logotyp

Aktuality ZŠ Brozany

HOP – hravě o prevenci: úraz

V pondělí 27. 9. 2021 nás ve druhé třídě navštívila paní lektorka Anna Milerová, která si s námi 2 hodiny povídala o nebezpečí, které na nás číhá doma, na hřišti, na zahradě, ve škole nebo při sportu. To nebezpečí se nazývá úraz. Nejdříve jsme se dozvěděli, co všechno budeme dělat. Ujasnili jsme si pravidla práce v týmech a dozvěděli jsme se, jaké odměny nás čekají za správné odpovědi. Také jsme se rozdělili do 3 týmů a pojmenovali jsme se. Vznikly týmy s názvy: Drsňačky, Piráti z Karibiku a Rudý týpci, kteří v soutěži ve sbírání HOPíků nakonec zvítězili. A co jsme vlastně dělali?

        Plnili jsme úkoly, za jejichž správné řešení jsme získali magnetku HOPíka. Např. jsme třídili předměty podle toho, jaký úraz nám můžou způsobit. Zda se o něj můžeme píchnout, popálit nebo se kvůli neopatrné manipulaci s tímto předmětem dokonce i udusit.

       Zakroužkovali jsme na obrázcích človíčky, kteří dělali něco nebezpečného a museli jsme vysvětlit, co je špatně a proč.

       Skládali jsme bruslařku a hledali jsme, které ochranné prvky jí chybí, ale mít by je měla, aby se nezranila.

       Podle příběhů, které nám paní lektorka četla, jsme zapisovali, kterou složku záchranného systému zavolat - čísla opravdu umíme a známe.

       Nakonec jsme si ještě pověděli, jak se máme zachovat, když se s úrazem setkáme.

Obě hodiny nám utekly a my jsme se nejenom něco nového naučili, ale zjistili jsme, že toho už také hodně víme. Za vzornou práci jsme dostali reflexní pásky, pexeso a návod na první pomoc při různých situacích. Těšíme se na příští preventivní program HOP  - hravě o prevenci.

                                                                                                         Mgr. Jana Harazímová, třídní učitelka


Sběr starého papíru

Od 8. 9. 2021 opět spouštíme sběr starého papíru.  Sklad máme stále v areálu bývalé firmy Vlk. Papír vozte nejlépe v pondělí v 7:00 - 7:30 hod. Vždy se ale prosím domluvte s paní Malířovou na telefonním čísle 777744126.

Kroužky na 1. období školního roku 2021 - 2022

Nabídku kroužků a prihlášku na 1. období školního roku 2021 - 2022 naleznete v sekci NABÍZÍME - KROUŽKY.
Kroužky začínají od pondělí 13. 9. 2021.

Informace k začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

 

Níže uvádíme několik informací k začátku školního roku 2021/2022. Veškeré informace, které byste postrádali Vám doplní třídní učitelé.

Školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021 v 7:45 před budovou školy, kde proběhne slavností přivítání žáků v novém školním roce. Následně se žáci odeberou s třídními do svých tříd.

První den bude výuka probíhat jednu vyučovací hodinu, kdy žáci dostanou první informace k novému školnímu roku a proběhne testování. Preventivní screeningové  testování žáků dle nařízení MZd proběhne v termínu 1.9., 6.9. a 9.9. 2021 za stejných podmínek za kterých se testovalo v minulém školním roce. Testovat nemusí děti s platným negativním testem z odběrového místa, s potvrzením o prodělání COVIDu ( do 180 dnů) a očkovaní.

Stále platí povinnost mít zakryté dýchací cesty při vstupu do budovy a ve společných prostorách (chodby, šatny, atd.) ochranným prostředkem dle pokynů MZd. Žáci tedy mají zakryté dýchací cesty pouze při pohybu po škole. V případě, že jsou usazeni ve třídách a ve školní družině, roušku mít nemusí.

Následující dny (tedy 2. 9. a 3. 9.) se vyučuje 4 h (ukončení v 11:25) první stupeň a 4,5 h (ukončení ve 12:00) stupeň druhý. Nadále dle rozvrhu.

Přihlásit ke školním obědům můžete děti telefonicky u vedoucí školní jídelny, nebo se žáci mohou přihlásit sami 1. 9. u třídního učitele.

Školní družina je v provozu od 1. 9.. Veškeré potřebné informace podá vedoucí školní družiny.

Zahájení školního roku 2021 - 2022

klikněte na obrázek

Pracovní sešity na školní rok 2021/2022

Číslo účtu: 35-7374610227/0100

VS: 1014

Do poznámky pro příjemce napsat jméno žáka.      

           

2. třída            519,00 Kč

3. třída            517,00 Kč

4. třída            703,00 Kč

5. třída            621,00 Kč

6. třída            642,00 Kč

7. třída            568,00 Kč

8. A+B třída    711,00 Kč

9. třída            583,00 Kč

Volby do školské rady

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 vzhledem k tomu, že uplynulo tříleté volební období do školské rady, je zapotřebí, abyste na období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2024 zvolili kandidáty, kteří budou zastupovat vaše zájmy ve školské radě.

 Volby probíhají ve dnech 26. - 31. 8. 2021.

 Možnosti hlasování:

 1.   Hlasovací lístky a volební urna jsou ve škole na recepci. Na hlasovacím lístku zaškrtněte dva zvolené kandidáty a lístek vložte do volební urny ve dnech 26. - 27. 8. a 30. - 31. 8. 2021 od 7:00 hod. do 12:00 hod.

 2. Další možností je hlasování prostřednictvím Školy online, kde do odpovědi na informační dopis napíšete dva vámi zvolené kandidáty a odpověď zašlete zpět.

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ROZKLIKNĚTE SOUBORROZKLIKNĚTE SOUBOR

Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitel školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. David Šálek, ředitel školy

 

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign