Login

Aktuality ZŠ Brozany

Žádost o ošetřovné

Potvrzenou žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy je možné si vyzvednout ve škole po telefonické domluvě na tel. 777741393.
Upozorňujeme rodiče, kteří čerpají dlouhodobé ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy nebo školky, že mají na konci měsíce povinnost vyplnit formulář k dlouhodobému ošetřovnému, který pak následně předají zaměstnavateli a ten zašle na ČSSZ.  Formulář ke stažení níže.

Informace k zápisu do 1. třídy

V letošním roce bude probíhat zápis do prvních tříd bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole v termínu od 1. – 22. 4. 2020. Žádost o přijetí bude k dispozici na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí na recepci školy. Vytištěnou, vyplněnou a podepsanou žádost doručí zákonný zástupce osobně nebo poštou ve výše uvedeném termínu do školy. Podání je možné i elektronicky, ale pouze v případě, že zákonný zástupce má datovou schránku nebo elektronický podpis – nikoliv pouze emailem.

Níže je k dispozici i žádost o odklad povinné školní docházky.

Více informací k zápisu na tel. 739 558 730.

Následně po ukončení mimořádných opatření proběhne neformální setkání zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím a prostorami školy a paní učitelkou. Tato část už nebude součástí zápisu. O termínu tohoto setkání budeme informovat.

 Mgr. David Šálek, ředitel školy

Zrušení ozdravného pobytu

Ozdravný pobyt pro první stupeň se konat nebude. Během 14 dnů vám budou vráceny peníze na účet.

Uzavření školy

Z důvodu rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je od středy 11.3.2020 do odvolání základní škola uzavřena. Toto rozhodnutí se týká i školní jídelny a družiny. Mateřská škola je uzavřena od úterý 17.3.2020.

Po dobu uzavření školy neprobíhá ani zájmová činnost (kroužky) ani výuka ZUŠ.

Pro další informace prosím sledujte web školy.

Výuka – zadávání domácí práce

Po dobu uzavření školy naleznou žáci úkoly od jednotlivých vyučujících v sekci třídy. Tyto informace budou průběžně aktualizovány a nejpozději každé pondělí budou na stránce třídy úkoly na daný týden.

Plnění úkolů si prověří jednotliví vyučující.

Přípravu na přijímací řízení řeší příslušní vyučující dle potřeb žáků.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte třídního učitele, případně vedení školy.

Tipy pro zpestření přípravy

http://ucebnice.online/ – multimediální interaktivní učebnice zdarma po dobu 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, volně bezplatná licence bude prodloužena do 30. 6. 2020

http://www.matyskova-matematika.cz/ – pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou k dispozici výuková videa obsahující výklad ke každému cvičení z učebnic.

https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-eybsibgw2fwQ – online výuka pro žáky 1. třídy

https://www.skolasnadhledem.cz/ – pro domácí procvičování rodičů s dětmi, též zdarma. khanovaskola.cz – Vzdělávací portál sdružující více než 3000 videolekcí k různým vzdělávacím předmětům zdarma. Umožňuje bezplatné online lekce, kurzy a cvičení. Vše je v angličtině opatřeno českými titulky. Dostupná je i česká mobilní aplikace

https://skolakov.eu/

https://www.umimeto.org/ – když si vyberete předmět na úvodní stránce (panáček vlevo nahoře) můžete procvičovat bez registrace

https://www.onlinecviceni.cz/

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory – online příprava přijímací zkoušky

https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/ - interaktivní učebnice

Příměstské tábory

Příměstský tábor při Základní škole a Mateřské škole Brozany nad Ohří, příspěvková organizace

 

TERMÍN: 13. 7. - 17. 7. 2020 a 17.8. - 20. 8. 2020
CENA:  1000 Kč
V ceně je zahrnuto: strava ve školní jídelně (svačina, oběd, svačina), pitný režim, program a dohled pedagogických pracovníků.
Tábor je určen dětem od 7 do 12 let.
Scházet se budeme ve školní družině v Brozanech n. O.
Přihlášky je možné odevzdat v ředitelně školy (může i žák), nebo zaslat elektronicky na zastupce@skola-brozany.cz do 29. 5. 2020.
Platba se bude hradit až po výzvě zákonným zástupcům.
Na tábor nelze přihlásit děti na jednotlivé dny.
Tábor se při nízkém počtu přihlášených účastníků (méně než 10) neuskuteční.
Program:
- sraz dětí od 7:00 do 8.00 ve ŠD
- dopolední a odpolední aktivity (podle počasí – sportovní hry, soutěže, výtvarné dílny, vaření, procházky do okolí, výlety )
- odchod z tábora od 14:30 do 15:00
Stravování
- před 9. hodinou svačina (v případě výletu mimo ŠD balíček)
- kolem 11:30 oběd (polévka, hlavní chod, občas dezert nebo ovoce, zelenina)
- kolem 14:00 svačina
- po celou dobu pitný režim (voda, šťáva, …)

 

Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. David Šálek, ředitel školy

 

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign