logotyp
Login

4.

Školní rok 2023/2024

Třídní učitelka Mgr. Jana Harazímová

Rozvrh hodin 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondělí

Čj

Inf

M

Vl

 

Sz

Úterý

Čj

M

Tv

Tv

Hv

 

 

Středa

Čj

M

Čt

Aj

Vv

Vv

 

Čtvrtek

Čj

M

Aj

Přv

Vl

 

 

Pátek

Čj

Mg

Přv

Aj

Čt

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
dne 30. 11. 2023 (čtvrtek) od 16:30 hodin proběhne odložená třídní schůzka.
Prosím, podepište dětem ŽL a podvrďte účast  - ano, ne. Děkuji JH
--------------------------------------------------------------------------------
Od 14.11. 2023 nám opět začíná plavecký výcvik. Čeká nás 10 lekcí, které budou probíhat každé úterý.

S sebou: plavky, ručník, mýdlo, igelitový sáček, pytlík na boty, gumičku do vlasů a hřeben (týká se děvčat), popř. plavecká čepice (není povinná)


Co jsme dělali 28. 11. 2023
Čj
- zazpívali jsme si
- paní učitelka nás vyzkoušela z vyjmenovaných slov po s
- pracovali jsme v uč. 33/ 1 - vyhledávali jsme příbuzná slova
- vymýšleli jsme název příběhu
- vysvětlili jsme si slova symbol, systém, sympatie, symfonie
- PS 28/ 2, 4, 5
M
- kontrolovali jsme si společně vypočítaná cvičení
- PS - dopočítáváme str. 18 - 22 
- nasvačili jsme se
- uklidili jsme třídu
- jeli jsme plavat
Tv
- 3. lekce - plavecký výcvik
Pozor!! Zítra píšeme čtvrtletní práci z matematiky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 27. 11. 2023
Čj
- povídali jsme si o víkendu
- prcvičovali jsme vyjmenovaná slova po s
- prohlédli jsme si obrázky sysla, sýkorek a sýčka
- doplnili jsme PS - 28/ 1

Inf
M
- procvičovali jsme písemné sčítání a odčítání - příprava na písemku
- dopočítávali jsme cvičení v PS  str. 15 - 21
Vl
- paní učitelka zkoušela u tabule z pohoří - orientace na mapě ČR
- v atlasech a na mapě ČR jsme vyhledávali řeky
- PS - doplnili jsme 4směrku a slepou mapu vodstva
- v atlase jsme si slabě zakroužkovali řeky, které máme znát

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 24. 11. 2023
Čj
- opakovali jsme vyjmenovaná slova po p
- vysvětlili jsme si význam slov např. slepýš - slepíš
- uč. 32/ 3 - ústně jsme doplňovali vhodná slova
- PS 27/ 3 - společně, kdo chtěl mohl pracovat samostatně
M
- paní učitelka zkoušela u tabule
- zaokrouhlovali jsme čísla
- dostali jsme lístečky s číslem, řadili jsme se od nejmenšího po největší číslo
- rozkládali jsme čísla do MŠ např.
5 328 = 5000 + 300 + 20 + 8 nebo
5 328 = 5 . 1000 + 3 . 100 + 2 . 10 + 8 . 1
- chodili jsme po třídě a měnili jsme si místa - byla tam jiná čísla
Přv
- opakovali jsme učivo o rostlinách
- zapsali jsme si zápis

Aj
Čt
- protože už jsme byli unavení, povídali jsme si
- zapsali jsme si témata, která se objeví v písemné práci 30. 11. 2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co
jsme dělali 23. 11. 2023
Čj
- paní učitelka zkoušela z vyjmenovaných slov po b, l, m - ústně (několik dětí je neumí!!!)
- procvičovali jsme vyjmenovaná slova po p
- hráli jsme hru s kartičkami y - i
- PS - 27/ 2
M
- paní učitelka zkoušela u tabule z písemného dělení 
- budeme psát čtvrtletní práci - 29. 11. 2023
- řekli jsme si, jaké úkoly tam budou a co si máme zopakovat 
- hráli jsme hru Já mám... na zaokrouhlování
- vysvětlili jsme si rozklad čísel v desítkové soustavě
Zítra není geometrie, ale matematika.
Aj
Přv
- šesťáci nás pozvali na pohádku o princezně a drakovi, kterou sami nacvičili
- opakovali jsme si učivo o rostlinách
- PS  7/ 7, 8
Vl
- psali jsme testík z povrchu ČR - hory
- povídali jsme si o řekách
- paní učitelka nám vypravovala o povodni z roku 2002
- hledali jsme na mapě přítoky Labe a Vltavy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 22. 12. 2023
Čj
- povídali jsme si o plavání
- opakovali jsme vyjmenovaná slova po b, l, m
- dostali jsme obrázek a měli jsme rozdohnout, jaké vyjmenované slovo po p to je
- hledali jsme slova příbuzná na kartičkách
- PS 27/ 1
M
- paní učitelka zkoušela u tabule z písemného dělení
- PS 15/ 1, 2 (to byl porod:-))
Čt
- četli jsme divadelní hru o písmenkách  str. 10
- hráli jsme si se slovy
Aj
Vv
- vytvářeli jsme fotoaparát s vánočními fotkami
Neumíme se k sobě chovat. Jsme sprostí, nadáváme si, ubližujeme si, neposloucháme. Asi by to chtělo ráznou domluvu od rodičů!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 21. 11. 2023
Čj
- zopakovali jsme si pravidla při úklidu třídy
- opakovali jsme vyjmenovaná slova a jejich význam
- pantomimicky jsme předváděli a hádali vyjmenovaná slova
- PS 24/ 2; 25/ 5
M
- spočítali jsme několik příkladů na násobení a dělení
- zazpívali jsme si
- spočítali jsme dva příklady na písemné dělení
- nasvačili jsme se
- odjeli jsme na plavání
Plavání
- plavali jsme všechny styly - prsa, znak, kraul 
- potápěli jsme se na výdrž pod vodou
- byli jsme v páře
- skákali jsme snožmo, kufr, šipku
- pohráli jsme si v bazénu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 20. 11. 2023
Čj
- povídali jsme si o víkendu
Inf
M
- opakovali jsme zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce
PS – str 16, 17, 18, 21 - doplňovali jsme nesplněná cvičení
Vl
- pracovali jsme s atlasem ČR
- vyhledávali jsme v atlasu pohoří a nejvyšší vrcholy
- PS - 15/ 3 - doplňovali jsme osmisměrku a vypisovali jsme hory, které jsme seřadili od nejvyšší po nejnižší
- doplňovali jsme si chybějící učivo
- hory a pohoří nemusíme umět zpaměti, při testíku můžeme vyhledávat v atlasu

- vytvářeli jsme smrčky z papíru na výstavu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Souhrn z tohoto týdne

ČJopakování vyjmenovaných slov po b, m, l

PS – str. 25/1,2,3,4 a str. 26/1,2

Čtení – porozumění textu – čítanka str. 29, následoval testík

Diktát – opakování vyjmenovaných slov

 Msčítání, odčítání do 10 000, opakování písemného dělení jednocif. dělitelem

PS – str 16, 17, 18, 21 (někdo to má už z minulého týdne, někdo si to doplňoval tento týden)

MŠ – opakování dělení + zkouška – 2 371:2, 8251:3, 7394:4, 288:3

 Přvopakování živé přírody

PS – str. 6

 Vlpovrch České republiky – pohoří, hory, nížiny …

Barvy na mapě

Vyhledávání hor na mapě

PS - str. 14/1,3

Státní svátek – 17. listopadu

 AjI like / don´t like (já mám/nemám rád) , přídavná jména (new - nové, old - staré) ...

Funpark – str. 44, 45, 46, 47/2,3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 8.11.2023

Čj
- opakovali jsme vyjmenovaná slova - v kroužku ,,na plácanou" - později jsme soutěžili o bodíky - kdo dostal plyšového medvídka, ten musel odůvodnit a doplnit i/y; kdo dostal 3 bodíky, dostal malou jedničku, kdo získal 5 bodíků, dostal velkou jedničku 
M
- prováděli jsme různé početní operace s velkými čísly - sčítali, odčítali, dělili, násobili; určovali jsme řády; plnili různé slovní úlohy
- opět jsme hráli o bodíky, všichni dostali jedničku :-) 
Čt
- vzhledem k tomu, že nás bylo ve třídě pouze 8, tak jsme si šli pohrát do družinky
Aj
Vv
- tvořili jsme hlavu koně sv. Martina
- kdo měl hotovo, tak vystříhával sněhové vločky, společně to půjde na výstavku 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 7.11.2023
Čj
- napsali jsme si diktát
- hráli jsme kartičky y/i na VS
- dodělávali jsme si cvičení v PS, který nám chyběli - 23/7 - společně jsme si to opravili
M
- psali jsme fólii na dělení se zbytkem
- dělali jsme různé početní operace s přirozenými čísly v oboru do 10 000
Tv
- hráli jsme badminton
Hv
- chtěli jsme si pustit muzikál, který se nám bohužel nenačetl, tak jsme si pustili pohádku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 6.11.2023
Čj
- povídali jsme si o víkendu
- opakovali jsme vyjmenovaná slova 
- hráli jsme kartičky y/i na VS
- udělali jsme v PS na str. 23/cv. 6
Inf
M
- zapsali jsme si do ŽK informace k plavání a k rodičovským schůzkám 
- bavili jsme se o přirozených číslech v oboru do 10 000
- psali jsme na tabuli velká čísla, dávali jsme pozor na řády (tisíce, stovky, desítky, jednotky)
- v pracovním sešitě na str. 18 jsme vypočítali cv. 1 a 2 - setkali jsme se opět se zaokrohlováním, tentokrát na tisíce - v příští hodině to budeme procvičovat
Vl
- šli jsme do učebny s interaktivní tabulí, kde jsme skládali, z jakých krajů se skládá Česká republika
- pracovali jsme s pracovním sešitem - udělali jsme na str. 4/cv.1 a celou stranu 5

- dodělávali jsme českého lva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Co jsme dělali 2.11.2023
Čj
- opakovali jsme vyjmenovaná slova
- nejdříve jsme si je vyjmenovali 
- poté jsme samostatně udělali v PS na Str. 21/cv. 1,2, potom jsme si to společně zkontrolovali, odůvodnili
- společně jsme udělali cv.3, vysvětlili jsme si význam těchto vět
- ve zbytku času jsme si zahráli šibenici
M
- počítali jsme do MŠ příklady na písemné dělení jednocif. dělitelem, prováděli jsme zkoušku
   příklady - 3694:3 a 6243:2
- dodělali jsme v PS na Str. 17/cv. 4, poté jsme samostatně udělali cv. 1 
- četli jsme čísla co nám paní učitelka napsala na tabuli, určovali jsme řády čísel - tisíce, stovky, desítky, jednotky
- PS str. 17/1 - určovali jsme tisíce, stovky, desítky, jednotky
- PS str. 18/4 - porovnávali jsme čísla
- zavřeli jsme oči, paní učitelka nám říkala dlouhý příklad a potom jsme měli říct, k jakému číslu jsme došli
Aj
- otázky na úvod:
Are you hungry? - Yes, I am / No, I am not
Do you like banana? - Yes, I do / No, I do not (=don´t)
Have you got a sister? - Yes, I have / No, I have not (=haven´t)
- každý řekl, co má zrovna na sobě - např. I have got a white T-shirt. I have got black trousers. 
- Funpark - poslechli, přečetli a přeložili jsme si příběh
- seznámili jsme se s novými slovíčky: 
necklace (nekles) - náhrdelník ; earrings (írings) - naušnice ; crown (kraun) - koruna ; sword (svórd) - meč ; suit (sůjt) - oblek ; tie (táj) - kravata ; ring (ring) - prsten ; princess (princes) - princezna ; king (king) - král ; pirate (pájrt) - pirát
- 37/3 - lepili jsme nálepky se šperky/oblečením do příslušných políček, poté jsme políčka podle poslechu číslovali 
- pracovali jsme s flashcards - měli jsme říct, co jsme si vylosovali, např. I have got a ring. I have got a sword.
- 37/5 - cvičení za jedničku 

- opakování - houby; řekli jsme si, co už o nich víme
- v uč. na str. 11 jsme si přečetli pro nás nové informace o houbách 
- nakreslili a popsali jsme si houbu do sešitu 
- uč. str. 12 a 13 - povídali jsme si o jedlých, nejedlých a jedovatých houbách 
Vl
- opakování - ČR - Čechy, Morava, Slezsko; kraje; mapa - barvy na mapě, legenda ...
- vylosovali jsme si značky, vyhledali jsme si, co značka znamená a nalepili jsme si tak vytvořenou legendu do sešitu 
- uč. str. 19 - na plánku Litoměřic jsme se orientovali v ulicích, pohybovali jsme se po nich a vždy když jsme došli k nějaké značce, tak jsme si řekli, kam jsme se to dostali (např. pošta) 
- začali jsme se učit o měřítku - co to je měřítko, k čemu slouží a jak funguje - vše jsme se dozvěděli v uč. na str. 19
- udělali jsme společně v PS na str 10/cv. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co jsme dělali 1.11.2023
Čj
- opakovali jsme si pravidla při psaní ě/je
- samostatně jsme pracovali v PS na str. 20/cv. 4, následně jsme si to společně zkontrolovali
- opakovali jsme stavbu slova - předponové části. kořeny a příponové části, následovaly zdvojené hlásky
- společně jsme plnili v PS na str. 20/cv. 5
M
- opakovali jsme násobky 2-10, násobky 100 a 1000
- vedli jsme ústní matematický řetězec - k danému číslu přidáváme 100; např. 1000 - 1100, 1200, 1300...
- zápis čísel na tabuli - paní učitelka řekla ústně číslo, my jsme ho museli napsat na tabuli - např. 1125, 5062, 4218...
- počítali jsme do MŠ příklady na písemné dělení jednociferným dělitelem, poté jsme dělali zkoušky
    příklady - 4844:2, 9636:3, 626:2, 894:3
- samostatně jsme počítali v PS na str. 17/cv. 2, 4
Čt
- četli jsme si o Halloweenu, Dušičkách a Dia de los Muertos 
- vysvětlili jsme si význam a tradice těchto jednotlivých svátků
Aj 
- opakovali jsme fráze ,,I have got..."- já mám, barvy a oblečení 
- pracovali jsme s flashcards, naším úkolem bylo utvořit větu - např. ,,I have got blue socks." - Já mám modré ponožky.
- měli jsme za úkol popsat, co má náš spolužák na sobě - např. ,,He has got black trousers." - On má černé kalhoty. - u této aktivity jsme si zopakovali he/she has got
-  pracovali jsme samostatně ve Funparku na str. 34 (poslechové cvičení) a na str. 35
Vv
- tématika Dia de los Muertos - tvořili jsme lebky z barevných a krepových papírů
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign