logotyp

Aktuality ZŠ Brozany

Den otevřených dveří

V sobotu dopoledne proběhne den otevřených dveří

– cca hodinový organizovaný okruh zájemce zavede do prostor základní školy, mateřské školy a školní družiny.

Start v 9.30 a 10.30 před hlavním vchodem ZŠ.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení zákonní zástupci,

   Dnem 4. 6. bylo vyhlášeno první kolo voleb pro výběr kandidátů do školské rady za zákonné zástupce. Z nich budou voleni 2 zástupci. Volební období je od 1. 9. 2021 – do 31. 8. 2024. Proto Vás prosíme, abyste zvážili, zda chcete kandidovat na členství ve školské radě. Kandidovat mohou zákonní zástupci žáků z  I. až VI. třídy. Svůj zájem o členství ve školské radě můžete sdělit třídní učitelce Vašeho dítěte nebo e-mailem na: reditelna@skola-brozany.cz do 11. 6. do 16. hodiny.

Více informací:
Členství ve školské radě je čestná (neplacená) funkce. Členové se scházejí  dvakrát ročně. Členové školské rady za zákonné zástupce se stávají „mluvčími“ všech rodičů, jejichž děti se vzdělávají na naší základní škole. Proto za ně mohou vznášet podněty, připomínky a návrhy. Dále budou:

-          schvalovat výroční zprávy, školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

-          podílet se na zpracování koncepčních záměrů školy

-          projednávat návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření

-          projednávat zprávy České školní inspekce

-          podávat návrhy na odvolání ředitele

-          podávat návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

-          podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Sběr papíru

Sběr papíru pro tento školní rok končí k datu 4. 6. 2021.

Provoz školy od 24. 5. 2021

 1. Rotační systém výuky končí – všichni žáci se učí prezenčně.
 2. Testujeme všechny žáky a zaměstnance pouze jednou týdně, a to v pondělí.
 3. Homogenita tříd a skupin již není povinná – mohou probíhat míchané hodiny.
 4. Umožněny jsou sportovní činnosti i ve vnitřních prostorech pro max. 30 účastníků.
 5. Nadále platí povinnost používání ochrany dýchacích cest.

Příměstský tábor při Základní škole a Mateřské škole Brozany nad Ohří, příspěvková organizace

TERMÍN: 12. 7. - 16. 7. 2021

CENA:  1200 Kč

V ceně je zahrnuto: strava (svačiny, oběd), pitný režim, program a dohled pedagogických pracovníků.

Tábor je určen dětem od 6 do 12 let.

Scházet se budeme ve školní družině v Brozanech n. O.

Děti je možné přihlásit osobním předáním přihlášky v ředitelně nebo elektronicky na zastupce@skola-brozany.cz  do  31. 5. 2021. Platba se bude hradit až po výzvě zákonným zástupcům.

Na tábor nelze přihlásit děti na jednotlivé dny.

Tábor se při nízkém počtu přihlášených účastníků (méně než 10) neuskuteční. 

 Program:

-      sraz dětí od 6:45 do 8.00 ve ŠD u MŠ

-      dopolední a odpolední aktivity (podle počasí – sportovní hry, soutěže, výtvarné dílny, procházky do okolí, výlety)

-      odchod z tábora od 14:30 do 15:00

 Tábor bude uskutečněn podle aktuálních vládních opatření proti COVID-19 (možnost testování, nošení ochrany úst apod.)

 dokumenty:

1)    ÚČASTNICKÝ LIST A BEZINFEKČNOST   

2)    PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

DOCDOC

PDFPDF

Informace k provozu školy v týdnu od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021

1)      Třídy 1. stupně jdou příští týden do školy všechny – rotace se ruší. Testování probíhá jednou týdně a to v pondělí, případně první den, kdy přijde žák do školy.

2)      Druhý stupeň nadále pokračuje v rotaci – tj. v tomto týdnu bude ve škole 7.A. a 9. třída. Distančně se učí 6., 7.B. a 8. třída. Třídy druhého stupně testují dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek.

3)      Pokračujeme už trvale za plného rozvrhu.

4)      Školní družina je v běžném provozu.

5)      Ve škole i nadále musíme nosit ochranu dýchacích cest – děti mohou jen chirurgickou roušku. Při pohybu venku je možné ochranu dýchacích cest sundat – doporučuje se pak dodržovat rozestupy.

6)      Oběd mají stále automaticky přihlášený jen děti ze tříd, které jsou daný týden ve škole.

Výuka od 10. 5. 2021

Na základě rozhodnutí vlády bude výuka od 10. 5. probíhat rotačním způsobem.

Týden od 10. 5. do 14. 5. 2021

První stupeň – ve škole třídy 1., 3. a 5., distančně 2. a 4.

Druhý stupeň – ve škole třída 6., 7. B a 8., distančně 7. A a 9.

Učíme se dle plného rozvrhu (ten co děti dostali v září s nástupem do školy) a to jak  prezenčně tak distančně, případně dle následujících pokynů vyučujících.

Testování bude probíhat  následovně. Žáci prvního stupně se testují jednou týdně a to v pondělí nebo první den, kdy přijdou do školy. Žáci stupně druhého testují dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek.

Obědy mají automaticky přihlášeny pouze děti ze tříd, které dochází v daný týden do školy – ostatní děti si musí oběd ve ŠJ objednat.

Školní družina je v provozu v původních prostorách u školky pro děti ze tříd, které jsou daný týden ve škole.


                                                  

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ROZKLIKNĚTE SOUBORROZKLIKNĚTE SOUBOR

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Dle nařízení vlády ČR bude probíhat prezenční výuka pouze částečně pro 1. stupeň dle následujících pravidel. 2. stupeň i nadále pokračuje v distanční výuce.

Týden 12. 4. – 16. 4. 2021 – ve škole třídy 1., 3. a 5. Z domova pracují třídy 2. a 4.

Týden 19. 4. – 23. 4. 2021 – ve škole třídy 2. a 4. Z domova pracují třídy 1., 3. a 5.

 • Výuka i nadále probíhá za dodržování přísných hygienických opatření. Do školy nesmí vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

 • Děti jsou povinné nosit ve škole respirátor nebo chirurgickou roušku.

 • Základní podmínkou přítomnosti žáka ve škole je absolvování testování neinvazivními antigenními testy 2x týdně – více info níže.

 • Prezenční výuka probíhá na základě prezenčního rozvrhu podle instrukcí třídního učitele.


Testování

 • Testování bude prováděno 2x týdně (Po, St/Čt) prostřednictvím neinvazivních antigenních testů. Děti se budou testovat samy, u dětí mladších (do 3. třídy) je možnost asistence zákonného zástupce.

 • Testování bude probíhat na začátku výuky.

 • Test (odkaz na video, jak bude testování vypadat, níže) se provádí prostřednictvím mělkého (asi 1,5 cm) „pošťourání“ v obou nosních dírkách prostřednictvím testovací tyčinky.

 • Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí dítěte na testování.

 • Pokud se dítě neúčastní testování, nebude vpuštěno do školy. Škola bude danou absenci omlouvat, avšak dítě si musí učivo doplnit samostatně.

 • V případě pozitivního testu bude uvědomen zákonný zástupce dítěte a dítě bude navráceno domů. Škola vydá pozitivně testovanému potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce je povinen informovat ošetřujícího lékaře dítěte a ten jej odešle na RT – PCR test.

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly izolaci z důvodů onemocnění COVID-19 a zároveň od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Toto jsou tyto osoby povinné doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře).

 • Více informací v níže uvedeném dokumentu „Msmt – manual - testováni“ nebo na adrese https://testovani.edu.cz/pro-rodice


Školní družina

 • ŠD ranní i odpolední bude v provozu – samozřejmě pro děti, které jsou daný týden ve škole.

 • ŠD bude stále v prostorách ZŠ a hasičské zbrojnice.


Školní jídelna

 • ŠJ je v provozu.

 • Žáci, kteří daný týden dochází do školy, mají obědy automaticky přihlášeny.

Zveme Vás na stezku LES NA JAŘE.

Naučíte se poznávat rostliny v našem lužním lese. Přečtete si zajímavosti z ptačího světa. Zacvičíte si, budete plnit různé úkoly. Vyzkoušíte si poznávačku rostlin a ptáků. Začátek stezky je za fotbalovým hřištěm u kabin. Cesta vede nejdříve podél vody, pak se stočí do lesa. Na konci nezapomeňte na soutěž "NAKRESLI NEBO VYROB PTÁČKA". Bližší informace k soutěži se dozvíte brzy na webu školy.

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy.

Vážení rodiče,

ČSSZ připravila nový postup žádosti o ošetřovné a nový formulář žádosti. Na nové žádosti již není potřeba potvrzení školy a každá žádost při tisku generuje jedinečné číslo, které bude navázáno na žadatele a bude potřeba v případě, že žadatel bude žádat o ošetřovné i následující měsíce. Z tohoto důvodu již není možné tiskopisy předem vytisknout.

Pro více informací uvádíme níže odkazy na web ČSSZ a návod jak daný formulář vyplnit.

Pro případnou pomoc s tiskem nás neváhejte kontaktovat.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Zkoušky sboru

jsou až do odvolání zrušeny.

Změna otvírací doby pokladny

Pokladna bude nyní otevřena každé pondělí a středu od 9:00 do 12:00. Prosíme přednostně využijte možnost platby přes bankovní účet školy. Veškeré informace jak platit přes banku naleznete v žákovském listě.

Sběr papíru

Od 24. 9. 2020 opět začínáme sbírat starý papír (noviny, časopisy i karton). Sběrné místo opět v areálu bývalé firmy Vlk. Volejte předem na telefonní číslo 777 744 126.

Základní umělecká škola Litoměřice - dodatečný zápis

Klikněte na obrázek pro zvětšení.
Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. David Šálek, ředitel školy

 

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign