logotyp

Aktuality ZŠ Brozany

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle aktuálního nařízení Vlády České republiky bude výuka od pondělí 4. 1. 2021 organizována následovně:

Žáci 1. a 2. ročníku dochází do školy, žáci ostatních ročníků se vzdělávají distančně dle níže uvedeného rozvrhu nebo pokynů třídního učitele.

Školní družina je otevřena pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

Školní jídelna je v provozu. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, si musí oběd přihlásit a vyzvednout si jej pro konzumaci mimo prostory školní jídelny.

Všem rodičům, zákonným zástupcům a dětem přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů a v neposlední řadě pevné nervy v roce 2021.

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy.

Vážení rodiče,

ČSSZ připravila nový postup žádosti o ošetřovné a nový formulář žádosti. Na nové žádosti již není potřeba potvrzení školy a každá žádost při tisku generuje jedinečné číslo, které bude navázáno na žadatele a bude potřeba v případě, že žadatel bude žádat o ošetřovné i následující měsíce. Z tohoto důvodu již není možné tiskopisy předem vytisknout.

Pro více informací uvádíme níže odkazy na web ČSSZ a návod jak daný formulář vyplnit.

Pro případnou pomoc s tiskem nás neváhejte kontaktovat.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Zkoušky sboru

jsou až do odvolání zrušeny.

Změna otvírací doby pokladny

Pokladna bude nyní otevřena každé pondělí a středu od 9:00 do 12:00. Prosíme přednostně využijte možnost platby přes bankovní účet školy. Veškeré informace jak platit přes banku naleznete v žákovském listě.

Sběr papíru

Od 24. 9. 2020 opět začínáme sbírat starý papír (noviny, časopisy i karton). Sběrné místo opět v areálu bývalé firmy Vlk. Volejte předem na telefonní číslo 777 744 126.

Platby za pracovní sešity

PRACOVNÍ SEŠITY
TŘÍDACENA
II.466 Kč
III.645 Kč
IV.739 Kč
V.614 Kč
VI.497 Kč
VII.A536 Kč
VII.B536 Kč
VIII.679 Kč
IX.292 Kč

Částku za pracovní sešity je nutné uhradit do 30.10.
Žádáme zákonné zástupce, aby upřednostnili bezhotovostní styk:
- číslo účtu příjemce platby (naše škola): 35-7374610227
- kód banky příjemce platby (naše škola):       0100
- specifický symbol je na žákovském listu (číslo žáka)
- variabilní symbol je 1014
- do poznámky uveďte příjmení žáka

Děkujeme za spolupráci

Základní umělecká škola Litoměřice - dodatečný zápis

Klikněte na obrázek pro zvětšení.
Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. David Šálek, ředitel školy

 

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign