logotyp
Login

4.

Školní rok 2023/2024

Třídní učitelka Mgr. Jana Harazímová

Rozvrh hodin 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondělí

Čj

Inf

M

Vl

 

Sz

Úterý

Čj

M

Tv

Tv

Hv

 

 

Středa

Čj

M

Čt

Aj

Vv

Vv

 

Čtvrtek

Čj

M

Aj

Přv

Vl

 

 

Pátek

Čj

Mg

Přv

Aj

Čt

 

 

 


23. 5. 2024
Čj - PS 28/ 3, 4
M - výpočet části z celku + znázornění
(Pozor! Zítra je geometrie)
Přv - PS 29/ 1 - pozor, je tam chyba - tajenka vyšla nesmyslně, 30/ 2 samostatně
Vl - povídání o husitských válkách (uč. str. 42 - 44)
Zapsat nebo vytisknou tyto výpisky do 27. 5. 2024:
Husitství - přelom 14. a 15. století
 - nespokojenost s chováním církve (prodávání odpustků)
- Mistr Jan Hus se snažil o nápravu, byl však 6. 7. 1415 upálen
- Husovi stoupenci = husité
- založili město Tábor
- husitským vojskům velel Jan Žižka z Trocnova
- 5 křížových výprav proti husitům, všechny skončily vítězně pro husity
- bitvy: na Vítkově, u Domažlic, u Sudoměře, u Ústí nad Labem,..... u Lipan
- zbraně: cep, řemdih, kropáč, prak, halapartna, vozová hradba...
- chorál Kdož jsú boží bojovníci je zapsán v Jistebnickém kancionálu

- po smrti Žižky si husité říkali sirotci - vedl je dál Prokop Holý
- bitva u Lipan - r. 1434 - prohra husitů, zánik vojsk
- české země zůstaly po válkách zpustošené, polovina obyvatelstva zahynula 
- r. 1436 - Zikmund Lucemburský na českém trůně
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. 5. 2024
Čj - PS 28/ 1 a); 2, povídali jsme si
M - výpočet části z celku (posílala jsem výpisky přes whats app rodičům (do MŠ)
Čt - doplnili jsme cvičení v Čj a četli jsme Harryho Pottera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 5. 2024
Čj - diktát, opakování vzorů
M - PS 67/ 1 - dokončení; 2 - společně
Tv - chlapci fotbal, dívky - pohybové hry
Hv - Červená, modrá fiala
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. 5. 2024
Čj - PS 27/ 2, 3
Pozor! Zítřejší diktát 
Odpichovat se bidl__, zrnko káv__, se slov__, slyšet tetřev__, bát se tm__, tuhé mraz__, v Pošumav__, po koupel__, chytat chapadl___, žáb__ na hráz__, mezi skříněm__, předpověď počas__, dlouhé vlas__, na návs__, cyklistické přilb__, k panu ředitel___.
Vl - PS 14/ 3; 15/ 6; 17/ 2
M - PS 63/ 1, 2, 3; 67/ 1 - 1. sloupek
Vl - Václav IV., Zikmund Lucemburský, Mistr Jan Hus, Husité, bitvy, zbraně

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. 5. 2024
Čj - budoucí čas, test ze znalostí sloves
Mg - obvod čtverce - vzorec, doplnění do vzorce
Přv - ekosystém park - rostliny a živočichové, francouzský a anglický park
Čt - Harry Potter str. 70 - 75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 5. 2024
Čj - 26/ 3 (někdo dokončoval), 4 společně
M - PS - zlomky
Přv - PS pole - doplňování 
Vl - Lucemburkové - Václav IV. a Zikmund Lucemburský
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 5. 2024
Čj - PS 26/ 2, 3
M - procvičování zlomků s dřevěnými špalíky
Čt - místo čtení byla hudební výchova
     - zpívali jsme píseň Červená, modrá fiala
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 5. 2024
Čj - PS 25/ 1 a, b - samostatně
M - PS 62/ 1, 2
Hv - třídnická hodina - vztahy ve třídě
Hudební výchova bude zítra 2. hodinu. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 5. 2024
Čj - povídání zážitků z víkendu
M - vzpomínky na ozdravný pobyt - vyplnění pracovního listu
Vl - Lucemburkové - Jan Lucemburský, Karel IV. (Dějiny udatného českého národa)
- ovečka z uchošťourů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. - 10. 5. 2024 - ozdravný pobyt v Josefově Dole
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 5. 2023
Čj - PS - jednoduché a složené tvary sloves
M - rýsování trojúhelníku (rovnostranný a rovnoramenný), čtverce a obdélníku
Přv - PS - křížovka s krtkem
Vl - Přemyslovci - 13. století (výpisky)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 5. 2024
Čj - povídali jsme si o čarodějnicích a volném státním svátku
M - PS 61/ 1, 2
Přv, Vl - dnes jsme místo těchto předmětů šli fandit na umělku našim klukům, kteří se zúčastnili turnaje  Mc Donald´s Cup
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 4. 2024
Čj - jednoduché a složené stvary sloves, PS 24/ 1, 1c, 2, 3
M - zlomky, PS 60/ 1, 2, 3, 4
Tv
Hv - píseň Pět ježibab
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. 4. 2024
Čj - povídání o víkendu, zápis do Čj Š - Slovesa
- zlomky, seznámení s termínem zlomek, zápis zlomku, čtení zlomku
    - zápis v MŠ
Vl - test
- PS 12, 13
- zápis Život v Čechách v 9. - 11. st.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign