logotyp

Aktuality ZŠ Brozany

Projekt: Brozaňáčkova škola nanečisto

Vážení rodiče,
Naše základní škola připravuje projekt: Brozaňáčkova škola nanečisto. Tento projekt se uskuteční v týdnu od        18. 3. – 22. 3. 2024 od 15:00 – 15:45 hodin v ZŠ Brozany nad Ohří.

A pro koho je určen?

   Je určen pro děti, které se chystají na povinnou školní docházku, tedy pro děti, které půjdou k zápisu do první třídy v dubnu 2024.

    Na stránkách ZŠ najdete i přihlášku na tento projekt a další důležité informace. Na tento projekt se mohou přihlásit i děti, které nenavštěvují naši mateřskou školu v Brozanech nad Ohří.

   Cílem projektu je připravit děti hravou formou na vstup do školy a bezproblémový start školního vzdělávání. V rámci našeho setkání se budeme věnovat rozvoji jemné a hrubé motoriky, sluchovému a zrakovému vnímání, prostorové orientaci, rozvoji slovní zásoby, řečovému projevu a početním představám. Děti se dále seznámí s novým prostředím a budoucími kamarády.

    A kdy vše proběhne?

   Sejdeme se v pondělí 18. 3. 2024 v budově Základní školy ve vestibulu, kde bude zahájení a představení paní učitelky, která se o Vaše děti bude celý týden starat. Poté půjdou děti s paní učitelkou do třídy. Rodiče si své ratolesti mohou vyfotit v lavici a třídu opustí, poté si budou moci prohlédnout celou naši školu. Vyučování pro takto malé děti bude od pondělí do čtvrtka jedna vyučovací hodina, tedy od 15:00 – 15:45 hod., potom si děti opět vyzvednete před školou. V pátek budou mít nejprve děti výuku do 15:45 hod., poté se sejdeme ve třídě, kde se budete moci zeptat na cokoliv, co Vás zajímá, nejen paní učitelky, ale i vedení školy. No a to hlavní? Děti dostanou své první malé vysvědčení, kde uvidíte, na čem ještě zapracovat před očekávaným zápisem do školy.

    A co budou děti potřebovat?

    - Malý batůžek
    - Přezůvky (Do přezůvek se děti přezují a převléknou v šatně)
    - Menší penál s pastelkami + nůžky
    - Svačinka a pití

    Pozn. Docházka je nutná po celou dobu, každý den se „výuka“ zaměřuje na jinou oblast.
    Těšíme se tedy na Vás 18. 3. 2024 v 15:00 hod.
                                                                                               Mgr. Lucie Svozilová

Střední školy 2024 - Důležité informace k přijímacímu řízení

Klikněte na odkazKlikněte na odkaz

Volba povoláníVolba povolání

Kariérové poradenstvíKariérové poradenství

MIU – metoda instrumentálního uvědomování

Položte si tyto otázky:

 • Chcete pracovat sami se sebou?
 • Chtěli byste znát, kde jsou vaše slabiny a silné stránky?
 • Myslíte si, že jste uvízli a nijak se nemůžete pohnout z místa?
 • Máte problémy s učením, nepamatujete si látku a v testech tápete?
 • Život se s vámi nemazlí a musíte překonávat překážky, o kterých s nikým nemluvíte, protože by je vrstevníci nechápali?
 • Chcete pochopit, proč se vám stále dějí některé věci?

Věnujte čas sami sobě - přijďte a zkuste sami sebe prozkoumat!

Co je MIU?

 • Instrumentální uvědomování vychází z materiálů Feuersteinovy metody
 • Až 20 instrumentů: např.  Spojování bodů, Porovnávání, Analýza - Syntéza, Orientace, Kategorizace a Příběhy v obrazech,…
 • Každý instrument je zaměřen na specifickou oblast poznávání, kterou je potřeba zlepšit
 • První instrumenty nevyžadují žádné specifické zkušenosti, ani vědomosti
 • Pracuje se pouze s tužkou a gumou
 • Metoda pomáhá rozvíjet myšlení a vyjadřování, podporuje vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek a sdílení postupů při řešení úkolů, naučí, jak vytvářet strategie při řešení úkolů a nebát se chyby, a zlepšit vyjadřování a orientaci v každodenním světě

(podle O.Vysopala, http://rozmotejtese.cz/metoda/)

Co získáte?

Změní se vám život a bude vás to bavit

Odpočinete si a zrelaxujete se

Otevřete témata, o kterých jste nikdy nahlas nemluvili a třeba se jich i báli

Naučíte se opravdovému naslouchání a sdílení

Uvědomíte si, kdy už je řečeno vše a není třeba dál nesmyslně plkat

Poznáte vlastní slabiny a limity

Budete umět stanovit strategie a cesty k dosažení vlastních met

Porozumíte sami sobě i lidem kolem vás

KDY, KDE, V KOLIK A ZA KOLIK:

1. – 3. třída:  ÚT, UČEBNA 2. TŘÍDY, OD 14:00 – 15:00, 150,- Kč za 1. období

4. – 6. třída:  ST, UČEBNA 2. TŘÍDY, OD 15:00 – 16:00, 150,- Kč  za 1. období

7. – 9. třída:  PO, UČEBNA 2. TŘÍDY, OD 15:00 – 16:00, 150,- Kč za 1. období

Kroužek vede Mgr. Drahoslava Kolářová

Mravenčí chůva

Mravenčí chůva je online magazín, který provází současným světem literatury a pomáhá malým (i velkým) čtenářům otevírat brány ke čtení. V rubrice „Jak na čtení“, v minisérii o rozvoji čtenářských dovedností, se objevil také čtenářský koutek z naší brozanské školy. Článek o tom, že čtení ve škole není nuda si můžete přečíst v pdf příloze. Díky fotografiím tak můžete do čtenářského koutku i nakouknout.
Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitel školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. David Šálek, ředitel školy

 

Volné pracovní místo

Přijmeme učitele nejlépe s aprobací pro praktické činnosti, fyzika, matematika - 2. stupeň ZŠ. Pro více informací kontaktujte ředitele školy.
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign