Jméno:
Heslo:

Aktuality ZŠ Brozany

program příměstského tábora a co s sebou

rozklikněte odkazrozklikněte odkaz

Formuláře k příměstskému táboru 13.7. - 17.7.2020 včetně kartičky VZP (nejlépe kopie)

souhlas zákonného zástupcesouhlas zákonného zástupce

účastnický listúčastnický list

prohlášení o bezinfekčnostiprohlášení o bezinfekčnosti

Vrácení peněz za ŠD

O vrácení poměrné části poplatku za ŠD, případně jeho převod na další školní rok, mohou rodiče požádat na základě podané žádosti nejpozději do 30.6.2020. Podané žádosti po termínu nebudou akceptovány a prostředky budou použity pro rozvoj ŠD. Výše vratky za období duben – červen je 600,- Kč.

Vyplněnou žádost je nutné doručit na adresu školy (poštou, osobně) nebo na mail: ucetni@skola-brozany.cz (podepsané, oskenované).

Všechny vratky budou vyplaceny do 10.7.2020.

Žádost o vrácení poměrné části poplatku za školní družinu

Žádost zdeŽádost zde

Vrácení peněz za kroužky

Základní škola do 5. 6. bezhotovostně odeslala peníze za nerealizované kroužky. Navrácena byla polovina úhrady za jeden kroužek. Jestliže žák navštěvoval více kroužků, pak byly částky sečteny. Prosíme zákonné zástupce, aby si částku zkontrolovali a v případě nejasností nebo dotazů kontaktovali účetní školy Janu Brůnovu na tel.: 734 739 561.


Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. David Šálek, ředitel školy

 

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign