logotyp
Login

4.

Školní rok 2023/2024

Třídní učitelka Mgr. Jana Harazímová

Rozvrh hodin 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondělí

Čj

Inf

M

Vl

 

Sz

Úterý

Čj

M

Tv

Tv

Hv

 

 

Středa

Čj

M

Čt

Aj

Vv

Vv

 

Čtvrtek

Čj

M

Aj

Přv

Vl

 

 

Pátek

Čj

Mg

Přv

Aj

Čt

 

 

 V úterý 20. 2. 2024 bude doučování
- hlavně pro žáky, kteří dlouho chyběli.

Od 13:00 do 13:30 hodin matematika, od 13:30 do 14:00 hodin český jazyk.


Co jsme dělali 20. 2. 2024
Čj
- psali jsme 1. diktát
- zapsali jsme si do Čj Š z učebnice skloňování  Vzor stavení
- PS 7/ 1 - barevně jsme označili slova podle vzorů
M
- psali jsme testík jako vždy
- paní učitelka nám vysvětlila hodnocení v PS
- v PS jsme dokončovali cvičení, která nám chyběla nebo jsme pokračovali dál str. 33/ cv. 1, 3 - pouze sčítání a odčítání, 32/ 3 - sčítání a odčítání
Tv
Hv
- zpívali jsme píseň Což se mně má milá
- doprovázeli jsme píseň na nástroje
- učili jsme se taktovat v 3dobém taktu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 19. 2. 2024
Čj
- povídali jsme, kde jsme byli o prázdninách a co se nám nejvíce líbilo
- PS - 6/ 3 - pracovali jsme společně, určovali jsme číslo a pád
- hráli jsme s y - i, nerozeznáme, kdy se jedná o vyjmenovaná slova a podstatná jména rodu středního
- opět jsme si vysvětlili rozdíl a způsob odůvodňování
Můžete si procvičit v uč. 58/ 4 diktát, který budeme psát zítra. Kdo má doma diktátový sešit a neodevzdal ho, zítra jej přinese. Pokud nebude mít sešit na diktáty, diktát nepíše, bude přezkoušen ústně s odůvodňováním.
Inf
M
- začali jsme procvičovat násobilku na začátku hodiny, ale ukončili jsme tuto aktivitu, protože jsme se opět nevhodně chovali, proto jsme psali test
- někteří žáci absolutně netuší, jak se sčítá, odčítá, násobí a dělí písemně :-(, toto je učivo 1. pololetí (listopad)
- PS - 33/ 2 - počítali jsme pyramidy, kdo neměl chybu, sám si napsal 1
- PS - 33/ 3 - příklady na sčítání a odčítání
Vl
- vylosovali jsme si tabulku s krajem ČR a museli jsme v atlase vyhledat krajské město, města, vodstvo, hory, památky, zemědělství a průmysl, popř. i zajímavost
- snažili jsme se psát hezky, protože paní učitelka naše práce posbírala a ofotila nám všechny informace o všech krajích
- zjistili jsme, že se nemusíme nic učit nazpaměť, stačí otevřít atlas na správné straně
- v PS jsme podle obrázků určovali města ČR a hledali jsme v učebnici památky UNESCO v ČR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 9. 2. 2024
- úkoly byly zaslány rodičům na Whats App
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 8. 2. 2024
Čj
- opakovali jsme slovní druhy, podstatná jména, kategorie podstatných jmen, vyjmenovaná slova
(chybí nám základní znalosti - neumíme vyjmenovat slovní druhy, pádové otázky (ani určit pád), nevíme, jaké mluvnické kategorie známe, zapomněli jsme vyjmenovaná slova), protože si doma tyto věci neopakujeme a neprocvičujeme (nemyslím všechny děti, ale většina....?)
- na jedničky jsme rozdělovali slova podle vzoru město a moře - PS  - 5/ 4
- řešili jsme osmisměrku 5/ 1
- odůvodňovali jsme  a doplňovali jsme slova ve správném tvaru 5/ 2
M
- pracovali jsme s řádovými počítadly
- zapisovali jsme čísla v oboru do milionu
- zaokrouhlovali jsme čísla na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce a miliony
- zaokrouhlovali jsme na známky
- četli jsme čísla

- PS 31/ 1
Aj
- dostali jsme nové učebnice
Přv
- celou hodinu jsme si povídali o chování ve škole (četli jsme si školní řád a pravidla třídy)
Rodiče, víte, co všechno dělají vaše děti na sociálních sítích? Dnes jsem se nestačila divit. Zeptejte se jich, co se na facebooku, tiktoku, whats appu děje, co tam dělají ony a jak se vyjadřují? Jak je vůbec možné, že žák 4. ročníku má facebook a tiktok? O dalších sítích ani nemluvím, protože je ani neznám. Zkontrolujte, prosím, vaše ratolesti a jejich mobily. Děkuji JH
Vl
- zopakovali jsme si znalosti o Ústeckém kraji a nalepili jsme si výpisky do sešitu (nemocným dodám po návratu do školy)
- povídali jsme si o Libereckém kraji
- hledali jsme v atlase hory, řeky, města, zemědělství, průmysl, památky v Libereckém kraji

- zapsali jsme si výpisky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 7. 2. 2024
Čj
- opakovali jsme vše o podstatných jménech (doučit pády, neumíme je)
- do Čj Š jsme si napsali zápis - Vzor moře - skloňování v jednotném a množném čísle (uč. 56)
- hráli jsme pohybovou hru mměsto nebo moře
- doplnili jsme v PS 4/ 5 - odůvodňovali jsme jako včera
- na tabuli jsme rozhodovali, zda se slovo skloňuje podle vzoru město nebo moře (podtrhávali jsme barevně)
- vypsali jsme do sloupečků podtrhaná slova
M
- opakovali jsme pravidla zaokrouhlování
- na tabuli jsme doplnili tabulku - zaokrouhlování na DT a ST
- hledali jsme k číslům další čísla, na která bychom je mohli zaokrouhlit
- M - PS 28/ 3, 6; kdo to splnil, dokončoval 28/ 2, 4, 6 
Čt
- četli jsme báseň (kramářskou píseň) Na jednom hradě
- pustili jsme si na youtube zpívanou verzi
- vysvětlili jsme si, co je kramářská píseň
- paní učitelka nám ještě pustila Píseň strašnou o Golemovi (ta se nám moc líbila)
Aj
- zase jsme zlobili
Vv
- kreslili jsme zimní sporty

V naší třídě se k sobě opět neumíme chovat. Rušíme vyučování, nedáváme pozor a potom se x- krát ptáme, co máme dělat. Kluci jsou neuctiví k dívkám, dívky vyvolávají hádky. Prosím opět o řádnou domluvu. Děkuji. JH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 6. 2. 2024
Čj
- chvilku jsme si povídali
- do Čj Š jsme si zapsali skloňování vzoru město (pro nemocné uč. str. 56 - tabulka)
- odůvodňovali jsme skloňování:
např. slovo s pádly - to pádlo bez pádla jako to město bez města. S pádly jako s městy - napíšeme y.
- PS - 4/ 3, 4
M
- dnes jsme zaokrouhlovali čísla v oboru do 1 000 000
- zopakovali jsme si pravidla zaokrouhlování
- PS 27/ 2; 28/ 4
Tv
Hv
- zpívali jsme písničku Což se mně má milá
- učili jsme se taktovat v 3dobém taktu
- doprovodili jsme píseň na rytmické i melodické hudební nástroje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 5. 2. 2024

Čj
- chvilku jsme si povídali
- vysvětlili jsme si, proč se učíme vzory podstatných jmen
- seznámili jsme se se vzorem město
- PS2- 4/ 1, 2
M
- pracovali jsme celou hodinu v PS - samostatně jsme počítali, pokud jsme si něvěděli rady, pomohla nám paní učitelka
- PS 27/ 1, 3; 28/ 1, 2, 5
Vl
- seznámili jsme se s Ústeckým krajem
- vyhledávali jsme na mapě hory, řeky, průmysl, zemědělství, města a památky
- paní učitelka nám o některých památkách vyprávěla

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign