logotyp
Login

Aktuality ZŠ Brozany

Ředitelské volno nebude

Vážení rodiče, zákonní zástupci, i přes doporučení pana ministra R. Prymuly se na naší škole v pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno vyhlašovat nebude.

Roušky od 18. 9.

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se od pátku 18. 9. 2020 zavádí povinné nošení roušek ve všech prostorách školy pro žáky 2. stupně, a to i během vyučování ve třídách.
Doporučujeme, aby žáci měli alespoň 2 roušky na den.

Sběr papíru

Od 24. 9. 2020 opět začínáme sbírat starý papír (noviny, časopisy i karton). Sběrné místo opět v areálu bývalé firmy Vlk. Volejte předem na telefonní číslo 777 744 126.

Roušky

Pozor! S platností od 10. 9. je podle nařízení (viz příloha) povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách, a to i ve společných prostorách škol!

Gymnastika

Kroužek gymnastiky je již plně obsazen. Není možné se na něj již přihlásit. Začínáme ve středu 23. 9. ve 14:00 ve sportovní hale. Děkuji J. Brůnová

Platby za pracovní sešity

PRACOVNÍ SEŠITY
TŘÍDACENA
II.466 Kč
III.645 Kč
IV.739 Kč
V.614 Kč
VI.497 Kč
VII.A536 Kč
VII.B536 Kč
VIII.679 Kč
IX.292 Kč

Částku za pracovní sešity je nutné uhradit do 30.10.
Žádáme zákonné zástupce, aby upřednostnili bezhotovostní styk:
- číslo účtu příjemce platby (naše škola): 35-7374610227
- kód banky příjemce platby (naše škola):       0100
- specifický symbol je na žákovském listu (číslo žáka)
- variabilní symbol je 1014
- do poznámky uveďte příjmení žáka

Děkujeme za spolupráci

Platby na pokladně v ZŠ

pondělí:   7:00 – 14:00
úterý:       7:00 – 14:00
středa:     7:00 – 14:00

Žáci během velké přestávky: 9:25 – 9:45

Základní umělecká škola Litoměřice - dodatečný zápis

Klikněte na obrázek pro zvětšení.
Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. David Šálek, ředitel školy

 

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign