si anglickou interaktivní knihu
- řekli jsme si, jak se tvoří zápor od slovesa BE - He is NOT happy.
- vypracovali jsme cvičení 33/ 5
- za perly jsme zkusili napsat 4 věty o jednom ze 3 obrázků v učebnici
Vv
- dokončili jsme panáčky z minulé hodiny Pč - zdobili jsme je
- kdo měl práci hotovou, dokresloval obrázky do sešitu Prv - Lidské výtvory
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 21. 2. 2023
Čj
- procvičili jsme si diktát na tabuli
- psali jsme diktát
- opakovali jsme s kartičkami slovní druhy
- pracovali jsme v PS 4/ 4
Aj
- byla se na nás podívat paní zástupkyně
- hráli jsme Memory
- hráli jsme Simona
- psali jsme 5 vět podle výběru: I am..., He is..., She is..., Natka is..., Robin is...
- psali jsme 5 vět My friend - moje kamarádka - She is...
                                             - můj kamarád He is...
M
- psali jsme 2. testík
- hráli jsme si s řády čísel
- počítali jsme peníze PS - modrá 69/ 1, 2
- sčítali jsme stovky 449 + 500  PS 69/ 3
Čt
- četli jsme krásně o Kukukovi
- nakreslili jsme obrázek do sešitu čtení
- psali jsme v písance str. 1, 2
Hv
- poznávali jsme hudební nástroje
- poslouchali jsme housle, violu, violoncello a kontrabas
- moc se nám líbila skupina 2cellos
- zapsali jsme si do sešitu zápis o strunných nástrojích
- zazpívali jsme si Marjánko a Červený šátečku
Domácí úkoly:
Čj - podpis diktátu
Čj - PS2 3/ 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 20. 2. 2023
Čj
- povídali jsme si ve dvojicích, co jsme dělali a potom jsme spolužákům vypravovali, co nám říkal náš kamarád ze dvojice, učíme se tím naslouchat druhým
- zapsali jsme si do Čj Š      20. února
Podstatná jména
- názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů
- určujeme rod, číslo a pád
- vymýšleli jsme slova - osoba, zvíře, věc, vlastnost (pýcha, zlomyslnost...), děj (plavání, stavění, hraní...)
- PS2 - 3/ 2 a, b
Aj
- hráli jsme Memory chain game
- zopakovali jsme číslovky od 1 - 20
- zahráli jsme si mezi kolejemi z Bradavic časovku
- každá kolej říkala na čas číslovky 1 - 20
- vypracovali jsme 33/ 4
M
- psali jsme testík z násobilky
- sčítali jsme stovky např. 300 + 200 = 500 a ukazovali jsme si čísla na číselné ose
- dostali jsme 2 lístečky na lavici - museli jsme je sečíst nebo odečíst
- chodili jsme po třídě se sešitem MŠ a zapisovali jsme příklady na sčítání a odčítání např. na lavici byla čísla 300 a 500, děti sečetly 300 + 500 = 800 nebo 500 - 300 = 200
Prv
- povídali jsme si o přírodninách a lidských výtvorech
- uč. 46 - přečetli jsme si informace na této straně
- Sofiia nám vyprávěla zážitky z války na Ukrajině (byli jsme všichni šokovaní, co si naše spolužačka prožila)

- vytvářeli jsme z papíru 2 panáčky, práci dokončíme při Vv


HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign